DANH MỤC

Mobile / Zalo: 0912 842 224
Đầu tư Cổ phiếu Group Facebook

Cập nhật cổ phiếu VCB – KQKD Q1/2023 khả quan, duy trì chất lượng tài sản tốt

Lượt xem: 693 - Ngày:
Chia sẻ

Sự kiện: Công bố KQKD Q1/2023  

VCB đã công bố KQKD Q1/2023 khá với LNTT đạt 11.221 tỷ đồng (tăng 12,8% so với cùng kỳ) nhờ tổng thu nhập HĐ tăng trưởng (tăng 10,7% so với cùng kỳ) và chi phí dự phòng giảm (giảm 11,1% so với cùng kỳ). LNTT thực hiện Q1/2023 bằng 25% dự báo của HSC cho cả năm 2023 và sát kỳ vọng.  

Đồ thị cổ phiếu VCB phiên giao dịch ngày 16/05/2023. Nguồn: AmiBroker 

Tín dụng chỉ tăng trưởng 2,5%  

Tín dụng tăng 2,45% so với đầu năm, tương đương mức tăng trưởng của hệ thống là 2,1% nhưng thấp hơn mức 4,5-5% của các NHTM có vốn nhà nước khác và hầu hết các NHTM tư nhân. Trong Q1/2023, VCB tập trung nhiều hơn vào duy trì chất lượng tài sản thay vì tăng trưởng cho vay. Trong tổng tín dụng, cho vay khách hàng tăng 2,53% so với đầu năm và TPDN giảm 5,7% (chỉ chiếm 0,9% tổng tín dụng). 

Về mặt huy động, tiền gửi khách hàng tăng 3,1% so với đầu năm, tương đương tăng trưởng tín dụng. VCB dự kiến duy trì thanh khoản tốt bằng việc duy trì hệ số LDR tương đương năm 2022. Vì vậy, HSC dự báo tăng trưởng tín dụng năm 2023 sẽ đạt 14% và tăng trưởng huy động sẽ đạt 14-15%.  

Tiền gửi không kỳ hạn giảm 7,6% so với đầu năm trong khi tiền gửi có kỳ hạn tăng 8,5% so với đầu năm; theo đó tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn giảm còn 30,4% từ 33,9% tại thời điểm cuối năm 2022. Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn giảm trong Q1/2023 là xu hướng chung của toàn bộ các NHTM HSC khuyến nghị. 

Bảng 1: KQKD Q1/2023, VCB  

Tỷ lệ NIM giảm còn 3,38%  

Tỷ lệ NIM giảm 23 điểm cơ bản so với quý trước (giảm 7 điểm cơ bản so với cùng kỳ) xuống còn 3,38% với lợi suất gộp tăng 37 điểm cơ bản so với quý trước (tăng 101 điểm cơ bản so với cùng kỳ) lên 6,6% và chi phí huy động tăng 57 điểm cơ bản so với quý trước (tăng 110 điểm cơ bản so với cùng kỳ) lên 3,38%. VCB là NHTM chịu tác động ít nhất từ xu hướng tăng mạnh mặt bằng lãi suất với chi phí huy động tăng ít nhất trong Q1/2023. Nói chung, trong số các NHTM HSC khuyến nghị, VCB có chi phí huy động và lợi suất gộp thấp nhất. 

Nhờ tín dụng tăng trưởng ổn định và tỷ lệ NIM giữ khá tốt, thu nhập lãi thuần tăng 18,6% so với cùng kỳ đạt 14.203 tỷ đồng. 

Thu nhập ngoài lãi giảm  

Thu nhập ngoài lãi Q1/2023 giảm 9,3% so với cùng kỳ còn 4.314 tỷ đồng với các cấu phần đạt kết quả trái chiều. 

  • Lãi thuần HĐ dịch vụ đạt 1.456 tỷ đồng (giảm 46,3% so với cùng kỳ). VCB không công bố cơ cấu lãi thuần HĐ dịch vụ trên BCTC Q1/2023 nhưng HSC cho rằng lãi thuần HĐ dịch vụ giảm vì thời điểm ghi nhận phí bancassurance trả trước (khoảng 1.700 tỷ đồng) năm nay khác các năm trước. Trong các năm trước, VCB ghi nhận phí bancassurance vào Q1.  
  • Lãi thuần HĐ kinh doanh ngoại hối tăng 12% so với cùng kỳ đạt 1.706 tỷ đồng.  
  • Lãi mua bán trái phiếu tăng 82,8% so với cùng kỳ lên 30 tỷ đồng nhưng đóng góp không đáng kể vào tổng thu nhập HĐ của Ngân hàng.  
  • Thu nhập khác (chủ yếu từ thu hồi nợ xấu đã xóa) đạt 1.122 tỷ đồng (tăng 120,7% so với cùng kỳ). 

Chất lượng tài sản giữ ở mức tốt  

VCB công bố tỷ lệ nợ xấu là 0,85% (so với 0,68% tại thời điểm cuối năm 2022). Trong kỳ, Ngân hàng gần như không xóa nợ và nợ xấu mới hình thành là 2.164 tỷ đồng (tương đương 0,18% dư nợ cho vay), tương đương các quý trước. Tỷ lệ nợ nhóm 2 cũng tăng lên 0,64% từ 0,36% tại thời điểm cuối năm 2022. Trong khi đó, hệ số LLR duy trì ở mức 320% so với 317% tại thời điểm cuối năm 2022. Nói chung, VCB có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất và hệ số LLR cao nhất trong ngành.  

Chi phí dự phòng là 2.022 tỷ đồng (giảm 11,1% so với cùng kỳ), gồm 7.144 tỷ đồng chi phí dự phòng cho vay khách hàng và 5.199 tỷ đồng hoàn nhập dự phòng cho vay liên ngân hàng. VCB đã trích lập 9.840 tỷ đồng chi phí dự phòng cho vay liên ngân hàng trong Q4/2022. HSC cho rằng số chi phí dự phòng này sẽ được hoàn nhập toàn bộ trong năm 2023. 

Duy trì Khuyến nghị Nắm giữ, giá mục tiêu và dự báo  

HSC duy trì khuyến nghị Nắm giữ và giá mục tiêu dựa trên phương pháp thu nhập thặng dư tại 95.000đ (tiềm năng tăng giá 5%). Hiện Cổ phiếu VCB có P/B dự phóng năm 2023 là 2,6 lần; cao hơn nhiều so với bình quân nhóm NHTM có vốn nhà nước (1,5 lần) và bình quân nhóm NHTM tư nhân (0,95 lần). 

Nguồn: HSC 

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. Dautucophieu.net sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý