DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu VJC – LNTT quý 3 năm 2019 tăng 11,9% so với cùng kỳ

Lượt xem: 535 - Ngày:
Chia sẻ

VJC (Nắm giữ) đã công bố KQKD đi ngang với doanh thu thuần đạt 13.578 tỷ đồng (tăng 6,8% so với cùng kỳ) và LNTT đạt 1.913 tỷ đồng (tăng 11,9% so với cùng kỳ). Tuy nhiên LNST Q3 chỉ tăng 1% so với cùng kỳ đạt 1.700 tỷ đồng do thuế TNDN tăng.

Đồ thị cổ phiếu VJC phiên giao dịch ngày 04/11/2019. Nguồn: AmiBroker.

Trong đó, LNTT từ bán và thuê lại (SLB) và nhượng quyền mua máy bay (RFR) đạt 836 tỷ đồng (tăng 49,1% so với cùng kỳ) nhờ VJC hạch toán 3-4 giao dịch SLB trong kỳ cũng như một số giao dịch nhượng quyền mua máy bay. Nếu không tính lợi nhuận ngoài hoạt động kinh doanh cốt lõi này, thì LNTT từ hoạt động kinh doanh cốt lõi đạt 1.077 tỷ đồng (giảm 6,2% so với cùng kỳ).

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 38.134 tỷ đồng (tăng 12,4% so với cùng kỳ), LNTT đạt 4.206 tỷ đồng (tăng 8,7% so với cùng kỳ) và LNST đạt 3.681 tỷ đồng (giữ nguyên so với cùng kỳ). Theo đó, VJC đã hoành thành được 65,3% kế hoạch doanh thu và 66,9% kế hoạch lợi nhuận đề ra cho cả năm. LNTT thực hiện cũng bằng 68,2% dự báo của HSC cho cả năm 2019.

Bảng 1:  KQKD 9 tháng đầu năm

Kết luận nhanh

Duy trì đánh giá Nắm giữ. Chúng tôi đưa ra giá mục tiêu cho cổ phiếu VJC là 126.710đ; tương đương P/E dự phóng năm 2020 từ hoạt động kinh doanh cốt lõi là 24,8 lần và EV/EBITDAR là 4,2 lần. Hiện giá mục tiêu thấp hơn 12,5% so với thị giá. Cạnh tranh gia tăng trên thị trường nội địa cộng với một số vấn đề về hoạt động liên quan đến sự cố kỹ thuật sắp xếp chuyến bay trong tháng 6 và chi phí đầu tư lớn ở những chặng quốc tế đã khiến tỷ suất lợi nhuận giảm mạnh. Các hoạt động kinh doanh ngoài hoạt động kinh doanh cốt lõi như SLB & RFR đã bù đắp hoàn toàn sự sụt giảm lợi nhuận ở hoạt động kinh doanh cốt lõi trong 9 tháng đầu năm nay.

Cho cả năm 2019, HSC duy trì dự báo với doanh thu thuần tăng trưởng 5,9% và LNTT tăng trưởng 6,1% – Chúng tôi dự báo doanh thu thuần đạt 56.758 tỷ đồng (tăng trưởng 5,9%) và LNTT đạt 6.171 tỷ đồng (tăng trưởng 6,1%). Do thuế suất thuế TNDN ở hoạt động kinh doanh cốt lõi tăng từ 10% lên 20%, chúng tôi dự báo LNST đạt 5.297 tỷ đồng (giảm 0,7%); EPS đạt 9.887đ. Tại thị giá hiện tại là 144.800đ, P/E dự phóng là 14,6 lần và EV/EBITDAR là 4,7 lần. Nếu loại bỏ lợi nhuận từ SLB và RFR, EPS năm 2019 từ hoạt động kinh doanh cốt lõi là 3.931đ; P/E từ hoạt động kinh doanh cốt lõi là 36,8 lần và EV/EBITDAR là 5,7 lần.

Cho năm 2020, HSC dự báo doanh thu thuần đạt 67.190 tỷ đồng (tăng trưởng 18,4%) và LNTT đạt 6.523 tỷ đồng (tăng trưởng 5,7%). EPS năm 2020 đạt 10.533đ; P/E dự phóng là 13,7 lần và EV/EBITDAR là 4,1 lần. Nếu chỉ tính hoạt động kinh doanh cốt lõi, EPS là 5.114đ; P/E dự phóng là 28,3 lần và EV/EBITDAR là 4,7 lần.

Triển vọng dài hạn ngành hàng không là sáng lạn nhưng cạnh tranh trong ngành sẽ tiếp tục tăng lên trong tương lai. Chúng tôi lo ngại Bamboo Airways cùng với những đối thủ cạnh tranh tiềm tàng như Vinpearl Air, Vietravel Air, Kite Air sẽ là nguy cơ cho kế hoạch mở rộng của VJC. Triển vọng ngắn hạn ngành hàng không giá rẻ có vẻ khó khăn.

KQKD Q3

Mảng hàng không – Trong Q3, VJC đã chuyên chở được khoảng 6,4 triệu lượt hành khách (tăng 10% so với cùng kỳ). Số chặng bay tăng mạnh lên 127 chặng (tăng 23,3% so với cùng kỳ), gồm 41 chặng nội địa (tăng 5,1% so với cùng kỳ) và 86 chặng quốc tế (tăng 34,4% so với cùng kỳ). VJC hiện đang tích cực mở các chặng bay quốc tế do thị trường nội địa hiện mức độ cạnh tranh rất cao.

Số lượng máy bay – Trong Q3 năm nay, VJC đã nhận tổng cộng 4 máy bay mới, nâng số lượng máy bay từ 66 tại thời điểm cuối Q2 năm 2019 lên 70.

Doanh thu thuần tăng 6,8% so với cùng kỳ nhờ: (1) doanh thu chuyên chở hành khách tăng 6,8% và doanh thu phụ trợ tăng mạnh 28,6% nhưng doanh thu SLB & RFR giảm 10,9%.

Bảng 2:   Cơ cấu doanh thu

Bảng 3:   Cơ cấu giá vốn hàng bán

Doanh thu thuần đạt 13.578 tỷ đồng (tăng 6,8% so với cùng kỳ) gồm 7.158 tỷ đồng (tăng 6,8% so với cùng kỳ) là doanh thu từ hoạt động vận tải hành khách. Doanh thu phụ trợ tiếp tục khả quan với doanh thu đạt 2.804 tỷ đồng (tăng 28,6% so với cùng kỳ), chủ yếu nhờ đóng góp cao hơn từ phí hành lý ký gửi cũng như chi tiêu cho việc ăn uống trong chuyến bay và mua quà tặng.

Doanh thu SLB & RFR giảm nhẹ 10,9% so với cùng kỳ còn 3.363 tỷ đồng trong kỳ. HSC ước tính trong Q3 năm nay, VJC đã hạch toán cả giao dịch SLB & RFR.

Bảng 4:   Cơ cấu lợi nhuận gộp

                                                                                                        Nguồn: Dữ liệu công ty

Bảng 5:   Cơ cấu tỷ suất lợi nhuận gộp

Tỷ suất lợi nhuận gộp chung trong Q3 giảm xuống còn 15,2% từ 17% trong Q3 năm ngoái mặc dù tỷ suất lợi nhuận gộp các giao dịch SLB & RFR tăng mạnh.

Theo đó, tỷ suất lợi nhuận gộp các giao dịch SLB & RFR tăng đáng kể từ chỉ 14,9% trong Q3 năm 2018 lên 24,9% ở kỳ này. Trong đó, lợi nhuận gộp từ các giao dịch SLB & RFR đạt 836 tỷ đồng (tăng 49,1% so với cùng kỳ).

Lợi nhuận gộp hoạt động hàng không giảm 23,3% so với cùng kỳ xuống còn 1.224 tỷ đồng. HSC tính toán tỷ suất lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh cốt lõi là hàng không giảm mạnh xuống chỉ còn 12% từ 17,9% trong cùng kỳ năm ngoái. Lý do chính khiến tỷ suất lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh cốt lõi giảm là: (1) tỷ suất sinh lợi hành khách giảm do cạnh tranh gia tăng, (2) chi phí hoạt động tăng do Công ty thuê ướt máy bay do máy bay đặt mua chậm giao và (3) khai trương nhiều chặng quốc tế với nhiều chương trình khuyến mãi.

Bảng 6:   Cơ cấu thu nhập tài chính

                                                                                                                                               Nguồn: Dữ liệu công ty

Bảng 7:   Cơ cấu chi phí tài chính

Thu nhập tài chính ròng đạt 199 tỷ đồng (năm trước lỗ 214,2 tỷ đồng). Cụ thể:

  • Doanh thu HĐ tài chính đạt 403,3 tỷ đồng (tăng 263,2% so với cùng kỳ), chủ yếu do lãi tiền gửi tăng 183,9% so với cùng kỳ và lãi tỷ giá tăng 199,6% so với cùng kỳ. Trong kỳ, VJC hạch toán 81,7 tỷ đồng lợi nhuận khác (trong Q3 năm 2018 Công ty không hạch toán lợi nhuận khác).
  • Chi phí tài chính giảm mạnh 37,2% so với cùng kỳ còn 204,4 tỷ đồng. Chúng tôi thấy VJC đã không hạch toán giá trị thời gian của dòng tiền đã được chiết khấu của khoản dự phòng chi phí bảo dưỡng máy bay trong kỳ trong khi trong Q3 năm 2018 ghi nhận là 114,3 tỷ đồng. Lỗ tỷ giá cũng giảm 35,1% so với cùng kỳ còn 70,8 tỷ đồng. Trái lại, chi phí lãi vay tăng 28,6% so với cùng kỳ lên 100,6 tỷ đồng và VJC cũng tiếp tục trích lập 33 tỷ đồng dự phòng cho khoản đầu tư vào cổ phiếu OIL.
  • Nhờ doanh thu HĐ tài chính tăng mạnh và chi phí tài chính giảm mạnh, lợi nhuận tài chính đạt 199 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng & quản lý là 348,3 tỷ đồng (tăng 47,5% so với cùng kỳ), bằng 3,5% doanh thu hoạt động hàng không (Q3 năm 2018 là 2,7%) – Chủ yếu do chi phí bán hàng tăng 39,8% so với cùng kỳ lên 232 tỷ đồng và chi phí quản lý tăng mạnh 65,7% so với cùng kỳ lên 116,3 tỷ đồng.

Cuối cùng lợi nhuận tài chính ròng đã bù đắp hết cho sự sụt giảm của tỷ suất lợi nhuận gộp cũng như sự tăng lên của tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu – LNTT đạt 1.913 tỷ đồng (tăng 11,9% so với cùng kỳ) và LNST đạt 1.700 tỷ đồng (tăng 1% so với cùng kỳ). Nếu loại bỏ toàn bộ lợi nhuận SLB & RFR, LNTT từ hoạt động kinh doanh cốt lõi đạt 1.077 tỷ đồng (giảm 6,2%) từ 1.149 tỷ đồng trong Q3 năm ngoái.

Dự báo cho năm 2019-2020

Cho cả năm 2019, HSC duy trì dự báo với doanh thu thuần tăng trưởng 5,9% và LNTT tăng trưởng 6,1% – Chúng tôi dự báo doanh thu thuần đạt 56.758 tỷ đồng (tăng trưởng 5,9%) và LNTT đạt 6.171 tỷ đồng (tăng trưởng 6,1%). Do thuế suất thuế TNDN ở hoạt động kinh doanh cốt lõi tăng từ 10% lên 20%, chúng tôi dự báo LNST đạt 5.297 tỷ đồng (giảm 0,7%); EPS đạt 9.887đ. Tại thị giá hiện tại là 144.800đ, P/E dự phóng là 14,6 lần và EV/EBITDAR là 4,7 lần. Nếu loại bỏ lợi nhuận từ SLB và RFR, EPS năm 2019 từ hoạt động kinh doanh cốt lõi là 3.931đ; P/E từ hoạt động kinh doanh cốt lõi là 36,8 lần và EV/EBITDAR là 5,7 lần.

Cho năm 2020, HSC dự báo doanh thu thuần đạt 67.190 tỷ đồng (tăng trưởng 18,4%) và LNTT đạt 6.523 tỷ đồng (tăng trưởng 5,7%). EPS năm 2020 đạt 10.533đ; P/E dự phóng là 13,8 lần và EV/EBITDAR là 4,1 lần. Nếu chỉ tính hoạt động kinh doanh cốt lõi, EPS là 5.114đ; P/E dự phóng là 28,3 lần và EV/EBITDAR là 4,7 lần.

Kế hoạch tương lai

Vào tháng 8 năm nay, VJC đã mua lại 17,8 triệu cổ phiếu quỹ, tương đương 3,3% cổ phần. Hiện chúng tôi được biết VJC đang xem xét phát hành riêng lẻ cho một đối tác chiến lược. Hiện còn quá sớm để phân tích về điều này. Tuy nhiên chúng tôi kỳ vọng quy mô một thương vụ như vậy sẽ vào khoảng 10-15% cổ phần Công ty (tính trên vốn sau khi phát hành) do vậy, HSC tin rằng công ty sẽ phát hành tăng vốn mới bên cạnh việc bán lại cổ phiếu quỹ hiện có. Cả cổ phiếu mới phát hành thêm và cổ phiếu quỹ có thể đáp ứng nhu cầu mua cổ phần của đối tác chiến lược. Hiện chúng tôi đang chờ thêm thông tin xác nhận từ phía Công ty liên quan đến vấn đề này. Thương vụ tiềm năng này có thể được coi là động lực ngắn hạn cho giá cổ phiếu.

Kết luận đầu tư

Duy trì đánh giá Nắm giữ. Chúng tôi giữ nguyên giá mục tiêu của cổ phiếu VJC là 126.710đ; thấp hơn 12,5% so với thị giá. Trong tương lai, động lực tăng trưởng chính trong trung hạn là tiềm năng tăng trưởng của ngành hàng không nói chung và đặc biệt là thị trường hàng không giá rẻ mà VJC dẫn đầu tại Việt Nam. Bên cạnh đó triển vọng mở thêm các chặng bay quốc tế mới đến Bắc Á cũng đặc biệt đáng quan tâm. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, chúng tôi giữ quan điểm thận trọng khi cân nhắc áp lực cạnh tranh của thị trường hàng không trong nước cũng như rủi ro có sự trì hoãn trong bàn giao máy bay Boeing 737 Max, từ đó ảnh hưởng đến kế hoạch mở rộng đội bay của VJC.

Nguồn: HSC

 

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý