DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224
Đầu tư Cổ phiếu Group Facebook

Cập nhật cổ phiếu SCS – Kế hoạch kinh doanh năm 2021 thận trọng

Lượt xem: 185 - Ngày:
Chia sẻ

Kế hoạch kinh doanh năm 2021 thận trọng; Kế hoạch ESOP được thông qua – Báo cáo ĐHCĐ

Đồ thị cổ phiếu SCS phiên giao dịch ngày 10/06/2021. Nguồn: AmiBroker

  • CTCP Hàng hóa Dịch vụ Sài Gòn (Cổ phiếu SCS) đã tổ chức ĐHCĐ thường niên tại TP. HCM vào ngày 08/06/2021. Do xuất hiện các ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tại TP. HCM, chỉ có một số lượng hạn chế cổ đông trực tiếp tham dự. Tổng cộng có 17 cổ đông đã tham dự và uỷ quyền tham dự – đại diện cho khoảng 68% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của SCS (bao gồm cả cổ phiếu ưu đãi) – đủ điều kiện để Đại hội cổ đông được tổ chức.
  • Ban lãnh đạo đặt kế hoạch doanh thu năm 2021 là 780 tỷ đồng (+8% YoY) và LNTT là 550 tỷ đồng (+8,1% YoY), tương ứng lần lượt với 96% và 88% dự báo cả năm của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng kế hoạch năm 2021 của SCS là thận trọng vì công ty đã luôn vượt kế hoạch kinh doanh trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020.
  • Cổ đông đã thông qua mức cổ tức tiền mặt là 8.000 đồng/CP cho năm 2020 (tương ứng lợi suất cổ tức là 6,1%), cao hơn dự báo của chúng tôi là 7.000 đồng/CP. SCS đã trả cổ tức tạm ứng năm 2020 bằng tiền mặt là 3.000 đồng/CP vào cuối năm 2020; phần còn lại 5.000 đồng/CP sẽ được thanh toán sau ĐHCĐ (thời điểm cụ thể sẽ được công bố sau).
  • Cổ đông đã thông qua mức cổ tức 36% mệnh giá cho năm tài chính 2021, mà chúng tôi dự kiến sẽ được chia bằng tiền mặt (tương ứng 3.600 đồng/CP). Chúng tôi lưu ý rằng SCS thường đặt kế hoạch chia cổ tức thận trọng và thường trả cổ tức cao hơn kế hoạch.
  • Phân bổ cho quỹ khen thưởng phúc lợi (B&WF) và quỹ HĐQT cho năm 2020 lần lượt là 5% và 2% LNST sau lợi ích CĐTS năm 2020. Tỷ lệ phân bổ quỹ B&WF là phù hợp với kỳ vọng hiện tại của chúng tôi; trong khi đó, chúng tôi giả định không phân bổ quỹ cho HĐQT vào năm 2020.
  • Cổ đông đã thông qua việc bổ nhiệm ông Mai Xuân Cảnh làm Thành viên HĐQT mới thay cho ông Phạm Bích Vượng đã nghỉ hưu. Cả 2 đều là đại diện cho cổ đông Công ty TNHH Sửa chữa Máy bay A41 của SCS.
  • Chương trình ESOP dựa theo hiệu quả hoạt động đã được phê duyệt cho giai đoạn 2022- 2024. Nhìn chung, giá và điều kiện phát hành tương tự như chương trình ESOP trước đây cho giai đoạn 2019-2021; tuy nhiên, tổng số lượng cổ phiếu ESOP được đề xuất thấp hơn 24% so với phương án trước đó.
  • Ngoài ra, do SCS vượt kế hoạch LNTT năm 2020 là 11%, các cổ đông đã thông qua việc phân bổ tiền thưởng cho các nhân viên chủ chốt (ngoài quỹ B&WF và HĐQT) 9,2 tỷ đồng, tương đương 20% LNTT vượt kết hoạch (LNTT thực tế trừ LNTT kế hoạch) của năm 2020.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý