DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu VPB – Tăng trưởng mạnh trong quý 1/2018

Lượt xem: 656 - Ngày:
Chia sẻ

Tính đến cuối quý 1/2018, ngân hàng tăng trưởng khá với tăng trưởng tín dụng đạt 3,53% YTD, sát với tăng trưởng trung bình toàn hệ thống là 3,5% YTD và thấp hơn tăng trưởng trung bình của các ngân hàng niêm yết là 4,9% YTD.

Đồ thị cổ phiếu VPB cập nhật phiên giao dịch ngày 28/05/2018. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu VPB cập nhật phiên giao dịch ngày 28/05/2018. Nguồn: AmiBroker

Tăng trưởng mạnh trong quý 1/2018

Tính đến cuối quý 1/2018, ngân hàng tăng trưởng khá với tăng trưởng tín dụng đạt 3,53% YTD, sát với tăng trưởng trung bình toàn hệ thống là 3,5% YTD và thấp hơn tăng trưởng trung bình của các ngân hàng niêm yết là 4,9% YTD. Tăng trưởng cho vay của ngân hàng mẹ là 3,36% YTD so với tăng trưởng cho vay của FE Credit ở mức 4,06% YTD. Trong khi đó, tiền gửi khách hàng tăng 5,14% YTD, cao hơn tăng trưởng trung bình toàn hệ thống ở mức 3% YTD.

So với quý 1/2017, tổng tài sản, tín dụng và tiền gửi khách hàng tăng lần lượt 24%, 22% và 13% YoY; hoàn thành 8,1%, 11,9% và 24,4% kế hoạch năm.

Tổng thu nhập từ HĐKD (TOI) tăng 42% YoY lên mức 7.660 tỷ đồng nhờ thu nhập ngoài lãi tăng mạnh 183% YoY và thu nhập lãi thuần tăng 24,8%. Chúng tôi lưu ý rằng mặc dù tỷ lệ nợ tín chấp tăng theo thời gian, hệ số thu nhập lãi thuần (NIM) của cả ngân hàng hợp nhất và ngân hàng mẹ trong quý 1/2018 giảm lần lượt xuống mức 9,26% và 4,59%, từ mức 9,3% và 4,64% trong quý 4/2017, và mức 9,2% và 4,74% trong quý 1/2017. Điều này là do tăng trưởng thu nhập lãi thuần giảm, do nợ vay tiêu chuẩn của ngân hàng mẹ chỉ tăng nhẹ 1,43% YTD trong khi hầu hết tăng trưởng cho vay khách hàng (+3,36% YTD) thuộc nợ Nhóm 2-4. Tương tự tại ngân hàng hợp nhất, nợ vay nhóm 1 tăng nhẹ 1,6% YTD trong 3,5% YTD  tăng trưởng dư nợ cho vay chung.

69% thu nhập ngoài lãi đến từ thu nhập ròng khác, bao gồm 290 tỷ đồng xóa nợ xấu và 865,7 tỷ đồng thu nhập từ “dịch vụ hỗ trợ”. Ban lãnh đạo của VPB cho biết khoản này bao gồm thu nhập trả trước từ hợp đồng bancassurance độc ​​quyền đã ký với AIA trong quý 4/2017. Nếu loại trừ khoản này, thu nhập ngoài lãi và thu nhập từ HĐKD lần lượt tăng 44% và 26,9% YoY.

CIR cải thiện từ mức 33,2% trong quý 1/2017 lên mức 31,2% trong quý 1/2018. Tuy nhiên, chi phí dự phòng tăng 57,4% YoY lên mức 2.650 tỷ đồng, chiếm 34,6% tổng thu nhập từ HĐKD, cao hơn con số 31,2% trong quý 1/2017 và 32% cho cả năm 2017.

VPB kết thúc quý 1/2018 với LNTT ở mức 2.620 tỷ đồng, tăng 36,1% YoY và đây là mức lợi nhuận quý cao nhất từ trước đến nay, hoàn thành 24,2% kế hoạch LNTT cả năm là 10,8 nghìn tỷ đồng. Nếu không bao gồm khoản thu nhập phí từ hợp đồng bán bảo hiểm độc quyền với AIA, LNTT giảm 5,5% YoY và hoàn thành 18,2% kế hoạch cả năm. VPB dự kiến ​​hoàn thành 40-45% kế hoạch năm trong nửa đầu năm nay, tương đương tăng 32,4% – 48,9% YoY, do lợi nhuận thường cao hơn trong nửa cuối năm.

Tỷ lệ an toàn vốn CAR (theo Thông tư 36) cải thiện lên mức 15,2% trong quý 1/2018 từ mức 14,6% trong quý 4/2017. Tỷ lệ CAR (theo Basel II) cũng tăng lên 13,2% trong quý 1/2018 từ mức 10,2% một năm trước đó.

Nợ xấu và chi phí trích lập dự phòng trên đà tăng

Tính đến cuối quý 1/2018, nợ xấu hợp nhất của VPB tăng 1.650 tỷ đồng (+26,5% YTD), cao hơn nhiều so với tăng trưởng cho vay chỉ đạt 3,53% YTD. Đồng thời, khoản vay nhóm 2 tăng mạnh hơn tại FE Credit (+19,9% YTD) so với ngân hàng mẹ (+15,5% YTD). Tổng cộng, các khoản vay đặc biệt tăng 2,2 nghìn tỷ đồng lên mức 14,8 nghìn tỷ đồng, (+17,2% YTD).

Tỷ lệ nợ xấu tăng lên 3,58% tại ngân hàng mẹ (từ mức 2,87% trong năm 2017), 5,88% tại FE Credit (từ mức 5% trong năm 2017) và 4,15% đối với hợp nhất (từ mức 3,39% trong năm 2017).

Ban lãnh đạo của ngân hàng giải thích rằng kết quả này là do yếu tố mùa vụ khi trong năm nay, khoảng thời gian giữa năm mới và Tết Nguyên Đán dài hơn năm trước, khiến người vay có nhu cầu sử dụng tiền mặt cao và ít có động lực trả nợ khi đến hạn. Hơn nữa, số lượng nhân viên thu hồi nợ giảm do các công ty tài chính tiêu dùng mới khác đang cố gắng tuyển dụng những nhân viên này từ VPBank.

Tốc độ hình thành nợ xấu trong quý 1/2018 cao hơn ở ngân hàng mẹ (+29% YTD) so với FE Credit (+22,3% YTD). Theo Tổng giám đốc, đó là kết quả của sự tăng trưởng mạnh mẽ các khoản vay tín chấp tại ngân hàng mẹ trong năm 2017 (đạt 23,9 nghìn tỷ đồng, +62,3% YoY) và trong quý 1/2018 ( đạt25,1 nghìn tỷ đồng, +5,1% YTD), làm tăng tỷ lệ cho vay tín chấp trên tổng dư nợ cho vay từ mức 13,1% trong năm 2016 lên mức 17,3% trong năm 2017 và 17,6% trong quý 1/2018. Do các khoản vay tín chấp thường có tỷ lệ nợ xấu cao hơn khiến tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng mẹ tăng trong quý 1/2018. Ngân hàng có kế hoạch tăng trưởng chậm lại các khoản vay tín chấp của ngân hàng mẹ trong các quý tới để hạn chế khoản vay này trong khoảng 20-25% tổng dư nợ cho vay bán lẻ từ mức ước tính hiện tại của chúng tôi là 28,6%.

Trong tháng 4 và tháng 5, VPBank đã đẩy mạnh hoạt động thu hồi nợ và tỷ lệ nợ xấu tại ngân hàng mẹ giảm xuống mức bình thường là 2,8% tính đến tháng 4. Ban lãnh đạo cho rằng tỷ lệ nợ xấu và chi phí trích lập dự phòng cho cả năm sẽ diễn ra đúng như kế hoạch.

Trong năm 2018, VPB lên kế hoạch trích lập 10 nghìn tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng, trong đó 6 nghìn tỷ đồng cho FE Credit, tăng 14,9% YoY và 4 nghìn tỷ đồng cho ngân hàng mẹ, tăng 44% YoY. Chi phí tín dụng sẽ ở mức cao do từ năm 2017, VPBank đã áp dụng tiêu chuẩn kế toán quốc tế (IFRS), yêu cầu xóa 100% nợ vay quá hạn trên 180 ngày đối với nợ vay của FE Credit và các khoản vay tín chấp tại ngân hàng mẹ. Theo quy định hiện hành của Việt Nam, các khoản cho vay quá hạn từ 180 ngày đến 360 ngày (khoản vay nhóm 4) sẽ trích lập dự phòng ở mức 50%.

Tỷ lệ thu hồi nợ cao đối với các khoản vay tín chấp của ngân hàng mẹ. Đối với các khoản nợ quá hạn lên đến 360 ngày, tỷ lệ này ở mức từ 15 đến 30%, tùy thuộc vào sản phẩm. Tỷ lệ này đã tăng lên gần 40% đối với các khoản nợ quá hạn lên đến 720 ngày và gần 60% cho các khoản nợ quá hạn lên đến 3 năm. Đối với cho vay thế chấp, tỷ lệ thu hồi nợ đối với các khoản nợ quá hạn lên đến 3 năm có thể lên đến 70-75%, tùy thuộc vào sản phẩm.

Kết quả kinh doanh của FE Credit ở mức thấp trong quý 1/2018 với tổng thu nhập từ HĐKD tăng nhẹ 2,6% QoQ lên mức 3.570 tỷ đồng trong khi tổng tín dụng tăng 4,1% YTD lên mức 46,6 nghìn tỷ đồng. LNTT quý 1/2018 chỉ đạt 927 tỷ đồng, giảm 26% QoQ và 18% YoY. Chất lượng tài sản cũng xấu đi với tỷ lệ nợ xấu tăng lên mức 5,9% từ mức 4,8% trong quý 4/2017 và 5,6% trong quý 1/2017.

Theo Tổng giám đốc của FE Credit, kết quả kinh doanh khiêm tốn trong quý 1 năm nay đến từ yếu tố mùa vụ, tương tự như ngân hàng mẹ VPB. FE Credit sẽ không điều chỉnh kế hoạch kinh doanh trong nửa đầu năm và cả năm 2018 với hơn 61,5 nghìn tỷ đồng tổng tín dụng (+37,3% YoY) và 5 nghìn tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Công ty đã có thêm 1,1 triệu khoản vay mới trong quý 1/2018, tăng 30% YoY và các khoản vay tăng trưởng YTD mạnh nhất là cho vay tiêu dùng (+25% YTD), cho vay qua thẻ tín dụng (+16,8% YTD) và mua xe máy trả góp (two-wheelers) (+16,4% YTD). Công ty hiện có hơn 4 triệu khách hàng hoạt động.

FE Credit ước tính hệ số ​​NIM s ci thin trong năm 2018 lên mức 28,7% từ mức 28,4% trong năm 2017 do chi phí vốn d kiến ​​s gim t 50-100 bps. CIR dự kiến ​​sẽ tăng từ mức 28% trong năm 2017 lên mức 31,4% trong năm 2018 khi công ty đang đầu tư đáng kể vào ngân hàng kỹ thuật số.

Công ty có kế hoạch mở rộng mạng lưới sang các cửa hàng tiện lợi và các nhà phân phối bán lẻ để tạo thuận lợi cho việc giải ngân các khoản vay và thu nợ.

Cập nhật về dự án ngân hàng kỹ thuật số

Trong những năm qua, VPB đang nỗ lực rất lớn trong việc chuyển đổi kỹ thuật số nhằm tăng hiệu quả và nâng cao năng lực hoạt động. Một số dự án đã được hoàn thành và triển khai trong thời gian qua như sau:

  • VPBank Dream: ra mắt tháng 3/2018. Đây là ứng dụng ngân hàng kỹ thuật số đa nền tảng, tích hợp các giải pháp ngân hàng như giải pháp quản lý tài chính cá nhân, tiết kiệm thông minh, cho vay và thẻ tín dụng với mạng lưới bao gồm nhiều đối tác cung cấp các sản phẩm và dịch vụ khác nhau.
  • Dự án thẻ tín dụng số (Credit Card Digital Journey Project): bao gồm chuyển đổi và số hóa toàn bộ quá trình phát hành thẻ tín dụng, từ các yếu tố tiếp cận khách hàng (quảng cáo, giới thiệu, KYC) và xử lý nội bộ.
  • Dự án tích hợp cho vay tín chấp cá nhân (UPL): ra mắt tháng 11/2017 áp dụng để khách hàng đăng ký vay tín chấp cá nhân và tải lên các tài liệu cần thiết. Quá trình xét duyệt tự động và đối với một số phân khúc khách hàng, quyết định cho vay thực hiện hoàn toàn tự động trong vòng vài phút.
  • Dự án SME Connect: ra mắt vào quý 4/2017. Một nền tảng cho tất cả các sáng kiến ​​kỹ thuật số cho SME.

Một số dự án đang triển khai khác bao gồm VPBank Plus (hợp tác với một công ty viễn thông), VPDirect – một đơn vị ngân hàng kỹ thuật số độc lập, v.v.

Với số lượng các khoản vay tăng lên 7-8 triệu, ngân hàng đặt mục tiêu có 70-80% hoạt động tín dụng được thực hiện bởi các công cụ kỹ thuật số trong 3 năm tới để giảm chi phí hoạt động. Trong năm 2017, VPBank là ngân hàng có số lượng thẻ tín dụng lớn nhất được phát hành và có giá trị chi tiêu lớn nhất thông qua thẻ tín dụng. VPBank đặt mục tiêu tiếp tục vị trí số 1 này trong phân khúc thẻ với việc đăng ký và phát hành thẻ tự động. Nền tảng ngân hàng kỹ thuật số mang lại khoảng 600.000 khách hàng mới trong năm 2017, tăng mạnh từ con số 40.000 trong 3 năm trước đó. Ngân hàng dự kiến ​​ngân hàng kỹ thuật số sẽ hòa vốn và có lợi nhuận trong năm 2018.

Giải thích về các khoản vay của FE Credit cho các khách hàng của Deaura

Theo CEO của VPBank, Deaura – nhà phân phối mỹ phẩm và spa – là một trong hàng trăm đối tác của VPBank cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng của VPBank. Hoạt động kinh doanh của Deaura đã phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây và VPBank hiện có gần 40.000 khách hàng tín dụng có được thông qua công ty này. Chúng tôi ước tính dư nợ cho vay của FE Credit đối với khách hàng của Deaura là 1.054 tỷ đồng, khoảng 2,3% danh mục cho vay của FE Credit.

Trong quá trình hợp tác với Deaura, VPBank hầu như không có rủi ro vì có một điều khoản Deaura cam kết hoàn trả các khoản vay mà VPBank cung cấp cho khách hàng của công ty nếu khách hàng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán của mình.

Theo VPB, trong khi có thể tồn tại một số lỗ hổng trong các thủ tục xét duyệt cho vay của FE Credit, tỷ lệ khiếu nại (số lượng khách hàng khiếu nại trên số lượng các khoản vay) đang giảm và thấp hơn dự kiến. VPBank luôn nhìn nhận nghiêm túc những phản hồi và yêu cầu của khách hàng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và giảm thiểu tổn thất có thể xảy ra cho ngân hàng.

Nguồn: Research SSI

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác