DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu QNS – Mảng đường hỗ trợ lợi nhuận quý 1

Lượt xem: 236 - Ngày:
Chia sẻ

Mảng đường hỗ trợ lợi nhuận quý 1 – Báo cáo ĐHCĐ

Đồ thị cổ phiếu QNS phiên giao dịch ngày 06/04/2021. Nguồn: AmiBroker

  • Chúng tôi đã tham gia ĐHCĐ năm 2021 của CTCP Đường Quảng Ngãi (Cổ phiếu QNS) diễn ra ngày 03/04/2021 tại tỉnh Quảng Ngãi. Cuộc họp chủ yếu xoay quanh kế hoạch kinh doanh năm 2021, chia cổ tức cho năm tài chính 2020 và bầu HĐQT cho nhiệm kỳ 2021-2025.
  • Kế hoạch kinh doanh năm 2021 bao gồm doanh thu đạt 8 nghìn tỷ đồng (+19% YoY) và LNST đạt 913 tỷ đồng (-13% YoY). Chúng tôi lưu ý rằng QNS thường vượt kế hoạch lợi nhuận đã đề ra. Ví dụ, LNST sau lợi ích CĐTS năm 2020 của QNS cao hơn 15% so với mục tiêu.
  • KQKD quý 1/2021 sơ bộ: Doanh thu tăng 10% YoY và LNST sau lợi ích CĐTS tăng 20% YoY chủ yếu nhờ lợi nhuận từ mảng đường. Nhìn chung KQKD mảng đường phù hợp với dự báo của chúng tôi, nhưng KQKD mảng sữa đậu nành thấp hơn dự báo của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.
  • Các cổ đông thông qua đợt chia cổ tức cuối cùng cho năm tài chính 2020 ở mức 1.500 đồng/CP (lợi suất 3,5%) với ngày chốt danh sách và ngày thanh toán lần lượt là ngày 16/04 và 29/04. Bao gồm đợt thanh toán này, cổ tức tiền mặt cho năm tài chính 2020 sẽ đạt tổng cộng 2.500 đồng/CP (lợi suất 5,8%).
  • Cổ tức cho năm tài chính 2021 (bằng tiền mặt và cổ phiếu): Ở mức tối thiểu 15% trên mệnh giá.
  • Cơ chế ESOP cho năm tài chính 2021: QNS sẽ phát hành tương đương 1% lượng cổ phiếu lưu hành hiện tại nếu tổng lợi nhuận ròng trước khấu hao tăng 20%-30% và 2% lượng cổ phiếu lưu hành hiện tại nếu tổng lợi nhuận ròng trước khấu hao tăng hơn 30%. Lượng cổ phiếu ESOP này sẽ được phát hành tại mức giá sổ sách của QNS tại cuối năm 2021 và có thời gian hạn chế giao dịch là 3 năm.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý