DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu STB – Lợi nhuận chưa đủ bù đắp cho tài sản không sinh lời

Lượt xem: 633 - Ngày:
Chia sẻ

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) đã công bố KQKD hợp nhật quý 1/2018 với lợi nhuận đạt 397 tỷ đồng (+88% YoY). ROAA và ROAE hàng năm đạt lần lượt là 0,4% và 6,8%. Dù mảng kinh doanh cốt lõi ghi nhận sự cải thiện nhẹ, tỷ lệ Chi phí/Huy động (CIR) và chi phí dự phòng thấp vẫn được duy trì. Chúng tôi cho rằng sẽ không có thay đổi giá mục tiêu của chúng tôi.

Đồ thị cổ phiếu STB cập nhật ngày 24/04/2018. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu STB cập nhật ngày 24/04/2018. Nguồn: AmiBroker

Hai điểm sau đây phản ánh tăng trưởng từ mức cơ sở thấp:

Thu nhập lãi ròng (NII) tăng 59% YoY, đóng góp 71% cho TOI. Thu nhập phí và dịch vụ ghi nhận mức tăng trưởng cao 42% YoY (59% so với quý trước do lãi ứng trước từ mảng bancassurrance trong quý trước) do cải thiện trong mảng ngân hàng số.

Cán cân VAMC ròng không có thay đổi nhiều so với năm 2017 và bằng 18% tổng dư nợ cho vay (41 nghìn tỷ đồng). Tuy nhiên, khoản phải thu trên dư nợ cho vay gộp giảm còn 20% từ 22% vào cuối năm 2017.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác