DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu REE – Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 40.800đ

Lượt xem: 723 - Ngày:
Chia sẻ

Nhận định KQKD – REE (Cổ phiếu REEcông bố KQKD Q4 rất khả quan, với LNST của cổ đông công ty mẹ tăng 62,9% so với cùng kỳ đạt 551 tỷ đồng, nhờ đóng góp tốt của các công ty ở mảng điện như PPC hoặc TMP, và hoàn nhập 66,3 tỷ đồng dự phòng giảm giá cổ phiếu cho QTP. Tuy nhiên, doanh thu thuần giảm nhẹ 1,9% so với cùng kỳ xuống 1.635 tỷ đồng do mảng điều hòa cho KQKD kém khả quan.

Đồ thị cổ phiếu REE phiên giao dịch ngày 13/02/2019. Nguồn: AmiBrokerĐồ thị cổ phiếu REE phiên giao dịch ngày 13/02/2019. Nguồn: AmiBroker

Cho cả năm 2018, công ty báo đạt doanh thu thuần 5.101 tỷ đồng (tăng trưởng 2,1%) và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 1.784 tỷ đồng (tăng trưởng 29,5%). Với kết quả này, công ty chỉ hoàn thành 89,6% kế hoạch doanh thu cả năm nhưng vượt 30,3% kế hoạch lợi nhuận. Kết quả này sát với dự báo của chúng tôi về doanh thu, là 5.028 tỷ đồng nhưng cao hơn 14% so với dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ của chúng tôi do lợi nhuận của các công ty ở mảng điện cao hơn dự báo và hoàn nhập dự phòng như đề cập trên đây.

Kết luận nhanh: Tiếp tục đánh giá Khả quan. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 40.800đ, tương đương P/E dự phóng là 7,9 lần. Lợi nhuận năm 2018 tăng trưởng mạnh nhờ đóng góp tốt của mảng điện và hoàn nhập dự phòng giảm giá cổ phiếu. Mảng M&E cho doanh thu khá tốt với khối lượng công việc lớn, trong khi đó hoạt động của Reetech lại kém khả quan hơn. Ở mảng cho thuê văn phòng, tòa nhà mới tại Quận 4 hỗ trợ tăng trưởng doanh thu chính, mặc dù đóng góp lợi nhuận ở giai đoạn này là không đáng kể. Cho năm 2019, chúng tôi dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ giảm 8,7% so với năm 2018 do hoạt động của mảng thủy điện sẽ kém khả quan hơn khi bị ảnh hưởng bởi El Nino. Room nước ngoài ở REE đã đầy và công ty chưa có kế hoạch nới room cũng như tăng vốn chủ sở hữu trong thời gian tới. Trong khi đó công ty sẽ tăng vay nợ với chi phí khá rẻ để mua thêm quỹ đất cho phát triển các dự án văn phòng cho thuê. Định giá cổ phiếu hợp lý với P/E dự phòng 2019 là 6,8 lần.

Theo từng mảng kinh doanh:

–     Mảng M&E hoàn thành 100% kế hoạch đề ra, với doanh thu thuần đạt 2.706 tỷ đồng (tăng trưởng 13,8%) và LNST đạt 240 tỷ đồng (giảm 25,3% so với năm 2017). Tỷ suất LNST giảm từ 13,5% xuống 8,9% do công ty hạch toán trước khoản chi phí 67 tỷ đồng liên quan đến dự án Vietinbank Tower. Trong năm 2018, tổng giá trị hợp đồng mới ký của REE M&E là khoảng 3.500 tỷ đồng (giảm 6,1% so với năm 2017), theo đó nâng tổng giá trị hợp đồng đã ký lên gần 6.200 tỷ đồn (tăng 14,7%), tương đương hơn hai năm doanh thu.

–     Mảng Reetech cho KQKD kém khả quan với doanh thu thuần giảm 23,6% so với năm 2017 xuống 722 tỷ đồng và LNST đạt 3,2 tỷ đồng (giảm 91,4% so với năm 2017). Mảng này đã hoàn thành 90% kế hoạch doanh thu cả năm nhưng chỉ hoàn thành 7,4% kế hoạch LNST. Một số nguyên nhân ảnh hưởng đến KQKD của mảng này gồm: (1) chi phí đầu vào tăng tuy nhiên giá bán không đổi do cạnh tranh gay gắt với các thương hiệu nổi tiếng, và (2) trích lập dự phòng khoảng 20 tỷ đồng đối với các khoản phải thu khó đòi.

–     Mảng cho thuê văn phòng và phát triển BĐS đóng góp 839 tỷ đồng doanh thu thuần (giảm 11,9% so với năm 2017) và LNST đạt 321 tỷ đồng (giảm 21,7% so với năm 2017) với hạch toán doanh thu từ mảng BĐS giảm (giảm 63,1% so với năm 2017 từ 407 tỷ đồng xuống 150 tỷ đồng). Tuy nhiên, doanh thu từ cho thuê văn phòng tăng 26,4% đạt 689 tỷ đồng nhờ tòa nhà văn phòng mới đi vào hoạt động từ đầu năm 2018. Đến hiện tại, tòa nhà này có tỷ lệ lấp đầy tới 95% và giá thuê là 25-27 USD/tháng.

–     Mảng điện cho KQKD rất tốt – Doanh thu từ mảng điện tăng trưởng 15,6% đạt 834 tỷ đồng với đóng góp từ hai công ty con, TBC với doanh thu đạt 396 tỷ đồng (tăng trưởng 15,5%) và DTV (Upcom) với doanh thu đạt 438 tỷ đồng (tăng trưởng 15,6%).

Thu nhập tài chính thuần tăng mạnh nhờ lợi nhuận từ thoái vốn đầu tư và hoàn nhập dự phòng giảm giá cổ phiếu, tuy nhiên chi phí lãi vay cũng tăng mạnh – Công ty ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính là 303,5 tỷ đồng (tăng trưởng 73,9%) với 114 tỷ đồng lợi nhuận từ chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Bất động sản Song Thanh, là công ty đầu tư vào dự án đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm 59,4% so với năm 2017 xuống 111,5 tỷ đồng do công ty hoàn nhập 101 tỷ đồng dự phòng đối với khoản đầu tư vào Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP). Chúng tôi cũng lưu ý rằng chi phí lãi vay tăng mạnh lên 226 tỷ đồng (tăng 114,9% so với năm 2017) do tăng vay nợ. Do đó, trong năm 2018 công ty ghi nhận thu nhập tài chính thuần là 192 tỷ đồng so với mức lỗ thuần 100 tỷ đồng trong năm 2017.

Mảng điện cho KQKD tốt với đóng góp mới từ VCW giúp tăng lợi nhuận từ các công ty liên kết – Lợi nhuận từ các công ty liên kết tăng trưởng 38,9% lên 999 tỷ đồng nhờ KQKD tốt hơn của các công ty điện như PPC và TMP với sản lượng điện tăng và giá bán cao hơn. Hơn nữa, REE ghi nhận phần lợi nhuận đầu tiên, 78 tỷ đồng từ Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex (VCW) sau khi VCW trở thành công ty liên kết của REE từ tháng 12/2017 (REE nắm 35,88% cổ phần).

Công ty tăng vay nợ để mua thêm quỹ đất nhằm phát triển mảng cho thuê văn phòng – Tại thời điểm ngày 31/12, tổng tiền và tiền gửi kỳ hạn ngắn là 2.978 tỷ đồng (tăng 3,2%) trong khi đó tổng nợ tăng 6,7% lên 3.181 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu vẫn ở mức thấp là 0,25 lần tại thời điểm cuối Q4. Gần đây HĐQT REE đã thông qua kế hoạch phát hành 100 triệu USD (tương đương 2.320 tỷ đồng) trái phiếu thường kỳ hạn 10 năm trong Q1/2019 với lãi suất coupon bằng lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm cộng biên độ (lãi suất tối đa 7,3%/năm). Công ty sẽ phát hành trái phiếu nhằm tài trợ cho các dự án cho thuê văn phòng đang triển khai và để mua thêm quỹ đất tại TP HCM với mục đích phát triển văn phòng cho thuê. Trái phiếu được Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF), thuộc Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) bảo lãnh. REE đã sử dụng 60,37% cổ phần trong CTCP Thủy điện Thác Bà (TBC), 25,76% cổ phần trong CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH) làm tài sản đảm bảo.

Danh mục đầu tư của REE chiếm 45,3% tổng tài sản, chủ yếu là đầu tư ở mảng nước và điện – Tổng giá trị đầu tư dài hạn của REE là 7.019 tỷ đồng (tăng 11,4%), chiếm 45,3% tổng tài sản. Cụ thể:

 • Đầu tư vào ngành điện có tỷ trọng lớn nhất, chiếm 69,3% tổng giá trị đầu tư với giá trị là 4.864 tỷ đồng (tăng 10,1%).
 • Đầu tư vào ngành nước chiếm 20,8% với giá trị là 1.457 tỷ đồng (tăng 11,3%).
 • BĐS chiếm 6,2% với giá trị là 439 tỷ đồng (tăng 59,3%).
 • Các mảng khác chiếm 3,7% với giá trị là 259 tỷ đồng (giảm 11%).

Trong khi mảng BĐS và mảng nước cho kết quả tốt, kết quả kinh doanh ở mảng điện lại không đồng đều, với một số nhà máy điện ở Miền Trung gặp khó khăn do lượng mưa ít trong khi các nhà máy thủy điện khác ở phía Bắc và phía Nam lại hưởng giá bán bình quân cao hơn và nhờ vậy bù đắp sản lượng điện giảm. Đồng thời, các nhà máy nhiệt điện cho kết quả tốt nhờ nhu cầu điện tăng mạnh nên sản lượng điện sản xuất ổn định.

Cho năm 2019, HSC dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ giảm 8,7% – Chúng tôi dự báo doanh thu thuần năm 2019 đạt 5.534 tỷ đồng (tăng trưởng 8,5%) và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 1.629 tỷ đồng (giảm 8,7%). Các giả định chính của chúng tôi gồm:

 • Với giá trị hợp đồng ký được và chưa thực hiện khoảng 6.200 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2018, chúng tôi giả định mảng M&E sẽ tăng trưởng doanh thu 10% đạt 2.976 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu của Reetech không tăng trưởng, giữ ở mức 722 tỷ đồng.
 • Chúng tôi dự báo doanh thu mảng cho thuê văn phòng sẽ tăng trưởng 20,5% đạt 830 tỷ đồng nhờ đóng góp nguyên năm từ tòa nhà Etown Central. Công ty cũng sẽ đưa tòa E-Town 5 đi vào hoạt động trong Q2.
 • Trong khi đó, mảng BĐS dự báo đóng góp 150 tỷ đồng doanh thu, bằng với năm ngoái, chủ yếu là từ VIID do công ty này dự kiến sẽ mở bán dự án đất nền có diện tích 7ha tại Long Biên, Hà Nội và một số dự án BĐS thấp tầng khác tại Miền Trung.
 • Doanh thu mảng điện dự báo đạt 856 tỷ đồng (tăng trưởng 2,6%) từ TBC và DTV.
 • Tỷ suất lợi nhuận gộp dự báo tăng lên 26,3% từ 24,1%, theo đó lợi nhuận gộp đạt 1.457 tỷ đồng (tăng trưởng 18,7%).
 • Chúng tôi ước tính lợi nhuận từ công ty liên kết sẽ giảm xuống còn 898 tỷ đồng (giảm 10,1%) do các công ty thủy điện dự kiến tăng trưởng chậm lại do điều kiện thủy văn không thuận lợi.

Theo đó, chúng tôi dự báo EPS dự phóng 2019 là 5.150đ, P/E dự phóng là 6,8 lần và P/B dự phóng là 1,1 lần.

Định giá – Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu REE là 40.800đ dựa trên phương pháp định giá từng phần, tương đương P/E dự phóng là 7,9 lần. Giả định của chúng tôi như sau:

 • Chúng tôi sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền DCF để định giá các mảng kinh doanh chính gồm: M&E, Reetech, cho thuê văn phòng và các công ty con gồm: TBC, VIID và DTV với chi phí vốn bình quân là 13,18% và tốc độ tăng trưởng dài hạn là 0%.
 • Đối với các khoản đầu tư vào doanh nghiệp điện, chúng tôi áp dụng phương pháp so sánh P/E với mức P/E so sánh là 9 lần.
 • Đối với các khoản đầu tư khác, chúng tôi sử dụng thị giá đối với các cổ phiếu niêm yết và giá trị sổ sách với những cổ phiếu chưa niêm yết.

Sau đó, chúng tôi chiết khấu 10% khi định giá, theo đó giá trị hợp lý theo ước tính của chúng tôi cho cổ phiếu REE là 40.800đ; nghĩa là cao hơn 14% thị giá hiện tại.

Quan điểm đầu tư – Duy trì đánh giá Khả quan. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 40.800đ dựa trên phương pháp định giá từng phần, tương đương P/E dự phóng là 7,9 lần. Mảng M&E sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định trong năm nay nhờ giá trị hợp đồng đã ký lớn và mảng cho thuê văn phòng cũng tăng trưởng tốt nhờ có 2 tòa nhà mới đi vào hoạt động. Tuy vậy, lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết sẽ giảm do mảng thủy điện sẽ không khả quan bằng năm trước trước tác động của hiện tượng El Nino. Theo đó, chúng tôi dự báo lợi nhuận sẽ giảm 8,7%. Định giá cổ phiếu có vẻ hợp lý với P/E dự phóng năm 2019 là 6,8 lần, tuy nhiên chúng tôi lưu ý rằng room khối ngoại đã đầy.

Nguồn: HSC

 

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

0912 842 224 Mở tài khoản CK