DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224

Cập nhật cổ phiếu VJC – Tiếp tục vươn xa ra quốc tế

Lượt xem: 478 - Ngày:
Chia sẻ

Tại ĐHCĐ thường niên của CTCP Hàng không VietJet (VJC) diễn ra ngày 26/04/2018 tại TP. HCM.Ban lãnh đạo đã công bố kế hoạch kinh doanh 2018, với kế hoạch doanh thu là 50,9 nghìn tỷ đồng (+20,5% YoY) và LNTT 5,8 nghìn tỷ đồng (+9,49% YoY).

Đồ thị cổ phiếu VJC cập nhật ngày 26/04/2018Đồ thị cổ phiếu VJC cập nhật ngày 26/04/2018. Nguồn: AmiBroker

VJC cũng công bố KQKD sơ bộ mạnh mẽ trong quý 1, kết quả phù hợp với kế hoạch của công ty và dự báo hiện tại của chúng tôi.

Cổ tức còn lại của năm 2017 sẽ được thanh toán làm 2 phần: (1) cổ tức tiền mặt 1.000 đồng/CP được thành toán trong tháng 5/2018 với ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 9/5/2018, và ngày thanh toán là 25/5/2018, và (2) cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 20% trong năm 2018 với thời gian thực hiện sẽ do HĐQT quyết định.

Ban lãnh đạo thông qua cổ tức 50% cho năm 2018, nhưng chưa công bố chi tiết thời gian thanh toán cụ thể hoặc tỷ lệ giữa cổ tức tiền mặt theo mệnh giá và cổ tức cổ phiếu.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác