DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu PVD – Năm 2018 sẽ khó khăn do giá thuê ngày thấp

Lượt xem: 333 - Ngày:
Chia sẻ

Chúng tôi điều chỉnh giảm giá mục tiêu dành cho Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD) 31% nhưng nâng khuyến nghị cho cổ phiếu này lên PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG vì giá cổ phiếu đã giảm 38% từ khi chúng tôi ra báo cáo cập nhật đến nay và 50% kể từ khi đạt đỉnh hồi tháng một do KQLN Quý 1 kém.

Đồ thị cổ phiếu PVD cập nhật ngày 10/03/2018. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu PVD cập nhật ngày 10/03/2018. Nguồn: AmiBroker

Nguyên nhân chính của việc điều chỉnh giảm giá mục tiêu là (1) điều chỉnh giảm định giá thuê ngày giảm; (2) giàn khoan tiếp trợ nửa nổi nửa chìm (TAD) sẽ không hoạt động trong năm 2020; (3) không thu hồi nợ xấu nhưng lại tăng cường dự phòng và (4) P/B mục tiêu giảm do trung vị các công ty khác cùng ngành trong khu vực giảm.

Chúng tôi dự báo năm 2018, PVD sẽ lỗ ròng 10,3 triệu USD, chủ yếu do (1) giá thuê ngày giàn khoan tự nâng dự kiến giảm tiếp; (2) chi phí khấu hao tăng do hiệu suất hoạt động tăng; và (3) dự phòng 8 triệu USD cho nợ xấu của PVEP.

Triển vọng dài hạn vẫn chưa rõ ràng với giá thuê ngày giàn khoan tự nâng thấp.

PVD hiện đang giao dịch tại mức giá trị tàn sản ròng 1,4 lần và P/B 0,4 lần, khá cao khi ROE quá thấp (0%) và triển vọng kém khả quan.

Nguồn: VCSC

 

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác