DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu FPT – Vươn mình thành một công ty công nghệ thực thụ

Lượt xem: 1,268 - Ngày:
Chia sẻ

Kết luận đầu tư

Chúng tôi duy trì đánh giá Mua vào đối với cổ phiếu FPT với giá mục tiêu là 64.700đ (P/E dự phóng năm 2020 là 12,9 lần). Chúng tôi tính ra giá mục tiêu dựa trên phương pháp định giá từng phần, trong đó chúng tôi áp dụng P/E các doanh nghiệp cùng ngành trên thế giới để định giá mảng CNTT của FPT; sử dụng giá thị trường để định giá mảng dịch vụ viễn thông và sử dụng giá trị hợp lý để định giá các khoản đầu tư của FPT. Cổ phiếu FPT

Đồ thị cổ phiếu FPT phiên giao dịch ngày 25/03/2020. Nguồn: AmiBroker.

Nền tảng căn bản của FPT đã có sự thay đổi trong vài năm qua. Công ty đã bán bớt cổ phần ở mảng bán lẻ và phân phối; và vươn mình từ một doanh nghiệp trung gian trong lĩnh vực CNTT và cung cấp dịch vụ gia công phần mềm thành một công ty công nghệ thực thụ và là một đối tác công nghệ được đánh giá cao trên thế giới.

FPT hiện tập trung vào 3 lĩnh vực: (1) CNTT, gồm dịch vụ gia cong phần mềm và tích hợp hệ thống cho thị trường trong nước; (2) viễn thông, bao gồm dịch vụ băng thông rộng, dịch vụ viễn thông B2B, và dịch vụ nội dung số; và (3) Giáo dục, gồm mọi cấp học từ bậc tiểu học đến sau đại học và giáo dục hướng nghiệp.

Bảng 1:  Cơ cấu doanh thu FPT

Cổ phiếu FPT

Trong năm 2019, mảng CNTT đóng góp 57% tổng doanh thu của FPT, viễn thông và giáo dục lần lượt đóng góp 37,5% và 5,5%.

Chúng tôi dự báo doanh thu của FPT sẽ tăng trưởng với tốc độ gộp bình quân năm là 19,5% trong giai đoạn 2020-2022. Động lực tăng trưởng chủ chốt là mảng CNTT trong khi giáo dục giữ vai trò mấu chốt đối với chiến lược hợp lực của FPT, nhằm cung cấp nguồn nhân lực cần thiết cho các mảng kinh doanh khác và tạo ra đà tăng trưởng trong tương lai.

Theo đó, tỷ trọng đóng góp của mảng CNTT và giáo dục trong tổng doanh thu vào năm 2022 sẽ lần lượt tăng lên 61,9% và 6,2% trong khi tỷ trọng đóng góp mảng viễn thông giảm xuống còn 31,9%.

Bảng 2:  Cơ cấu doanh thu FPT

Cổ phiếu FPT

Mảng CNTT đóng góp 42,3% LNTT năm 2019; mảng viễn thông đóng góp 24,7%; lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết đóng góp 8,7%; giáo dục và các khoản đầu tư khác đóng góp 24,3%.

Chúng tôi dự báo LNTT của FPT sẽ tăng trưởng với tốc độ gộp bình quân năm là 23,1% nhờ vào mảng CNTT.

Bảng 3:  LNTT của FPT

Cổ phiếu FPT

Đóng góp của mảng CNTT trong LNTT dự kiến tăng lên 53,8% trong năm 2022; trong khi đóng góp của mảng viễn thông, lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết và giáo dục & các khoản đầu tư khác lần lượt giảm còn 20,5%; 4,8% và 20,9%.

Bảng 4:  Cơ cấu LNTT của FPT

Cổ phiếu FPT

Chúng tôi cũng dự báo tỷ suất lợi nhuận của FPT tiếp tục cải thiện nhờ cơ cấu doanh thu có sự thay đổi theo hướng tăng tỷ trọng các dịch vụ toàn cầu ở lĩnh vực công nghệ có biên lợi nhuận cao. Ngoài ra, chúng tôi dự đoán sự hợp lực giữa các mảng sẽ giúp tỷ suất lợi nhuận tăng.

Bảng 5:  Tỷ suất LNTT theo mảng của FPT

Cổ phiếu FPT

Cho năm 2020, chúng tôi dự báo doanh thu đạt 32,77 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 18,2% và cao hơn 1% so với kế hoạch của Công ty là 32,45 nghìn tỷ đồng) và LNTT đạt 5.677 tỷ đồng (tăng trưởng 21,7% và cao hơn 3% so với kế hoạch của Công ty là 5.510 nghìn tỷ đồng). Chúng tôi dự báo lợi nhuận thuần đạt 3.905 tỷ đồng (tăng trưởng 24,6%) và EPS năm 2020 đạt 5.002đ; P/E dự phóng là 9,6 lần.

Cho năm 2021, chúng tôi dự báo FPT đạt doanh thu là 39,23 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 19,7%) và LNTT đạt 7.034 tỷ đồng (tăng trưởng 23,9%). Chúng tôi dự báo lợi nhuận thuần đạt 4.931 tỷ đồng (tăng trưởng 26,3%) và EPS năm 2020 đạt 5.716đ; P/E dự phóng là 8,4 lần.

Định giá cổ phiếu tại mặt bằng hiện tại là hấp dẫn trước triển vọng tăng trưởng tuyệt vời của Công ty. Chúng tôi duy trì đánh giá Mua vào đối với cổ phiếu này.

Định giá

Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của Cổ phiếu FPT là 64.700đ, tương đương P/E dự phóng năm 2020 là 12,9 lần.

Chúng tôi sử dụng phương pháp định giá từng phần dựa trên những giả định sau:

 • Đối với mảng công nghệ và giáo dục, chúng tôi sử dụng phương pháp so sánh P/E (không áp dụng thặng dư hay chiết khấu).
 • Đối với mảng viễn thông, chúng tôi sử dụng thị giá của FOX.
 • Đối với các khoản đầu tư vào bán lẻ, chúng tôi sử dụng thị giá của FRT.
 • Đối với các khoản đầu tư vào mảng phân phối, chúng tôi sử dụng giá trị sổ sách của Synnex FPT.
 • Đối với các khoản đầu tư khác, chúng tôi áp dụng các giá trị hợp lý theo ước tính của FPT tại thời điểm ngày 31/12/2019.
 • Giá trị hợp lý là giá trị tối thiểu mà FPT ước tính có thể nhận được nếu bán các khoản đầu tư ra thị trường.

Theo đó, chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 64.700đ, với tiềm năng tăng giá là 34,5% so với thị giá hiện tại.

Bảng 6:  Định giá từng phần

Cổ phiếu FPT

Mảng công nghệ

Hiện không có công ty công nghệ nào niêm yết tại thị trường Việt Nam để có thể sử dụng làm cơ sở so sánh định giá cho mảng công nghệ của FPT. Vì vậy, chúng tôi đã lự chọn các doanh nghiệp cùng ngành công nghệ trên thế giới. Chúng tôi chọn ra 10 công ty công nghệ cung cấp các dịch vụ công nghệ tương tự để so sánh. Lưu ý là mức P/E bình quân giản đơn của các doanh nghiệp cùng ngành là 15,4 lần.

Bảng 7:  Công nghệ – Phương pháp so sánh P/E với các doanh nghiệp cùng ngành toàn cầu

Cổ phiếu FPT

Mảng giáo dục

Giống như mảng công nghệ, hiện không có công ty giáo dục nào niêm yết tại thị trường Việt Nam để có thể sử dụng làm cơ sở so sánh định giá cho mảng giáo dục của FPT. Vì vậy, chúng tôi đã lự chọn các doanh nghiệp cùng ngành giáo dục trên thế giới. Chúng tôi chọn ra 10 công ty giáo dục tại Mỹ, Trung Quốc và Hồng Kông để so sánh. Lưu ý là mức P/E bình quân giản đơn của các doanh nghiệp cùng ngành là 18,3 lần.

Bảng 8:  Giáo dục – Phương pháp so sánh P/E với các doanh nghiệp cùng ngành toàn cầu

Cổ phiếu FPT

Rủi ro định giá

Định giá của chúng tôi có rủi ro cao hơn thực tế nếu giá cổ phiếu FRT và/hoặc FOX giảm. Trong khi đó triển vọng vĩ mô của Việt Nam vẫn vững chắc và thuận lợi, thì hiện thị trường chứng khoán đang chịu tác động ngắn hạn của dịch Covid-19.

Định giá của chúng tôi có rủi ro thấp hơn thực tế tăng khi lợi nhuận tăng trưởng mạnh hơn kỳ vọng nhờ sự kết hợp giữa các mảng được nâng cao. Chúng tôi cũng kỳ vọng FPT sẽ thực hiện những thương vụ M&A tương tự như thương vụ Intellinet vào giữa năm 2018. Đây có thể là động lực giúp cổ phiếu FPT được định giá lại.

Mảng công nghệ: Chuyển đổi số đang tạo ra những cơ hội lớn

Sự phát triển của khoa học công nghệ đang thay đổi thế giới và mở ra những cơ hội cho các nhà cung cấp dịch vụ CNTT. Tại Việt Nam, giống như tại nhiều quốc gia khác, cơ hội đang xuất hiện với những doanh nghiệp tập trung vào xu hướng vẫn còn mới mẻ của chuyển đổi số. FPT là một doanh nghiệp như vậy vì Công ty đã tận dụng cơ hội để chuyển từ một doanh nghiệp trung gian trong lĩnh vực CNTT và cung cấp dịch vụ gia công phần mềm thành một công ty công nghệ thực thụ và là một đối tác công nghệ được đánh giá cao trên thế giới.

Dưới đây, chúng tôi phân tích các xu hướng tổng thể, gồm ‘sự phát triển của công nghệ số’, sự phát triển của thị trường chuyển đổi số, cơ hội trong thị trường chuyển đổi số dành cho các bên tham gia, và việc FPT đang chuyển mình ra sao trong một môi trường đang thay đổi.

Ngành CNTT thế giới đang thay đổi

Mọi thứ đang được số hóa

Các tổ chức đã có những bước tiến lớn và nhân thức được lợi ích của mô hình kinh doanh và quy trình số mới. Có thể thấy điều này khắp mọi nơi – ở cách con người mua sắm, làm việc, học tập, liên lạc, ra quyết định, phản ứng và thậm chí là lựa chọn lãnh đạo đất nước. Điều này đang thay đổi thế giới và cách thức các doanh nghiệp hoạt động; tạo ra một thế giới trong đó sản phẩm, dịch vụ hay thậm chí là mọi thứ xung quanh con người đều được điều chỉnh theo yêu cầu.

Các doanh nghiệp hiện cần phải cung cấp sản phẩm dịch vụ phù hợp với nhu cầu cá nhân ở mọi mặt của đời sống. Do đó, tầm quan trọng của chuyển đổi số tiếp tục thể hiện ở nhiều cấp độ trong xã hội, bao gồm cả cấp độ doanh nghiệp. Theo khảo sát năm 2018 của IDG, công ty cung cấp dịch vụ marketing, dữ liệu và truyền thông công nghệ hàng đầu thế giới, 90% tổ chức và doanh nghiệp đã lên kế hoạch, triển khai và thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh hàng ngày; nên chúng tôi cho rằng vẫn còn nhiều việc có thể làm để phát triển sâu rộng trong lĩnh vực này.

Thị trường dịch vụ chuyển đổi số đang tăng trưởng nhanh

Trong khi đó, các dự án chuyển đổi số đã dần chuyển theo hướng từ quy mô lớn và cần nhiều thời gian sang quy mô nhỏ, định hướng theo kết quả và liên tục chuyển đổi. Điều này mở ra cơ hội cho mọi công ty dịch vụ CNTT, bất kể quy mô hay kinh nghiệm, trong việc đưa ra thị trường các sáng kiến chuyển đổi số và cung cấp các giải pháp/sản phẩm chuyển đổi số đến với các doanh nghiệp.

Sự cạnh tranh trên thị trường chuyển đổi số cũng hoàn toàn khác

Tuy nhiên, cạnh tranh trên thị trường chuyển đổi số cũng hoàn toàn khác so với thị trường gia công phần mềm thông thường.

Đối với dịch vụ gia công thông thường, giá dịch vụ là một trong những lợi thế cạnh tranh lớn nhất, vì đây thường là những công việc giản đơn nhưng thâm dụng lao động, trong đó bộ phận CNTT hoặc đối tác CNTT của khách hàng có thể dễ dàng quản lý chất lượng.

Về dịch vụ chuyển đổi số, các doanh nghiệp sẽ tìm kiếm những điều sau ở đối tác chuyển đổi số của mình:

 • Năng lực công nghệ của đối tác cung cấp dịch vụ: đối tác cung cấp dịch vụ cần có đội ngũ chuyên gia công nghệ tâm huyết và luôn đi đầu trong các xu hướng chuyển đổi số, có thể khái quát được nhu cầu về các giải pháp số của doanh nghiệp.
 • Đối tác cung cấp dịch vụ có đội ngũ kỹ sư tâm huyết với quy mô lớn làm việc tại các trung tâm khác nhau và tại các địa điểm của doanh nghiệp để giao sản phẩm/giải pháp cho doanh nghiệp, đồng thời xử lý kịp thời các nhu cầu phát sinh của doanh nghiệp.
 • Hiểu biết về ngành của đối tác cung cấp dịch vụ: đối tác cung cấp dịch vụ cần hiểu ngành, các vấn đề trong hoạt động kinh doanh, các quy trình hiện hành, nhu cầu của doanh nghiệp và công nghệ có tác động tích cực nhất đối với định hướng của doanh nghiệp.
 • Khả năng thích nghi của đối tác cung cấp dịch vụ: đối tác cung cấp dịch vụ phải có khả năng xây dựng những giải pháp có tính đổi mới với tốc độ bắt kịp với nhu cầu của doanh nghiệp. Khách hàng, thị trường và công nghệ luôn phát triển nhanh chóng và những công nghệ/giải pháp dẫn đầu ngày hôm nay có thể sẽ lỗi thời vào ngày mai.

Những cơ hội to lớn mở ra cho FPT

Cơ hội để tham gia vào mắt xích cao nhất trong chuỗi giá trị CNTT

Chúng tôi tin rằng FPT đã xây dựng thành công năng lực cơ bản của một nhà cung cấp dịch vụ chuyển đổi số.

FPT đã phát triển những sản phẩm và giải pháp có bản quyền, sử dụng những công nghệ tối tân nhất như Trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain, Internet vạn vật (IoT) và phân tích dữ liệu lớn. Công ty còn có đội ngũ khoảng 18.000 kỹ sư CNTT.

FPT vận hành hỗ trợ nhiều ngành khác như bán lẻ, phân phối,  ngân hàng, chứng khoán và giáo dục. FPT có thể tiếp tục tích lũy được kiến thức về nhiều ngành khác nhau, hiểu được nhu cầu các doanh nghiệp trong những ngành này và nâng cao được kỹ năng xây dựng các sản phẩm cụ thể cho từng ngành, cung cấp các giải pháp và kiểm nghiệm trong thời gian thực.

FPT có năng lực thiết kế và triển khai những dự án chuyển đổi số nhỏ tập trung vào những kết quả cụ thể thay vì những dự án lớn & phức tạp, tập trung vào việc thay đổi hoàn toàn cách thức hoạt động của khách hàng. FPT cũng nhận thức được năng lực của mình khi tuyên bố ‘Nghĩ lớn – Bắt đầu nhỏ & thông minh – Nhân rộng thần tốc’ – và tập trung vào các dự án chuyển đổi số quy mô nhỏ và triển khai nhanh với thị trường quy mô đủ lớn và tăng trưởng đủ nhanh.

Năng lực chuyển đổi số của FPT đa được chính thức công nhận trên thế giới vào đầu năm 2019 khi Công ty trở thành một trong những đối tác được công nhận của Airbus cho Chương trình đối tác nền tảng Skywise của hãng này. Những đối tác khác gồm Accenture, Capgemini, IBM và Sopra Steria, là những tên tuổi hàng đầu thế giới trong lĩnh vực chuyển đổi số. Với tư cách là đối tác phát triển kho ứng dụng của Airbus, FPT và các doanh nghiệp còn lại đã được đội ngũ của Airbus đào tạo để có thể phát triển những ứng dụng mạnh & phong phú hơn trong nền tảng Skywise cho các hãng hàng không là khách hàng của Airbus.  Hiện có hơn 80 hãng hàng không trên thế giới đã kết nối tàu bay Airbus và tàu bay không phải Airbus với Skywise. Với tư cách là đối tác của Skywise, FPT đủ điều kiện xây dựng và triển khai các ứng dụng Skywise cho các hãng hàng không tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương;  như: Cathay Pacific, Philippine Airlines, Garuda Indonesia, Malaysia Airlines…

Trong nửa đầu năm 2019, FPT đã ký hai hợp đồng chuyển đổi số đầu tiên, một hợp đồng với  DPDgroup, công ty sở hữu mạng lưới chuyển phát lớn thứ hai tại châu Âu và một hợp đồng với MPC, doanh nghiệp chế biến tôm lớn nhất tại Việt Nam. Những hợp đồng này đã cho thấy năng lực của FPT trong việc thực hiện các giải pháp chuyển đổi số của chính Công ty.

Vào cuối năm 2019, FPT đã ký thỏa thuận bán bản quyền trong thời hạn 5 năm cho một công ty chuyên về nhân sự của Nhật Bản, cho phép công ty này sử dụng tool akaBot – một giải pháp RPA để phát triển giải pháp nhân sự tiên tiến cho khách hàng của mình.

Chúng tôi tin rằng những dự án chuyển đổi số và thỏa thuận bán bản quyền đầu tiên này là sự khởi đầu cho một cơ hội lớn dành để FPT phát triển từ một nhà cung cấp dịch vụ gia công phần mềm giản đơn thành một đối tác chuyển đổi số được đánh giá cao của các doanh nghiệp.

Chúng tôi thấy có sự giống nhau giữa các cơ hội mở ra cho FPT hiện nay và cơ hội mở ra cho hãng CNTT Ấn Độ ví dụ như Infosys 20 năm trước.

Bảng 9:  Năng lực chuyển đổi số của FPT

Cổ phiếu FPT

Cơ hội huy động sức mạnh nhờ phối hợp các mảng

Mảng CNTT của FPT bao gồm 2 công ty con: FPT Software (Fsoft) trong lĩnh vực gia công phần mềm và FPT IS (FIS) trong lĩnh vực tích hợp hệ thống. Hai công ty này trước đây phát triển mà không phối hợp nguồn lực; và điều này đang thay đổi.

FPT đã xây dựng chuỗi dịch vụ chuyển đổi số với hơn 60 nền tảng và giải pháp. Chuỗi dịch vụ chuyển đổi số này hình thành một hệ sinh thái đáp ứng nhu cầu toàn diện của các doanh nghiệp từ quản trị và vận hành hàng ngày đến trải nghiệm của khách hàng và phát triển kinh doanh.

Ngoài ra, toàn bộ các mảng kinh doanh của FPT đều tham gia vào quá trình phát triển sản phẩm. FPT đã tạo ra các nền tảng/giải pháp và tiếp thị những nền tảng/giải pháp này đến cả khách hàng trong nước và quốc tế, theo đó tạo ra một mạng lưới/cơ chế cho phép các công ty con của FPT chia sẻ nguồn lực hạn chế và hợp tác với nhau. Sự hợp tác này cho thấy sự cải thiện căn bản trong năng lực công nghệ của FPT vì trước đây, các công ty con của FPT hoạt động như những đơn vị hoàn toàn độc lập và riêng biệt.

Bảng 10:  Tài nguyên và khả năng hợp lực của Fsoft & FIS

Cổ phiếu FPT

Do chuyển đổi số là xu hướng tất yếu trong kinh doanh, nên chúng tôi thấy có một thị trường tiềm năng cho Fsoft và chuỗi các sản phẩm/giải pháp aka của công ty, trong đó chủ yếu là các doanh nghiệp trong nước.

Một ví dụ cho thấy cơ hội này là hợp đồng chuyển đổi số với MPC, doanh nghiệp chế biến tôm lớn nhất tại Việt Nam. Những ví dụ khác là hợp đồng bán bản quyền sử dụng nền tảng RPA, akaBot với các doanh nghiệp trong nước như Grab Vietnam, AIA Vietnam, Alliance Vietnam.

Trong khi đó FIS cũng có giải pháp chuyển đổi số tự phát triển là FPT.U-services, một cổng dịch vụ tập trung vào tối ưu hóa các hoạt động nội bộ. Trong năm 2019 FPT.U-Service đã giành được hợp đồng đầu tiên với Tập đoàn đồ uống Tân Hiệp Phát.

Chúng tôi thấy Fsoft và FIS có nhiều cơ hội để hợp tác chặt chẽ và thực hiện các công việc thông qua một quy trình chia sẻ thông tin thường xuyên. Chẳng hạn, FIS có thể thực hiện việc marketing cho Fsoft để Fsoft có thể bán các dịch vụ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp trong nước là khách hàng của FIS và ngược lại. Hoặc FIS có thể thương mại hóa các phần mềm bản quyền của Fsoft và giới thiệu đến các doanh nghiệp trong nước dưới dạng dịch vụ trọn gói, các phần mềm có thể sử dụng ngay sau khi cài đặt hay phần mềm dịch vụ SaaS.

Chuyển đổi số là chiến lược cốt lõi của FPT

Trước năm 2016, FPT cung cấp công nghệ dựa trên dịch vụ gia công phần mềm thường xuyên cho thị trường thế giới, và các giải pháp tích hợp hệ thống & phần mềm trên thị trường trong nước. Hầu hết doanh thu của Fsoft đến từ các dịch vụ có giá trị gia tăng thấp như viết code, thử lỗi, nhúng phần mềm… với tư cách là nhà thầu phụ cấp 3, cấp 4 trong các dự án CNTT lớn.

Trong khi đó, hầu hết doanh thu của FIS là từ tích hợp hệ thống phần cứng, bảo dưỡng phần cứng và điều chỉnh theo nhu cầu các phần mềm cho các doanh nghiệp trong nước. Lợi thế cạnh tranh chủ chốt là chi phí thấp.

Hiện chiến lược của FPT là cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng cao; gồm: chuyển đổi số và trở thành một đối tác công nghệ được đánh giá cao. Lộ trình thực hiện cho đến nay như sau:

 • Từ năm 2016, FPT đã bắt đầu cung cấp các dịch vụ gia công phần mềm có giá trị gia tăng cao. Công ty đã trở thành nhà thầu phụ cấp 2 trong một số dự án CNTT lớn và trở thành nhà thầu trực tiếp trong một số dự án CNTT nhỏ; và toàn bộ các hợp đồng này là từ Nhật Bản. Tuy nhiên, hiện FPT đã nỗ lực để mở rộng ra các thị trường khác bên ngoài Nhật Bản.
 • Vào giữa năm 2018, FPT mua 90% cổ phần Intellinet, một hãng cung cấp dịch vụ tư vấn quản trị & công nghệ tại Mỹ với 200 khách hàng, gồm nhiều khách hàng nằm trong danh sách Fortune 500 của Mỹ. Điều này đã giúp FPT đưa ra các giải pháp trực tiếp đến khách hàng và ký hợp đồng trực tiếp với các công ty đa quốc gia thay vì làm nhà thầu phụ như trước đó.

Việc hợp lực với Intellinet diễn ra suôn sẻ. FPT và Intellinet chia sẻ giá trị hợp đồng theo mức đóng góp của các bên trong dự án. Chẳng hạn vào nửa đầu năm 2019, FPT đã nhận được hợp đồng trị giá 2 triệu USD, Intellinet hưởng 40% giá trị cho phần tư vấn còn FPT hưởng 60% giá trị hợp đồng cho phần triển khai.

Trong năm 2019, tổng giá trị hợp đồng được chia sẻ giữa Intellinet và FPT là 9 triệu USD; trong đó FPT nhận 5 triệu USD. Đơn giá của công việc thực hiện theo hợp đồng chia sẻ giữa Intellinet và FPT cao hơn khoảng 30% so với hợp đồng FPT tự ký.

 • Trong năm 2018, FPT đã giới thiệu những sản phẩm và giải pháp chuyển đổi số tự phát triển đầu tiên ra thị trường.
 • Trong năm 2019, FPT đã ký thỏa thuận bán bản quyền sử dụng tool akaBot – một giải pháp RPA cho một số khách hàng, gồm một ngân hàng của Nhật Bản, một doanh nghiệp chuyên về nhân sự của Nhật Bản, hai hãng bảo hiểm và một doanh nghiệp logistic tại Việt Nam. Điều này đã khẳng định các sản phẩm và giải pháp bản quyền của FPT có tính thương mại và FPT có thể cạnh tranh trên thị trường chuyển đổi số.
 • Trong năm 2019, FPT đã tăng khoảng 20% lương cho các kỹ sư CNTT và gắn liền lương, thưởng với năng suất công việc nhằm thu hút và giữ chân nhân tài.
 • Trong nửa cuối năm 2019, Công ty đã cắt hầu hết các hợp đồng có giá trị gia tăng thấp với khách hàng Nhật Bản (chiếm 50% tổng doanh thu gia công phần mềm trong năm 2019).

Điều này giúp Công ty tập trung nguồn lực cho các dịch vụ gia công phần mềm và chuyển đổi số có biên lợi nhuận cao.

 • FPT đặt mục tiêu mở thêm nhiều trung tâm đào tạo và trường đại học để đảm bảo đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của mình. Công ty cũng đang tổ chức thêm các khóa đào tạo nội bộ và khuyến khích việc đào tạo trên thực tế công việc nhằm nâng cao năng suất lao động.
 • Cơ hội để nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các mảng là đã rõ ràng nhưng vẫn còn nhiều việc cần làm. FPT vẫn cần một cơ chế cho Fsoft và FIS để kết hợp hiệu quả nguồn lực và công việc vì lợi ích của FPT thay vì lợi ích của công ty con. FPT đã nhận thấy đây là một vấn đề cần giải quyết và chúng tôi kỳ vọng tình hình sẽ cải thiện hơn từ năm 2020 trở đi.

Công nghệ sẽ là động lực tăng trưởng chính trong những năm tới

Bảng 11:  Mảng công nghệ của FPT

Cổ phiếu FPT

Doanh thu từ thị trường quốc tế tăng trưởng mạnh

Trong bối cảnh FPT xây dựng năng lực chuyển đổi số và mở rộng chuyên môn sang các lĩnh vực hàng không, kỹ thuật tự động và robot, chúng tôi tin rằng doanh thu mảng gia công phần mềm sẽ tăng trưởng hơn 30% mỗi năm trong giai đoạn 2020-2022 nhờ mảng dịch vụ chuyển đổi số.

Bảng 12:  Phân khúc mảng công nghệ toàn cầu của FPT

Cổ phiếu FPT

Nguồn doanh thu mới trên thị trường trong nước

FPT đã có những sản phẩm/giải pháp chuyển đổi số bản quyền nên chúng tôi tin rằng Công ty có thể cung cấp phần mềm có thể sử dụng ngay sau khi cài đặt hoặc phần mềm như một dịch vụ (SaaS) cho các doanh nghiệp trên thị trường quốc tế hoặc thị trường trong nước.

Bảng 13:  Phân khúc mảng công nghệ trong nước của FPT

Cổ phiếu FPT

Tỷ suất lợi nhuận cải thiện

Chúng tôi tin rằng tỷ suất lợi nhuận mảng công nghệ của FPT sẽ cải thiện nhờ Công ty cắt giảm các hoạt động có giá trị gia tăng thấp và tập trung vào các dịch vụ giá trị gia tăng cao trên cả thị trường thế giới và thị trường trong nước.

Bảng 14:  Doanh thu mảng công nghệ của FPT

Cổ phiếu FPT

Bảng 15:  LNTT của mảng công nghệ FPT

Cổ phiếu FPT

Bảng 16:  Tỷ suất LNTT của mảng công nghệ FPT

Cổ phiếu FPT

Tuyển dụng và giữ chân nhân tài là những thách thức chính

Thách thức chính của FPT khi theo đuổi chiến lược chuyển đổi số là thu hút và giữ chân các nhân tài trong lĩnh vực công nghệ làm nền tảng để xây dựng năng lực công nghệ và chuyên môn về các ngành.

Trong năm 2019, tỷ lệ chuyển việc của nhân viên của FPT là khoảng 25%. Tỷ lệ chuyển việc cao một phần là do khoảng 10% được cho nghỉ việc do FPT cắt giảm các hợp đồng có giá trị gia tăng thấp với các khách hàng Nhật Bản (chiếm 50% doanh thu gia công phần mềm). Còn lại 15% nghỉ việc tự nguyện do các kỹ sư tìm được việc lương cao hơn ở các công ty khác.

Tỷ lệ chuyển việc tự nguyện của FPT là 15% vẫn thấp hơn mức 23,4% của đối thủ cạnh tranh tại Ấn Độ là Infosys, nhưng vẫn cao hơn mức bình quân ngành là 13,2%. Tỷ lệ chuyển việc cao gây ra những hậu quả tiêu cực, bao gồm chi phí tuyển dụng tăng, sự hài lòng của khách hàng giảm và năng suất lao động giảm.

Để giữ chân nhân tài, vào đầu năm 2019, Cổ phiếu FPT đã tăng lương cho các kỹ sư CNTT khoảng 20%. FPT cũng gắn lương thưởng với năng suất và hiệu quả làm việc nhằm đảm bảo thu nhập của các kỹ sư CNTT tương xứng với năng lực và sự đóng góp. Cơ cấu lương của FPT hiện nói chung gần giống như các đối thủ cạnh tranh khu vực như Infosys, HCL Technology và Wipro. Công ty cũng đưa những lợi ích bổ sung cho những nhân viên xuất sắc nhất gồm nhà ở cho những kỹ sư cam kết làm việc lâu dài hay cổ phiếu ESOP cho những nhân viên có năng lực.

Trong khi đó, FPT cũng sử dụng các giải pháp thay thế nhằm trang bị những kỹ năng số cần thiết để giúp hoạt động kinh doanh của Công ty phát triển. Công ty có những kế hoạch đào tạo và nâng cao kỹ năng toàn diện cho nhân viên hiện tại của mình. FPT còn sử dụng các cơ sở đào tạo của mình là Đại học FPT và các trung tâm đào tạo hướng nghiệp của FPT để trang bị những kỹ năng cơ bản cần thiết trong hoạt động kinh doanh của Công ty cho những nhân viên tiềm năng của mình.

Trong mô hình của mình, chúng tôi dự báo nhờ các chương trình đào tạo nội bộ và giải pháp công nghệ tốt hơn, năng suất lao động của đội ngũ kỹ sư công nghệ của FPT sẽ tăng khoảng 10-15%/năm.

Do đó, nhằm đạt được mức tăng trưởng khoảng 20-25%/năm trong giai đoạn 2020-2022, FPT sẽ phải nâng được quy mô đội ngũ kỹ sư CNTT thêm 10%/năm trong khi giữ tỷ lệ chuyển việc khoảng 10%/năm nhằm đảm bảo được sự hài lòng của khách hàng và năng suất hoạt động của đội ngũ kỹ sư. Theo đó, chúng tội kỳ vọng FPT sẽ tuyển dụng khoảng 3.600 kỹ sư CNTT mới trong năm 2020; khoảng 4.000 trong năm 2021 và 4.400 trong năm 2022. Điều này đồng nghĩa với việc FPT sẽ phải tuyển khoảng 70% sinh viên tốt nghiệp từ trường Đại học FPT.

Nếu quy mô đội ngũ kỹ sư CNTT không thể tăng 10%/năm, thì câu chuyện tăng trưởng của FPT sẽ chững lại.

Mảng viễn thông: Cuộc chơi đang khó khăn hơn

Ngành viễn thông hiện đang trong giai đoạn biến động khi các công nghệ mới, đối thủ cạnh tranh mới và những kỳ vọng mới từ người tiêu dùng phá vỡ những cách làm truyền thống. Danh giới giữa dịch vụ viễn thông truyền thống và dịch vụ CNTT đang bị xóa mờ.

Doanh thu dịch vụ viễn thông truyền thống của các nhà mạng như dịch vụ thoại và tin nhắn SMS hiện đang giảm do sự cạnh tranh gay gắt từ các dịch vụ dựa trên nền tảng Internet (OTT). Trong khi đó các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) coi các nhà mạng di động là đối thủ cạnh tranh lớn nhất vì các nhà mạng di động sử dụng các gói dữ liệu không giới hạn để thu hút và giữ khách hàng.

Sự chuyển đổi sang mạng 5G được kỳ vọng sẽ tạo ra cơ hội cho những nhà cung cấp mạng lưới và hạ tầng, bao gồm FPT.

Telco-OTT (Over-The-Top) là tình trạng các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ trên hạ tầng internet. Các nội dung trên nền tảng internet  này bao gồm nhiều dịch vụ viễn thông bao gồm thông tin liên lạc (dịch vụ thoại và nhắn tin), nội dung (TV và âm nhạc) và dịch vụ dựa trên đám mây (tính toán và lưu trữ).

Chúng tôi sẽ xem xét tình hình thị trường viễn thông Việt Nam với trọng tâm là phân khúc băng thông rộng và cách thức hoạt động của FPT trong bối cảnh cạnh tranh đang thay đổi này.

Thị trường băng thông rộng của Việt Nam: Các nhà cung cấp dịch vụ Internet cạnh tranh trực tiếp với các nhà mạng di động

Mức độ thâm nhập Internet tại Việt Nam đang tăng mạnh trong vài năm qua. Về số lượng thuê bao, Internet di động đang là phân khúc tăng trưởng nhanh nhất với số lượng thuê bao tăng trưởng với tốc độ gộp bình quân năm là 20,2% trong giai đoạn 2012-2019 trong khi dịch vụ băng thông rộng cố định có số lượng thuê bao tăng trưởng với tốc độ gộp bình quân năm là 17,6% trong cùng giai đoạn.

Sự phát triển nhanh chóng của mạng 3G, 4G và giá ĐTTM rẻ hơn đã và đang thúc đẩy sự tăng trưởng của cả số lượng thuê bao internet di động cũng như lưu lượng sử dụng trên mỗi thuê bao.

Bảng 17:  Thị trường internet tại Việt Nam

Cổ phiếu FPT

Tuy nhiên, doanh thu dành cho các nhà mạng di động không tăng cùng với số lượng thuê bao. Trong giai đoạn 2012-2019, tổng doanh thu dịch vụ di động (dành cho toàn bộ các dịch vụ di động gồm dịch vụ thoại, tin nhắn SMS và dữ liệu) giảm với tốc độ bình quân là 5,6%. Trong khi đó doanh thu dịch vụ băng thông rộng cố định tăng trưởng với tốc độ gộp bình quân là 14,2% trong cùng thời gian.

Điều này là do nguồn doanh thu lớn nhất của các nhà mạng di động từ dịch vụ viễn thông truyền thống như dịch vụ thoại và tin nhắn SMS giảm trước sự cạnh tranh gay gắt từ các dịch vụ dựa trên nền tảng Internet (OTT), trong khi doanh thu từ dịch vụ dữ liệu không tăng nheiefu vì các nhà mạng di động sử dụng các gói dữ liệu không giới hạn để thu hút và giữ khách hàng.

Bảng 18:  Doanh thu dịch vụ viễn thông Việt Nam

Cổ phiếu FPT

Tuy nhiên, điều này cũng không có nghĩa là các nhà cung cấp dịch vụ Internet hưởng lợi. Trong giai đoạn 2012-2019, doanh thu bình quân trên mỗi người dùng (ARPU) của dịch vụ băng thông rộng giảm bình quân 2,9% so với mức giảm 21,5% của dịch vụ di động.

Lý do chính là khi tỷ lệ thâm nhập của Internet đạt 50%, thì khách hàng tiềm năng bắt đầu giảm, nên các nhà mạng di động và các nhà cung cấp dịch vụ Internet sẽ giành giật phần thị trường còn lại. Và trong cuộc chiến này, các nhà cung cấp dịch vụ Internet cạnh tranh bằng tốc độ kết nối, trong khi cạnh tranh với các nhà mạng di động bằng các gói dữ liệu rẻ.

Bảng 19:  Thị phần mảng viễn thông Việt Nam: ARPU

Cổ phiếu FPT

FPT có vẻ là nhà cung cấp dịch vụ Internet duy nhất nằm ngoài xu thế giảm ARPU này, chủ yếu nhờ khả năng liên tục đưa các dịch vụ giá trị gia tăng lên nền tảng Internet của mình, chẳng hạn như truyền hình sử dụng giao thức Internet (IPTV) và dịch vụ truyền hình OTT, Cloud và Home Security. Để duy trì ARPU của mình, FPT đã phải hy sinh thị phần và tập trung vào nhóm khách hàng nhỏ hơn nhưng sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho dịch vụ có chất lượng cao.

Trong giai đoạn 2012-2019, lượng thuê bao băng thông rộng của FPT tăng trưởng với tốc độ gộp bình quân năm là 11%; thấp hơn nhiều mức bình quân của thị trường là 17,6% trong khi thị phần giảm từ 26,8% năm 2013 xuống còn 14,9% trong năm 2019.

Bảng 20:  Thị phần băng thông rộng của FPT

Cổ phiếu FPT

Doanh thu băng thông rộng của FPT tăng trưởng với tốc độ gộp bình quân năm là 17,8% trong giai đoạn 2012-2019 trong khi ARPU băng thông rộng của Công ty tăng trưởng với tốc độ gộp bình quân năm là 4%.

Bảng 21:  Doanh thu và APRU băng thông rộng của FPT

Cổ phiếu FPT

Trong những năm tới, chúng tôi kỳ vọng FPT sẽ tiếp tục chiến lược phát triển các dịch vụ giá trị gia tăng để duy trì ARPU mà không chú ý đến thị phần. Trong khi đó, chúng tôi tin rằng các nhà cung cấp dịch vụ Internet khác như VNPT và Viettel sẽ không từ bỏ chiến lược mở rộng thị trường hiện nay vì hạ tầng viễn thông của các doanh nghiệp này đã được đầu tư để phủ khắp cả vùng sâu, vùng xa, do đó nếu từ bỏ phát triển thuê bao ở những vùng này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận của họ.

Bảng 22:  Phân khúc mảng băng thông rộng của FPT

Cổ phiếu FPT

Dịch vụ viễn thông B2B: Tăng trưởng nhanh với chi phí đầu tư lớn

Dịch vụ viễn thông B2B gồm dịch vụ kênh thuê riêng và hạ tầng cho thuê (IaaS).

Kênh thuê riêng là một kết nối hai hoặc nhiều chiều giữa hai hay nhiêu địa điểm theo nội dung được quy định trong hợp đồng giữa bên yêu cầu dịch vụ và bên cung cấp dịch vụ.  Thông thường kênh thuê riêng được các doanh nghiệp sử dụng để kết nối văn phòng cách xa nhau về mặt địa lý.

Hạ tầng cho thuê (IaaS) là một dạng điện toán đám mây cung cấp tài nguyên điện toán, mạng lưới và lưu trữ căn bản cho khách hàng dựa trên nhu cầu, được cung cấp thông qua Internet và thanh toán dựa trên tài nguyên sử dụng. Các ví dụ của dịch vụ IaaS là lưu trữ dữ liệu trên mạng, điện toán đám mây, và điện toán đám mây đa vùng.

Chuyển đổi số đang khuấy động tất cả các ngành, từ bán lẻ đến dịch vụ tài chính, nghĩa là toàn bộ các doanh nghiệp phải tận dụng công nghệ mới để cạnh tranh. Do đó, nhu cầu dịch vụ viễn thông B2B đã tăng mạnh. Theo ước tính của Bộ TT&TT, giá trị thị trường của dịch vụ viễn thông B2B đã tăng với tốc độ 22-23%/năm trong giai đoạn 2010-2019.

Đổi lại, các công ty viễn thông phải đầu tư mạnh vào hạ tầng như trung tâm dữ liệu, hạ tầng truyền tải mạnh, cơ sở dữ liệu, an ninh mạng và triển khai những ứng dụng mạnh.

Trong giai đoạn 2012-2019, FPT đã đầu tư xấp xỉ 10 nghìn tỷ đồng để mở rộng băng thông, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây trong nước và quốc tế. Doanh thu đã tăng trưởng với tốc độ gộp bình quân năm là 24,1%.

Trong giai đoạn 2020-2022, khi công nghệ chuyển từ 4G sang 5G, sự phát triển của công nghệ mới nhiều khả năng sẽ đem đến những đối thủ cạnh tranh mới. Chúng tôi kỳ vọng FPT sẽ đầu tư 7 nghìn tỷ đồng vào một hệ thống cáp quang trục chính, tăng băng thông và khả năng lưu trữ dữ liệu. Khoảng 70% vốn đầu tư là vốn tự có và 30% là vốn vay.

Chúng tôi dự báo Công ty sẽ duy trì mức tăng trưởng doanh thu hàng năm của mảng này là 20% trong khi tỷ suất lợi nhuận giảm nhẹ.

Bảng 23:  Dịch vụ viễn thông B2B của FPT

Cổ phiếu FPT

Nội dung số: Google và Facebook chiếm lĩnh thị trường

Mảng nội dung số là sự kết hợp của 3 lĩnh vực: CNTT, viễn thông và sản xuất nội dung. Nội dung số gồm nhiều dịch vụ từ thông tin, dữ liệu số, giáo dục trực tuyến, quảng cáo trực tuyến, quảng cáo trên nền tảng di động, trò chơi trực tuyến, nhạc số, video, sản phẩm số và đa phương tiện.

Thị trường nội dung số của Việt Nam tăng trưởng với tốc độ bình quân hàng năm là khoảng 10% trong 10 năm qua. Tuy nhiên, các công ty nước ngoài cung cấp nền tảng công nghệ như Google và Facebook chiếm lĩnh thị trường. Những công ty này sở hữu toàn bộ chuỗi cung cấp và nhu cầu và thậm chí là cả thị trường công nghệ quảng cáo. Do vậy, các nhà xuất bản nội dung trong nước (nhà cung cấp nội dung trong nước) chỉ chiếm một phần nhỏ trên thị trường này.

Bảng 24:  Doanh thu nội dung số của Việt Nam

Cổ phiếu FPT

Phần lớn doanh thu nội dung số của FPT là từ quảng cáo trực tuyến. Do vị thế áp đảo của Google và Facebook, nên mảng quảng cáo trực tuyến của FPT chỉ đạt mức tăng trưởng doanh thu khiêm tốn và tỷ suất lợi nhuận giảm trong vài năm qua.

Cho giai đoạn 2020-2022, chúng tôi không kỳ vọng mảng này sẽ có sự khởi sắc trong tình hình hiện tại và dự báo dịch vụ nội dung số của FPT sẽ chỉ tăng trưởng khiêm tốn, ở mức 6% trong khi tỷ suất lợi nhuận tiếp tục giảm.

Bảng 25:  Dịch vụ nội dung số của FPT

Cổ phiếu FPT

FPT telecom: hệ số ROIC sẽ giảm

Chúng tôi xem xét triển vọng tăng trưởng từng mảng với mức độ cạnh tranh dự kiến trong giai đoạn 2020-2022 và thấy rằng hệ số ROIC của mảng viễn thông của FPT như sau:

 • Tăng trưởng doanh thu băng thông rộng và nội dung số ở mức khiêm tốn với mức độ cạnh tranh gia tăng ở tất cả các mảng, khiến hệ số ROIC giảm.
 • Chênh lệch giữa hệ số ROIC và tỷ lệ WACC dự kiến thu hẹp do hệ số ROIC giảm.
 • Nhưng hệ số ROIC vẫn sẽ ở mức kỳ vọng là trên 15%; cao hơn chi phí vốn chủ sở hữu khoảng 9% và cao hơn nhiều tỷ lệ WACC là 5,8%.

Bảng 26:  Hệ số ROI của  FPT telecom (FOX)

Cổ phiếu FPT

Mảng giáo dục: Nguồn cung cấp nhân công chiến lược cho FPT

Mặc dù chỉ chiếm 5,5% tổng doanh thu của FPT trong năm 2019, chúng tôi tin rằng mảng giáo dục sẽ đem lại nguồn thu quan trọng trong tương lai. Ngoài ra, chúng tôi tin rằng mảng giáo dục giữ vai trò mấu chốt đối với sự tăng trưởng dài hạn của FPT.

Trong năm học 2019-2020, trường Đại học FPT có 20.000 sinh viên. Đại học FPT đang chủ động nâng gấp đôi số sinh viên đăng tuyển sau mỗi hai năm trong khi mở thêm các chương trình đào tạo mới chuyên về dịch vụ chuyển đổi số chẳng hạn như IoT (Internet Vạn Vật), AI (Trí tuệ nhân tạo), và Marketing số. Những học sinh xuất sắc nhất trong các ngành học này sẽ được tuyển dụng vào làm tại FPT.

Các chương trình đào tạo bậc đại học của FPT gồm đào tạo lý thuyết kết hợp đào tạo trên công việc thực tế, theo đó sinh viên có cơ hội tích lũy kinh nghiệm thực tế và làm việc cùng các nhóm dự án của FPT. Sau 5 học kỳ, sinh viên được gửi đến thực tập tại các nhóm dự án của FPT trong 4 đến 8 tháng. Trong thời gian này, sinh viên được đào tạo thực tế công việc đối với ngành học của mình, tham gia vào các dự án thực tế và được trả lương. Nhờ những chương trình này, toàn bộ sinh viên được đào tạo phù hợp với nhu cầu (tuyển dụng) của FPT và sẵn sàn tham gia các nhóm dự án của Công ty sau khi tốt nghiệp.

Theo dự báo của chúng tôi, trong 3 đến 5 năm tới, FPT cần tuyển 60-80% số sinh viên tốt nghiệp của mình mỗi năm để đảm bảo tốc độ tăng trưởng 30-40% của mảng gia công phần mềm.

Bên cạnh các chương trình giáo dục bậc đại học, FPT còn có các cấp học: tiểu học, THCS và THPT.

Bảng 27:  Mảng giáo dục của FPT

Cổ phiếu FPT

Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

FPT có cổ phần tại 4 công ty liên doanh, liên kết gồm Synnex FPT, FRT, Chứng khoán FPT và FPT Capital.

Bảng 28:  Công ty liên doanh, liên kế của FPT

Cổ phiếu FPT

Lợi nhuận từ những công ty liên doanh, liên kết này chỉ đóng góp 8,7% vào LNTT trong năm 2019. Tỷ trọng đóng góp này sẽ tiếp tục giảm trong những năm tới khi lợi nhuận từ các mảng kinh doanh cốt lõi của FPT tăng nhanh hơn.

FPT Synnex là nhà phân phối sản phẩm CNTT-TT lớn nhất tại Việt Nam. Công ty phân phối tất cả các sản phẩm CNTT-TT từ máy tính xách tay, server, ĐTDĐ và phụ kiện. FPT Synnex còn cung cấp dịch vụ bảo dưỡng/sửa chữa cho các sản phẩm CNTT-TT. Chúng tôi kỳ vọng FPT Synnex sẽ đạt mức tăng trưởng bằng với tốc độ tăng trưởng của thị trường CNTT-TT trong nước, ước tính khoảng 3-5% trong giai đoạn 2020-2022.

FRT là doanh nghiệp bán lẻ ĐTDĐ lớn thứ hai tại Việt Nam sau MWG. Công ty hiện đang mở rộng sang lĩnh vực bán lẻ dược phẩm và mỹ phẩm, theo đó sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của FRT trong năm 2020 do cần phải đầu tư lớn. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng lợi nhuận của FRT sẽ hồi phục với LNTT sẽ tăng trưởng 9,1% trong năm 2021 và 11,2% trong năm 2022.

Lợi nhuận đóng góp từ Công ty chứng khoán FPT và FPT Capital khó dự báo nên chúng tôi dựa vào kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

Bảng 29:  Thu nhập từ công ty liên doanh, liên kết của FPT

Cổ phiếu FPT

Ban lãnh đạo

FPT có HĐQT cân bằng và cởi mở gồm 7 thành viên HĐQT, trong đó có 3 thành viên HĐQT độc lập. Chúng tôi tin rằng điều này là do cơ cấu cổ đông không cô đặc, trong đó không có cổ đông nào chiếm trên 8% cổ phần FPT.

Ông Trương Gia Bình, chủ tịch, người sáng lập và là cổ đông lớn nhất chỉ nắm 7,9% cổ phần và vẫn là nhà lãnh đạo quyền lực nhất tại FPT. Tuy nhiên, ông Trương Gia Bình chỉ tập trung vào các vấn đề chiến lược của Công ty như hoạt động nghiên cứu phát triển và phát triển nguồn nhân lực và không tham gia vào hoạt động hằng ngày của FPT.

Bảng 30:  Cơ cấu cổ đông của FPT tại ngày 31/12/2019

Cổ phiếu FPT

Bổ nhiệm TGĐ mới trong năm 2019 – sự chuyển giao thế hệ thành công

Ông Nguyễn Văn Khoa là một trong những lãnh đạo thuộc thế hệ trẻ của FPT. Ông Khoa tham gia FPT vào năm 1997 với vai trò là nhân viên hỗ trợ kỹ thuật và đã chứng minh được năng lực lãnh đạo khi làm TGĐ của FPT Telecom (2012-2017), TGĐ của FIS (2018-2019) và Phó TGĐ FPT (2018-2019) trước khi trở thành TGĐ của FPT vào tháng 3/2019.

Trong thời gian ông Nguyễn Văn Khoa làm TGĐ, FPT Telecom đã lắp đặt thành công 1.800 km tuyến cáp quang Bắc-Nam để thay thế cho tuyến cáp đồng chỉ trong 1 năm. Từ năm 2012-2017, doanh thu của FPT Telecom đã tăng 2,6 lần và lợi nhuận tăng 1,6 lần; đóng góp nhiều nhất vào lợi nhuận của Tập đoàn.

Trước khi bổ nhiệm ông Khoa làm TGĐ FPT vào tháng 3/2019, đã có nhiều người lo ngại về ban lãnh đạo được chuyển giao trong tương lai. Trước đây, các công ty con của FPT được giao nhiều quyền tự quyết trong hoạt động; theo đó việc phân bổ nguồn lực và thời gian quản trị cấp cao có thể khó cân bằng. Kinh nghiệm của ông Nguyễn Văn Khoa tại nhiều mảng kinh doanh của FPT rất hữu ích trong bối cảnh như vậy.

Việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Khoa hiện được coi là sự chuyển giao thế hệ thành công tại FPT. Những thành viên sáng lập FPT hiện đã nhường lại vị trí quản lý cấp cao, tạo điều kiện cho thế hệ quản lý kế cận thúc đẩy tăng tăng trưởng và đổi mới.

Chính sách cổ tức

Cổ phiếu FPT duy trì tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 35-55%; chúng tôi cho rằng đây là tỷ lệ cao đối với một công ty công nghệ hàng đầu. Với tỷ lệ này, FPT chi trả cổ tức ít nhất 20% trên mệnh giá.

Cho năm 2019, cổ tức tiền mặt là 2.000đ cộng với cổ tức cổ phiếu 15% sẽ được chi trả trong Q2/2020. Cho năm 2020, FPT đề xuất chi trả cổ tức tiền mặt 2.000đ trên số cổ phiếu lưu hành mới (gồm cả cổ phiếu trả cổ tức chi trả trong Q2/2020).

Kế hoạch ESOP dành cho nhân sự chủ chốt tối đa là 0,5% số lượng cổ phiếu lưu hành – Cho giai đoạn 2020-2022, FPT dự kiến phát hành cổ phiếu ESOP cho nhân sự chủ chốt với tỷ lệ tối đa là 0,5% số lượng cổ phiếu lưu hành mỗi năm. Giá phát hành cổ phiếu ESOP  là 10.000đ/cp và hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm.

Cổ phiếu thưởng dành cho thế hệ lãnh đạo kế tiếp – FPT cũng đã thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng cho giàn lãnh đạo thế hệ kế tiếp với tỷ lệ tối đa là 0,25% số lượng cổ phiếu lưu hành mỗi năm trong giai đoạn 2021-2025.

Chương trình thưởng cổ phiếu nhằm khuyến khích sự gắn bó của thế hệ quản lý trẻ; là những lãnh đạo cấp cao tại các công ty con và tổng công ty sẽ dẫn dắt FPT trong 10 năm tới. Cổ phiếu thưởng được phát hành với giá bằng mệnh giá và thời gian hạn chế chuyển nhượng là 10 năm.

Cổ phiếu thưởng được phát hành dựa trên tăng trưởng lợi nhuận của FPT và lợi ích mà cổ đông thu được. Trong đó 70% số cổ phiếu thưởng dựa trên tăng trưởng lợi nhuận của FPT và 30% dựa trên lợi ích mà cổ đông được nhận. Công thức như sau:

Tỷ lệ cổ phiếu thưởng trong tổng số lượng cổ phiếu lưu hành = 0,2% số lượng cổ phiếu lưu hành*70%*tốc độ tăng trưởng lợi nhuận thực hiện/ tốc độ tăng trưởng lợi nhuận kế hoạch + 0,2% số lượng cổ phiếu lưu hành*30%*tổng lợi ích cổ đông được nhận trên thực hiện/ tổng lợi ích cổ đông được nhận theo kế hoạch. Tỷ lệ này tối đa là 0,25%.

Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận kế hoạch của FPT trong giai đoạn 2020-2022 là 20%/năm. Nếu tốc độ tăng trưởng thực hiện dưới 10%, sẽ không có cổ phiếu thưởng cho phần tăng trưởng lợi nhuận này.

Lợi ích dành cho cổ đông của FPT theo kế hoạch là 10%.

Lợi ích dành cho cổ đông = (giá cổ phiếu FPT tại thời điểm cuối năm – giá cổ phiếu vào thời điểm đầu năm + cổ tức tiền mặt trên mỗi cổ phiếu)/giá cổ phiếu vào thời điểm đầu năm. Giá cổ phiếu FPT được điều chỉnh theo cổ tức bằng cổ phiếu phát hành trong năm (nếu có).

Triển vọng năm 2020-2022: Tăng trưởng mạnh với tỷ suất lợi nhuận được cải thiện

Bảng 31:  Tóm tắt thu nhập của FPT

Cổ phiếu FPT

Chúng tôi dự báo doanh thu của FPT sẽ tăng trưởng với tốc độ gộp bình quân năm là 19,5% và lợi nhuận thuần tăng trưởng với tốc độ gộp bình quân năm là 25,5% trong giai đoạn 2020-2022; trong khi tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ tăng từ 38,6% trong năm 2019 lên 44,6% trong năm 2022. Động lực chủ chốt giúp tăng trưởng doanh thu và cải thiện tỷ suất lợi nhuận là mảng công nghệ.

Dự báo cho năm 2020

Cho năm 2020, chúng tôi dự báo doanh thu đạt 32.770 tỷ đồng (tăng trưởng 18,2%) và lợi nhuận thuần đạt 3.905 tỷ đồng (tăng trưởng 24,6%).

 • Chúng tôi giả định doanh thu mảng gia công phần mềm tăng trưởng 30,2% và LNTT tăng trưởng 31,9% sau khi năng lực cung cấp dịch vụ chuyển đổi số cải thiện.
 • Doanh thu dịch vụ công nghệ cho thị trường trong nước sẽ đi ngang và LNTT tăng trưởng 5,3%. Chúng tôi kỳ vọng sự phối hợp với bộ phận gia công phần mềm sẽ đem lại một số hợp đồng chuyển đổi số và hỗ trợ tỷ suất lợi nhuận mảng này.
 • Lợi nhuận mảng dịch vụ viễn thông dự kiến tăng trưởng 13,9% với doanh thu tăng trưởng 13,5%. Doanh thu tăng trưởng chủ yếu nhờ dịch vụ viễn thông B2B trong khi doanh thu dịch vụ băng thông rộng chỉ tăng trưởng vừa phải.
 • Doanh thu mảng nội dung số tăng trưởng 6% và LNTT tăng trưởng 2,3% trước áp lực cạnh tranh gia tăng
 • Chúng tôi dự báo FPT sẽ ghi nhận 113 tỷ đồng lợi nhuận (giảm 12,4%) từ công ty liên kết FPT Retail. Chúng tôi cho rằng lợi nhuận của FPT Retail giảm do mở rộng chuỗi cửa hàng dược phẩm.
 • Chúng tôi dự báo FPT sẽ ghi nhận 229 tỷ đồng lợi nhuận (tăng trưởng 2,3%) từ công ty liên kết Synnex FPT.

Theo đó, chúng tôi dự báo EPS năm 2020 đạt 5.002đ; tại thị giá hiện tại, P/E dự phóng là 9,6 lần.

Dự báo cho năm 2021

Cho năm 2021, chúng tôi dự báo doanh thu đạt 39.232 tỷ đồng (tăng trưởng 19,7%) và lợi nhuận thuần đạt 4.931 tỷ đồng (tăng trưởng 26,3%).

 • Chúng tôi giả định doanh thu mảng gia công phần mềm tăng trưởng 31,3% và LNTT tăng trưởng 37,9%.Tỷ suất LNTT tăng lên 16,9% trong năm 2021 từ 16,1% trong năm 2020 nhờ cơ cấu doanh thu chuyển theo hướng tăng doanh thu dịch vụ chuyển đổi số với tỷ suất lợi nhuận cao.
 • Doanh thu dịch vụ công nghệ cho thị trường trong nước tăng trưởng 1% và LNTT tăng trưởng 6,4%. Chúng tôi kỳ vọng sự phối hợp với bộ phận gia công phần mềm sẽ đem lại một số hợp đồng chuyển đổi số và hỗ trợ tỷ suất lợi nhuận mảng này.
 • Lợi nhuận mảng dịch vụ viễn thông dự kiến tăng trưởng 14,4% với doanh thu tăng trưởng 13,7%. Doanh thu tăng trưởng chủ yếu nhờ dịch vụ viễn thông B2B trong khi doanh thu dịch vụ băng thông rộng chỉ tăng trưởng vừa phải.
 • Doanh thu mảng nội dung số tăng trưởng 6% và LNTT tăng trưởng 4,5% trước áp lực cạnh tranh gia tăng
 • Chúng tôi dự báo FPT sẽ ghi nhận 124 tỷ đồng lợi nhuận (tăng 9,1%) từ công ty liên kết FPT Retail.
 • Chúng tôi dự báo FPT sẽ ghi nhận 236 tỷ đồng lợi nhuận (tăng trưởng 3%) từ công ty liên kết Synnex FPT.

Theo đó, chúng tôi dự báo EPS năm 2020 đạt 5.716đ; tại thị giá hiện tại, P/E dự phóng là 8,4 lần.

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý