DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu TCB – Đánh giá khả quan

Lượt xem: 1,365 - Ngày:
Chia sẻ

Với mức giá 24.150 đồng/cổ phiếu, Techcombank (Cổ phiếu TCB) đang giao dịch tại PB 2019 là 1,4x, thấp hơn mức trung bình ngành là 1,5x. Giá cổ phiếu tăng kém hơn khi rủi ro thị trường gia tăng và tăng trưởng lợi nhuận của ngân hàng đã đạt đỉnh vào năm 2018. Do cổ phiếu thiếu yếu tố tác động trong ngắn hạn, chúng tôi khuyến nghị tích lũy TCB tại mức giá thấp hơn so với các ngân hàng cùng hệ thống để đầu tư dài hạn. Có thể cần vài năm để các yếu tố cơ bản phản ánh vào giá cổ phiếu. Chúng tôi đánh giá Khả quan, với giá mục tiêu 1 năm là 31.300 đồng/cổ phiếu.

Đồ thị cổ phiếu TCB phiên giao dịch ngày 25/04/2019. Nguồn: AmiBrokerĐồ thị cổ phiếu TCB phiên giao dịch ngày 25/04/2019. Nguồn: AmiBroker

Tổng quan 2018

Chúng tôi đã báo cáo chi tiết kết quả kinh doanh năm 2018 của Techcombank trong các báo cáo trước đây. Trong ĐHCĐ, ban lãnh đạo nhấn mạnh rằng để có thể đạt được những kết quả này, ngân hàng đã áp dụng mô hình kinh doanh lấy khách hàng làm trung tâm trong khi đầu tư vào phát triển nguồn nhân lực và CNTT.

Kế hoạch kinh doanh 2019

Cập nhật cổ phiếu TCB - Đánh giá khả quan

Ban lãnh đạo đã chia sẻ tầm nhìn trong kế hoạch 2019-2024. Ngân hàng sẽ tiếp tục thực hiện chiến lược hiện tại tập trung vào nhu cầu của khách hàng, như cho vay thế chấp, bancassurance và phân phối trái phiếu doanh nghiệp. Ngân hàng sẽ không tập trung vào việc tăng tín dụng, thay vào đó là nhằm tăng thu nhập từ phí với mô hình kinh doanh hiện tại. Ban lãnh đạo đặt kế hoạch tăng trưởng 20% về vốn chủ sở hữu, và 20% ROAE cho giai đoạn 2019-2024.

Tuân thủ Basel II trong quý 2/2019

Ban lãnh đạo kỳ vọng rằng ngân hàng sẽ đáp ứng quy định Basel II vào quý 2/2019, do đó đủ điều kiện để được tăng hạn mức tín dụng (hơn 13% YoY).

Phát hành cổ phiếu ESOP không giới hạn thời gian chuyển nhượng

Ngân hàng sẽ phát hành 10 triệu cổ phiếu mới không giới hạn thời gian chuyển nhượng (0,29% tổng số cổ phiếu đang lưu hành) theo hình thức ESOP. Ban quản lý giải thích rằng nhân viên đã đủ điều kiện mua quyền ESOP trước đây, sẽ đủ điều kiện mua ESOP. Do đó, cổ phiếu ESOP không bị giới hạn.

Trong các tài liệu đại hội, ngân hàng đã trình đại hội cổ đông cấp quyền cho HĐQT đưa ra hạn mức tỷ lệ sở hữu nước ngoài (FOL) cho nhân viên là người nước ngoài. Vì hiện tại tỷ lệ FOL là 23%, sẽ có khoảng 2,3 triệu cổ phiếu phát hành thêm cho các nhà đầu tư nước ngoài sau khi phát hành ESOP (trừ khi HĐQT quyết định khóa tỷ lệ FOL ở thời điểm ngay tại thời điểm việc phát hành ESOP hoàn tất).

Kết quả kinh doanh quý 1/2019

Ban lãnh đạo cho biết kế hoạch kinh doanh cẩn trọng là do sẽ có những quy định và thông tư mới được ban hành vào năm 2019. Trên thực tế, ban lãnh đạo kỳ vọng KQKD Q1/2019 tích cực vượt kế hoạch của ngân hàng.

Cập nhật khác

Ngân hàng Nhà nước đang chuẩn bị dự thảo thông tư mới để thay thế Thông tư 36. Về cơ bản, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung/dài hạn sẽ giảm dần xuống 30% trong giai đoạn 2020-2021; và hệ số rủi ro đối với các khoản vay thế chấp trị giá hơn 3 tỷ đồng sẽ ở mức 150% thay vì 50%. Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn của TCB là khoảng 30% tính đến năm 2018. Theo quan điểm của chúng tôi, dự thảo mới nhắm đến các khoản thế chấp rủi ro và giá trị cao (nghĩa là đầu cơ), do đó sẽ không ảnh hưởng đến nhu cầu thế chấp chung của người dùng cuối. Dự thảo thay thế Thông tư 36 và có thể sẽ không ảnh hưởng đến Techcombank khi ngân hàng hoàn tất việc chuyển sang IFRS và thỏa mãn quy định Basel II theo Thông tư 41. Nếu Techcombank không chịu ảnh hưởng bởi các sự kiện trên, các ngân hàng có vốn lớn như TCB sẽ tính mức lãi suất cao hơn đối với các sản phẩm thế chấp có rủi ro gia tăng.

Quan điểm của chúng tôi

Với mức giá 24.150 đồng/cổ phiếu, Techcombank đang giao dịch tại PB 2019 là 1,4x, thấp hơn mức trung bình ngành là 1,5x. Giá cổ phiếu tăng kém hơn khi rủi ro thị trường gia tăng và tăng trưởng lợi nhuận của ngân hàng đã đạt đỉnh vào năm 2018. Do cổ phiếu thiếu yếu tố tác động trong ngắn hạn, chúng tôi khuyến nghị tích lũy TCB tại mức giá thấp hơn so với các ngân hàng cùng hệ thống để đầu tư dài hạn. Có thể cần vài năm để các yếu tố cơ bản phản ánh vào giá cổ phiếu. Chúng tôi đánh giá Khả quan, với giá mục tiêu 1 năm là 31.300 đồng/cổ phiếu.

Nguồn:  SSI

 

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý