DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu VNM – Đặt kế hoạch tăng trưởng LNST 2018 4,6%, cổ phiếu thưởng tỷ lệ 5:1

Lượt xem: 685 - Ngày:
Chia sẻ

CTCP Sữa Việt Nam (VNM) đã công bố tài liệu ĐHCĐ thường niên. Công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 55,5 nghìn tỷ đồng (+8,5% YoY) và LNST 10,8 nghìn tỷ đồng (+4,6% YoY) trong năm 2018. Dự báo của chúng tôi tích cực hơn, với mức tăng 11% cho doanh thu và 14% cho LNST 2018 so với 2017. Chúng tôi dự phóng biên LN năm 2018 sẽ tăng do chi phí bột sữa đầu vào thấp hơn trong khi chi phí bán hàng theo phần trăm của doanh thu sẽ giảm.

Đồ thị cổ phiếu VNM cập nhật ngày 21/03/2018. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu VNM cập nhật ngày 21/03/2018. Nguồn: AmiBroker

Công ty sẽ thanh toán phần cổ tức tiền mặt còn lại cho năm 2017 là 1.500 đồng/CP (lợi suất cổ tức 0,7%). Ngày chốt danh sách cho cổ tức tiền mặt này là 06/06/2018 và ngày thanh toán dự kiến là 26/06/2018. Do đó tổng cổ tức tiền mặt 2017 là 5.000 đồng/CP (lợi suất 2,4%)

VNM đề xuất phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 5:1 (5 cổ phiếu hiện hữu nhận 1 cổ phiếu mới) và tạm ứng cổ tức tiền mặt cho 2018 là 2.000 đồng/CP (lợi suất cổ tức 1%) trong quý 3/2018. Cổ tức tiền mặt còn lại cho năm 2018 sẽ được thanh toán trong quý 2/2019. Chúng tôi hiện đang dự báo tổng cổ tức tiền mặt 2018 là 6.000 đồng/CP (lợi suất cổ tức 2,9%).

Công ty cũng đề xuất thêm một thành viên vào HĐQT – ông Alain Xavier Cany, đại diện của Jardine. Ông Cany là Trưởng đại diện của Tập đoàn Jardine Matheson Limited ở Việt Nam. Jardine là cổ đông lớn thứ ba của VNM với 10% cổ phần.

Chúng tôi hiện đang có khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG cho VNM với giá mục tiêu 197.800 đồng, tương ứng với tổng mức sinh lời -2,3%, bao gồm lợi suất cổ tức 2,9%

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý