DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu QNS – Tiếp tục đưa ra mục tiêu 2018 thấp

Lượt xem: 1,473 - Ngày:
Chia sẻ

CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS) đã công bố tài liệu ĐHCĐ. Ban lãnh đạo tiếp tục đề ra mục tiêu LNST rất thấp cho năm 2018, chỉ ở mức 194 tỷ đồng so với kết quả năm 2017 là 1.027 tỷ đồng. Từ trước đến nay, công ty thường đề ra mục tiêu rất thận trọng.  Chúng tôi dự báo LNST 2018 sẽ tăng 10% nhờ đóng góp mới của mảng điện sinh khối và chi phí mía đường đầu vào giảm.

Đồ thị cổ phiếu QNS cập nhật ngày 21/03/2018. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu QNS cập nhật ngày 21/03/2018. Nguồn: AmiBroker

Công ty sẽ phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 10:2 (nắm giữ 10 cổ phiếu sẽ được 2 cổ phiếu mới) và trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại ở mức 500VND/cổ phiếu cho năm 2017. Vì vậy, tổng cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 lên đến 1.500VND/cổ phiếu, lợi suất cổ tức 2,5%. Công ty dự kiến sẽ phát hành cổ phiếu thưởng và trả cổ tức trên sau ĐHCĐ sắp tới, tổ chức ngày 31/03/2018. Cổ tức cho năm 2018 theo đề xuất không dưới 15% mệnh giá, bao gồm cổ phiếu hoặc tiền mặt.

Chính sách phát hành ESOP vẫn như trước đây:

– Nếu LNST cộng khấu hao 2018 cao hơn so với 2017 từ 10%-20%: tỷ lệ ESOP được phát hành sẽ là 1%.
– Nếu LNST cộng khấu hao 2018 cao hơn so với 2017 từ 20%-30%: tỷ lệ ESOP được phát hành sẽ là 2%.
– Nếu LNST cộng khấu hao 2018 cao hơn so với 2017 từ 30% trở lên: tỷ lệ ESOP được phát hành sẽ là 3%.

Chúng tôi hiện đưa ra khuyến nghị MUA dành cho QNS với giá mục tiêu 73.800VND/cổ phiếu, tổng mức sinh lời 26%, bao gồm lợi suất cổ tức 2,5%.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý