DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224

Cập nhật cổ phiếu GAS – Triển vọng 2019 tích cực

Lượt xem: 613 - Ngày:
Chia sẻ

Chúng tôi điều chỉnh giảm 6,0% giá mục tiêu cho Tổng CT Khí Việt Nam (Cổ phiếu GAS) do lãi suất phần bù rủi ro cao hơn và P/E mục tiêu thấp hơn. Chúng tôi cũng loại bỏ mức chiết khấu 5% cho rủi ro liên quan đến mỏ khí Phong Lan Dại trong giá mục tiêu mới.

Đồ thị cổ phiếu GAS phiên giao dịch ngày 26/07/2018. Nguồn: AmiBrokerĐồ thị cổ phiếu GAS phiên giao dịch ngày 26/07/2018. Nguồn: AmiBroker

Chúng tôi duy trì dự báo tăng trưởng LNST năm 2018 sẽ đạt 29,5% so với năm trước (YoY) do mức tăng sản lượng 3,6%, mức tăng 23,1% của giá FO và 7,4% của giá LPG.

Lợi nhuận năm 2019 sẽ tích cực với mức tăng trưởng sản lượng 3%, mỏ Phong Lan Dại sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm 2018 và Nhà máy Xử lý Khí Cà Mau bù đắp cho mức tăng giá đầu vào của Lô 11.2

Yếu tố hỗ trợ: Giá dầu Brent và FO ổn định, không có thay đổi trong giá đầu vào của Lô 11.2

Rủi ro: Sản lượng của mỏ khí Lan Tây Lan Đỏ là thấp hơn dự kiến.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác