DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu VPB – Duy trì khuyến nghị MUA nâng giá mục tiêu lên 59%

Lượt xem: 1,032 - Ngày:
Chia sẻ

Hoàn thành việc bán cổ phần tại FEC sẽ giúp tiếp tục tăng định giá P/B – Cập nhật

Đồ thị cổ phiếu VPB phiên giao dịch ngày 22/02/2021. Nguồn: AmiBroker

  • Chúng tôi nâng giá mục tiêu thêm 59% và duy trì khuyến nghị MUA dành cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (Cổ phiếu VPB) khi chúng tôi (1) nâng dự báo thu nhập ròng giai đoạn 2021-2025 thêm 26% so với dự báo trước đây của chúng tôi và (2) nâng định giá P/B mục tiêu lên 2,1 lần so với 1,35 lần trước đó.
  • Chúng tôi nâng dự phóng thu nhập ròng 2021 thêm 22% so với dự báo trước đây của chúng tôi đạt 11,8 nghìn tỷ đồng (+13,6% YoY) khi (1) nâng dự phóng LN trước dự phòng thêm 13% giúp bù đắp (2) mức tăng 7% trong giả định chi phí dự phòng.
  • Chúng tôi dự phóng tăng trưởng cho vay tại FE Credit (FEC) và ngân hàng mẹ đạt lần lượt 11,5% và 17,0% và kỳ vọng NIM hợp nhất sẽ phục hồi trong năm 2021 sau mức giảm trong năm 2020. NIM phục hồi được hỗ trợ bởi mức tăng trong lợi suất cho vay tại FEC và chi phí huy động ổn định.
  • Chúng tôi dự phóng các khoản vay tái cơ cấu theo TT01 sẽ giảm còn 3,0% dư nợ vay vào cuối 2021. Chúng tôi nâng giả định phần trăm các khoản vay tái cơ cấu sẽ giữ nhóm nợ tại ngân hàng mẹ/FEC đạt lần lượt 75%/60% so với 60%/50% trước đây.
  • Chúng tôi cho rằng diễn biến hoàn thành bán cố phần tại FEC sẽ là yếu tố hỗ trợ định giá P/B của ngân hàng hợp nhất. Giá mục tiêu của chúng tôi tương ứng P/B dự phóng 2021 đạt 1,92 lần.
  • Rủi ro: Diễn biến bán cổ phần tại FEC không hoàn thành như dự kiến; rủi ro thực hiện trong gia tăng cho vay và kiểm soát chi phí tín dụng; dịch COVID-19 kéo dài có thể dẫn đến tỷ lệ nợ xấu cao hơn kiến.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý