DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu VHC – Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 84.600đ

Lượt xem: 968 - Ngày:
Chia sẻ

Nhận định định KQKD – VHC công bố KQKD 6 tháng đầu năm khả quan. VHC (Cổ phiếu VHC) đã công bố KQKD 6 tháng đầu năm vượt kỳ vọng – Tiếp tục duy trì đánh giá Khả quan. VHC vừa mới công bố KQKD hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm. Doanh thu thuần đạt 4.044 tỷ đồng, tăng 1,9% so với cùng kỳ và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 427 tỷ đồng, tăng 76,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận cao hơn kỳ vọng của chúng tôi vì chúng tôi chỉ kỳ vọng LNST của cổ đông công ty mẹ đạt khoảng 300 tỷ đồng. Theo đó công ty đã hoàn thành được 43,5% kế hoạch doanh thu và 68,9% kế hoạch lợi nhuận đề ra cho cả năm.

Đồ thị cổ phiếu VHC phiên giao dịch ngày 16/08/2018. Nguồn: AmiBrokerĐồ thị cổ phiếu VHC phiên giao dịch ngày 16/08/2018. Nguồn: AmiBroker

Doanh thu thuần tăng nhẹ 1,9% so với cùng kỳ – chủ yếu nhờ doanh thu xuất khẩu cá tra tăng mạnh (nhờ giá bán bình quân tăng) trong khi doanh thu phụ phẩm giảm. Doanh thu thuần tăng nhẹ từ 3.970 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm ngoái lên 4.044 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm nay, tăng 1,9%. Trong đó:

–     Doanh thu xuất khẩu cá tra tăng mạnh 17,5% so với cùng kỳ tè 121,8 triệu USD lên 143,1 triệu USD; nhờ giá bán tăng 34,3% mặc dù sản lượng giảm 12,5% so với cùng kỳ. Doanh thu xuất khẩu cá tra quy ra tiền đồng là 3.264 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ.

–     Doanh thu phụ phẩm giảm 33,1% so với cùng kỳ từ 651 tỷ đồng xuống còn 435 tỷ đồng.

–     Mảng collagen và gelatin đã có lãi với doanh thu tăng 154,2% từ 1,9 triệu USD lên 4,9 triệu USD.

–     Doanh thu sản phẩm giá trị gia tăng (thực phẩm chế biến sẵn và nấu sẵn) giảm 31,8% so với cùng kỳ từ 4,8 triệu USD xuống còn 3,3 triệu USD do công ty đã bán công ty con Văn Đức Tiền Giang vào cuối tháng 2.

Mỹ và Trung Quốc vẫn là hai thị trường xuất khẩu chính – Doanh thu xuất khẩu cá tra theo cơ cấu thị trường chính như sau:

–     Thị trường Mỹ đạt 91,6 triệu USD, tăng 27,9% so với cùng kỳ và đóng góp 64% vào tổng doanh thu xuất khẩu, tăng so với mức 59% trong 6 tháng đầu năm ngoái.

–     Thị trường EU đạt 15,7 triệu USD,giảm 15,8% so với cùng kỳ với tỷ trọng đóng góp tiếp tục giảm từ 15% tổng doanh thu xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm ngoái xuống còn 11% trong 6 tháng đầu năm nay.

–     Thị trường Trung Quốc đạt 17,2 triệu USD, tăng 143,9% so với cùng kỳ. Tỷ trọng đóng góp trong tổng doanh thu xuất khẩu của Trung Quốc tăng lên 12% từ mức chỉ 6% cùng kỳ.

Tỷ suất lợi nhuận gộp đạt mức cao kỷ lục kể từ năm 2012 nhờ giá bán tăng – Trong 6 tháng đầu năm, lợi nhuận gộp đạt 715 tỷ đồng, tăng 35,2% so với cùng kỳ. Tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 17,7%. Điều này là nhờ tỷ suất lợi nhuận gộp đạt cao kỷ lục trong Q2, là 20,6%. Nhờ:

–     Tỷ suất lợi nhuận gộp Q1 chỉ đạt 14,3% với giá bán bình quân là 3,75 USD/kg và giá cá tra nguyên liệu bình quân là 2,94 USD/kg. Nghĩa là chênh giữa giá bán và giá cá tra nguyên liệu đầu vào bình quân là 0,81 USD/kg.

–     Tỷ suất lợi nhuận gộp Q2 tăng lên 20,6%. Trong Q2, giá bán bình quân tăng lên mức cao kỷ lục là 4,14 USD/kg, tăng 10,4% so với bình quân Q1 và tăng 32,5% so với mức bình quân năm 2017. Trong khi đó giá cá tra nguyên liệu trong Q2 tiếp tục tăng nhưng mức tăng ít hơn mức tăng của giá bán bình quân. Trong Q2, giá cá tra nguyên liệu trong nước tăng lên 30.217 đ/kg. Giả định VHC có thể tự cung cấp 50% cá tra nguyên liệu, chúng tôi ước tính giá cá tra nguyên liệu bình quân trong Q2 là 2,98 USD/kg, tăng 1,4% so với quý liền trước; nghĩa là thấp hơn nhiều mức tăng 10,4% của giá bán bình quân. Và chênh giữa giá bán và giá cá tra nguyên liệu đầu vào bình quân là 1,16 USD/kg; cao hơn nhiều Q1.

Như vậy có thể kết luận tỷ suất lợi nhuận gộp trong Q2 và 6 tháng đầu năm tăng nhờ giá bán bình quân ở các thị trường chủ chốt như Mỹ và Trung Quốc tăng mạnh.

 • Giá bán bình quân tại Mỹ tăng lên 4,59 USD/kg trong Q2, tăng 12,5% so với quý liền trước và tăng 54% so với cùng kỳ.
 • Giá bán bình quân tại Trung Quốc đạt 3,19 USD/kg, tăng 21,9% so với quý liền trước và tăng 43,7% so với cùng kỳ.

Lỗ tài chính thuần tăng hơn gấp đôi do tác động của khoản chi phí bất thường – Lỗ tài chính thuần trong 6 tháng đầu năm tăng lên 55 tỷ đồng, tăng 130,5% so với cùng kỳ, tăng so với mức lỗ 23,7 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm ngoái. Lỗ tài chính tăng do:

–     Lãi tiền gửi tăng 60 lần từ 475 triệu đồng lên 28,6 tỷ đồng nhờ nguồn tiền mặt lớn từ bán 65% cổ phần tại Văn Đức Tiền Giang. Tiền mặt và phần tiền gửi rất lớn tại ngân hàng tăng mạnh 114,3% so với cùng kỳ từ 476 tỷ đồng vào ngày 30.6/2017 lên 1.020 tỷ đồng vào ngày 30/6/2018.

–     Chi phí vay giảm 23,3% so với cùng kỳ từ 33,8 tỷ đồng xuống 25,9 tỷ đồng.

–     Tuy nhiên, sau khi bán 65% cổ phần tại Văn Đức Tiền Giang, công ty phải hạch toán một khoản chi phí tài chính hơn 65 tỷ đồng cho phần lợi thế thương mại còn lại phát sinh từ việc mua với công ty con này trong năm 2014. Khoản chi phí này là không thường xuyên.

Chi phí bán hàng & quản lý giảm 16,3% so với cùng kỳ nhờ KQKD của Văn Đức Tiền Giang không còn được hợp nhất với VHC nữa – Chi phí bán hàng & quản lý là 176 tỷ đồng, giảm 16,3% so với cùng kỳ nhờ cả chi phí bán hàng và chi phí quản lý đều giảm, lần lượt là 21,8% và 5,9% so với cùng kỳ. Lý do là chi phí bán hàng & quản lý liên quan đến Văn Đức Tiền Giang không còn. Do đó, tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu của VHC trong 6 tháng đầu năm giảm xuống 4,4% từ 5,3% trong cùng kỳ năm ngoái.

Chúng tôi điều chỉnh tăng dự báo cho năm 2018 và hiện dự báo LNST tăng trưởng 32,7% – Nhờ KQKD 6 tháng đầu năm khả quan, chúng tôi điều chỉnh tăng dự báo cho năm 2018 của VHC. Dự báo doanh thu thuần tăng thêm 1,3% từ 8.945 tỷ đồng, tăng trưởng 9,7% lên 9.034 tỷ đồng, tăng trưởng 10,8% do điều chỉnh tăng dự báo giá bán bình quân mảng cá. Dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ tăng 25,5% từ 638 tỷ đồng lên 802 tỷ đồng, tăng trưởng 32,7%. Dự báo của chúng tôi dựa trên những giả định sau:

 1. Sản lượng xuất khẩu cá tra giảm từ 77.496 tấn, giảm 4% xuống 77.156 tấn, giảm 5% so với năm 2017.  Trong đó, sản lượng xuất khẩu sang các thị trường lớn như sau:
 • Mỹ: 38.688 tấn, giảm 10,2% so với năm 2017 do VDTG không còn được hợp nhất vào VHC.
 • Châu Âu: 8.645 tấn, giảm 10% so với năm 2017.
 • Trung Quốc: 11.840 tấn, tăng 13,2% so với năm 2017.
 1. Chúng tôi điều chỉnh tăng dự báo giá bán bình quân từ 3,67 USD/kg, tăng 11,7% so với năm 2017 lên 3,86 USD/kg, tăng 23,5% so với năm 2017.
 2. Do đó, chúng tôi ước tính giá trị xuất khẩu cá tra đạt 297,6 triệu USD, tăng 17,2%.
 3. Chúng tôi dự báo tỷ suất lợi nhuận gộp xuất khẩu cá tra là 15,6% so với mức 4,4% năm 2017 nhờ giá bán bình quân tăng mạnh hơn dự báo.
 4. Dự báo doanh thu từ các sản phẩm giá trị gia tăng là 6,5 triệu USD, giảm 34,3% so với cùng kỳ do không còn đóng góp của VDTG, nơi có dây chuyền cá nướng.
 5. Tỷ suất lợi nhuận gộp chung dự báo là 15,4%.
 6. Tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu là 4,8%, giảm so với năm 2017 sau khi thoái vốn khỏi VDTG.

Theo đó, EPS dự phóng 2018 là 8.466đ, tương đương P/E dự phóng là 8,5 lần.

Cho năm 2019, chúng tôi dự báo LNST tăng trưởng 6,5% – Chúng tôi dự báo cho năm 2019, doanh thu thuần đạt 9.642 tỷ đồng, tăng trưởng 6,7% và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 854 tỷ đồng, tăng trưởng 6,5% với những giả định sau:

 1. Sản lượng cá tra xuất khẩu đạt 80.838 tấn, tăng 4,8%.
 2. Giá bán bình quân giảm 5,4% so với năm 2018 xuống 3,65 USD/kg khi giá cá nguyên liệu cũng ổn định.
 3. Theo đó giá trị xuất khẩu cá tra đạt 295,8 triệu USD, giảm 0,6% so với năm 2018.
 4. Tỷ suất lợi nhuận gộp xuất khẩu cá tra là 15% và tỷ suất lợi nhuận gộp chung là 14,6%, thấp hơn  năm 2018 do giá bán giảm.
 5. Tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu không đổi, là 4,8%.

Theo đó, EPS dự phóng 2019 là 9.028đ, tương đương P/E dự phóng là 8 lần.

Tiếp tục đánh giá Khả quan. Dựa trên mức dự báo mới, chúng tôi điều chỉnh tăng ước tính giá trị hợp lý của Cổ phiếu VHC từ 66.840đ lên 84.600đ, tương đương P/E dự phóng là 10 lần. Triển vọng dài hạn trái chiều với thực tế công ty gần đây đã thành công trong việc tìm kiếm thêm thị trường xuất khẩu và tăng tỷ trọng đóng góp của các sản phẩm có giá trị cao hơn. Tuy nhiên, triển vọng từ thị trường Mỹ vẫn chưa rõ ràng trong khi đó dự báo lợi nhuận của chúng tôi dựa trên giả định Mỹ sẽ tiếp tục nhập khẩu cá tra của Việt Nam. NĐT cũng tỏ ra lo ngại về vấn đề quản trị doanh nghiệp sau những động thái gần đây liên quan đến VDTG.

Nguồn: Research HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý