DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224
Đầu tư Cổ phiếu Group Facebook

Cập nhật cổ phiếu MWG – Duy trì khuyến nghị mua vào với giá mục tiêu 172.700 đồng/cp

Lượt xem: 629 - Ngày:
Chia sẻ

Triển vọng trong 3 năm tới vẫn mạnh mẽ

Chúng tôi duy trì khuyến nghị Mua vào đối với MWG với giá mục tiêu theo phương pháp DCF là 172.700đ, tiềm năng tăng giá 29,6%. Chúng tôi cũng giữ nguyên dự báo lợi nhuận thuần năm 2021-2022 với mức tăng trưởng hơn 29%. Dự báo lợi nhuận của HSC được củng cố nhờ lợi nhuận chuỗi TGDĐ-ĐMX tăng trưởng sau khi mở rộng mô hình ĐMX supermini, tỷ suất lợi nhuận cải thiện và lỗ tại BHX giảm do mở rông mô hình cửa hàng diện tích lớn. Cổ phiếu MWG

Đồ thị cổ phiếu MWG phiên giao dịch ngày 12/04/2021. Nguồn: AmiBroker

Triển vọng trong 3 năm tới vẫn mạnh mẽ

Chúng tôi duy trì khuyến nghị Mua vào đối với Cổ phiếu MWG với giá mục tiêu theo phương pháp DCF là 172.700đ, tiềm năng tăng giá 29,6%. Chúng tôi cũng giữ nguyên dự báo lợi nhuận thuần năm 2021-2022 với mức tăng trưởng hơn 29%. Dự báo lợi nhuận của HSC được củng cố nhờ lợi nhuận chuỗi TGDĐ-ĐMX tăng trưởng sau khi mở rộng mô hình ĐMX supermini, tỷ suất lợi nhuận cải thiện và lỗ tại BHX giảm do mở rông mô hình cửa hàng diện tích lớn.

Bảng 1: KQKD 2 tháng đầu năm 2021, MWG Cổ phiếu MWG

Doanh thu thuần thấp hơn dự báo của HSC

Doanh thu TGDĐ & ĐMX thấp hơn 6,4% so với dự báo của HSC

Trong 2 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần TGDĐ và ĐMX là 17.744 tỷ đồng, giảm 1,2% so với cùng kỳ do ảnh hưởng từ làn sóng thứ 3 dịch COVID-19 khiến 100 cửa hàng tại một số tỉnh phải đóng cửa tạm thời vào đầu tháng 2 cùng với việc lượng khách mua sắm tại các cửa hàng mở cửa trong đợt cao điểm Tết cũng giảm 15%.

Doanh thu thực tế của TGDĐ & ĐMX thấp hơn 6,4% so với dự báo của chúng tôi là 18.968 tỷ đồng.

Doanh thu BHX sát với dự báo

Trong 2 tháng đầu năm 2021, nhờ số lượng cửa hàng tăng đáng kể (1.756 cửa hàng vào cuối tháng 2/2021 so với 1.068 cửa hàng vào cuối tháng 2/2020) và doanh thu mỗi cửa hàng cao hơn, doanh thu thuần của BHX đã tăng mạnh 53,6% so với cùng kỳ lên 3.975 tỷ đồng, sát với dự báo của HSC.

Tốc độ mở cửa hàng đang chậm lại, chỉ có 37 cửa hàng mới được mở từ đầu năm. Công ty đang tập trung phát triển các cửa hàng lớn (với diện tích mặt bằng lớn hơn 500m2) và kỳ vọng mô hình này sẽ giúp cải thiện doanh thu và lợi nhuận.

Lợi nhuận thuần mạnh mẽ và sát với dự báo

Lợi nhuận thuần tăng 18,2% so với cùng kỳ lên 999 tỷ đồng, sát với dự báo của HSC là 1 nghìn tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận thuần cải thiện lên 4,6% trong 2 tháng đầu năm 2021 (từ 4,1% trong 2 tháng đầu năm 2020 và cao hơn dự báo của HSC là 4,4%) nhờ tỷ suất lợi nhuận thuần tại BHX cải thiện và lãi thuần từ HĐ tài chính tăng, mặc dù vậy, chúng tôi vẫn chưa có thông tin chi tiết.

HSC duy trì dự báo lợi nhuận năm 2021-2022 và lần đầu đưa ra dự báo năm 2023

Do doanh thu thuần thấp hơn dự báo trong 2 tháng đầu năm 2021 và tốc độ mở cửa hàng mới của BHX chậm hơn, chúng tôi điều chỉnh giảm lần lượt 5,4% và 7,3% dự báo doanh thu thuần năm 2021 và 2022 xuống lần lượt 121.557 tỷ đồng (tăng trưởng 12,0%) và 132.892 tỷ đồng (tăng trưởng 9,3%). Tuy nhiên, chúng tôi điều chỉnh tăng dự báo tỷ suất lợi nhuận thuần của TGDĐ-ĐMX và BHX, kéo theo tỷ suất lợi nhuận thuần chung tăng lên lần lượt 4,2% (từ 4,0% trước đó) và 5,0% (từ 4,6% trước đó) trong năm 2021 và 2022.

Do đó, chúng tôi duy trì dự báo lợi nhuận thuần năm 2021 và 2022 lần lượt đạt 5.081 tỷ đồng (tăng trưởng 29,7%) và 6.578 tỷ đồng (tăng trưởng 29,5%) nhờ tăng trưởng lợi nhuận các chuỗi TGDĐ-ĐMX sau khi mở rộng mô hình ĐMX supermini và cải thiện tỷ suất lợi nhuận, và lỗ tại BHX nhờ việc mở rộng định dạng lớn.

HSC lần đầu đưa ra dự báo năm 2023 với lợi nhuận thuần tăng trưởng 16,0% nhờ TGDĐ-ĐMX tăng trưởng một con số và BHX tăng trưởng mạnh.

Bảng 2: Dự báo KQKD Cổ phiếu MWG

Bảng 3: Các giả định chính Cổ phiếu MWG

Bảng CĐKT và dòng tiền

Trong năm 2020, bảng CĐKT của MWG đã cải thiện khi tỷ lệ nợ thuần/vốn CSH giảm xuống 0,6 lần (từ 0,9 lần trong năm 2019) và tỷ lệ nợ thuần/EBITDA cũng giảm xuống 0,8 lần (từ 1,3 lần năm 2019). Chúng tôi dự báo tỷ lệ nợ thuần/vốn CSH và nợ thuần/EBTIDA sẽ tiếp tục giảm xuống lần lượt là 0,4 lần và 0,4 lần trong năm 2021.

HSC dự báo MWG sẽ tạo ra dòng tiền từ HĐ kinh doanh khoảng gần 6 nghìn tỷ đồng đến 7 nghìn tỷ đồng trong năm 2021 và 2022. Tuy nhiên, do nhu cầu vốn đầu tư cơ bản lớn để mở rộng BHX và ĐMX, dòng tiền tự do giảm xuống còn 2.169 tỷ đồng trong năm 2021 và 4.649 tỷ đồng trong năm 2022. Với dòng tiền tự do này, chúng tôi dự báo Công ty sẽ giữ nguyên cổ tức tiền mặt trong năm 2021 và 2022 ở mức 1.500đ/cp, tương đương với tổng số tiền chi trả lần lượt là 713 tỷ đồng và 735 tỷ đồng trong năm 2021 và 2022, tương ứng với tỷ suất cổ tức thấp là 1,1% và tỷ lệ chi trả là 14% trong năm 2021 và 11% trong năm 2022 (tỷ lệ chi trả trong năm 2020 là 17%).

Duy trì khuyến nghị Mua vào với giá mục tiêu 172.700đ

Do dự báo được giữ nguyên, chúng tôi duy trì giá mục tiêu là 172.700đ. Mô hình định giá DCF của chúng tôi áp dụng giả định lãi suất phi rủi ro là 3,0%, phần bù rủi ro vốn CSH là 7,0%, tốc độ tăng trưởng dài hạn là 3,0% và hệ số beta là 1,2. Theo đó, chi phí vốn bình quân là 10,0%.

Bảng 4: Dòng tiền tự do cho doanh nghiệp Cổ phiếu MWG

Bảng 5: Tính toán DCF Cổ phiếu MWG

Bảng 6: Tính toán giá trị dài hạn Cổ phiếu MWG

Tại giá mục tiêu, P/E dự phóng 2021 của Cổ phiếu MWG là 16,0 lần và năm 2022 là 13,1 lần, tiềm năng tăng giá là 29,6 lần. Tại thị giá, P/E dự phóng 2021 của MWG hiện là 12,5 lần, cao hơn một chút so với P/E dự phóng một năm trung bình là 11,2 lần, trong vòng 2 năm qua. Tuy nhiên, cổ phiếu MWG rẻ hơn 35% so với các bình quân P/E dự phóng 2021 của các công ty cùng ngành là 19,4 lần. P/E dự phóng mục tiêu 2021 của chúng tôi là 16,0 lần, thấp hơn 18% so với bình quân P/E của các công ty cùng ngành.

Bảng 7: So sánh định giá MWG với các công ty cùng ngành Cổ phiếu MWG

Rủi ro đối với dự báo của chúng tôi

Rủi ro KQKD thấp hơn dự báo: (1) tỷ suất lợi nhuận thuần của chuỗi Bách Hóa Xanh không cải thiện nhiều trong năm 2021 và 2022; (2) xảy ra một đợt giãn cách hay phong tỏa trong giai đoạn 2021-2022 do đại dịch COVID-19. Trong kịch bản cơ sở, chúng tôi giả định COVID-19 sẽ được kiểm soát tốt, do đó không có bất kỳ đợt giãn cách hay phong tỏa toàn quốc nào trong vòng 2 năm tới.

Rủi ro KQKD cao hơn dự báo: kinh tế hồi phục nhanh hơn kỳ vọng, thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ đối với mặt hàng điện tử tiêu dùng, thiết bị gia dụng và điện thoại di động tốt hơn dự báo.

Phân tích độ nhạy

Bảng 8: Phân tích độ nhạy Cổ phiếu MWG

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý