DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu PVS – Mảng Cơ khí Dầu khí mạnh mẽ bù đắp cho diễn biến kém tích cực của các mảng khác

Lượt xem: 322 - Ngày:
Chia sẻ

Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PVS) đã công bố KQKD quý 1/2018 với doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS đi ngang đạt lần lượt 3,3 nghìn tỷ đồng và 253 tỷ đồng. Tăng trưởng lợi nhuận đi ngang là do diễn biến tích cực của mảng Cơ khí Dầu khí (M&C) bù đắp cho diễn biến kém tích cực của các mảng khác, bao gồm mức giảm 60% lợi nhuận của liên doanh mảng Dịch vụ Kho nổi (FPSO) do giảm giá thuê ngày giàn FPSO Lam Sơn và FSO Biển Đông.

Đồ thị cổ phiếu PVS cập nhật ngày 03/05/2018. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu PVS cập nhật ngày 03/05/2018. Nguồn: AmiBroker

LNST sau lợi ích CĐTS quý 1/2018 đóng góp 31,5% dự báo cả năm của chúng tôi. Tuy nhiên, kết quả quý 1 vẫn chưa phản ánh rõ ràng diễn biến KQKD cả năm. Khi rủi ro của dự án Cá Rồng Đỏ gia tăng, chúng tôi có kế hoạch sẽ không tính dự án này trong mô hình định giá của chúng tôi, dẫn đến điều chỉnh giám dự báo lợi nhuận và giá mục tiêu. Chúng tôi lưu ý rằng hiện vẫn chưa có công bố về kế hoạch phát hành quyền mua 25% (nhằm tài trợ cho dự án FPSO Cá Rồng Đỏ) hoặc kế hoạch chuyển sang sàn HOSE.

Mảng M&C có diễn biến mạnh mẽ trong khi các mảng khác có diễn biến kém tích cực.

Việc tái thương thảo về giá thuê ngày FPSO Lam Sơn đã được hoàn tất.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác