DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224
Đầu tư Cổ phiếu Group Facebook

Cập nhật cổ phiếu MBB – Chi phí huy động vốn thấp hơn hỗ trợ NIM tăng trong 6 tháng năm 2021

Lượt xem: 326 - Ngày:
Chia sẻ

Chi phí huy động vốn thấp hơn hỗ trợ NIM tăng trong 6 tháng năm 2021 – Báo cáo KQKD

Đồ thị cổ phiếu MBB phiên giao dịch ngày 22/07/2021. Nguồn: AmiBroker

  • Ngân hàng TMCP Quân đội (Cổ phiếu MBB) đã công bố KQKD hợp nhất 6 tháng đầu năm 2021 với tổng LNST đạt 6,4 nghìn tỷ đồng (+53,3% YoY), hoàn thành 50% dự báo năm 2021 của chúng tôi. Thu nhập từ lãi (NII) 6 tháng năm 2021 tăng 34,3% YoY – hoàn thành 49% dự báo cho năm tài chính 2021 của chúng tôi – với NIM hợp nhất đạt 5,21% so với dự báo NIM năm 2021 của chúng tôi là 5,11%. NIM 6 tháng 2021 tăng nhẹ so với dự báo của chúng tôi do chi phí huy động vốn thấp hơn dự kiến, đạt 2,85% so với dự báo 3,30% năm 2021 của chúng tôi.
  • Tăng trưởng tín dụng hợp nhất 6 tháng 2021 đạt 10,7%, đến từ (1) tăng trưởng tổng dư nợ 11% trong 6 tháng năm 2021 và (2) số dư trái phiếu doanh nghiệp tăng 7,9% trong 6 tháng đầu năm 2021.
  • Tăng trưởng cho vay của ngân hàng mẹ đạt 10,9% trong 6 năm 2021. Tỷ trọng bán lẻ trong dự nợ vay của ngân hàng mẹ tăng 11,6% trong 6 tháng đầu năm 2021, đóng góp 42,8% vào dư nợ vay của ngân hàng mẹ so với 42,5% vào năm 2020.
  • Tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) hợp nhất 6 tháng đầu năm 2021 giảm 2,2 điểm % YoY xuống 32,5%, chủ yếu là do diễn biến tích cực của thu nhập ngoài lãi (NOII) trong cùng kỳ.
  • Tỷ lệ nợ xử lý hợp nhất 6 tháng đầu năm 2021 trên khoản vay gộp là 1,57% so với 1,67% trong năm 2020, gần đạt mức dự phóng 1,60% năm 2021 của chúng tôi. Tỷ lệ tương tự của ngân hàng mẹ trong cùng khoảng thời gian là 1,19% so với 1,20% năm 2020; công ty con mảng tài chính tiêu dùng đạt 6,97% so với 8,75% trong năm 2020, có xu hướng đi ngược lại so với mức tăng mạnh trong tỷ lệ xử lý nợ tại FEC mà chúng tôi đã ghi nhận trong 6 tháng năm 2021.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý