DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224
Đầu tư Cổ phiếu Group Facebook

Cập nhật cổ phiếu TPB – Kết quả kinh doanh Q2/2021 ấn tượng

Lượt xem: 372 - Ngày:
Chia sẻ

Sự kiện: Công bố KQKD Q2/2021

TPB đã công bố KQKD Q2/2021 với lợi nhuận thuần tăng 55% so với cùng kỳ đạt 1.269 tỷ đồng nhờ tín dụng tăng tốt, tỷ lệ NIM cải thiện một chút và lãi thuần HĐ dịch vụ tăng mạnh.

Đồ thị cổ phiếu TPB phiên giao dịch ngày 23/07/2021. Nguồn: AmiBroker

Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, lợi nhuận thuần đạt 2.407 tỷ đồng (tăng 47,8% so với cùng kỳ), hoàn thành 55% kế hoạch của TPB và đạt 59% dự báo của HSC cho cả năm. Kết quả thực hiện 6 tháng vượt kỳ vọng của HSC.

Tín dụng duy trì đà tăng trưởng tốt

Tổng tín dụng tăng 9,5% so với đầu năm (tăng 5% so với quý trước) đạt 143,8 nghìn tỷ đồng với cho vay khách hàng tăng 10,2% so với đầu năm (tăng 6,3% so với quý trước) đạt 132,2 nghìn tỷ đồng và đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tăng 2,8% so với đầu năm (giảm 7,7% so với quý trước) đạt 11,6 nghìn tỷ đồng.

Cho vay khách hàng cá nhân vẫn là động lực tăng trưởng chính, tăng 13,2% so với đầu năm và đóng góp 51,2% tổng dư nợ cho vay so với 49,8% tại thời điểm cuối năm 2020.

TPB gần đây đã được NHNN giao hạn mức tăng trưởng tín dụng mới là 17,4%; cao hơn 6,9% so với hạn mức được giao ban đầu là 10,5%; là một trong những mức tăng tốt nhất trong số các ngân hàng HSC khuyến nghị.

Tổng vốn huy động tăng mạnh trong Q2/2021, tăng 12,1% so với đầu năm và tăng 11,2% so với quý trước đạt 160,7 nghìn tỷ đồng; nhờ tiền gửi khách hàng (tăng 13,9% so với đầu năm và tăng 10% so với quý trước) và giấy tờ có giá phát hành (tăng 4,4% so với đầu năm và tăng 17,1% so với quý trước).

Theo đó, hệ số LDR thuần giảm còn 100% từ 104% tại thời điểm cuối năm 2020 trong khi hệ số LDR điều chỉnh giảm còn 89,5% từ 91,6% tại thời điểm cuối năm 2020.

Bảng 1: KQKD Q2/2021 & 6 tháng đầu năm 2021, TPB 

Tỷ lệ NIM tăng trong Q2/2021

Tỷ lệ NIM tăng 9 điểm cơ bản so với quý trước (tăng 54 điểm cơ bản so với đầu năm) đạt 4,97%. Lợi suất gộp giảm 5 điểm cơ bản so với quý trước (giảm 2 điểm cơ bản so với đầu năm) còn 8,77% trong khi chi phí huy động giảm 30 điểm cơ bản so với quý trước (giảm 45 điểm cơ bản so với đầu năm) còn 3,56%.

Ngoài việc hệ số LDR giảm, lãi suất cho vay cũng giảm dần sau khi chi phí huy động liên tục giảm từ cuối năm ngoái. Tóm lại, thu nhập lãi thuần tăng ấn tượng 43,2% so với cùng kỳ trong Q2/2021 đạt 2.527 tỷ đồng; và tăng 37,2% so với cùng kỳ trong 6 tháng đầu năm 2021 đạt 4.790 tỷ đồng.

Thu nhập ngoài lãi tăng trưởng ấn tượng

Tổng thu nhập ngoài lãi trong Q2/2021 tăng mạnh 31% so với cùng kỳ đạt 908 tỷ đồng, chủ yếu nhờ lãi thuần HĐ dịch vụ (tăng 159% so với cùng kỳ) và lãi kinh doanh trái phiếu (tăng 53% so với cùng kỳ).

Cụ thể, thu nhập HĐ dịch vụ tăng trưởng mạnh nhờ cả dịch vụ thanh toán (tăng 63,2% so với cùng kỳ) và thu nhập từ hoa hồng bảo hiểm (tăng 96% so với cùng kỳ). Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, thu nhập ngoài lãi đạt 1.443 tỷ đồng (tăng 3,3% so với cùng kỳ).

Tuy nhiên, nếu không tính 490 tỷ đồng thu nhập không thường xuyên từ phí bancassurance trả trước ghi nhận trong 6 tháng đầu năm 2020, thì thu nhập ngoài lãi 6 tháng đầu năm 2021 trên thực tế tăng 58% so với cùng kỳ.

Hiệu quả hoạt động được nâng cao

Tổng chi phí hoạt động tăng 25% so với cùng kỳ trong Q2/2021 lên 1.238 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lương tăng 35% so với cùng kỳ lên 672 tỷ đồng. Chi phí liên quan đến tài sản tăng 21% so với cùng kỳ lên 202 tỷ đồng và chi phí công vụ khác tăng 20% so với cùng kỳ lên 346 tỷ đồng.

Theo đó, chi phí hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 tăng vừa phải ở mức 6,7% so với cùng kỳ lên 2.228 tỷ đồng; theo đó hệ số CIR 6 tháng đầu năm 2021 là 35,7% so với 42,7% trong 6 tháng đầu năm 2020.

Chất lượng tài sản được duy trì tốt; hệ số LLR tăng rõ rệt

Tổng nợ xấu tăng nhẹ 7% so với đầu năm (tăng 2,4% so với quý trước) lên 1.519 tỷ đồng; theo đó tỷ lệ nợ xấu là 1,15% so với 1,18% tại thời điểm cuối năm 2020.

Chi phí dự phòng tăng 38,6% so với cùng kỳ lên 612 tỷ đồng; tương đương chi phí tín dụng theo năm là 2,11% so với 1,39% trong Q1/2021.

Từ đó, hệ số LLR tăng lên 145% (từ 134% tại thời điểm cuối năm 2020) trong khi đệm dự phòng cụ thể cũng tăng mạnh lên 162% (từ 128% tại thời điểm cuối năm 2020). TPB đã cho thấy sự chủ động trong trích lập dự phòng và xóa nợ xấu trong Q2/2021.

Cập nhật về các gói cho vay ưu đãi lãi suất

Cổ phiếu TPB gần đây đã công bố một số gói cho cho vay ưu đãi lãi suất nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng của đợt bùng phát dịch Covid-19 hiện tại. Theo đó, tổng giá trị các gói cho vay ước tính khoảng 45 nghìn tỷ đồng (xấp xỉ 36% dư nợ cho vay) với thông tin cụ thể như sau:

Giảm 0,5-1,2% lãi suất cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tổng dư nợ cho vay được giảm lãi suất ước khoảng 18.188 tỷ đồng.

Giảm 1% lãi suất cho vay đối với khách hàng cá nhân chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tổng dư nợ cho vay được giảm lãi suất ước khoảng 26.300 tỷ đồng.

HSC sẽ xem xét lại khuyến nghị, giá mục tiêu và dự báo

Hiện HSC đưa ra giá mục tiêu dựa trên phương pháp thu nhập thặng dư cho TPB là 33.000đ. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ xem xét lại giá mục tiêu và dự báo sau khi Ngân hàng công bố KQKD 6 tháng đầu năm khả quan hơn kỳ vọng và động thái cắt giảm lãi suất cho vay trong nửa cuối năm 2021.

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý