DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu DPM – Kết quả kinh doanh quý 3 năm 2020 vượt kỳ vọng

Lượt xem: 360 - Ngày:
Chia sẻ

Kết quả kinh doanh Q3/2020 vượt kỳ vọng của thị trường

Đồ thị cổ phiếu DPM phiên giao dịch ngày 23/10/2020. Nguồn: AmiBroker

  • Cổ phiếu DPM đạt 2 nghìn tỷ đồng doanh thu thuần (+3,3% so với cùng kỳ), lợi nhuận trước thuế tăng vọt lên 224,2 tỷ đồng (+198% so với cùng kỳ), cao hơn nhiều so với ước tính lợi nhuận trước thuế của thị trường là 171 tỷ đồng (+127% so với cùng kỳ). Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt đạt 5,8 nghìn tỷ đồng (+8% so với cùng kỳ) và 717,7 tỷ đồng (+305% so với cùng kỳ), lần lượt hoàn thành 64% và 140% kế hoạch cả năm của công ty.
  • Trong năm 2020, chúng tôi ước tính doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 7.955 tỷ đồng (+4% so với cùng kỳ) và 1 nghìn tỷ đồng (+115% so với cùng kỳ, bao gồm 80 tỷ đồng bồi thường bảo hiểm). Trong năm 2021, chúng tôi ước tính doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 8,7 nghìn tỷ đồng (+9% so với cùng kỳ) và 875 tỷ đồng (-13% so với cùng kỳ, bao gồm 122 tỷ đồng bồi thường bảo hiểm), với giả định giá dầu nhiên liệu có thể tăng từ 230 USD/tấn trong năm 2020 lên 280 USD/tấn trong năm 2021. Giá cổ phiếu DPM đã tăng trong thời gian gần đây, vượt giá mục tiêu của chúng tôi là 16.900 đồng/cp. Theo thông tin báo chí, việc thay đổi cơ chế thuế GTGT cho các doanh nghiệp phân bón (từ mức không chịu thuế lên mức thuế GTGT 5%) có thể được thảo luận trong kỳ họp Quốc hội sắp tới. Nếu đề xuất này được phê duyệt, DPM có thể thu hồi phần thuế GTGT ở chi phí đầu vào, điều này có thể là yếu tố hỗ trợ khác cho giá cổ phiếu. Theo báo cáo tài chính giai đoạn 2016-2019, chúng tôi ước tính thuế GTGT trên chi phí đầu vào là 150 – 250 tỷ đồng mỗi năm, ở mức đáng kể so với lợi nhuận trước thuế giai đoạn 2020F/2021F là 976/896 tỷ đồng. Chúng tôi đang xem xét lại ước tính và giá mục tiêu dựa trên kết quả của kỳ họp Quốc hội sắp tới.

Nguồn: SSI

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý