DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu PLX – Kế hoạch kinh doanh thận trọng

Lượt xem: 362 - Ngày:
Chia sẻ

Ghi nhận từ ĐHCĐTN – PLX đặt kế hoạch kinh doanh thận trọng. Triển vọng tương lai khá khiêm tốn. Tiếp tục đánh giá Nắm giữ. PLX (Nắm giữ) đã tổ chức ĐHCĐTN hôm nay. Cổ đông tham dự đông đủ và thông qua tất cả các nghị quyết.

Đồ thị cổ phiếu PLX phiên giao dịch ngày 27/04/2018. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu PLX phiên giao dịch ngày 27/04/2018. Nguồn: AmiBroker

Kết luận nhanh. Tiếp tục đánh giá Nắm giữ. Chúng tôi giảm ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu xuống 70.100đ, tương đương PE dự phóng 25 lần. HSC dự báo LNTT năm 2018 tăng trưởng 5,2% và dự báo của chúng tôi lạc quan hơn một chút so với kế hoạch của công ty. Công ty tăng trưởng với tốc độ vừa phải và theo sát nhu cầu chung đối với các sản phẩm xăng dầu, tuy nhiên triển vọng tăng trưởng có vẻ sẽ chậm lại trong năm nay. Khối lượng cổ phiếu bán ra khá lớn gần đây, theo đó định giá cổ phiếu cũng giảm về mức hợp lý hơn với PE dự phóng 2018 là 22 lần. PLX vẫn còn tiềm năng lớn để đẩy mạnh tăng trưởng lợi nhuận và cải thiện tỷ suất lợi nhuận khi công ty triển khai chiến lược bán lẻ toàn diện, tăng cho thuê diện tích mặt bằng các trạm xăng cho bên bán lẻ thứ ba. Tuy nhiên, chúng tôi chờ đợi thông tin cụ thể từ phía công ty về chiến lược dài hạn này. Trong khi đó không có nhiều động lực tích cực đối với giá cổ phiếu ở thời điểm hiện tại.

Kế hoạch kinh doanh năm 2018 có vẻ khá thận trọng – Cho năm 2018, PLX đặt kế hoạch kinh doanh khá thấp với doanh thu là 158 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 3%) và LNTT là 5 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 4,5%). Công ty chưa công bố giả định cụ thể đằng sau dự báo của mình như sản lượng tiêu thụ hay giá bán bình quân. Chúng tôi cho rằng kế hoạch LNTT của PLX là thận trọng và tin chắc rằng công ty sẽ vượt kế hoạch. Trong khi đó kế hoạch doanh thu sẽ phụ thuộc nhiều vào giá bán xăng dầu bình quân của công ty (theo sát giá khu vực).

Công ty công bố ước tính lợi nhuận 4 tháng đầu năm và qua đó PLX có thể sẽ vượt kế hoạch năm 2018 – Trong 4 tháng đầu năm, PLX ước tính LNTT đạt 1.837 tỷ đồng (tăng 5% so với cùng kỳ), hoàn thành 38% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Trong 4 tháng đầu năm, công ty đã tiêu thụ được tổng cộng 4,42 triệu tấn xăng (tăng khoảng 18% so với cùng kỳ) với tiêu thụ trong nước là 3,15 triệu tấn (tăng 10% so với cùng kỳ).

Công ty trả cổ tức tiền mặt cho năm 2017 – Cổ đông thông qua trả cổ tức tiền mặt 3.000đ/cp cho năm 2017, tương đương tỷ lệ cổ tức/giá cổ phiếu hôm nay là 4,86%. Công tỷ sẽ thực hiện trả cổ tức trong Q2/2018.

HSC dự báo lợi nhuận năm 2018 tăng trưởng 5,2% – Cho năm 2018 chúng tôi dự báo PLX sẽ đạt doanh thu là 167,169 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 8,8) và LNTT là 5.034 tỷ đồng (tăng trưởng 5,2%). Giả định của chúng tôi là:

1. Chúng tôi dự báo sản lượng tiêu thụ xăng dầu đạt 10,162 triệu m3 (tăng 4,7%).
2. Chúng tôi dự báo thuế nhập khẩu bình quân trong công thức tính giá bán lẻ xăng dầu là 6,6% thấp hơn mức 9,7% áp dụng trong năm 2017 do chúng tôi tính cả sản lượng từ nhà máy Nghi Sơn (sẽ đi vào hoạt động từ Q3 năm nay). Chúng tôi cũng giả định thuế nhập khẩu thực tế của PLX là 6,5%, thấp hơn thấp hơn một chút so với thuế theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
3. Chúng tôi giả định giá nhập khẩu xăng dầu đầu vào của PLX sẽ tăng thêm 9,7% lên 68 USD/m3. Chúng tôi dự báo giá bán bình quân của PLX là 14.964 đồng/lít (tăng 5,6%) do phần gia tăng 9,7% của chi phí đầu vào phần nào được bù đắp nhờ thuế nhập khẩu giảm 3,1%.
4. Chúng tôi dự báo doanh thu từ kinh doanh xăng dầu là 152.067 tỷ đồng (tăng trưởng 10,6%) và LNTT là 3.334 tỷ đồng (tăng trưởng 11,3%) nhờ sản lượng xăng dầu tiêu thụ tăng 4,7% và chênh lệch 0,1% giữa thuế nhập khẩu thực tế của PLX và thuế theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
5. Chúng tôi cũng dự báo PLX sẽ đạt 4.321 tỷ đồng doanh thu (tăng trưởng 10%) và đạt 251 tỷ đồng LNTT (tăng trưởng 2,3%) từ kinh doanh các sản phẩm hóa dầu.
6. Về mảng LPG, chúng tôi dự báo doanh thu đạt 2.479 tỷ đồng (tăng trưởng 15%) và LNTT đạt 183 tỷ đồng (tăng trưởng 8%).
7. Chúng tôi dự báo doanh thu mảng vận tải đạt 4.638 tỷ đồng (tăng trưởng 5%) và LNTT đạt 431 tỷ đồng (tăng trưởng 1,2%).
8. Chúng tôi dự báo thu nhập tài chính thuần đạt 15.245 tỷ đồng (năm 2017 chỉ đạt 0,5 tỷ đồng). Thu nhập tài chính thuần tăng chủ yếu nhờ PLX có lượng tiền mặt lớn.
9. Chúng tôi dự báo lợi nhuận từ công ty liên doanh và liên kết đạt 590,5 tỷ đồng (tăng trưởng 29,5%) gồm (1) 512 tỷ đồng (tăng 30%) từ Castrol BP Petco nhờ không còn phát sinh khoản chi phí không thường xuyên như trong năm 2017; (2) 21,5 tỷ đồng từ PGI khi công ty này trở thành công ty liên kết của PLX từ tháng 8/2017. Các công ty liên kết khác dự báo đóng góp tổng cộng 56,7 tỷ đồng (tăng 20%).

Theo đó, chúng tôi dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 3.610 tỷ đồng (tăng trưởng 4,1%), EPS dự phóng 2018 là 2.804đ, định giá công ty với P/E dự phóng là 22 lần.

Hoạt động kinh doanh chính của PLX là bán buôn và bán lẻ xăng và sản phẩm xăng dầu – PLX phân phối và bán buôn xăng và sản phẩm xăng dầu. Công ty có 2.500 trạm xăng và cung cấp xăng cho 2.800 trạm xăng khác. PLX có công ty con và công ty liên kết trong những ngành liên quan đến xăng dầu như vận tải, hóa dầu và khí.

• Sản phẩm xăng dầu (cả bán buôn và bán lẻ) đóng góp khoảng 89% tổng doanh thu và 66% LNTT.
• Sản phẩm hóa dầu đóng góp khoảng 4% tổng doanh thu và 8% LNTT.
• LPG đóng góp khoảng 2% tổng doanh thu và 4% LNTT.
• Vận tải đóng góp khoảng 4% tổng doanh thu và 7% LNTT.
• Các mảng khác đóng góp khoảng 2% tổng doanh thu và 4% LNTT.
• Các công ty liên doanh và liên kết đóng góp 12% LNTT.

Trong ngắn và trụng hạn, lợi nhuận của PLX sẽ tăng trưởng theo lượng tiêu thụ xăng dầu trong nước. PLX hiện nắm khoảng 48% thị phần xăng dầu trong nước và công ty hiện chưa có kế hoạch gia tăng thị phần hơn nữa. Do đó, sản lượng tiêu thụ và lợi nhuận sẽ tăng trưởng cùng với tốc độ tăng trưởng của thị trường chung (theo dự báo của Bộ Công thương là khoảng 5%/năm).

Trong dài hạn hơn, triển vọng tăng trưởng của PLX có vẻ sẽ phụ thuộc vào chiến lược tăng cường cung cấp các dịch vụ gia tăng giá trị trên hệ thống các trạm xăng. Hiện tại, PLX cũng đã tiến hành bán bảo hiểm phi nhân thọ cho các phương tiện giao thông, phát hành thẻ mua xăng dầu flexi card cũng như các dịch vụ chăm sóc xe ô tô/xe máy tại các trạm xăng. Công ty cũng cho thuê mặt bằng nhiều dịch vụ khác như rửa xe ô tô, dược phẩm. Chúng tôi nhận thấy tiềm năng rất lớn từ chiến lược này, cụ thể;

• Lợi nhuận từ các mảng kinh doanh ngoài xăng dầu này hiện chỉ đóng góp 2% tổng doanh thu của hệ thống các trạm xăng của PLX.
• Trong khi đó đóng góp lợi nhuận tương tự từ các mảng này cho PTT (một doanh nghiệp trong ngành ở Thái Lan) là khoảng 50%.

HSC nhận thấy tiềm năng tăng trưởng lớn từ xây dựng chiến bán lẻ toàn diện hướng đến người thuê lâu năm và các mặt hàng/dịch vụ có liên quan khác. Tuy nhiên, vẫn chưa có nhiều thông tin trao đổi từ công ty về nội dung chiến lược này cũng như thời gian triển khai. Do đó, khi chiến lược này vẫn chưa được phổ biến đến NĐT, tăng trưởng của công ty sẽ phụ thuộc vào;

• Sự gia tăng về nhu cầu đối với các sản phẩm xăng dầu nhờ số lượng phương tiện tham gia giao thông tăng.
• Giá xăng dầu (phụ thuộc vào giá dầu thô thế giới).

Quan điểm đầu tư – Tiếp tục đánh giá Nắm giữ. Chúng tôi giảm ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu PLX xuống 74.100đ; tương đương P/E dự phóng năm 2018 là 25 lần. Khối lượng cổ phiếu bán ra mạnh trong vài tuần gần đây và giá cổ phiếu đã giảm 30,6% từ mức cao trong tháng 1. Tuy nhiên, cổ phiếu vẫn tăng 33,3% kể từ khi niêm yết năm ngoái. Ở thị giá cổ phiếu hôm nay, cổ phiếu hiện giao dịch với PE dự phóng là 22 lần và chúng tôi cho rằng đây là mức định giá hợp lý. Trên thực tế, triển vọng tăng trưởng cho năm 2018 là khá khiêm tốn.

Chiến lược dài hạn của PLX là mở rộng mạng lưới trạm xăng và nâng cao dịch vụ giá trị gia tăng tại mỗi trạm xăng; theo đó doanh thu từ các hoạt động khác ngoài bán xăng có thể sẽ đóng góp 30%-50% tổng doanh thu tại mỗi trạm xăng so với mức đóng góp 2% hiện tại. Hiện các trạm xăng của PLX cũng đã bán bảo hiểm cho các phương tiện vận tải, thẻ mua xăng dầu flexi card, dầu nhờn và dịch vụ chăm sóc xe ô tô/xe máy. Công ty còn cho thuê chỗ kinh doanh chẳng hạn như kinh doanh dịch vụ rửa xe, hiệu thuốc… Tuy vậy, vẫn còn nhiều dư địa để xây dựng một chiến lược bán lẻ toàn diện bao gồm cho thuê chỗ và kinh doanh các mặt hàng/dịch vụ có liên quan. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chờ đợi công ty đưa ra chiến lược và lộ trình triển khai rõ ràng đối với mảng kinh doanh tiềm năng này.

Nguồn: Research HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác