DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu BVH – LNST 9 tháng năm 2019 tăng 11% so với cùng kỳ

Lượt xem: 276 - Ngày:
Chia sẻ

LNST sau lợi ích CĐTS 9 tháng 2019 phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi – Báo cáo KQKD

Đồ thị cổ phiếu BVH phiên giao dịch ngày 01/11/2019. Nguồn: AmiBroker.

  • LNST sau lợi ích CĐTS 9 tháng 2019 của Tập đoàn Bảo Việt (cổ phiếu BVH) phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi đạt 1 nghìn tỷ đồng, tăng 11% YoY. Thu nhập từ hoạt động đầu tư thấp hơn dự kiến được bù đắp bởi khoản lỗ bảo lãnh thấp hơn dự kiến, nhờ vào chi phí G&A, bảo lãnh và dự trữ toán học giảm.
  • Phí bảo hiểm gộp (GWP) tăng 14% đạt 26 nghìn tỷ đồng và hoàn thành 70% mục tiêu năm 2019 của chúng tôi, phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi với tăng trưởng thường tăng trong quý 4.
  • Chi phí bảo lãnh và G&A được duy trì lần lượt đạt 4,7 nghìn tỷ đồng và 2,7 nghìn tỷ đồng, tăng lần lượt 6% và 1% YoY. Điều này cùng với chi phí dự trữ toán học thấp hơn dự kiến, đóng góp cho khoản lỗ thoạt động thấp hơn dự kiến, đạt 3,1 nghìn tỷ đồng trong quý 3, chỉ hoàn thành 56% dự báo cả năm của chúng tôi.
  • Như kỳ vọng, thu nhập thuần từ đầu tư đạt 4,2 nghìn tỷ đồng bù đắp cho khoản lỗ hoạt động. Tuy nhiên, thu nhập gộp từ đầu tư giảm 21% từ mức cơ sở cao năm 2018 là 5,7 nghìn tỷ đồng. Con số này thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi và chỉ hoàn thành 64% dự báo cả năm, chúng tôi cho rằng nguyên nhân đến từ lợi suất trái phiếu Chính phủ giảm trong quý 3.

Nguồn: VCSC

 

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý