DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224

Cập nhật cổ phiếu STB – Lợi nhuận 6 tháng tăng 82% so với cùng kỳ

Lượt xem: 713 - Ngày:
Chia sẻ

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Cổ phiếu STB) vừa công bố KQLN hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018, theo đó lợi nhuận đạt 768 tỷ đồng, tăng 82% so với cùng kỳ năm ngoái. ROAA và ROAE quy theo năm lần lượt đạt 0,4% và 6,5%. Hoạt động cốt lõi và tỷ lệ chi phí / thu nhập tiếp tục cải thiện nhẹ.

Đồ thị cổ phiếu STB phiên giao dịch ngày 24/07/2018. Nguồn: AmiBrokerĐồ thị cổ phiếu STB phiên giao dịch ngày 24/07/2018. Nguồn: AmiBroker

Vấn đề với STB không phải là số liệu nợ xấu chính thức mà là trái phiếu VAMC và các khoản phải thu, và mỗi khoản này đã giảm 2 điểm % đối với cả từng quý trong 2 quý qua, khiến các khoản mục giảm lần lượt từ 20% và 22% trong tổng cho vay vào cuối năm 2017 xuống lần lượt 16% và 18% trong Quý 2. Giả định STB sẽ giữ nguyên tập trung trong ít nhất 6 quý tới hiện là quá xa vời và vì vậy, chúng tôi sẽ không điều chỉnh gía mục tiêu trong báo cáo cập nhật tới. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý rằng việc STB giải quyết các vấn đề tồn đọng cũng là một sự kiện quan trọng đối với tình hình sức khỏe hệ thống ngân hàng như việc tái cấp vốn các ngân hàng quốc doanh hay chuyển sang Basel 2.

Thu nhập lãi thuần 6 tháng đầu năm 2018 tăng 62% so với mức thấp cùng kỳ năm ngoái, chiếm 69% tổng thu nhập từ hoạt động. NIM không cải thiện đáng kể trong Quý 2, đạt 2,16% do chi phí huy động vốn cao do tỷ lệ cho vay / tiền gửi thấp.

Thu nhập phí thuần tăng mạnh 37% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ đóng góp của tiền mặt và dịch vụ thương mại và bancassurance. Thu nhập phí thuần chiếm 23% tổng thu nhập từ hoạt động trong 6 tháng đầu năm tuy nhiên con số này bị phóng đại do cơ sở thu nhập từ lãi thuần kém khả quan.

(Xin lưu ý: cụm từ “giải quyết nợ” trên đây nghĩa là dự phòng đầy đủ cho nợ cũ thay vì xóa khỏi bảng cân đối kế toán.)

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác