DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu VIB – Tỷ suất lợi nhuận của ngân hàng đã cải thiện trong những năm gần đây

Lượt xem: 276 - Ngày:
Chia sẻ

Với mức giá hiện tại là 18.500 đồng, cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức PB dự phóng năm 2019 là 1,1x, thấp hơn trung bình hệ thống là 1,4-1,5x. Chúng tôi thích VIB (Cổ phiếu VIB) vì tỷ suất lợi nhuận của ngân hàng đã cải thiện trong những năm gần đây. ROAE 2019 có thể đạt 22,2%, thấp hơn so với năm 2018 ở mức 22,6%, nhưng cao hơn mức trung bình ngành của các ngân hàng niêm yết là 18,5%. Thu nhập hàng quý tăng mạnh, gánh nặng dự phòng thấp là những yếu tố tích cực. Định hướng rõ ràng về kế hoạch chuyển niêm yết sang sàn HOSE trong tương lai gần sẽ là yếu tố hỗ trợ tích cực cho giá cổ phiếu.

Đồ thị cổ phiếu VIB phiên giao dịch ngày 11/03/2019. Nguồn: AmiBrokerĐồ thị cổ phiếu VIB phiên giao dịch ngày 11/03/2019. Nguồn: AmiBroker

KQKD năm 2018

Lợi nhuận trước thuế của VIB trong quý 4/2018 đạt 1 nghìn tỷ đồng (+130,6% YoY), thấp hơn mức tăng trưởng trong 9T2018 là 170,9% YoY do kết quả kinh doanh mạnh mẽ trong quý 4/2017. Trong năm 2018, lợi nhuận trước thuế của VIB tăng 95,2% YoY lên 2.740 tỷ đồng. Kết quả lạc quan đạt được là nhờ hệ số NIM cải thiện, thu nhập từ phí mạnh mẽ, và kiểm soát tốt chi phí hoạt động. Kết quả kinh doanh của VIB trong cả năm khá tương đồng với kết quả kinh doanh trong 3 quý đầu năm như dưới đây:

Thu nhập lãi ròng tiếp tục tăng trưởng mạnh mặc dù tăng trưởng tín dụng bị hạn chế: Trong năm 2018, thu nhập lãi ròng tăng mạnh 39,6% YoY đạt 4.830 tỷ đồng, chủ yếu nhờ hệ số NIM tăng 61 bps (tương ứng 3,8% trong năm 2018 so với 3,2% trong năm 2017), và tăng trưởng tín dụng (17,6% YoY, cao hơn so với mức tăng trưởng toàn hệ thống là 14,0% YoY nhưng thấp hơn năm 2017 là 26% YoY). Chúng tôi tin rằng ngân hàng đã được cấp hạn mức tín dụng cao hơn ở mức 17,6% vào cuối năm nay, so với hạn mức ban đầu là 14%. Các yếu tố làm cho hệ số NIM cải thiện vẫn là nhờ ngân hàng tập trung vào mảng cho vay bán lẻ. Với hạn chế về room tín dụng được cho phép, cho vay khách hàng cá nhân được ưu tiên hơn và đạt mức tăng trưởng 40,2% YoY trong năm 2018, trong khi cho vay khách hàng doanh nghiệp giảm 14,2% YoY. Cụ thể, cho vay mua nhà (+45% YoY kể từ ngày 31/12/2018) và cho vay mua ô tô chiếm phần lớn trong tổng dư nợ ở mức 61,5% (tính đến ngày 31/12/2018), tăng từ 49% trong năm 2017. Khi VIB mở rộng cho vay mua nhà, các khoản cho vay dài hạn của ngân hàng cũng tăng trưởng nhanh chóng với mức CAGR là 49,4% trong giai đoạn 2014-2018, nâng tỷ trọng cho vay dài hạn trong tổng dư nợ lên 59,7% trong năm 2018 từ 30,2% trong năm 2014.

Thu nhập ngoài lãi: tăng mạnh 263,7% YoY trong quý 4/2018, và chiếm 30,4% tổng thu nhập hoạt động (cao hơn so với 12,4% trong quý 4/2017). Kết quả này là nhờ khoản phí bảo hiểm qua kênh ngân hàng (bancassurance) thông qua việc đàm phán lại với đối tác bảo hiểm nhân thọ Prudential. VIB đã ký thỏa thuận độc quyền trong vòng 15 năm vào tháng 12/2015. Sau khi hoàn tất đàm phán, khoản phí này ước đạt 350 tỷ đồng. Thu từ phí bancassurance tăng 203% YoY đạt 240 tỷ đồng, chiếm 4% tổng thu nhập hoạt động (TOI) trong năm 2018 (tăng từ mức 1,9% trong năm 2017). Điều này có được nhờ ngân hàng tái cấu trúc hoạt động bán lẻ đầu năm 2018 và thúc đẩy hoạt động bảo hiểm. Tóm lại, thu nhập ngoài lãi đạt 1.260 tỷ đồng (+98,9% YoY) trong năm 2018, và chiếm 20,7% TOI (từ 15,6% năm 2017).

Chi phí hoạt động được kiểm soát tốt: chi phí hoạt động tiếp tục tăng với tốc độ chậm hơn nhiều so với các chỉ số lợi nhuận khác ở mức 13,8% YoY trong quý 4/2018, thấp hơn 14,9% YoY trong quý 3/2018. Nhìn chung, chi phí hoạt động cả năm tăng vừa phải 15,2% YoY so với tổng thu nhập hoạt động tăng 48,8% YoY. Tỷ lệ CIR chạm đáy ở mức 37,2% trong quý 4/2018 và kết thúc năm ở mức 44,2%, đây là mức thấp nhất trong giai đoạn 2008-2018 và sát với kế hoạch của ngân hàng.

Ngân hàng quản trị nợ xấu ở mức 2,5% trong năm 2018, không thay đổi so với quý 3/2018 cũng như năm tài chính 2017. Chi phí dự phòng tăng 86,7% YoY do ngân hàng hoàn thành trích lập dự phòng trái phiếu VAMC trong tháng 7/2018. Tỷ lệdự phòng bao nợ xấuở mức 36,3%, giảm từ 47,6% trong năm 2017. Chúng tôi kỳ vọng tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu của ngân hàng sẽ cải thiên trong năm 2019 do không còn phải trích lập dự phòng trái phiếu VAMC.

Về mặt huy động vốn, tiền gửi từ khách hàng của VIB tăng 24,1% YoY trong năm 2018, cao hơn mức tăng trong năm 2017 là 15,4% YoY và toàn hệ thống là 11,6% YTD (theo Tổng cục Thống kê tại ngày 20/12/2018). Tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng tăng trưởng ở mức vừa phải là 8,8% YoY trong năm 2018, giảm tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn xuống 14,3% từ 16,3% trong năm 2017. Tiền gửi của khách hàng tăng mạnh bù đắp phần lớn sự sụt giảm của VIB trong thị trường liên ngân hàng. Tiền gửi và vay từ các tổ chức tín dụng khác đã giảm 13% YoY, dẫn đến tăng trưởng khiêm tốn của tổng tài sản là 12,9% YoY trong năm 2018 (so với 17,8% YoY năm 2017). Điều này là do thanh khoản trên thị trường liên ngân hàng có phần không được dồi dào như trước đây. Chúng tôi nhận thấy lãi suất cho vay qua đêm có xu hướng biến động nhiều hơn trong nửa cuối 2018 từ mức đáy trong quý 1/2018. Lãi suất cho vay qua đêm dao động quanh mức 4,5-4,6% kể từ tháng 8 năm ngoái. Do đó, các ngân hàng đang chuyển sang huy động tiền gửi từ khách hàng để bù dắp cho mức tăng cao của lãi suất cho vay qua đêm, và cũng để tuân thủ tỷ lệ tiền gửi ngắn hạn cho vay trung và dài hạn (giảm xuống 40% kể từ ngày 1/1/2019 so với mức trước đó là 45%).

Kể từ báo cáo trước đây vào ngày 30/10/2018, chúng tôi nhận thấy lãi suất huy động tiền gửi của VIB tăng 10-50 bps đối với tiền gửi ngắn hạn, cho kỳ hạn 3 tháng và 6 tháng, và tăng 10-40 bps cho tiền gửi dài hạn ( kỳ hạn dài hơn 12 tháng). Nhìn chung, chúng tôi kỳ vọng lãi suất tiền gửi trung bình đối với tiền gửi dài hạn của các ngân hàng Việt Nam sẽ tăng vừa phải 50 bps vào năm 2019. Áp lực sẽ lớn hơn, đặc biệt trong nửa cuối 2019, khi đến hạn tuân thủ Thông tư 41 đối với một số ngân hàng đang triển khai. Quy định này thắt chặt các tỷ lệ an toàn trong hoạt động và CAR dựa trên Basel II.

Tiền gửi của VIB bao gồm chứng chỉ tiền gửi tăng 22,7% YoY, tỷ lệ cho vay/ tiền gửi (LDR) giảm còn 101,2% từ 103,2% trong năm 2017. Tuy nhiên, tỷ lệ LDR theo thông tư 36 là 77%, vẫn thấp hơn mức trần 80% theo quy định, đối với các ngân hàng TMCP.

Tỷ lệ an toàn vốn: tỷ lệ an toàn vốn ở mức 12,9% tính đến ngày 31/12/2018, hầu như không đổi so với năm 2017, và cao hơn mức yêu cầu tối thiểu là 9% theo Thông tư 36 và Basel I. Theo VIB, hệ số CAR của ngân hàng theo Basel II là 10,2%, cao hơn mức yêu cầu tối thiểu là 8%.

Triển vọng năm 2019

Với lợi thế của ngân hàng trong việc triển khai Basel II trước thời hạn, chúng tôi kỳ vọng VIB được cấp hạn mức tín dụng cao hơn trong năm 2019 so với các ngân hàng cùng hệ thống. Do đó, chúng tôi dự báo cho vay khách hàng sẽ tăng 18% trong năm 2019 (từ mức 14% trong dự báo trước đó của chúng tôi và thấp hơn năm 2018). Tỷ lệ này cao hơn định hướng của NHNN về tăng trưởng tín dụng ở mức 14% YoY cho năm 2019. Tuy nhiên, nếu mức tăng trưởng tín dụng không bị hạn chế, chúng tôi cho rằng ngân hàng có thể đạt mức tăng trưởng cho vay khách hàng tương đương với năm 2017 (32,7% YoY). Chúng tôi dự báo hệ số NIM hợp nhất sẽ duy trì ở mức này (~3,8%) trong năm 2019, nhờ tập trung vào cho vay mua nhà trong những năm gần đây. Chúng tôi cho rằng ngân hàng có thể tăng trưởng hơn 20% YoY đối với cho vay mua nhà, thấp hơn mức tăng trưởng trong năm 2018 nhưng phù hợp với định hướng của NHNN về việc hạn chế tín dụng trong các lĩnh vực rủi ro. Thu nhập ngoài lãi tiếp tục được kỳ vọng tăng trưởng mạnh trong năm 2019 (~29%YoY nếu không bao gồm khoản thu nhập bất thường phát sinh trong năm 2018), nhờ tăng trưởng mạnh mẽ từ thu nhập phí và dịch vụ ở mức hơn 30% YoY vào năm 2019. Do ngân hàng đã hoàn thành việc trích lập dự phòng cho trái phiếu VAMC vào tháng 7/2018, chúng tôi kỳ vọng chi phí dự phòng sẽ giảm 26,5% YoY trong năm 2019.

Như vậy, chúng tôi nâng ước tính cho LNTT năm 2019 đạt 3.200 tỷ đồng (+18,2% YoY, tăng 10,3% so với ước tính trước đó). Nếu không bao gồm thu nhập bất thường, LNTT năm 2019 được ước tính tăng 33% YoY. EPS và BVPS 2019 lần lượt là 3.288 đồng (+17,4% YoY) và 16.982 đồng (19,6%).

Định giá

Với mức giá hiện tại là 18.500 đồng, cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức PB dự phóng năm 2019 là 1,1x, thấp hơn trung bình hệ thống là 1,4-1,5x. Chúng tôi thích VIB vì tỷ suất lợi nhuận của ngân hàng đã cải thiện trong những năm gần đây. ROAE 2019 có thể đạt 22,2%, thấp hơn so với năm 2018 ở mức 22,6%, nhưng cao hơn mức trung bình ngành của các ngân hàng niêm yết là 18,5%. Thu nhập hàng quý tăng mạnh, gánh nặng dự phòng thấp là những yếu tố tích cực. Định hướng rõ ràng về kế hoạch chuyển niêm yết sang sàn HOSE trong tương lai gần sẽ là yếu tố hỗ trợ tích cực cho giá cổ phiếu.

Rủi ro: (i) chi phí vốn cao hơn dự kiến và (ii) do ngân hàng có tỷ trọng cho vay mua oto khá cao, tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu cần được theo dõi do tương đối thấp hơn so với trung bình hệ thống.

Nguồn: SSI

 

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

0912 842 224 Mở tài khoản CK