DANH MỤC

Mobile / Zalo: 0912 842 224
Đầu tư Cổ phiếu Group Facebook

Cập nhật cổ phiếu VEA – Triển Vọng doanh số bán xe thấp hơn năm 2023

Lượt xem: 486 - Ngày:
Chia sẻ

Triển vọng doanh số bán xe thấp hơn năm 2023 – Cập nhật

Đồ thị cổ phiếu VEA phiên giao dịch ngày 06/12/2022. Nguồn: AmiBroker

  • Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA dành cho Tổng CT Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (Cổ phiếu VEA) khi chúng tôi đánh giá sự hiện diện của công ty trong thị trường xe máy (2W) rộng lớn và tốc độ tăng trưởng tiêu thụ ô tô (4W) trong dài hạn của Việt Nam cùng với lợi suất cổ tức cao.
  • Chúng tôi điều chỉnh giảm 15% giá mục tiêu (TP) khi tăng giả định chi phí vốn chủ sở hữu thêm 100 điểm cơ bản và giảm 6% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2022-2025, chủ yếu do lợi nhuận dự kiến từ các công ty liên kết của VEA năm 2023 thấp hơn. Chúng tôi cũng cập nhật mô hình định giá mục tiêu của chúng tôi từ giữa năm 2023 đến cuối năm 2023.
  • Chúng tôi kỳ vọng doanh số bán xe du lịch (PC) và 2W sẽ đạt tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) tương ứng là 6% và 3% trong giai đoạn 2022-2025 do doanh số bán xe tăng trong năm 2022 với nhu cầu thấp từ COVID-19 vào năm 2021, có khả năng dẫn đến mức giảm trong năm 2023 do chi tiêu của người tiêu dùng dự kiến thấp hơn.
  • Giá mục tiêu của chúng tôi tương ứng P/E 2022/2023 của VEA là 8,0 lần/8,4 lần — thấp hơn so với P/E trượt trung bình 5 năm là 9,4 lần. Lợi suất cổ tức năm 2021 của VEA (thanh toán vào năm 2022) có vẻ hấp dẫn ở mức 12%.
  • Rủi ro: Cạnh tranh gay gắt trong thị trường 4W; niềm tin của người tiêu dùng thấp hơn dự kiến.

Nguồn: VCSC

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. Dautucophieu.net sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý