DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu VEA – Khả quan

Lượt xem: 955 - Ngày:
Chia sẻ

VEA (Cổ phiếu) mới tổ chức Hội nghị NĐT hôm nay với không nhiều thông tin mới và toàn bộ thông tin chính liên quan đến hoạt động kinh doanh của VEA đã được đề cập trong các báo cáo trước đây của chúng tôi vào ngày 31/1/2019. Dưới đây là những điểm chính ghi nhận tại Hội nghị.

Đồ thị cổ phiếu VEA phiên giao dịch ngày 27/02/2019. Nguồn: AmiBrokerĐồ thị cổ phiếu VEA phiên giao dịch ngày 27/02/2019. Nguồn: AmiBroker

LNTT hợp nhất kiểm toán năm 2018 sẽ giảm 150-200 tỷ đồng, tương đương 2,1-2,8% LNTT hợp nhất trước kiểm toán do có khoản trích lập dự phòng bổ sung như dự đoán. Trong báo cáo trước, chúng tôi đã đề cập đến việc Công ty chưa hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Thông tin cụ thể về hàng tồn kho như sau:

–     Chúng tôi lưu ý thấy rằng, vào cuối năm 2017, công ty có khoảng 5.288 xe tồn kho gồm 2.604 xe tải Hyundai, 2.494 xe tải VEAM và 190 xe MAZ. Toàn bộ xe tồn kho này đều đạt tiêu chuẩn Euro 2. Tuy nhiên, các nhà sản xuất ô tô chạy bằng xăng dầu phải áp dụng tiêu chuẩn Euro 4 từ đầu năm 2018.

–     Do đó, tốc độ tiêu thụ của số xe tải theo tiêu chuẩn Euro 2 này gặp khó khăn và không có nhiều thay đổi về cả số lượng và giá trị tồn kho sau 9 tháng. Cụ thể, đến cuối tháng 9/2018, số tồn kho này có giá trị 2,2 nghìn tỷ đồng với tổng 4.601 xe gồm 1.977 xe Hyundai và 2.473 xe VEAM.

–     Chúng tôi biết rằng VEA bán được 2.411 xe Hyundai và phần lớn được tiêu thụ trong tháng 12/2018. Đến cuối năm 2018, công ty vẫn còn 2.950 xe (giảm 44,2%) trong kho, gồm 193 xe Hyundai (giảm 92,6%), 151 xe MAZ (giảm 20,5%) và 2.609 xe VEAM (tăng 4,6%).

–     Do đó, giá trị tồn kho của số xe này là khoảng 1,2 nghìn tỷ đồng (giảm 53,3% so với cuối năm 2017).

–     Chúng tôi đã tìm hiểu thêm và ước tính trong năm 2018 Công ty phải trích lập khoảng 150-200 tỷ đồng dự phòng liên quan đến tồn kho xe tải VEAM và MAZ. Trước đó HSC ước tính VEA có thể phải trích lập khoảng 180 tỷ đồng, tương đương khoảng 10-15% giá trị sổ sách của số tồn kho này.

Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty mẹ có vẻ rất ấn tượng nhờ thu nhập cổ tức từ liên doanh cao – Chúng tôi thấy LNST của Công ty mẹ năm 2018 sẽ giảm bớt khoảng 400-450 tỷ đông gồm: (1) 150-200 tỷ đồng dự phòng giảm giá hàng tồn kho như nêu trên, với (2) 270 tỷ đồng còn lại là từ hạch toán khoản cổ tức do Ford chi trả. Công ty mẹ đã hạch toán 270 tỷ đồng cổ tức do Ford chi trả trong Q4 năm ngoái nhưng Ford vẫn chưa công bố nghị quyết về phân phối lợi nhuận. Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, khoản lợi nhuận này phải được đưa ra khỏi lợi nhuận kiểm toán trong năm 2018 cho đến khi Ford công bố nghị quyết phân phối lợi nhuận. Do vậy, chúng tôi giả định LNST năm 2018 sau kiểm toán của Công ty mẹ sẽ giảm khoảng 7,5% xuống còn 5.100 tỷ đồng (tăng trưởng 877%) từ 5.512 tỷ đồng trước kiểm toán (tăng trưởng 956%).

Dựa trên KQKD Công ty mẹ đã điều chỉnh, VEA đặt kế hoạch LNST Công ty mẹ năm 2019 là 6.429 tỷ đồng (tăng trưởng 26,1%); chủ yếu nhờ doanh thu HĐ tài chính tăng 22,9%. Trong đó, VEA đặt kế hoạch nhận 6.648 tỷ đồng cổ tức từ liên doanh (tăng 22,9%). Ngoài ra, VEA đặt kế hoạch lãi tiền gửi đạt 598 tỷ đồng (tăng 68,2%) nhờ Công ty quản lý tiền gửi tốt hơn.

Chính sách cổ tức vẫn ở mức cao trong những năm tới – Cho năm 2018, Công ty đặt kế hoạch chi trả cổ tức tỷ lệ 28% mệnh giá (2.800đ/cp). Tuy nhiên Công ty đang xem xét nâng cổ tức tiền mặt năm 2018 lên 3.500-3.800đ/cp; tương đương tỷ lệ cổ tức/giá là 7-7,6%. Quyết định cuối cùng chi trả cổ tức tiền mặt cho năm 2018 sẽ được đưa ra tại ĐHCĐTN, dự kiến diễn ra vào tháng 5 năm nay. Cổ tức tiền mặt năm 2018 sẽ được chi trả 1 lần sau ĐHCĐTN.

Công ty đặt kế hoạch cổ tức năm 2019 tới 50% mệnh giá; tương đương 5.000đ/cp. Theo đó tỷ lệ cổ tức/giá hấp dẫn, là 10%.

Công ty cũng dự kiến giảm tỷ lệ sở hữu tại công ty con và công ty liên kết trong tương lai – Tại Hội nghị, Công ty cho biết đang xem xét giảm tỷ lệ sở hữu tại công ty con và công ty liên kết nếu thấy cần thiết. Trước mắt, Công ty sẽ tập trung cho các ngành công nghiệp phụ trợ như Nhà máy đúc VEAM. Ngoài ra, chúng tôi thấy VEA hiện có 3 công ty trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ là: Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1, CTCP Cơ khí Phố Yên và Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công. Khoảng 70% sản lượng các công ty này cung cấp cho Honda. Tập trung phát triển ngành công nghiệp phụ trợ sẽ là trọng tâm của VEA trong tương lai.

Việc thoái vốn của Nhà nước tại VEA sẽ không xảy ra sớm – Tại Hội nghị, Công ty đã thông báo kế hoạch thoái vốn hiện chưa rõ ràng. Ban đầu, Chính phủ dự kiến giảm tỷ lệ sở hữu tại VEA xuống còn 36% trong giai đoạn đầu từ mức 88,5% hiện tại. Tuy nhiên đang có những vấn đề cần thảo luận về thời gian (thoái vốn) liên quan đến các điều khoản trong thỏa thuận góp vốn giữa VEA và liên doanh (như Honda và Toyota). Thông tin chi tiết như sau:

–     Chúng tôi được biết thỏa thuận liên doanh có thể gồm những điều khoản liên quan đến tỷ lệ sở hữu nhà nước tại VEA. Do vậy, kế hoạch thoái vốn của Nhà nước tại VEA sẽ cần phải thảo luận với các liên doanh.

–     Honda Việt Nam (HVN) được thành lập vào năm 1996, theo thỏa thuận giữa VEAM và Tập đoàn Honda liên quan đến đầu tư của VEAM vào Honda Việt Nam. Theo đó, VEAM, Honda Motor (Nhật Bản) và Asian Honda Motor (Thái Lan) lần lượt nắm 30%, 42% và 28% cổ phần. Thỏa thuận kéo dài trong 40 năm từ thời điểm ký kết trong năm 1996. Như vậy, thời gian hợp tác sẽ chính thức chấm dứt vào năm 2036, tuy nhiên, vẫn có khả năng các bên sẽ đàm phán gia hạn nếu cần thiết.

–     Toyota Việt Nam (TMV) được thành lập vào năm 1995 và VEA nắm 20% cổ phần tại TMV từ thời điểm thành lập đến hiện tại. Đây là thỏa thuận hợp tác kéo dài 40 năm giữa VEA và Tập đoàn Toyota cho đến năm 2035. Phần lớn các điều khoản trong hợp tác đầu tư vào TMV là tương tự như với HVN. Tuy nhiên, đối với hợp tác với TMV có một số điều khoản riêng liên quan đến cơ cấu sở hữu của VEAM, như quyền mua lại cổ phần của VEAM tại TMV nếu tỷ lệ sở hữu nhà nước tại VEAM giảm xuống dưới 51%.

–     Đối với HVN, không có bất kỳ điều khoản nào liên quan đến khả năng mua lại cổ phần của VEAM tại HVN, tuy nhiên nếu đối tượng mua lại cổ phần nhà nước tại VEAM là một doanh nghiệp trong ngành, đây sẽ là mối đe dọa tiềm ẩn đối với hoạt động kinh doanh của HVN tại Việt Nam, khi đó điều khoản về việc mua lại có thể sẽ được kích hoạt nếu cần thiết.

Với những tiến triển mới ở câu chuyện liên quan đến các liên doanh này, HSC tin rằng Nhà nước sẽ cẩn trọng cân nhắc kế hoạch thoái vốn trước khi đưa ra quyết định cụ thể. Theo đó, chúng tôi dự báo việc thoái vốn sẽ chưa thể diễn ra trong thời gian ngắn sắp tới.

Thời gian niêm yết trên HSX nhiều khả năng sẽ phải lùi lại – Tại buổi gặp gỡ, công ty cũng chia sẻ VEA vẫn chưa hoàn tất các thủ tục liên quan tới việc bàn giao IPO với Nhà nước do một số vấn đề kỹ thuật liên quan tới quy trình báo cáo. Công ty vẫn đặt mục tiêu sẽ thực hiện niêm yết tại HSX trong năm 2019, tuy nhiên, HSC dự báo thời gian niêm yết sẽ vào cuối năm nay là sớm nhất.

Cho năm 2019, HSC giữ nguyên dự báo với doanh thu đạt 7.427 tỷ đồng (tăng trưởng 5,0%) và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 7.672 tỷ đồng (tăng trưởng 7,6%).

–     HSC dự báo Honda Vietnam sẽ đạt doanh thu thuần và LNST lần lượt là 116,9 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 8,6%) và 19,7 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 4,4%) trước hiệu ứng nền so sánh cao. Phần lợi nhuận dành cho VEA là 5.922 tỷ đồng (tăng 4,4%). Doanh số bán xe máy và ô tô lần lượt đạt 2,7 triệu chiếc (tăng 5%) và 30.621 chiếc (tăng 13%). Chúng tôi kỳ vọng tỷ suất lợi nhuận gộp của Honda Việt Nam sẽ giảm nhẹ từ 30,4% xuống 29,6%.

–     Chúng tôi dự báo LNST năm 2019 của Toyota Vietnam sẽ tăng trưởng 21,3% đạt 4.963 tỷ đồng với doanh thu dự báo đạt 41,7 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 16%). Phần lợi nhuận dành cho VEA là 993 tỷ đồng (tăng 21,3%). Giả định ở đây là doanh số tiêu thụ xe ô tô đạt 74.856 xe (tăng 12,7%) và tỷ suất lợi nhuận gộp tăng lên 18,5% từ 17,8% của năm ngoái.

–     Dự báo LNST của Ford Vietnam đạt 1.323 tỷ đồng (tăng trưởng 15,0%) với doanh số tiêu thụ tăng 13,5%. VEA nắm 25% cổ phần Ford Vietnam và sẽ hợp nhất 331 tỷ đồng từ đây vào lợi nhuận của mình (tăng 15%) trong năm nay.

–     Chúng tôi dự báo VEA sẽ tiếp tục trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho tồn từ năm ngoái. HSC dự báo khoản dự phòng này có thể là 200 tỷ đồng.

–     Tiền mặt được quản lý tốt hơn có thể giúp tăng doanh thu HĐ tài chính. Chúng tôi dự báo doanh thu HĐ tài chính đạt 656,3 tỷ đồng (tăng 57,5%), lợi nhuận tài chính dự báo đạt 572,5 tỷ đồng (tăng 69,9%).

–     Tóm lại, chúng tôi dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ trong năm 2019 đạt 7.608,4 tỷ đồng (tăng trưởng 7,6%). Giả định số lượng cổ phiếu lưu hành không thay đổi, thì EPS năm 2019 sẽ đạt 5.668đ; P/E dự phóng đạt 8,8 lần.

Kết luận đầu tư – Tiếp tục đánh giá Khả quan. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 48.178đ, tương đương P/E mục tiêu năm 2019 là 8,5 lần. Mặc dù giá cổ phiếu đã chạm mức giá trị hợp lý ước tính, chúng tôi vẫn nhận thấy đà tăng của cổ phiếu trong trung hạn nhờ kế hoạch dự kiến niêm yết trên HOSE trong năm 2019 cùng với đó là tỷ lệ cổ tức/giá rất hấp dẫn. Tuy nhiên, triển vọng tương lai của công ty vẫn rất hứa hẹn nhờ cơ cấu danh mục sản phẩm ở mảng xe máy tốt hơn và mảng ô tô cũng tăng trưởng tốt. Nguồn tiền gửi được quản lý tốt hơn cùng với sự cải thiện về lợi nhuận của các hoạt động kinh doanh chính cũng giúp hỗ trợ lợi nhuận. Tuy vậy, chúng tôi cũng nhận thấy một số ảnh hưởng tiêu cực lên giá cổ phiếu trong ngắn hạn do khả năng lợi nhuận năm 2018 điều chỉnh giảm.

VEA là một trong những cổ phiếu tăng tốt nhất trên cả 3 sàn trong thời gian gần đây. Giá cổ phiếu đã tăng 89,1% kể từ khi niêm yết vào đầu tháng 7/2018 và tăng 30,4% so với đầu năm trong bối cảnh khối ngoại mua vào cổ phiếu này. Trong 3 năm tới, HSC dự báo lợi nhuận của VEA sẽ tăng trưởng với tốc độ gộp bình quân là 9,7% trước tác động nền so sánh cao đối với KQKD của Honda trong năm 2018. Mức độ thâm nhập của xe tay ga tăng sẽ tiếp tục giúp Honda Việt Nam nâng cao lợi nhuận trong một thị trường đã bão hòa. Trong khi đó lợi nhuận từ Toyota và Ford sẽ cải thiện dần từ năm 2019 trở đi nhờ doanh số tiêu thụ ô tô tăng ở tốc độ 2 con số.

Nguồn: HSC

 

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý