DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu VIC – Đề ra mục tiêu khả thi, tiếp tục huy động vốn cho năm 2018

Lượt xem: 412 - Ngày:
Chia sẻ

VIC đề ra mục tiêu doanh thu 2018 tăng 34% lên 120.000 tỷ đồng và LNST tăng 50% lên 8.500 tỷ đồng, nhìn chung phù hợp với dự báo của chúng tôi. Cũng như các năm trước, công ty không đặt ra mục tiêu LNST sau lợi ích CĐTS.

Đồ thị cổ phiếu VIC cập nhật ngày 31/05/2018. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu VIC cập nhật ngày 31/05/2018. Nguồn: AmiBroker

VIC sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 21% (nắm giữ 100 cổ phiếu sẽ được nhận 21 cổ phiếu thưởng) cho năm 2017, dự kiến thực hiện trong Quý 2/2018.

Công ty không đưa ra thông tin nào về kế hoạch trả cổ tức 2018. Tuy nhiên, nếu công ty trả cổ tức cho năm 2018, chúng tôi cho rằng công ty sẽ trả bằng cổ phiếu như các năm qua.

Cổ phiếu ưu đãi mới sẽ được chào bán cho nhà đầu tư quốc tế năm 2018 với số tiền thu về dự kiến lên đến 20.000 tỷ đồng.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác