DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu TCB – Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 38.500đ

Lượt xem: 1,043 - Ngày:
Chia sẻ

Nhận định ĐHCĐTN – Techcombank (Cổ phiếu TCBđã tổ chức ĐHCĐTN vào cuối tuần, ngày 13/4 với tỷ lệ cổ đông tham dự đầy đủ theo luật. TCB đặt kế hoạch khiêm tốn với LNTT tăng trưởng 10% đạt 11.750 tỷ đồng (tuy nhiên, nếu không tính lợi nhuận bất thường năm 2018, thì lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh lõi tăng trưởng 20%) trong năm 2019 dựa trên hạn mức tăng trưởng tín dụng được giao là 13%. Hiện vẫn chưa có thông tin liên quan đến KQKD Q1/2019. ĐHCĐ cũng tiến hành bầu HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 với 8 thành viên. Ngân hàng sẽ không trả cổ tức bằng tiền mặt hay cổ phiếu cho năm 2018. Tuy nhiên Ngân hàng đề xuất kế hoạch phát hành 10 triệu cổ phiếu ESOP với giá phát hành bằng mệnh giá, tương đương 0,29% số lượng cổ phiếu lưu hành.

Đồ thị cổ phiếu TCB phiên giao dịch ngày 16/04/2019. Nguồn: AmiBroker

Kết luận nhanh: Tiếp tục duy trì đánh giá Mua vào. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu TCB là 38.500đ; tương đương P/B hiện tại là 2,59 lần; nghĩa là cao hơn 56,8% so với thị giá hiện tại. Tỷ lệ CAR theo Basel 2 được ước tính là 14,57% tại thời điểm cuối năm 2018, là tỷ lệ rất cao nên chúng tôi cho rằng TCB sẽ không chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực (nếu có) từ Dự thảo sửa đổi Thông tư 36 trong đó yêu cầu hệ số rủi ro cao hơn đối với phân khúc cho vay mua nhà trung và cao cấp. Rủi ro pha loãng của cổ phiếu cũng không đáng kể. Do đó, chúng tôi vẫn ưa thích TCB và coi đây là một trong những NHTMCP tốt nhất với tiềm năng tăng trưởng thu nhập từ hoạt động dịch vụ cao, hiệu quả hoạt động & các chỉ số sinh lời cao hơn bình quân ngành cộng với tình hình tài chính lành mạnh.

Nội dung họp ĐHCĐTN

Tại Đại hội, một số tờ trình chính đã được cổ đông thông qua như sau.

(1)  TCB đặt kế hoạch khiêm tốn cho năm 2019 với LNTT đạt 11.750 tỷ đồng (tăng trưởng 10,21%). Tuy nhiên nếu không tính 894 tỷ đồng lợi nhuận không thường xuyên từ thoái vốn công ty tài chính trong năm 2018, thì tăng trưởng từ hoạt động kinh doanh cốt lõi là 20%. Ngân hàng cũng đã đưa ra một số chỉ tiêu kế hoạch như sau.

  • Tổng tài sản tăng trưởng 17% đạt 375 nghìn tỷ đồng.
  • Tổng nguồn vốn huy động tăng trưởng 32% đạt 274 nghìn tỷ đồng.
  • Tín dụng tăng trưởng 13% đạt 245 nghìn tỷ đồng. Hiện NHNN tạm thời giao cho TCB hạn mức tăng trưởng tín dụng là 13% cho năm 2019. TCB đang chờ NHNN cấp chứng nhận tuân thủ Basel 2, theo đó sẽ có thể được cấp hạn mức tăng trưởng tín dụng cao hơn. Theo ban lãnh đạo, hạn mức tăng trưởng tín dụng mới có thể được công bố vào Q2/2019. Cơ cấu giữa cho vay khách hàng và đầu tư trái phiếu sẽ được điều chỉnh linh hoạt dựa trên quá trình giải ngân cho vay thực tế.
  • Tỷ lệ nợ xấu dưới 2,5% và Ngân hàng không còn trái phiếu VAMC trong danh mục.

(2)  TCB không có kế hoạch chia cổ tức tiền mặt hoặc cổ phiếu cho năm 2018. TCB sẽ tiếp tục chính sách giữ lại lợi nhuận để nâng cao hệ số CAR.

(3)  Cho năm 2019, TCB không có kế hoạch tăng vốn do hệ số CAR tương đối cao (năm 2018 hệ số CAR là 14,3% theo Basel 1 và 14,6% (theo ước tính của chúng tôi) theo Basel 2). Do hệ số CAR theo Basel 2 rất cao nên cho dù Dự thảo sửa đổi Thông tư 36 có tác động tiêu cực, chúng tôi ước tính TCB sẽ không bị ảnh hưởng nhiều, đặc biệt là khi hiện chưa rõ liệu các NHTM tuân thủ Basel 2 (Thông tư 41) có phải thuân thủ Dự thảo nói trên hay không.

(4)  Mặc dù giá cổ phiếu đã giảm hơn 40% so với giá IPO nhưng HĐQT chia sẻ với chúng tôi là hiện chưa có kế hoạch mua lại cổ phiếu quỹ.

(5)  Tuy nhiên, TCB đã trình kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP tại Đại hội. Cụ thể, TCB sẽ phát hành 10 triệu cổ phiếu với giá phát hành bằng mệnh giá cho CBCNV và nâng vốn điều lệ thêm 100 tỷ đồng. Cổ phiếu ESOP sẽ không bị hạn chế và được tự do chuyển nhượng. Thời gian phát hành sẽ trong năm 2019 và do HĐQT quyết định theo sự ủy quyền của ĐHCĐ.

(6)  Cuối cùng, TCB đã bầu HĐQT cho nhiệm kỳ 2019-2024 với 8 thành viên (so với 7 thành viên trong nhiệm kỳ cũ). Theo đó, ông Hồ Hùng Anh được bầu làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ tới và là lần thứ 3 được bổ nhiệm. Warburg Pincus cũng có một ghế trong HĐQT nhiêm kỳ mới.

(7)  Hiện HĐQT chưa có thông tin cập nhật về KQKD Q1. Như những năm trước KQKD Q1 có thể sẽ được công bố sau ngày 20/4.

Dự báo KQKD năm 2019

Cho năm 2019, HSC dự báo LNTT tăng trưởng 13,3% đạt 12,07 nghìn đồng. Các giả định của chúng tôi gồm:

(1)  Tín dụng tăng trưởng 13% đạt 246,8 nghìn tỷ đồng (gồm cho vay khách hàng và trái phiếu doanh nghiệp). Chúng tôi cho rằng TCB có thể được cấp hạn mức tăng trưởng tín dụng cao hơn nhờ hệ số CAR cao. Tuy nhiên do sự giảm tốc của thị trường BĐS và sự chậm triển khai của các dự án Vincity nên có thể tăng trưởng tín dụng của TCB cuối cùng cũng chỉ đạt khoảng 13%.

(2)  Huy động khách hàng tăng trưởng 16% đạt 233,7 nghìn tỷ đồng.

(3)  Tỷ lệ NIM dự báo tăng 0,1% lên 4,23% và thu nhập lãi thuần tăng trưởng 18,04% đạt 13.133 tỷ đồng.

(4)  Thu nhập ngoài lãi tăng trưởng 15,1% đạt 8.312 tỷ đồng và tăng trưởng 31,3% nếu không tính đến lợi nhuận thoái vốn không thường xuyên trong năm 2018. Trong đó lãi thuần hoạt động dịch vụ tăng trưởng 40,3% đạt 4.961 tỷ đồng.

(5)  Theo đó chúng tôi dự báo tổng thu nhập hoạt động lõi tăng trưởng 23,1% đạt 21.495 tỷ đồng.

(6)  Chúng tôi ước tính chi phí hoạt động tăng 18,7% so với năm 2018 lên 6.933 tỷ đồng.

(7)  Chúng tôi dự báo chi phí dự phòng tăng 32,1% lên 2.438 tỷ đồng do chúng tôi dự báo sẽ không có thêm khoản hoàn nhập dự phòng như trong năm 2018, ngoài thu nhập từ thu hồi nợ xấu được ghi nhận tại thu nhập khác.

Theo đó, chúng tôi dự báo LNTT năm 2019 tăng trưởng 13,3% đạt 12.074 tỷ đồng, EPS là 2.751đ, ROAA là 2,81% và ROAE là 17%. BPVS là 17.550đ, theo đó P/B dự phóng là 1,4 lần và P/E là 8,9 lần.

Định giá – Tiếp tục đánh giá Mua vào với ước tính giá trị hợp lý là 38.500đ/cp.

Chúng tôi áp dụng phương pháp định giá dòng thu nhập thặng dư và đạt được giá trị hợp lý của cổ phiếu TCB là 38.500đ/cp, tương đương P/B hiện tại là 2,59 lần. Giá cổ phiếu đã điều chỉnh 40% kể từ khi niêm yết và hiện giao dịch với P/B hiện tại là 1,65 lần. Điều này không chỉ phán ảnh tâm lý thị trường mà còn cho thấy: (1) thực tế room nước ngoài ở cổ phiếu đã đầy và lực mua hạn chế, (2) áp lực lên ROE trong giai đoạn 2018-2019 sau phát hành tăng vốn; (3) tỷ trọng cho vay ngành BĐS lớn và đây là ngành có tính chu kỳ. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn ưa thích mô hình ngân hàng toàn diện của TCB với tiềm năng tăng trưởng thu nhập hoạt động dịch vụ lớn, các chỉ số về hiệu quả hoạt động và lợi nhuận tốt hơn so với các ngân hàng khác cũng như bảng cân đối sạch sẽ. Mặc dù cho năm 2019 và 2020, chúng tôi dự báo ROE chỉ vào khoảng 17%, nhưng trong trung và dài hạn chúng tôi tin rằng TCB có thể sinh lời tốt hơn với mức ROE bền vững là 19%.

Nguồn: HSC

 

 

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý