DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu QNS – Khuyến nghị tăng tỷ trọng với giá mục tiêu 34.400 đồng/cp

Lượt xem: 940 - Ngày:
Chia sẻ

Cổ phiếu QNS đã công bố KQKD Q3 trái chiều với doanh thu thuần giảm 9% so với cùng kỳ xuống 1.975 tỷ đồng do doanh thu từ đường giảm, trong khi LNST tăng trưởng 24% so với cùng kỳ đạt 286 tỷ đồng, nhờ đóng góp từ tỷ suất lợi nhuận của mảng sữa đậu nành tăng. KQKD này sát với dự báo của chúng tôi.

Đồ thị cổ phiếu QNS phiên giao dịch ngày 08/11/2019. Nguồn: AmiBroker.

Bảng 1: QNS – KQKD hợp nhất Q3/2019

Doanh thu thuần giảm 9% so với cùng kỳ xuống 1.975 tỷ đồng do doanh thu đường giảm mạnh, trong khi HĐKD sữa đậu nành tăng trưởng ấn tượng.

 • Doanh thu từ sữa đậu nành tăng trưởng ấn tượng 17,3% so với cùng kỳ lên 1.338 tỷ đồng, chủ yếu nhờ sản lượng tiêu thụ tăng trưởng mạnh 14% đạt 85,4 triệu lít. Điều này là nhờ sự đóng góp của các sản phẩm mới được ra mắt thị trường vào năm ngoái và năm nay. Chúng tôi ước tính rằng sữa đậu nành Fami ít đường mới (ra mắt vào tháng 6/2019) và sữa đậu nành Fami Go (ra mắt vào tháng 8/2018) chiếm khoảng 8% tổng doanh thu, tương đương với 7 triệu lít. Theo đó, sự đóng góp của sữa đậu nành vào doanh thu tăng lên 60% từ 45,3% trong Q3/2018.
 • Doanh thu đường giảm đáng kể 61,8% so với cùng kỳ, do sản lượng tiêu thụ giảm 65% so với cùng kỳ xuống 20.000 tấn, sau khi sản lượng ép mía đường trong mùa vụ từ tháng 12/2018 đến tháng 4/2019 giảm 37%. Giá bán bình quân tăng 10,5% so với cùng kỳ lên 11.600 đồng/kg từ 10.500 đồng/kg trong Q3/2018.
 • Doanh thu từ các sản phẩm trong mảng thực phẩm & đồ uống khác như bia, nước khoáng, nước ngọt và bánh kẹo giảm 8,7% so với cùng kỳ xuống còn 335 tỷ đồng, do HĐKD của bia yếu.

Mặt khác, lợi nhuận gộp tăng 16,4% so với cùng kỳ lên 718 tỷ đồng, theo đó tỷ suất lợi nhuận gộp cải thiện lên 36,4% từ 28,5% trong Q3/2018. Điều này là nhờ sự đóng góp của mảng sữa đậu nành tăng, cùng với sự cải thiện về tỷ suất lợi nhuận gộp của đường. Trong khi đó, tỷ suất lợi nhuận gộp của sữa đậu nành giảm nhẹ so với cùng kỳ.

 • Tỷ suất lợi nhuận gộp của mảng sữa đậu nành giảm nhẹ từ 41,3% trong Q3/2018 xuống 40,4% do giá đường, một trong những nguyên liệu chính của sữa tăng. Trong Q3/2019, giá đường RS bình quân tăng 10,5% lên 11.600 đồng/kg, từ 10.500 đồng/kg trong Q3/2018.
 • Nhờ giá đường tăng, tỷ suất lợi nhuận gộp của mảng đường được cải thiện lên 15,3% từ mức 9,2% trong Q3/2018.
 • Tỷ suất lợi nhuận gộp của các mảng kinh doanh khác bao gồm điện, bia, đồ uống và bánh kẹo tăng lên gần 40%.

Bảng 2: QNS – Cơ cấu doanh thu

Bảng 3: QNS – Cơ cấu lợi nhuận gộp

Doanh thu tài chính tăng nhờ tiền gửi ngân hàng tăng và vay nợ giảm – Doanh thu HĐ tài chính tăng trưởng 55% so với cùng kỳ lên 26 tỷ đồng, do tiền mặt và tiền gửi ngân hàng tăng mạnh lên 2.447 tỷ đồng (tăng 29% so với cùng kỳ) từ 1.899 tỷ đồng trong cùng kỳ năm ngoái. Điều này là do dòng tiền HĐKD tăng mạnh, tăng trưởng 28,5% so với cùng kỳ từ 1.043 tỷ đồng lên 1.341 tỷ đồng.

Vay nợ giảm 29% so với cùng kỳ xuống còn 1.364 tỷ đồng, theo đó chi phí lãi vay giảm mạnh 36,2% so với cùng kỳ xuống 16 tỷ đồng và tổng chi phí tài chính giảm 40,3% so với cùng kỳ xuống còn 16,3 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng & quản lý tăng mạnh do chi phí quảng cáo cho sữa đậu nành tăng – Chi phí bán hàng & quản lý tăng trưởng 12,4% so với cùng kỳ lên tới 396 tỷ đồng, theo đó chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu tăng 20% so với 16,2% trong Q3/2018. Điều này chủ yếu là do chi phí quảng cáo tăng lên 168 tỷ đồng, tăng 50,6% so với cùng kỳ, chủ yếu là để thúc đẩy doanh thu sữa đậu nành trong các dịp nghỉ lễ sắp tới.

Doanh thu thuần 9 tháng giảm nhẹ 1,6% so với cùng kỳ xuống 6.048 tỷ đồng, trong khi đó LNST tăng trưởng 2,4% lên 808 tỷ đồng, sát với kỳ vọng của chúng tôi.

Bảng 4:  Giá đường RS

Bảng 5:  QNS – Tiền mặt & Đầu tư ngắn hạn; và Nợ (tỷ đồng)

Dự báo cho năm 2019

Cho năm 2019, chúng tôi duy trì dự báo với doanh thu thuần tăng trưởng 3,2% đạt 8.283 tỷ đồng và LNST tăng trưởng 2,8% đạt 1.264 tỷ đồng.

 1. Doanh thu từ sữa đậu nành tăng trưởng 16,5% lên 4.500 tỷ đồng, nhờ sản lượng tiêu thụ tăng trưởng 15% và giá bán tăng 1,3%.
 • Sản lượng tiêu thụ tăng trưởng 15% lên 284 lít. Chúng tôi dự báo ngành sữa đậu nành sẽ tăng trưởng 10% trong năm 2019 và thị phần của QNS sẽ tăng từ 83% trong năm 2018 lên 85%.
 • Giá bán bình quân tăng trưởng 1,3%, do một số sản phẩm cao cấp mới có mức giá cao hơn. QNS hiện đang bán FamiGo với giá 6.000 đồng/hộp, cao hơn 50% so với giá của các sản phẩm Fami truyền thống.
 1. Tỷ suất lợi nhuận gộp của sữa đậu nành cho năm 2019 là 43,1% so với 39,7% trong năm ngoái, với lợi nhuận gộp là 1.939 tỷ đồng, tăng 26%, do giá nguyên liệu chính là đậu nành giảm. Theo đó, sữa đậu nành sẽ đóng góp 77% vào lợi nhuận gộp của Công ty.
 2. Doanh thu từ đường giảm 36% xuống còn 1.440 tỷ đồng. Chúng tôi ước tính sản lượng tiêu thụ cho cả năm sẽ giảm 36% xuống còn 131 tấn, trong khi đó giá bán bình quân sẽ không đổi ở mức 11.025 đồng/kg.
 3. Tỷ suất lợi nhuận gộp của đường giảm xuống còn 7,7% từ 12,3% trong năm 2018, do sản lượng tiêu thụ giảm và chi phí khấu hao giữ nguyên. Do đó, lợi nhuận gộp từ đường sẽ giảm 60% xuống còn 111 tỷ đồng và chiếm 4,4% lợi nhuận gộp của Công ty.
 4. Doanh thu của các mảng kinh doanh khác là 1.608 tỷ đồng, tăng 1% và lợi nhuận gộp là 470 tỷ đồng, giảm 15%.
 5. Chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu là 13,2% từ 12,9% trong năm 2018 do chi phí từ quảng cáo sữa đậu nành tăng.

Theo đó, chúng tôi dự báo EPS năm 2019 sẽ là 4.218đ, P/E năm 2019 là 6,9 lần.

Bảng 6:  QNS – Dự báo doanh thu theo dòng sản phẩm

Bảng 7:  QNS – Dự báo LN gộp theo dòng sản phẩm

Dự báo cho năm 2020

Cho năm 2020, chúng tôi dự báo doanh thu là 9.224 tỷ đồng, tăng 11,4% và LNST là 1.408 tỷ đồng, tăng 11,2%, với các giả định chính sau.

 1. Chúng tôi hy vọng rằng doanh thu của sữa đậu nành tăng trưởng 15% trong năm 2020, nhờ việc ra mắt sản phẩm mới. QNS có kế hoạch ra mắt một vài sản phẩm mới vào năm tới và chúng tôi tin rằng Công ty có thể giành được 2% thị phần với giả định ngành sữa đậu nành sẽ tăng trưởng ở mức 8%.
 2. Chúng tôi hy vọng tỷ suất lợi nhuận của sữa đậu nành sẽ là 41%, thấp hơn so với năm 2019, vì chúng tôi dự báo giá bán của nguyên liệu đầu vào chính là đường sẽ tăng 10%.
 3. Chúng tôi cũng hy vọng doanh thu đường tăng trưởng 9,5%, với một số đóng góp đầu tiên từ dây chuyền sản xuất đường RE mới chế biến đường RE từ đường thô. Tổng vốn đầu tư cho dây chuyền sản xuất đường mới này là 900 tỷ đồng, với công suất 1.000 tấn đường mỗi ngày. Việc lắp đặt dây chuyền sản xuất đường RE đã hoàn tất và sẵn sàng cho việc sản xuất vào năm 2020.
 • Tổng sản lượng tiêu thụ sẽ gần như không thay đổi ở mức 132.000 tấn, trong đó Công ty sản xuất 112.000 tấn mía đường, giảm 14%, vì chúng tôi dự kiến tổng sản lượng ép mía đường sẽ giảm 15% xuống còn 1,1 triệu tấn. 20.000 tấn còn lại sẽ đến từ dây chuyền sản xuất đường RE mới, dây chuyền đã được đưa vào vận hành thử nghiệm trong năm nay. Mặc dù kế hoạch sản xuất cho dây chuyền mới vẫn chưa rõ ràng, chúng tôi hy vọng rằng Công ty sẽ sản xuất 20.000 tấn vào năm 2020.
 • Giá bán bình quân tăng trưởng 10%.
 • Tỷ suất lợi nhuận gộp của đường là 10,7%, do giá bán đường bình quân tăng trưởng 10%. Lợi nhuận gộp từ đường sẽ là 174 tỷ đồng, chiếm 6,3% lợi nhuận gộp của QNS.
 1. Chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu sẽ duy trì ở mức 13,2%

Theo đó, chúng tôi dự báo EPS năm 2020 là 4.670đ, với P/E năm 2020 là 6,2 lần.

Định giá

Chúng tôi sử dụng ROE/COE làm phương pháp định giá chính cho QNS. Chúng tôi giả định ROE bền vững ở mức thận trọng là 20% (trong năm 2019 ROE dự báo là 22%) và chi phí vốn chủ sở hữu là 9,9%, thì P/B hợp lý là 2,1 lần, so với mức P/B hiện tại là 1,4 lần. Theo đó, giá hợp lý của QNS là 43.034đ/cp. Sau đó, chúng tôi đã quyết định áp dụng mức chiết khấu 20% cho QNS và do đó giá mục tiêu của cổ phiếu là 34.427đ/cp. Mức giá này tương đương với P/E dự phóng năm 2019 là 8,2 lần và năm 2020 là 7,4 lần.

Chúng tôi áp dụng mức chiết khấu 20% đối với QNS để phản ánh những điều sau:

 • HĐKD của đường không ổn định, do KQKD của mảng đường phụ thuộc phần lớn vào điều kiện thời tiết và giá hàng hóa đường.
 • Cổ phiếu nhận được ít quan tâm từ nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư tổ chức, do thiếu kênh để tiếp cận thông tin của công ty.

Bảng 8: QNS – Định giá ROE/COE

Bảng 9: QNS – Phân tích độ nhạy

Bảng 10: QNS – So sánh với các doanh nghiệp cùng ngành

Khuyến nghị

Chúng tôi tiếp tục đánh giá Tăng tỷ trọng đối với QNS với giá mục tiêu là 34.400đ/cp, tương đương với tiềm năng tăng giá là 18,6% từ thị giá hiện tại. Chúng tôi thích mảng sữa đậu nành của QNS, với vị thế dẫn đầu thị trường và khả năng của Công ty để duy trì sự tăng trưởng ổn định trong hai năm tới. Tuy nhiên, triển vọng của mảng đường không mấy hứa hẹn, với lợi nhuận không ổn định, có xu hướng biến động theo giá đường và sản lượng mía. Do đó, trong năm 2019 và 2020, chúng tôi hy vọng QNS sẽ tăng trưởng lợi nhuận ở mức một đến mức hai con số ở mức thấp. Tuy nhiên, cổ phiếu có vẻ rẻ với P/E năm 2019 là 6,9 lần và chúng tôi nghĩ rằng Công ty xứng đáng mức định giá cao hơn thế.

Nguồn: HSC

 

 

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý