DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu VHC – KQKD 9 tháng đầu năm cao hơn nhiều so với dự báo

Lượt xem: 634 - Ngày:
Chia sẻ

Tin KQKD – KQKD 9 tháng đầu năm của VHC cao hơn nhiều so với dự báo. Triển vọng tương lai rất tích cực – CTCP Vĩnh Hoàn (Cổ phiếu VHC ) đã công bố KQKD 9 tháng đầu năm với doanh thu thuần đạt 6.465 tỷ đồng (tăng 7,9% so với cùng kỳ) trong khi đó LNST tăng mạnh 152% so với cùng kỳ đạt 1.035,8 tỷ đồng. Với kết quả này, VHC đã hoàn thành 69,5% kế hoạch doanh thu cả năm và vượt 67,1% kế hoạch LNST cả năm. Trong năm 2018, VHC đặt kế hoạch doanh thu là 9.300 tỷ đồng và LNST là 620 tỷ đồng.

Đồ thị cổ phiếu VHC phiên giao dịch ngày 29/10/2018. Nguồn: AmiBrokerĐồ thị cổ phiếu VHC phiên giao dịch ngày 29/10/2018. Nguồn: AmiBroker

Kết luận nhanh – Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 119.800đ, tương đương P/E dự phóng 2019 là 9 lần. KQKD 9 tháng tăng trưởng mạnh nhờ giá xuất khẩu đạt mức cao kỷ lục trong Q3. HSC điều chỉnh tăng dự báo cho năm 2018 và hiện dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ tăng trưởng 142,4%. Tiếp đó cho năm sau 2019, chúng tôi dự báo lợi nhuận giảm 12,5% so với năm 2018 với giả định giá cá nguyên liệu bình quân tăng.

Xét riêng trong Q3, doanh thu tăng 24,9% so với cùng kỳ đạt 2.525 tỷ đồng trong khi đó LNST của cổ đông công ty mẹ tăng 260,8 so với cùng kỳ đạt 609 tỷ đồng – Công ty cho biết, trong Q3, giá bán bình quân đạt mức cao nhất với đầu năm và tăng 37% so với cùng kỳ. Sản lượng tiêu thụ cũng tăng nhẹ 9% so với cùng kỳ nhờ nguồn cung dồi dào trong mùa thu hoạch cá tra (tăng tốt hơn so với mức giảm 12,5% so với cùng kỳ trong 6 tháng đầu năm).

Doanh thu thuần 9 tháng đầu năm tăng 7,9% so với cùng kỳ – đạt 6.465 tỷ đồng, chủ yếu nhờ xuất khẩu cá tra tăng mạnh. Cơ cấu doanh thu theo xuất khẩu:

–     Doanh thu thành phẩm, chủ yếu là xuất khẩu cá tra tăng 13,8% so với cùng kỳ đạt 5.156 tỷ đồng.

–     Doanh thu hàng hóa tăng 46,9% so với cùng kỳ đạt 637,9 tỷ đồng;

–     Doanh thu phụ phẩm trái lại giảm 24,6% so với cùng kỳ đạt 759 tỷ đồng, và

–     Doanh thu nguyên vật liệu cũng giảm 70,5% so với cùng kỳ, là 12,3 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp 9 tháng đầu năm tăng mạnh 78,5% so với cùng kỳ đạt 1.460 tỷ đồng – theo đó tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 22,6% (9 tháng đầu năm ngoái đạt 13,7%). Cụ thể, chỉ riêng trong Q3, tỷ suất lợi nhuận gộp đạt mức cao kỷ lục, 29,9%. Giá cá tra xuất khẩu liên tục tăng kể từ đầu năm, trong khi đó giá cá nguyên liệu cũng tăng nhưng mức tăng ít hơn nhiều và thực tế giá nguyên liệu giảm từ tháng 5 đến tháng 7. Do đó, chênh lệch giữa giá bán và giá nguyên liệu không ngừng tăng. Nhờ vậy, tỷ suất lợi nhuận gộp cũng tăng dần theo từng quý.

–     Tỷ suất lợi nhuận gộp Q1 chỉ đạt 14,3% với giá bán bình quân là 3,75 USD/kg và giá cá tra nguyên liệu bình quân là 2,94 USD/kg. Nghĩa là chênh giữa giá bán và giá cá tra nguyên liệu đầu vào bình quân là 0,81 USD/kg.

–     Tỷ suất lợi nhuận gộp Q2 tăng lên 20,6%. Trong Q2, giá bán bình quân tăng lên mức cao kỷ lục là 4,14 USD/kg, tăng 10,4% so với bình quân Q1 và tăng 32,5% so với mức bình quân năm 2017. Trong khi đó giá cá tra nguyên liệu trong Q2 tiếp tục tăng nhưng mức tăng ít hơn mức tăng của giá bán bình quân. Trong Q2, giá cá tra nguyên liệu trong nước tăng lên 30.217 đ/kg. Giả định VHC có thể tự cung cấp 50% cá tra nguyên liệu, chúng tôi ước tính giá cá tra nguyên liệu bình quân trong Q2 là 2,98 USD/kg, tăng 1,4% so với quý liền trước; nghĩa là thấp hơn nhiều mức tăng 10,4% của giá bán bình quân. Và chênh giữa giá bán và giá cá tra nguyên liệu đầu vào bình quân là 1,16 USD/kg; cao hơn nhiều Q1.

–     Tỷ suất lợi nhuận gộp trong Q3 tăng mạnh hơn đạt 29,9%. Trong Q3, giá bán bình quân phá vỡ mức kỷ lục đạt được trong Q2 và đạt 4,67 USD/kg, tăng 12,8% so với giá bình quân trong Q2 và tăng 49,3% so với giá bình quân trong năm 2017. Trong Q3, giá cá nguyên liệu giảm nhẹ so với Q2, nhưng vẫn tăng so với cùng kỳ, với giá cá nguyên liệu trong nước là khoảng 28.450đ, giảm 6,9% so với Q2/2018 và tăng 19% so với cùng kỳ. Giá cá nguyên liệu giảm từ đầu tháng 6, từ 30.000đ/kg xuống mức thấp, là 25.000 – 26.000đ/kg trong giai đoạn từ tháng 7-đầu tháng 8, sau đó tăng trở lại lên hơn 30.000đ/kg kể từ đầu tháng 9. Vào cuối tháng 9, giá cá nguyên liệu là khoảng 35.000đ/kg. Giả định VHC có thể tự cung cấp 40% nguồn cá nguyên liệu đầu vào, chúng tôi ước tính chi phí nguyên liệu bình quân trong Q3 là 2,89 USD/kg, giảm 3,1% so với quý liền trước trong khi đó giá bán bình quân tăng 12,8% so với quý liền trước như đã đề cập phía trên. Do đó, chênh lệnh giữa giá bán và giá cá nguyên liệu bình quân tiếp tục tăng hơn nữa lên 1,78 USD/kg.

Lỗ tài chính tăng – Thu nhập tài chính tăng 162% so với cùng kỳ đạt 117,6 tỷ đồng, trong khi đó chi phí tài chính tăng 110% so với cùng kỳ là 143,1 tỷ đồng. Do đó, lỗ tài chính thuần tăng 21,2% so với cùng kỳ từ 23,4 tỷ đồng lên 28,4 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm nay.

–     Lãi tiền gửi tăng 5 lần từ 9,63 tỷ đồng lên 47,5 tỷ đồng nhờ nguồn tiền mặt lớn từ bán 65% cổ phần tại Văn Đức Tiền Giang. Tiền mặt và phần tiền gửi tại ngân hàng tăng mạnh 526% so với cùng kỳ từ 77 tỷ đồng vào ngày 30/9/2017 lên 30 tỷ đồng vào ngày 30/9/2018.

–    Chi phí lãi vay giảm 32,2% so với cùng kỳ từ 53,3 tỷ đồng xuống 36,1 tỷ đồng.

–     Tuy nhiên, sau khi bán 65% cổ phần tại Văn Đức Tiền Giang, công ty phải hạch toán một khoản chi phí tài chính hơn 65 tỷ đồng cho phần lợi thế thương mại còn lại phát sinh từ việc mua với công ty con này trong năm 2014. Khoản chi phí này là khoản không thường xuyên.

Lợi nhuận từ các công ty liên kết là 68,7 tỷ đồng – do VDTG không còn là công ty con mà trở thành công ty liên kết của VHC từ Q2. Hiện tại, VHC sở hữu 35% cổ phần của VDTG.

Chi phí bán hàng & quản lý giảm 14,8% so với cùng – Chi phí bán hàng & quản lý là 251 tỷ đồng, giảm 14,8% so với cùng kỳ với chi phí bán hàng giảm 22,2% so với cùng kỳ, là 154 tỷ đồng trong khi đó chi phí quản lý gần như không đổi 97 tỷ đồng (tăng 0,4% so với cùng kỳ). Do đó, tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu trong 9 tháng đầu năm là 3,8%, thấp hơn so với cùng kỳ, là 4,9%.

LNST của cổ đông công ty mẹ tăng 167,1% so với cùng kỳ đạt 1.036 tỷ đồng – theo đó tỷ suất LNST đạt rất cao là 15,8% (cùng kỳ năm ngoái là 6,8%).

Cho năm 2018, chúng tôi điều chỉnh tăng dự báo với LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 1.465 tỷ đồng, tăng trưởng 142,4% – Chúng tôi điều chỉnh tăng dự báo doanh thu thêm 7,4% lên 9.706 tỷ đồng (tăng trưởng 19,1%) và điều chỉnh tăng 82% LNST của cổ đông công ty mẹ lên 1.465 tỷ đồng (tăng trưởng 142,4%). Dưới đây là những dự báo trước đó của chúng tôi.

 1. Sản lượng xuất khẩu cá tra giảm 2,2% so với năm 2017.  Trong đó, sản lượng xuất khẩu sang các thị trường lớn như sau:

–     Mỹ: 42.984 tấn, giữ nguyên so với năm trước

–     Châu Âu: 10.566 tấn, tăng 10% so với năm 2017.

–     Trung Quốc: 11.840 tấn, tăng 13,2% so với năm 2017

 1. Chúng tôi dự báo giá bán bình quân đạt 4,12 USD/kg, tăng 31,7% so với năm 2017.
 2. Do đó, chúng tôi ước tính giá trị xuất khẩu cá tra đạt 327 triệu USD, tăng 29%.
 3. Chúng tôi dự báo tỷ suất lợi nhuận gộp xuất khẩu cá tra là 25% so với mức 14,4% năm 2017 nhờ giá bán bình quân tăng mạnh hơn kỳ vọng.
 4. Dự báo doanh thu từ các sản phẩm giá trị gia tăng là 6,5 triệu USD, giảm 34,3% so với cùng kỳ do không còn đóng góp của VDTG, nơi có dây chuyền cá nướng.
 5. Tỷ suất lợi nhuận gộp chung dự báo là 21,8%.
 6. Tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu là 4,1%, giảm so với mức 5% năm 2017 sau khi thoái vốn khỏi VDTG.

Theo đó, EPS dự phóng 2018 là 15.644đ, tương đương P/E dự phóng là 6 lần.

Cho năm 2019, chúng tôi dự báo LNST giảm 14,7% – Chúng tôi dự báo cho năm 2019, doanh thu thuần đạt 10.808 tỷ đồng, tăng trưởng 11,4% và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 1.250 tỷ đồng, giảm 12,5% với những giả định sau:

 1. Sản lượng cá tra xuất khẩu đạt 83.191 tấn, tăng 4,8%.
 2. Giá bán bình quân giữ nguyên so với năm 2018 ở 4,12 USD/kg. Chúng tôi kỳ vọng giá bán sẽ giảm từ mức khoảng 4,6 USD/kg hiện nay sau khi giá cá nguyên liệu ổn định.
 3. Theo đó giá trị xuất khẩu cá tra đạt 342,3 triệu USD, tăng 4,7% so với năm 2018.
 4. Tỷ suất lợi nhuận gộp là 17,6%; thấp hơn năm 2018. Chúng tôi ước tính giá cá nguyên liệu trong nước sẽ giảm từ mặt bằng hiện tại là hơn 35.000đ/kg nhưng vẫn cao hơn mức bình quân năm nay khoảng 5%.
 5. Tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu không đổi, là 4,1%.

Theo đó, EPS dự phóng 2019 là 13.311đ, tương đương P/E dự phóng là 7 lần.

VHC là doanh nghiệp xuất khẩu cá tra sang Mỹ lớn nhất của Việt Nam – VHC đóng góp khoảng 35% tổng khối lượng xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang Mỹ và chiếm 40% về giá trị xuất khẩu. VHC cũng đang đứng đầu về xuất khẩu cá tra của Việt Nam với tổng thị phần xuất khẩu trong 8 tháng đầu năm 2018 là 15%. Đến cuối năm 2018, các nhà máy của VHC (không bao gồm Vạn Đức Tiền Giang) có công suất tối đa là 750 tấn cá nguyên liệu/ngày. Công ty đã không phải chịu thuế đối với hàng xuất khẩu sang Mỹ trong nhiều năm sau khi đáp ứng các quy định về an toàn vệ sinh nghiêm ngặt của Bộ Nông nghiệp Mỹ.

Vào ngày 13/9/2018, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã công bố kết quả sơ bộ kỳ xem xét hành chính lần thứ 14 (POR 14) thuế chống bán phá giá cá fillet đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam cho kỳ từ ngày 1/8/2016 đến 31/7/2017. Mức thuế áp dụng cho VHC đã không bị xem xét trong kỳ này nên công ty tiếp tục hưởng mức thuế 0%. Mức thuế theo kết quả kỳ POR 14 cũng ảnh hưởng đến lượng hàng xuất khẩu từ tháng 3/2019 đến tháng 3/2020 do mức thuế tạm thời cho kỳ hiện tại sẽ dựa trên mức thuế thực tế cho kỳ gần nhất trước đó. Doanh nghiệp xuất khẩu sẽ phải ngay lập tức phải đặt cọc tiền dựa trên mức thuế trên sau khi kết quả cuối cùng được công bố, có lẽ là vào tháng 3/2019.

Triển vọng tương lai sẽ rõ ràng hơn khi Việt Nam chính thức được đưa vào danh sách các nước đủ điều kiện xuất khẩu cá da trơn vào Mỹ – Vào ngày 14/9 năm nay, Cục kiểm tra An toàn Thực phẩm (FSIS) thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã thông báo đã hoàn tất kiểm tra thực địa tại Việt Nam, Trung Quốc và Thái Lan. FSIS đang đề xuất điều chỉnh quy định kiểm tra cá da trơn và công nhận 3 quốc gia này đủ điều kiện xuất khẩu cá da trơn và sản phẩm cá da trơn vào Mỹ. Trước đó cả 3 quốc gia này đều đã gửi đầy đủ tài liệu cho FSIS. Và Cơ quan này đã đánh giá quy định, luật pháp, hệ thống kiểm soát chất lượng và trong bản dự thảo đã công nhận quá trình kiểm soát hệ thống chất lượng cá da trơn của 3 quốc gia trên tương đương của Mỹ dựa trên Đạo luật kiểm tra thịt liên bang (FMIA) cũng như các quy định hướng dẫn thực hiện Đạo luật này.

Nếu dự thảo được thông qua, chỉ có cá da trơn nguyên liệu và sản phẩm từ cá da trơn sản xuất tại các cơ sở được công nhận tại Việt Nam đủ điều kiện xuất khẩu sang Mỹ. Toàn bộ sản phẩm sẽ vẫn được tái kiểm tra tại các điểm kiểm tra của FSIS tại Mỹ. Dự thảo đã được công bố tại Văn phòng Đăng ký liên bang vào ngày 19/9 và lấy ý kiến trong 30 ngày (đến ngày 19/10). Sau đó  FSIS sẽ công bố kết quả cuối cùng.

Theo VHC, việc thông qua dự thảo dự kiến không ảnh hưởng nhiều đến sản lượng xuất khẩu vì điều này duy trì tình hình xuất nhập khẩu cá tra hiện tại giữa Mỹ và Việt Nam. HSC cho rằng mặc dù không ảnh hưởng nhiều đến sản lượng nhưng quy định trên sẽ làm rõ các vấn đề và có thể được xem là thông tin tích cực một chút.

Chiến tranh thương mại Mỹ – Trung có thể sẽ mở ra một số cơ hội cho cá tra của Việt Nam xuất khẩu vào Mỹ – Ngành thủy sản Trung Quốc đang chịu áp lực áp thuế nên điều này có thể mở ra một số cơ hội cho các nhà xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. VHC là doanh nghiệp đầu ngành và chiếm phần lớn sản lượng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Mỹ nên sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ sự dịch chuyển này.

VHC có thể hưởng lợi từ thỏa thuận thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) – Vào ngày 17/10, Ủy ban châu Âu (EC) đã nhất trí trình EVFTA lên Hội đồng Châu Âu để chấp thuận và ký kết. Theo đó thuế đối với hầu hết các sản phẩm nông sản sẽ được gỡ bỏ khi EVFTA có hiệu lực. Hiện cá tra fillet của Việt Nam xuất sang EU chịu mức thuế 5,5%. Xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang EU giảm trong những năm gần đây do một số chiến dịch trên truyền thông. Do vậy EVFTA có thể tạo ra thêm cơ hội để cá tra của Việt Nam giành lại vị thế của mình tại thị trường EU. VHC hiện có khoảng 15% giá trị xuất khẩu sang EU và có thể hưởng lợi từ hiệp định thương mại tự do này.

Kết luận đầu tư – Tiếp tục đánh giá Khả quan. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của Cổ phiếu VHC là 119.800đ, tương đương P/E dự phóng năm 2019 là 9 lần. Triển vọng có vẻ đã sáng sủa hơn nhờ khả năng Việt Nam sớm được chính thức công nhận đủ điều kiện xuất khẩu cá da trơn vào Mỹ. Đồng thời chiến tranh thương mại Mỹ – Trung Quốc có thể mở ra cơ hội cho các nhà xuất khẩu cá tra của Việt Nam mà VHC là doanh nghiệp xuất khẩu lớn nhất.

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý