DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu VJC – Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu Vietjet là 215.000đ

Lượt xem: 1092 - Ngày:
Chia sẻ

Nhận định ĐHCĐTN – KQKD Q1 của VJC khả quan nhờ đóng góp của hoạt động bán và cho thuê lại cũng như từ hoạt động kinh doanh chính. Triển vọng tích cực. Tiếp tục duy trì đánh giá Nắm giữ – VJC (Nắm giữ) đã tổ chức ĐHCĐTN năm 2017 vào ngày 26/4/2018. Cổ đông đã tham dự đông đủ và thông qua toàn bộ các tờ trình chính.

Đồ thị cổ phiếu VJC phiên giao dịch ngày 10/05/2018. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu VJC phiên giao dịch ngày 10/05/2018. Nguồn: AmiBroker

Vietjet là hãng hàng không giá rẻ tăng trưởng mạnh nhất tại châu Á với kế hoạch mở rộng đầy tham vọng, tập trung vào thị trường hàng không khu vực, đặc biệt là ở các tuyến Bắc Á. Hiệu quả cao trong quản trị chi phí là lợi thế cạnh tranh lớn nhất của VJC. Việc tập trung khai thác thị trường quốc tế không chỉ giúp cải thiện tỷ suất lợi nhuận (giá vé cũng như doanh thu phụ trợ từ hành khách quốc tế cao hơn). Giá nhiên liệu tăng có thể khiến lợi nhuận chỉ tăng trưởng ở mức vừa phải trong vài năm tới. Tuy nhiên đây không phải là nhân tố quyết định vì công ty có tiềm năng tăng trưởng mạnh và mô hình kinh doanh vững chắc. HSC cũng cho rằng VJC sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu 20% vào giữa năm 2018, và đây sẽ là động lực ngắn hạn cho giá cổ phiếu.

LNST sau kiểm toán năm 2017 tăng thêm 556 tỷ đồng so với số liệu trước kiểm toán – Tại ĐHCĐTN, VJC đã công bố KQKD kiểm toán cho năm 2017 với doanh thu thuần đạt 42.303 tỷ đồng (tăng trưởng 54%) và LNST đạt 5.073 tỷ đồng (tăng trưởng 103%). Doanh thu thuần trước kiểm toán là 42.358 tỷ đồng còn LNST là 4.517 tỷ đồng (tăng trưởng 81%) và cao hơn số liệu trước kiểm toán. Lý do chính giải thích chênh lệch giữa LNST trước và sau kiểm toán là:

• Chi phí của máy bay đã bán giảm 918 tỷ đồng, giảm 6% xuống còn 16.354 tỷ đồng (tăng 63%) do VJC được hoàn tiền phí tư vấn cho giao dịch bán & cho thuê lại.
• Chi phí kỹ thuật tăng 506 tỷ đồng, tăng 54% lên 1.444 tỷ đồng (tăng 96%) do VJC hạch toán chi phí sửa chữa bảo dưỡng một số động cơ cũ trước hạn

Công ty đặt kế hoạch LNTT năm 2018 tăng trưởng 9% – Cho năm 2018, VJC đặt kế hoạch doanh thu thuần là 50.970 tỷ đồng (tăng trưởng 20%) và LNTT là 5.806 tỷ đồng (tăng trưởng 9%). Giả định của công ty là:

• Lượng hành khách chuyển chở – đạt tổng cộng 24,1 triệu lượt (tăng 41%).
• Số chuyến bay – đạt 123.192 chuyến (tăng 25%).
• Công suất tăng – lên 27,2 triệu lượt hành khách, dựa trên số máy bay mới giao (tăng 41%).
• Đến cuối năm 2018, số lượng máy bay tăng từ 51 chiếc lên 66 chiếc.
• Giá dầu thô bình quân là 70 USD/thùng.

KQKD Q1/2018 tăng mạnh đột biến nhờ đóng góp của các giao dịch bán và cho thuê lại máy bay – Tại ĐHCĐTN, công ty đã công bố doanh thu thuần Q1 đạt 12.560 tỷ đồng (tăng 146% so với cùng kỳ) và LNST đạt 1.366 tỷ đồng (tăng 263% so với cùng kỳ).

• Doanh thu tăng nhờ số lượng hành khách chuyên chở tăng 41% và có doanh thu bán & cho thuê lại 4 máy bay trong Q1/2018 trong khi trong Q1/2017 công ty không hạch toán từ hoạt động bán & cho thuê lại.
• Tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ bị ảnh hưởng do giá dầu tăng – Trong Q1/2018, lợi nhuận gộp đạt 1.811 tỷ đồng (tăng 135% so với cùng kỳ) nhưng tỷ suất lợi nhuận gộp giảm từ 15,1% xuống còn 14,4%. Nếu loại bỏ lợi nhuận gộp từ bán máy bay, thì lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh chính là 1.059 tỷ đồng (tăng 37% so với cùng kỳ) trong khi tỷ suất lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh chính giảm từ 15,1% xuống còn 13,4%. Và nguyên nhân chính khiến tỷ suất lợi nhuận gộp giảm là giá nhiên liệu tăng 25% so với cùng kỳ.

Cho năm 2018, HSC điều chỉnh tăng dự báo của mình và hiện dự báo doanh thu thuần sẽ tăng trưởng 16% và LNST tăng trưởng 16% – Chúng tôi điều chỉnh tăng 5% dự báo doanh thu thuần và 14% dự báo LNST. Do chúng tôi điều chỉnh các giả định sau;

• Số lượng máy bay bán và thuê lại trong năm nay tăng từ 13 máy bay lên 14 máy bay.
• Tỷ suất lợi nhuận gộp từ bán và thuê lai máy bay tăng từ 14,0% lên 17,2%.

Theo đó, chúng tôi dự báo doanh thu thuần đạt 48.979 tỷ đồng (tăng trưởng 16%) và LNST đạt 5.893 tỷ đồng (tăng trưởng 16%) so với dự báo trước đó là doanh thu thuần đạt 46.538 tỷ đồng (tăng trưởng 10%) và LNST đạt 5.174 tỷ đồng (tăng trưởng 2%). Các giả định chính của chúng tôi gồm;

• Giả định doanh thu từ vận tải hành khách đạt 22.536 tỷ đồng (tăng trưởng 40%) nhờ;

– ASK tăng 39% đạt 26.942 triệu ghế.km do số lượng chuyến bay tăng 25% lên 127.071 chuyến.
– Lượng hành khách tăng 24% đạt 21,16 triệu hành khách bao gồm 15,1 triệu lượt khách nội địa (tăng 10%) và 6 triệu lượt khách quốc tế (tăng 80%).
– Giá vé bình quân sẽ tăng 13% lên 1,112 triệu đồng nhờ tỷ trọng đóng góp lớn hơn từ phân khúc hành khách quốc tế với giá vé cao hơn.

• Doanh thu phụ trợ là 8.266 tỷ đồng (tăng 51%) nhờ lượng hành khách tăng 24% và doanh thu phụ trợ bình quân mỗi hành khách tăng 25%.
• Doanh thu khác giảm 20% còn 15.862 tỷ đồng do:

– Số lượng máy bay bán và cho thuê lại giảm từ 17 máy bay năm 2017 xuống 13 máy bay trong năm 2018.
– Giá bán máy bay bình quân tăng 4% do giá máy bay mới cao hơn máy bay hiện tại.

• Ước tính lợi nhuận gộp đạt 8.031 tỷ đồng (tăng trưởng 23%) trong khi đó tỷ suất lợi nhuận gộp tăng từ 15,5% lên 16,4%.

– Đến cuối năm 2018 chúng tôi dự báo đội máy bay của VJC sẽ tăng lên 66 máy bay (tăng 27%) gồm 62 máy bay thuê hoạt động và 4 máy bay sở hữu.
– HSC dự báo chi phí nhiên liệu tăng do giá dầu Brent bình quân sẽ tăng 17% lên 63 USD/thùng.
– Tỷ suất gộp từ bán và cho thuê lại máy bay là 17,2%.

• Chi phí bán hàng và quản lý tăng 42% lên 1.142 tỷ đồng; tỷ lệ chi phí bán hàng và quản lý trên doanh thu (không tính doanh thu bán máy bay) duy trì ở 3,6%.
• Lỗ tài chính thuần tăng 41% lên 631 tỷ đồng. Chúng tôi dự báo chi phí lãi vay sẽ tăng 14% lên 270 tỷ đồng do công ty tăng vay nợ dài hạn để mua máy bay mới.

Nhìn chung, chúng tôi dự báo EBITDAR đạt 13.071 tỷ đồng (tăng trưởng 25%) và EBITDA đạt 7.056 tỷ đồng (tăng trưởng 21%). Ở mức hiện tại là 192.100đ, EV/EBITDAR là 6,75 lần và EV/EBITDA là 12,64 lần.

LNTT tăng trưởng 18% đạt 6.258 tỷ đồng. Nếu không tính lợi nhuận từ bán và cho thuê lại máy bay, thì LNTT từ hoạt động kinh doanh chính là 3.339 tỷ đồng (tăng trưởng 62%).

Và do thuế suất hiện hành tăng từ 4,3% lên 5,8% trong năm 2018, chúng tôi dự báo LNST đạt 5.893 tỷ đồng (tăng trưởng 16%), EPS là 12.402đ. Ở mức giá hiện tại là 192.100đ, P/E dự phóng là 15,49 lần.

Chính sách cổ tức năm 2017 gồm chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10% mệnh giá và chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% mệnh giá và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018 là 50% mệnh giá – Cổ đông thông qua tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 với chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10% mệnh giá và bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% mệnh giá. Chúng tôi lưu ý rằng VJC đã tạm ứng cổ tức tiền mặt tỷ lệ 30%. Do đó, cho cả năm 2017, VJC đã chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 40% và bằng cổ phiếu 10% mệnh giá. Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức tiền mặt là ngày 10/5/2018 trong khi đó ngày đăng ký cuối cùng cho cổ tức bằng cổ phiếu sẽ là trong tháng 6/2018. Cho năm 2018, Đại hội thông qua kế hoạch trả cổ tức 50% mệnh giá, tuy nhiên chưa quyết định về tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt và cổ tức bằng cổ phiếu.

Tăng trưởng của Vietjet tập trung vào 3 mảng kinh doanh chính – Vietjet là hãng hàng không giá rẻ lớn nhất tại Việt Nam với 42% thị phần trong nước và 22% thị phần các chặng bay trong khu vực đến Việt Nam. Doanh thu của VJC đến từ 3 mảng kinh doanh chính trong mô hình của mình.

• Doanh thu vận chuyển hành khách từ cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng không với các chuyến bay theo lịch trình hay cách chuyến bay theo hình thức thuê bao.
• Doanh thu phụ trợ gồm doanh thu từ bán hàng trên các chuyến bay, quảng cáo, hoa hồng bán hàng miễn thứ, doanh thu vận chuyển hàng hóa và dịch vụ vận chuyển liên quan đến khách hàng như hàng hóa vượt quá cân nặng cho phép, ưu tiên chọn chỗ ngồi hay thay đổi đặt chỗ.
• Doanh thu từ bán máy bay bao gồm một phần doanh thu từ bán và thuê lại máy bay.

Trong đó, vận chuyển hành khách và dịch vụ phụ trợ là hai mảng chủ chốt. Trong giai đoạn 2013-2017, ba mảng kinh doanh trên lần lượt đống góp bình quân 56%, 14% và 30% vào tổng doanh thu của Vietjet. Và cũng trong cùng kỳ, mảng vận chuyển hành khách và dịch vụ phụ trợ đóng góp 76% tổng lợi nhuận trong khi lơi nhuận từ bán máy bay đóng góp 24%.

HSC dự báo doanh thu sẽ tăng trưởng với tốc độ trung bình gộp năm 12% và LNST là 13% trong giai đoạn 2018-2020. Các giả định của chúng tôi gồm;

• Hành khách chuyên chở tăng trưởng với tốc độ trung bình gộp năm là 15%, trong đó hành khách nội địa tăng 8% và hành khách quốc tế tăng 39%.
• Đội bay tăng 71% lên 89 máy bay.
• Có khoảng 14 thương vụ bán và thuê lại máy bay mới mỗi năm.
• Giá nhiên liệu tăng trung bình 12%/năm. Giá nguyên liệu tăng 1% thì lợi nhuận gộp sẽ giảm khoảng 2%.
• Chúng tôi dự báo lợi nhuận gộp sẽ tăng trưởng với tốc độ trung bình gộp năm là 15% nhờ đóng góp cao hơn từ các chặng bay quốc tế. Nhờ vậy tỷ suất lợi nhuận gộp tăng từ 15,5% trong năm 2017 lên 16,6% trong năm 2020.

Trong vài năm tới, VJC có kế hoạch tập trung chủ yếu vào các chặng bay ở Bắc Á với tiềm năng lớn khi lượng khách du lịch từ Trung Quốc và Hàn Quốc đến Việt Nam tăng mạnh. Trong Q1/2018, lượng khách du lịch Trung Quốc và Hàn Quốc đã lần lượt tăng 43% và 69% so với cùng kỳ, chiếm 32% và 21% tổng khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam. Trong khi đó, trong năm 2017, số lượng khách Trung Quốc và Việt Nam cũng lần lượt tăng 49% va 56%. Đến cuối năm 2017, VJC có 40 đường bay đến 7 nước Châu Á. Trong đó, các đường bay Bắc Á chiếm 75%. Vào năm ngoái, VJC đã mới thiệu 17 đường bay quốc tế mới, trong đó, đường bay đến Bắc Á chiếm 80%. Công ty có kế hoạch mở rộng các điểm đến cũng như tăng số lượng chuyến bay ở mỗi điểm.

Mức vay nợ thấp nhờ công ty sử dụng phương pháp bán và thuê lại máy bay để mở rộng đội bay – Đến cuối Q1/2018, tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu của VJC chỉ là 0,56 lần, thấp hơn nhiều so với mức bình quân trong khu vực là khoảng 1,2 lần. Nguyên nhân ở đây là nhờ công ty lựa chọn chính sách bán và thuê lại máy bay để mở rộng đội bay thay vì mua đứt hoặc thuê tài chính (phổ biến hơn đối với hầu hết các hãng hàng không trong khu vực). Hiện tại, VJC chỉ sở hữu 1 máy bay trong khi đó 55 máy bay còn lại là bán và thuê lại.

Quan điểm đầu tư – Chúng tôi duy trì đánh giá Nắm giữ đối với cổ phiếu VJC. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu Vietjet là 215.000đ; tương đương P/E dự phóng năm 2018 là 17,34 lần. Động lực cho giá cổ phiếu trong trung hạn lại là tiềm năng tăng trưởng của ngành hàng không nói chung và đặc biệt là hàng không giá rẻ (Vietjet là hãng hàng đứng đầu phân khúc giá rẻ tại Việt Nam) với tiềm năng phát triển các chặng bay quốc tế đến khu vực Bắc Á. Chúng tôi dự báo lượng hành khách toàn ngành sẽ đạt tốc độ tăng trưởng gộp bình quân là 14%/năm.

Nguồn: Research HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác