DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu QNS – Khuyến nghị tăng tỷ trọng với giá mục tiêu 39.600 đồng/cp

Lượt xem: 639 - Ngày:
Chia sẻ

Tiềm năng tăng giá 14,6% với giá mục tiêu là 39.600đ

Tỷ suất lợi nhuận gộp mảng sữa đậu nành cao hơn dự báo trong 8 tháng đầu năm 2020 và triển vọng cải thiện sau dịch COVID-19 khiến chúng tôi phải tăng dự báo trong năm nay và năm tới, cũng như đưa ra dự báo năm 2022 (Tốc độ tăng trưởng gộp bình quân EPS giai đoạn 2020-2022 là 9,0%). Chúng tôi tăng 11,9% giá mục tiêu lên 39.600đ/cp (tiềm năng tăng giá là 14,6%) sau khi điều chỉnh tăng lợi nhuận và triển vọng tích cực hơn trong 2 năm tới. Chúng tôi duy trì đánh giá Tăng tỷ trọng đối với QNS, cổ phiếu hiện đang giao dịch với P/E dự phóng năm 2021 là 9,7 lần, thấp hơn 28,7% so với P/E bình quân các công ty cùng ngành là 13.6 lần. Cổ phiếu QNS

Đồ thị cổ phiếu QNS phiên giao dịch ngày 07/10/2020. Nguồn: AmiBroker

8 tháng 2020: Tác động của dịch COVID-19 nhẹ hơn dự báo

Theo BLĐ của Cổ phiếu QNS, trong tháng 7 và tháng 8, công ty đạt lợi nhuận thuần là 163 tỷ đồng (giảm 12,2% so với cùng kỳ), doanh thu thuần là 1.251 tỷ đồng (giảm 7,2% so với cùng kỳ). Dù giảm so với cùng kỳ do làn sóng thứ 2 của dịch COVID-19 vào tháng 8, nhưng tốc độ tăng trưởng như vậy vẫn tốt hơn so với KQKD của Công ty trong nửa đầu năm 2020, khi lợi nhuận thuần giảm 16,0% so với cùng kỳ và doanh thu thuần giảm 20,2% so với cùng kỳ.

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2020, doanh thu thuần giảm 17% so với cùng kỳ xuống 4.500 tỷ đồng và lợi nhuận thuần giảm 15% so với cùng kỳ xuống 600 tỷ đồng. Dù doanh thu thuần 8 tháng đầu năm 2020 thấp hơn 5% so với dự báo của chúng tôi là 4.725 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận thuần cao hơn 1,5% so với dự báo của chúng tôi là 591 tỷ đồng.

Bảng 1: KQKD 8 tháng 2020, QNS Cổ phiếu QNS

Bảng 2: Doanh thu sữa đậu nành và đường, QNS

Cổ phiếu QNS

Doanh thu thuần 8 tháng đầu năm 2020 giảm 17% so với cùng kỳ, thấp hơn 5% so với dự báo của chúng tôi

 • Doanh thu mảng sữa đậu nành thấp hơn dự báo

Trong tháng 7 và tháng 8, doanh thu mảng sữa đậu nành giảm 12,1% so với cùng kỳ xuống 830 tỷ đồng do làn sóng thứ 2 của dịch COVID-19 từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 8. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2020, doanh thu mảng sữa đậu nành là 2.695 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ do sản lượng tiêu thụ giảm (giảm 10% so với cùng kỳ xuống 170 triệu lít) trong khi đó giá bán bình quân tăng 2,2% so với cùng kỳ. Theo BLĐ, doanh thu đã phục hồi từ đầu tháng 9 và nhiều khả năng sẽ có KQKD tích cực hơn trong 4 tháng cuối năm 2020.

 • Mảng kinh doanh thực phẩm & đổ uống khác cũng thấp hơn dự báo.

Các ngành kinh doanh thực phẩm & đồ uống khác gồm nước giải khát, nước khoáng và bánh kẹo cũng bị ảnh hưởng đáng kể bởi dịch COVID-19 trong tháng 8, đặc biệt khi thị trường chính của các sản phẩm này là Đà Nẵng, Quảng Nam và Huế, là trung tâm của đại dịch trong làn sóng thứ 2 này. Do đó, trong tháng 7 và tháng 8, doanh thu từ mảng thực phẩm & đồ uống khác giảm 20% so với cùng kỳ xuống 249 tỷ đồng.

Trong 8 tháng đầu năm 2020, doanh thu mảng thực phẩm đồ uống khác giảm 14% so với cùng kỳ xuống 890 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ nước giải khát giảm 16% so với cùng kỳ xuống còn 230 tỷ đồng; doanh thu bia giảm 14% so với cùng kỳ còn 460 tỷ đồng và doanh thu bánh kẹo giảm 11% so với cùng kỳ xuống 200 tỷ đồng.

 • Doanh thu mảng đường vẫn yếu như dự báo

Trong tháng 7 và tháng 8, doanh thu từ đường (gồm đường và các sản phẩm liên quan khác như mật rỉ) giảm 76,1% so với cùng kỳ xuống còn 830 tỷ đồng. Trong đó, sản lượng tiêu thụ giảm 44% so với cùng kỳ xuống 22.000 tấn.

Lũy kế 8 tháng đầu năm, doanh thu mảng đường giảm mạnh 65% so với cùng kỳ xuống còn 884 tỷ đồng. Trong đó, sản lượng tiêu thụ giảm 54% so với cùng kỳ xuống 60.000 tấn.

Năm 2020 là một năm khó khăn đối với toàn ngành mía đường khi sản lượng đầu ra giảm mạnh do lượng mía thấp. Với QNS, tổng sản lượng đường RS mùa vụ 2019- 2020 giảm 41% so với cùng kỳ còn 86.000 tấn, do sản lượng mía thu hoạch giảm 39%, xuống 850.000 tấn.

QNS cũng đã hoàn thành đầu tư dây chuyền sản xuất đường RE kể từ đầu năm 2020, với công suất 1.000 tấn/ngày. Kể từ khi đi vào hoạt động vào tháng 7, dây chuyền RE chỉ sản xuất được 5.000-6.000 tấn đường RE. Công ty đã nhập 25.000 tấn đường thô làm nguyên liệu nhưng chưa sử dụng hết. Do đó, chúng tôi giảm 40% dự báo sản lượng tiêu thụ đường RE trong năm 2020 xuống còn 7.125 tấn. Do đó, chúng tôi điều chỉnh giảm 4,8% dự báo tổng sản lượng đường bán ra trong năm 2020 xuống 98.501 tấn.

Lợi nhuận thuần 8 tháng đầu năm 2020 giảm 15% so với cùng kỳ, cao hơn 1,5% so với dự báo

Lợi nhuận thuần 8 tháng đầu năm 2020 cao hơn dự báo của chúng tôi nhờ tỷ suất lợi nhuận gộp mảng sữa đậu nành cao hơn dự báo. Chúng tôi ước tính trong 8 tháng đầu năm 2020, tỷ suất lợi nhuận gộp mảng sữa đậu nành là 45,4%, cao hơn dự báo trước đó của chúng tôi là 42,5%. Lưu ý, mảng sữa đậu nành chiếm khoảng 57,4% doanh thu nhưng chiếm tới 87% lợi nhuận gộp trong 6 tháng đầu năm 2020. Mảng đường chiếm 16,3% doanh thu nhưng chỉ có lãi gộp rất nhỏ là 0,4% trong nửa đầu năm 2020. Mảng kinh doanh thực phẩm & đồ uống khác đóng góp 20% doanh thu và 10,4% lợi nhuận gộp trong nửa đầu năm 2020.

Dự báo mới có tốc độ tăng trưởng gộp bình quân giai đoạn 2020-2022 là 9,0%

Năm 2020, chúng tôi điều chỉnh tăng 3,3% dự báo lợi nhuận thuần lên 1.222 tỷ đồng, giảm 13,1%; dù chúng tôi đã điều chỉnh giảm 5,1% dự báo doanh thu thuần xuống 6.939 tỷ đồng, giảm 9,7%. Điều này là do chúng tôi tăng dự báo tỷ suất lợi nhuận gộp 160 điểm phần trăm lên 32,2% (từ 30,6% trước đó) nhờ tỷ suất lợi nhuận gộp mảng sữa đậu nành trong 8 tháng đầu năm 2020 ở mức cao là 45,4% (so với 42,5% trong dự báo trước đó của chúng tôi).

Năm 2021, chúng tôi cũng điều chỉnh tăng 2,1% dự báo lợi nhuận thuần lên 1.226 tỷ đồng, tăng trưởng 9,3% và điều chỉnh giảm 4% dự báo doanh thu thuần xuống 7.883 tỷ đồng, tăng trưởng 12,9%. Chúng tôi dự báo doanh thu mảng sữa đậu nành là 4.383 tỷ đồng (tăng trưởng 5%). Doanh thu mảng đường sẽ tăng trưởng mạnh 47,4% lên 1.639 tỷ đồng do sản lượng mía cao hơn trong niên vụ tới.

Chúng tôi lần đầu đưa ra dự báo năm 2022 với lợi nhuận thuần là 1.332 tỷ đồng (tăng trưởng 8,6%) và doanh thu thuần là 8.479 tỷ đồng (tăng trưởng 8,3%).

Điều chỉnh tăng 11,9% giá mục tiêu, duy trì đánh giá Tăng tỷ trọng

Chúng tôi điều chỉnh tăng 11,9% giá mục tiêu lên 39.600đ, tiềm năng tăng giá 14,6% so với thị giá. Tại giá mục tiêu, P/E dự phóng năm 2020 và 2021 lần lượt là 10,6 lần và 9,7 lần. Chúng tôi duy trì đánh giá Tăng tỷ trọng đối với QNS sau khi giá cổ phiếu đã tăng 14% trong 3 tháng vừa qua. Tại thị giá, P/E dự phóng năm 2021 là 8,5 lần, thấp hơn P/E bình quân lịch sử là 9,1 lần và thấp hơn 37,5% so với bình quân P/E dự phóng năm 2021 của ngành là 13,6 lần.

Là một công ty có bảng CĐKT lành mạnh và dòng tiền mạnh, chúng tôi cho rằng QNS có thể duy trì mức cổ tức tiền mặt tối thiểu là 2.500đ/cp trong những năm tới tương đương với tỷ suất cổ tức là 7,2%. Tỷ lệ nợ thuần vào cuối năm 2020 và năm 2021 được dự báo sẽ lần lượt chỉ là 8,3% và 14,2%.

Rủi ro thị giá tăng cao hơn giá mục tiêu là (1) KQKD mảng sữa đầu nành cao hơn dự báo; và (2) giá đường tăng. Rủi ro thị giá thấp hơn giá mục tiêu là (1) điều kiện thời tiết không thuận lợi khiến sản lượng thu hoạch mía thấp; và (2) doanh thu đường RE (sản phẩm mới) thấp hơn dự báo.

Điều chỉnh tăng dự báo năm 2020 và 2021

Chúng tôi đã điều chỉnh tăng 3,3% dự báo lợi nhuận thuần năm 2020 lên 1.122 tỷ đồng, (giảm 13,1%). Chúng tôi cũng điều chỉnh tăng 2,1% dự báo lợi nhuận thuần năm 2021 lên 1.226 tỷ đồng (tăng trưởng 9,3%). Việc điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận thuần là nhờ tỷ suất lợi nhuận gộp mảng sữa đậu nành tăng.

Bảng 3: Điều chỉnh dự báo 2020 & 2021, QNS Cổ phiếu QNS

Điều chỉnh tăng 3,3% dự báo lợi nhuận năm 2020

Chúng tôi điều chỉnh tăng 3,3% dự báo lợi nhuận thuần lên 1.122 tỷ đồng (giảm 13,1%) nhờ tăng dự báo tỷ suất lợi nhuận gộp mảng sữa đậu nành. Trong 6 tháng đầu năm 2020, mảng này có tỷ suất lợi nhuận gộp rất cao là 45,4% trong khi trước đó chúng tôi dự báo tỷ suất lợi nhuận gộp là 42,5%. Mặt khác, chúng tôi điều chỉnh giảm 5,1% dự báo doanh thu thuần xuống 6.939 tỷ đồng (giảm 9,7%) do chúng tôi giảm dự báo cho tất cả các mảng chính.

Bảng 4: Điều chỉnh dự báo 2020, QNS Cổ phiếu QNS

Bảng 5: Điều chỉnh doanh thu 2020 theo mảng kinh doanh, QNSCổ phiếu QNS

Cụ thể, năm 2020:

 1. Chúng tôi điều chỉnh giảm 5,9% dự báo doanh thu mảng sữa đậu nành xuống 4.174 tỷ đồng (giảm 2,1%) (từ 4.438 tỷ đồng, tăng trưởng 4%). Trong đó, chúng tôi điều chỉnh giảm 5,9% sản lượng tiêu thụ. Chúng tôi dự báo giá bán tăng 3% so với cùng kỳ.
 2. Chúng tôi điều chỉnh tăng tỷ suất lợi nhuận gộp cho sữa đậu nành thêm 270 điểm phần trăm lên 45,2%; nhờ tỷ suất lợi nhuận gộp cao trong nửa đầu năm (45,4%).
 3. Chúng tôi giảm 4% dự báo doanh thu mảng đường xuống 1.112 tỷ đồng (giảm 25,2%) từ 1.158 tỷ đồng. Chúng tôi giảm 4,8% dự báo sản lượng tiêu thụ đường xuống 98.501 tấn. Chúng tôi giữ nguyên dự báo sản lượng tiêu thụ RS ở mức 86.626 tấn (giảm 40,7%); nhưng giảm 40% sản lượng tiêu thụ đường RE xuống còn 7.125 tấn. QNS đã nhập 25.000 tấn đường thô để chế biến trên dây chuyền chế biến đường RE mới. Cho đến nay Công ty chỉ sản xuất khoảng 5.000-6.000 tấn, với nhiều điều chỉnh đối với dây chuyền chế biến. Chúng tôi điều chỉnh giảm nhẹ 30 điểm phần trăm dự báo tỷ suất lợi nhuận gộp xuống 5,0% từ 5,3% do chúng tôi cắt giảm sản lượng tiêu thụ.
 4. Chúng tôi điều chỉnh giảm 3,5% doanh thu từ các hoạt động kinh doanh khác xuống 1.367 tỷ đồng (giảm 15,2%). Chúng tôi giảm 10,5% dự báo doanh thu điện sinh khối xuống 72 tỷ đồng (giảm 56%). QNS công bố doanh thu 72 tỷ đồng từ điện sinh khối. Thông thường, công ty chỉ hạch toán doanh thu vào 6 tháng đầu năm là mùa thu hoạch mía. Chúng tôi cũng đã điều chỉnh giảm 3,1% dự báo doanh thu từ các sản phẩm thực phẩm & đồ uống khác gồm bia, bánh kẹo và nước giải khát xuống 1.295 tỷ đồng (giảm 10,6%).
 5. Chúng tôi điều chỉnh giảm nhẹ 3,1% chi phí bán hàng & quản lý xuống 1.295 tỷ đồng do chúng tôi dự báo chi phí quảng cáo thấp hơn. Tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu sẽ là 14% so với 14,3% trong các dự báo trước đó và 13% trong năm 2019.

Điều chỉnh tăng 2,1% dự báo lợi nhuận năm 2021

Chúng tôi cũng điều chỉnh tăng 2,1% dự báo lợi nhuận thuần năm 2021 lên 1.226 tỷ đồng (tăng trưởng 9,3%) trong khi đó, điều chỉnh giảm 4% dự báo doanh thu thuần xuống 7.883 tỷ đồng (tăng trưởng 12,9%).

Bảng 6: Điều chỉnh dự báo 2021, QNS Cổ phiếu QNS

Bảng 7: Điều chỉnh doanh thu 2021 theo mảng kinh doanh, QNS Cổ phiếu QNS

Giả định năm 2021 của chúng tôi gồm:

 1. Chúng tôi dự báo doanh thu mảng sữa đậu nành sẽ tăng trưởng 5% lên 4.383 tỷ đồng, tương đương tăng trưởng toàn ngành. Điều này đồng nghĩa với điều chỉnh giảm 5,9% so với dự báo trước đó là 4.660 tỷ đồng.
 2. Chúng tôi hiện dự báo tỷ suất lợi nhuận gộp mảng sữa đậu nành là 44%, tăng 200 điểm phần trăm so với dự báo trước đó là 42% và giảm 120 điểm phần trăm so với năm 2020. Chúng tôi dự báo giá bán sẽ không thay đổi nhưng dự báo giá đường – một trong những nguyên liệu đầu vào chính của sữa đậu nành – sẽ tăng nhẹ 4%.
 3. Chúng tôi giữ nguyên dự báo doanh thu mảng đường gần như không đổi là 1.639 tỷ đồng (tăng trưởng 47,4%). Các giả định của chúng tôi đối với mảng này gồm sản lượng ép từ mía là 1.020.000 tấn, (tăng trưởng 20%); tổng sản lượng đường tiêu thụ 130.006 tấn (tăng trưởng 38,7%), giá bán bình quân là 12,6 triệu đồng/tấn (tăng 6,3%). Tỷ suất lợi nhuận gộp mảng đường sẽ là 7,2%, tăng từ 5% trong năm 2020 do sản lượng tiêu thụ cao hơn.
 4. Chúng tôi điều chỉnh giảm 2,9% dự báo doanh thu từ các hoạt động kinh doanh khác còn 1.448 tỷ đồng (tăng trưởng 8,9%). Chúng tôi giữ nguyên dự báo doanh thu bán điện sinh khối ở mức 159 tỷ đồng (tăng trưởng 120,4%) nhờ sản lượng mía tăng (tăng trưởng 20%) và giá bán tăng. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh thực phẩm & đồ uống khác (bia, đồ uống và bánh kẹo) là 1.319 tỷ đồng (tăng 2,7%); điều chỉnh giảm 3,2% so với dự báo trước đó của chúng tôi.
 5. Chúng tôi điều chỉnh giảm 6,6% dự báo chi phí bán hàng & quản lý còn 1.047 tỷ đồng (tăng trưởng 7,9%) do dự báo doanh thu giảm

Đưa ra dự báo năm 2022: Lợi nhuận thuần tăng trưởng 9%

Chúng tôi lần đầu đưa ra dự báo năm 2022 với lợi nhuận thuần là 1.332 tỷ đồng (tăng trưởng 8,6%) và doanh thu thuần đạt 8.479 tỷ đồng (tăng trưởng 8,3%). Về cơ bản, chúng tôi giả định rằng doanh thu mảng sữa đậu nành sẽ tăng trưởng 5% lên 4.602 tỷ đồng; doanh thu từ mảng đường đạt 1.966 tỷ đồng (tăng trưởng 21,8%) nhờ doanh thu từ đường RE tăng; và hoạt động kinh doanh khác sẽ đạt doanh thu 1.531 tỷ đồng (tăng trưởng 3%).

Định giá và khuyến nghị

Chúng tôi tăng 11,9% giá mục tiêu lên 39.600đ/cp, tiềm năng tăng giá 14,6% để phản ánh việc điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận của chúng tôi. Tại giá mục tiêu mới của chúng tôi, P/E dự phóng năm 2021 là 9,7 lần, cao hơn một chút so với P/E bình quân lịch sử là 9,1 lần nhưng theo quan điểm của chúng tôi định giá này là hợp lý nhờ triển vọng tăng trưởng vững chắc.

Phương pháp định giá ROE/COE của chúng tôi đối với QNS có giả định ROE là 17,3% (từ 16,4% trước đây); là ROE bình quân cho giai đoạn 2020-2022. Chi phí vốn CSH được giữ nguyên ở mức 8,4%, với lãi suất phi rủi ro là 4,5% và phần bù rủi ro vốn CSH là 7%; hệ số beta là 0,56 và tốc độ tăng trưởng dài hạn là 1%.

Theo đó, P/B dự phóng hợp lý năm 2021 là 2,19 lần (từ 2,09 lần trước đó) trong khi đó, hiện tại Cổ phiếu QNS đang giao dịch tại P/B dự phóng là 1,38 lần. Tương đương với giá hợp lý là 52.850đ/cp dựa trên giá trị sổ sách năm 2021. Sau đó, chúng tôi chiết khấu 25% (giống như định giá trước đó) để đưa ra giá mục tiêu cho QNS là 39.600đ/cp. Lý do chiết khấu vẫn là do hoạt động kinh doanh mía đường không ổn định và thiếu thông tin về Công ty, dù chúng tôi nhận thấy Công ty đang trở nên cởi mở hơn trước.

Tại giá thị trường hiện tại, QNS có P/E năm 2021 là 8,5 lần, thấp hơn P/E dự phóng bình quân trong lịch sử là 9,1 lần. Tại giá mục tiêu mới, P/E dự phóng năm 2021 là 9,7 lần, cao hơn một chút so với P/E bình quân lịch sử.

Trong những năm qua công ty đã đầu tư rất lớn để mở rộng công suất nhà máy đường An Khê và xây dựng nhà máy điện sinh khối. Sau các khoản đầu tư này, QNS không có kế hoạch đầu tư lớn nào nữa trong tương lai. Chúng tôi dự báo Công ty sẽ duy trì mức cổ tức tiền mặt tối thiểu là 2.500đ/cp mỗi năm do dòng tiền mạnh và bảng cân đối kế toán lành mạnh. Mức cổ tức này tương đương lợi suất cổ tức là 7,2% dựa trên giá thị trường hiện tại.

Chúng tôi duy trì đánh giá Tăng tỷ trọng đối với QNS với giá mục tiêu là 39.600đ/cp. Tiềm năng tăng giá 14,6% so với thị giá.

Bảng 8: Định giá ROE/COE, QNSCổ phiếu QNS

Bảng 9: Tính toán chi phí vốn chủ sở hữu, QNS Cổ phiếu QNS

Bảng 10: So sánh doanh nghiệp cùng ngành Cổ phiếu QNS

Biểu đồ 11: P/E dự phóng 1 năm, QNSCổ phiếu QNS

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý