DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu VNM – Tập trung vào gia tăng thị phần

Lượt xem: 473 - Ngày:
Chia sẻ

Chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ thường niên của CTCP Sữa Việt Nam (Cổ phiếu VNM) diễn ra hôm nay, với sự tham dự của hơn 400 cổ đông.

Đồ thị cổ phiếu VNM phiên giao dịch ngày 19/04/2019. Nguồn: AmiBroker

Ban lãnh đạo đặt kế hoạch doanh thu đạt 56 nghìn tỷ đồng (+7% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 10,5 nghìn tỷ đồng (+2,5% YoY) trong năm 2019. Các kế hoạch này phù hợp với dự báo của chúng tôi, với dự phóng tăng trưởng doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS đạt lần lượt 7% và 5% trong năm 2019 so với 2018.

Doanh thu và LNST sơ bộ quý 1/2019 đạt lần lượt 13 nghìn tỷ đồng (+9% YoY) và 2,8 nghìn tỷ đồng (+3% YoY). VNM sẽ thanh toán cổ tức tiền mặt còn lại cho năm 2018 là 1.500 đồng/CP (lợi suất cổ tức 1,1%). Ngày chốt danh sách dự kiến là ngày 06/06/2019 trong khi ngày thanh toán dự kiến là ngày 26/06/2019. Tính chung cả đợt chia cổ tức này, VNM sẽ thanh toán tổng cộng 4.200 đồng cổ tức tiền mặt cho năm 2018 (lợi suất cổ tức 3,2%).

Kế hoạch cổ tức 2019: VNM đặt kế hoạch duy trì tỷ lệ chi trả (tổng cổ tức tiền mặt/LNST sau lợi ích CĐTS) ít nhất 50%, so với tỷ lệ thực tế 70% trong năm tài chính 2018. VNM có kế hoạch thanh toán cổ tức tiền mặt tạm ứng đầu tiên cho năm 2019 là 2.000 đồng/CP (lợi suất cổ tức 1,5%) trong tháng 9/2019 và đợt tạm ứng thứ hai là 1.000 đồng/CP (lợi suất cổ tức 0,7%) trong tháng 2/2020. Chúng tôi hiện đang dự phóng tổng cổ tức tiền mặt 4.500 đồng/CP (lợi suất cổ tức 3,4%) cho năm 2019.

Nguồn: VCSC

 

 

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý