DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu VPB – Cập nhật kết quả kinh doanh 9T2018

Lượt xem: 816 - Ngày:
Chia sẻ

Chúng tôi kỳ vọng VPB (Cổ phiếu VPB) sẽ trích lập thêm chi phí dự phòng tín dụng để giảm tỷ lệ nợ xấu xuống dưới 3% tại ngân hàng mẹ và xóa nợ nhóm 4 và nhóm 5 tại FE Credit trong năm 2018. Với giả định này, chúng tôi dự báo lợi nhuận trước thuế2018 và 2019 ở mức 6.902 tỷ đồng (-15,1% YoY) và 7.686 tỷ đồng (+ 11,4% YoY), tương đương ROAE là 17,8% và 17,1%.

Đồ thị cổ phiếu VPB giữa phiên giao dịch ngày 29/10/2018. Nguồn: AmiBrokerĐồ thị cổ phiếu VPB giữa phiên giao dịch ngày 29/10/2018. Nguồn: AmiBroker

Tăng trưởng: Tổng tài sản tăng 6,6% YTD, nguồn vốn huy động từ khách hàng tăng + 6,53% YTD, tín dụng tăng 7,33% YTD. Tỷ lệ LDR thuần: 99,2%. Trong tổng tín dụng, tín dụng của ngân hàng mẹ tăng + 7,9% YTD và FE Credit tăng + 4,2% YTD, thấp hơn nhiều so với mức 10,3%YTD và 28,3%YTD trong 9T2017Tăng trưởng tín dụng của ngân hàng mẹ từ đầu năm cũng thấp hơn trung bình toàn hệ thống là 9,52%YTD (tính đến ngày 20/9/2018).

Thu nhập từ HĐKD: 22.112 tỷ đồng, tăng 25,8% YoY, thấp hơn mức 48.3% YoY trong 9T2017, trong đó ngân hàng mẹ đóng góp 10.711 tỷ đồng tương đương 48,4%, FE Credit đóng góp 11.402 tỷ đồng hoặc 51,6%. CIR: 35,2% (9T2017: 35,6%)

LNTT: 6.125 tỷ đồng, + 8,7% YoY, hoàn thành 56,7% kế hoạch năm là 10,8 nghìn tỷ đồng (+ 32,8% YoY). Trong đó, ngân hàng mẹ đóng góp 3.847 tỷ đồng, tương đương 62,8%, tăng 41,4% YoY, FE Credit đóng góp 2,278 tỷ đồng, tương đương 37,2%, giảm 21,9% YoY.

Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế 9T2018 thấp hơn mức 79% YoY trong 9T2017 và cách xa kế hoạch năm. Kết quả này là do tăng trưởng thu nhập lãi ròng giảm còn + 21,7% YoY (so với 41,1% trong 9T2017) và thu nhập phí và hoa hồnggiảm 3,1% YoY (so với +84,3% YoY trong 9T2017) và chi phí dự phòng tăng + 45,8% YoY (so với + 41,9% YoY trong 9T2017). Thu nhập từ phí của ngân hàng mẹ đạt 1.077 tỷ đồng, tăng 55,5% YoY trong khi đối với FE Credit là âm 73 tỷ đồng so với 343 tỷ đồng đạt được trong 9T2017.

NIM: Hệ số NIM hợp nhất được cải thiện từ 8,78% trong 9T2017 lên 8,93% trong 9T2018, mức cao nhất trong hệ thốngngân hàng. Tỷ lệ NIM của ngân hàng mẹ và FE Credit lần lượt là 4,62% và 29,5%, thấp hơn 9T2017 là 4,63% và 30,4%.

Chất lượng tài sản: Nợ xấu của VPB tăng 21,9% YTD và tỷ lệ nợ xấu (tính theo TT02) tăng lên 4,24% từ 2,98trong năm 2017, do tỷ lệ nợ xấu tăng ở cả ngân hàng mẹ và FE Credit. Cụ thể, tỷ lệ nợ xấu đã tăng lên 4,19% từ 2,87% vào năm 2017 đối với ngân hàng mẹ, và tăng lên 6,36% từ 5,00% vào năm 2017 đối với FE Credit.

Tỷ lệ LLR giảm từ 50,8% vào cuối năm 2017 xuống còn 41,8%. Chi phí tín dụng tăng lên 5,36% từ 4,41% trong cùng kỳ năm ngoái do tốc độ hình thành nợ xấu gia tăng.

VPBank hiện có 25,3 nghìn tỷ đồng vốn điều lệ và 249,17 triệu cổ phiếu quỹ, tương đương 9,85% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Ngân hàng đã cố định tỷ lệ sở hữu của NĐTNN ở mức 22,532% cho kế hoạch phát hành riêng lẻ dự kiến diễn ra trong năm 2019.

Định giá

Chúng tôi kỳ vọng VPB sẽ trích lập thêm chi phí dự phòng tín dụng để giảm tỷ lệ nợ xấu xuống dưới 3% tại ngân hàng mẹ và xóa nợ nhóm 4 và nhóm 5 tại FE Credit trong năm 2018. Với giả định này, chúng tôi dự báo lợi nhuận trước thuế2018 và 2019 ở mức 6.902 tỷ đồng (-15,1% YoY) và 7.686 tỷ đồng (+ 11,4% YoY), tương đương ROAE là 17,8% và 17,1%.

BVPS năm 2018 và 2019 ước tính lần lượt là 13.442 đồng và 15.918 đồng.  mức giá hiện tại là 21.050 đồng/cp, VPB đang giao dịch ở mức PE 2018 và 2019 lần lượt là 1,70x và 1,43x, thấp hơn mức trung bình của các ngân hàng bạn là 1,81x và 1,53x.

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý