DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224

Cập nhật cổ phiếu VNM – Triển vọng trong nước tích cực, xuất khẩu vẫn chưa ổn định

Lượt xem: 423 - Ngày:
Chia sẻ

Mục tiêu năm 2018: doanh thu đạt 55,5 nghìn tỷ đồng, tăng 8,5% so với năm 2017, và LNST đạt 10,8 nghìn tỷ đồng, tăng 4,6%. Ban lãnh đạo cho biết mục tiêu này là mức thấp nhất có thể đạt.

Đồ thị cổ phiếu VNM cập nhật ngày 02/04/2018. Nguồn: AmiBroker

Công ty không công bố kết quả sơ bộ Quý 1/2018, nhưng cho biết xuất khẩu giảm. Tuy nhiên, công ty vẫn giữ nguyên mục tiêu xuất khẩu cả năm tăng 8%, so với dự báo của chúng tôi là 5%.

Chúng tôi giữ nguyên dự báo tăng trưởng EPS 2018 đạt 13,8%, với biên lợi nhuận tăng nhờ giá bột giữa và tỷ lệ chi phí bán hàng/doanh thu giảm.

Số lượng thành viên HĐQT được tăng lên 11 thành viên thay vì 9 thành viên như trước đây. Trong số hai thành viên mới, có một thành viên là đại diện của Jardine. Ghế còn lại sẽ được dành cho một thành viên độc lập.

Cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2017 tổng cộng là 5.000VND/cổ phiếu, với phần còn lại (1.500VND/cổ phiếu) sẽ được trả trong tháng 06/2018. Chúng tôi dự báo công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt tổng cộng 6.000VND/cổ phiếu cho năm 2018, lợi suất cổ tức 3%.

Công ty sẽ phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 5:1 (nắm giữ 5 cổ phiếu sẽ được 1 cổ phiếu mới) và tạm ứng cổ tức 2.000VND/cổ phiếu cho năm 2018 trong Quý 3.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác