DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu POW – PV Power sẽ niêm yết trên UPCoM vào ngày 6 tháng 3

Lượt xem: 1,011 - Ngày:
Chia sẻ

PV Power sẽ niêm yết trên UPCoM vào ngày 6 tháng 3. Triển vọng tăng trưởng trung bình. Đánh giá MUA VÀO. PV Power (POW; MUA VÀO) sẽ niêm yết trên UPCoM vào ngày 6/3/2018 với mức giá tham chiếu là 14.900 đồng/ cổ phiếu và mã cổ phiếu là POW. Công ty này ra mắt sớm hơn ngày dự kiến ban đầu là vào 16/3/2018. Tại giá tham chiếu vốn hóa thị trường của công ty lên đến 32.444 tỷ đồng (1.424 triệu USD).

Cập nhật cổ phiếu POW - PV Power sẽ niêm yết trên UPCoM vào ngày 6 tháng 3

Buổi Roadshow của  PV Power tại Hà Nội ngày 16/01/2018

Chúng tôi cũng xin nhắc lại rằng PV Power đã bán 20% cổ phần, tương đương 468,37 triệu cổ phiếu trong đợt IPO vào ngày 31/1/2018.

• Giá thắng thấp nhất là 14.500 đồng/ cổ phiếu.

• Giá thắng trung bình là 14.938 đồng/ cổ phiếu.

Theo kế hoạch cổ phần hóa hiện nay, Nhà nước sẽ giảm tỷ lệ cổ phần từ 100% xuống còn 51% bằng cách chào bán cổ phiếu trong ba đợt theo cơ cấu sau đây;

• IPO – PV Power đang chào bán 20% cổ phần, tương đương 468,37 triệu cổ phiếu ra công chúng thông qua IPO với mức giá khởi điểm là 14.400 đồng/ cổ phiếu.

• Nhà đầu tư chiến lược – PV Power sẽ bán 28,882% cổ phần, tương đương 676,38 triệu cổ phiếu cho (các) nhà đầu tư chiến lược.

• nhân viên – PV Power sẽ bán 0,118% cổ phần, tương đương 2,76 triệu cổ phiếu cho nhân viên.

Do quy mô của niêm yết và đồng thời POW là doanh nghiệp phát điện độc lập lớn nhất trên thị trường, chúng tôi cho rằng việc niêm yết sẽ diễn ra tốt đẹp bởi nhiều tổ chức có thể sẽ quan tâm đến IPO của công ty.

Kết luận nhanh – Định giá MUA VÀO. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của PV Power ở mức 19.800 đồng/ cổ phiếu, tăng 33% so với giá niêm yết tham chiếu là 14.900 đồng/ cổ phiếu. Tại mức giá này, PV Power sẽ đạt P/E dự phóng 2018 là 18,0 lần và EV/EBITDA 2018 là 7,3 lần, là mức định giá sát với mức của các công ty cùng ngành trong khu vực. Trong năm nay, chúng tôi ước tính LNST của POW sẽ tăng 10% so với năm trước. PV Power là doanh nghiệp phát điện độc lập lớn nhất trên thị trường đang tăng trưởng nhanh là Đông Nam Á. Thị trường mà nhu cầu tăng trưởng ở tốc độ CAGR là 10% trong 3 năm tới. PV Power là một công ty được quản lý tốt và trong mô hình dự báo lợi nhuận dài hạn, chúng tôi nhận thấy công ty đang tăng thị phần của họ trong tổng sản lượng của EVN từ 12% hiện nay lên 15% vào cuối năm 2026. Dự báo này dựa trên giả định mô hình của chúng tôi về tăng công suất sản xuất 160% từ 4.208 MW đến 10.958 MW. Công suất sản xuất tăng chủ yếu nhờ xây dựng thêm các nhà máy nhiệt điện sử dụng khí tự nhiên làm nhiên liệu.

Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của PV Power ở mức 19.800 đồng/ cổ phiếu, theo đó P/E dự phóng 2018 là 18,0 lần và EV/EBITDA 2018 là 7,3 lần. Theo mô hình định giá của chúng tôi, chúng tôi đã chọn một nhóm các công ty cùng ngành gồm 16 công ty điện lực trong khu vực đang vận hành nhiều nhà máy điện ở Châu Á. Các công ty này có mức vốn hóa trung bình gần với mức vốn hóa thị trường dự kiến của PV Power là 1,4 tỷ USD tại mức giá tham chiếu là 14.900 đồng/ cổ phiếu.

EV/EBITDA dự phóng năm 2018 của nhóm công ty cùng ngành đạt 7,3 lần. Chúng tôi cho rằng PV Power xứng đáng được định giá ở mức trung bình so với các công ty cùng ngành trong khu vực.

Là một trong những công ty tốt nhất hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tiện ích với vai trò là một đơn vị phát điện độc lập – POW chiếm 12% thị phần của thị trường phát điện tại Việt Nam và là đơn vị phát điện độc lập lớn nhất. Nhờ PVN gần như độc quyền mua và cung cấp khí tại Việt Nam, chúng tôi cho rằng PV Power sẽ có vị thế thống trị tương lai lâu dài của ngành điện tại Việt Nam. Trong khi giá đầu vào bằng giá bán buôn khu vực, thì nhờ mối quan hệ với PVN, PV Power sẽ tiếp cận được nguồn cung dồi dào

• Trong mô hình của mình, chúng tôi dự báo tỷ suất lợi nhuận gộp tăng từ 13,4% trong năm 2016 lên 18,2% trong năm 2020. Dựa vào gánh nặng khấu hao đang giảm. Tuy nhiên, một khi nhà máy Nhơn Trạch đi vào hoạt động kể từ năm 2021, chúng tôi cho rằng gánh nặng khấu hao sẽ tăng khiến giảm tỷ suất lợi nhuận gộp. Do đó nên đánh giá PV Power dựa trên EBITDA.
Chúng tôi giả định rằng mối quan hệ của POW với cả hai PVN và EVN sẽ cho phép họ duy trì vị thế doanh nghiệp phát điện khí lớn nhất trên thị trường trong trung và dài hạn. Theo chúng tôi, triển vọng lợi nhuận của PV Power sẽ được khẳng định trong 3 năm tới, được hỗ trợ bởi;

• Hiệu suất cao hơn của nhà máy điện Vũng Áng.

• Chi phí khấu hao và chi phí lãi vay giảm do thiết bị của nhà máy Cà Mau 1 & 2 được khấu hao toàn bộ và khoản nợ liên quan sẽ được thanh toán đầy đủ từ năm 2018 mà không có bất cứ giả định nào về việc điều chỉnh giá hợp đồng mua điện.

Trong năm nay chúng tôi dự báo LNST tăng trưởng 10% – Cho năm 2018, HSC dự báo doanh thu thuần đạt 33.310 tỷ đồng (tăng trưởng 16%) và LNST đạt 2.817 tỷ đồng (tăng trưởng 10%). Giả định của chúng tôi là:

• Tổng sản lượng điện sản xuất tăng 13% đạt 23.192 triệu kWh.

• Giá bán bình quân tăng 3% do chi phí biến đổi tăng.

• Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm từ 18,8% xuống 16,5% do giá khí tăng 15%.

• Lỗ tài chính thuần giảm 20% xuống còn 1.570 tỷ đồng nhờ lỗ tỷ giá giảm 18% và chi phí lãi vay giảm 14%.

Theo đó EPS đạt 1,114đ và nếu không tính lỗ tỷ giá thì EPS từ hoạt động kinh doanh chính là 1.321đ. Chúng tôi dự báo EBITDA đạt 8.914 tỷ đồng (giữ nguyên). Theo đó tại giá tham chiếu phiên chào sàn, P/E dự phóng là 13,4 lần và EV/EBITDA là 6,2 lần.

Công ty sẽ duy trì được tăng trưởng trung đến dài hạn – trong 3 năm tới (2018-2020) HSC dự báo:

• Doanh thu sẽ tăng trưởng với tốc độ gộp bình quân năm là 10%.

• Sản lượng điện sản xuất tăng trưởng với tốc độ gộp bình quân năm là 5%.

• Chi phí đầu vào sẽ tăng trưởng với tốc độ gộp bình quân năm là 15%.

• Chi phí khấu hao sẽ giảm với tốc độ gộp bình quân năm là 8%.

• Tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ tăng từ 13,4% trong năm 2017 lên 18,2% trong năm 2020.

• LNST sẽ tăng trưởng với tốc độ gộp bình quân năm là 22%.

Cụ thể:

HSC dự báo doanh thu sẽ tăng trưởng với tốc độ gộp bình quân năm là 10%; lợi nhuận là 22% trong 3 năm tới – giả định chính của chúng tôi là:

   • Tổng sản lượng sẽ tăng trưởng với tốc độ gộp bình quân năm là 5%. Giả định của chúng tôi cho từng mảng phát điện như sau:

– Sản lượng điện chạy khí sẽ tăng trưởng với tốc độ gộp bình quân năm là 2% do các nhà máy điện chạy khí đã hoạt động gần sát hiệu suất tối đa.

– Sản lượng điện chạy than sẽ tăng trưởng với tốc độ gộp bình quân năm là 16% vì chúng tôi kỳ vọng hiệu suất hoạt động của nhà máy Vũng Áng (công suất 1.200 MW) sẽ được cải thiện.

– Sản lượng thủy điện sẽ tăng trưởng với tốc độ gộp bình quân năm là 10% nhờ điều kiện thủy văn thuận lợi hơn.

   • Giá bán bình quân dự kiến tăng trưởng với tốc độ gộp bình quân năm là 5% – do chi phí biến đổi tăng. Chúng tôi cho rằng giá khí tự nhiên sẽ tăng do nhu cầu thế giới tăng lên. Chúng tôi cũng kỳ vọng PV Power có thể sẽ được hưởng giá bán cao hơn trên thị trường phát điện cạnh tranh trong khoảng thời gian này.

   • Chúng tôi dự báo lợi nhuận gộp sẽ tăng trưởng với tốc độ gộp bình quân năm là 9% trong khi tỷ suất lợi nhuận gộp tăng từ 13,4% trong năm 2016 lên 18,2% trong năm 2020. Có một số nhân tố đóng góp ở đây và chúng tôi giả định:

– Chi phí khấu hao sẽ giảm với tốc độ gộp bình quân năm là 8% do thiết bị tại nhà máy Cà Mau 1&2 khấu hao hết từ năm 2018. Chúng tôi ước tính chi phí khấu hao thiết bị của nhà máy Cà Mau 1&2 là khoảng 972 tỷ đồng mỗi năm; bằng 23% chi phí khấu hao hàng năm của PV Power trong giai đoạn 2017-2018.

– Chúng tôi dự báo giá khí sẽ tăng với tốc độ gộp bình quân năm là 13%; còn giá than sẽ ổn định. Theo đó, chi phí nguyên liệu có thể tăng với tốc độ gộp bình quân năm là 15%.

   • Lỗ tài chính thuần giảm với tốc độ gộp bình quân năm là 27%. Do công ty trả nợ dần nên không chỉ chi phí lãi vay giảm và lỗ tỷ giá cũng giảm. Chúng tôi giả định vay nợ thuần dài hạn sẽ giảm với tốc độ gộp bình quân năm là 30% trong khi giả định tỷ giá cả USD/VND và EUR/VND tăng 2% mỗi năm.

Quan điểm đầu tư. Chúng tôi đánh giá cổ phiếu PV Power là Mua vào. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu PV Power là 19.800đ; cao hơn 33% so với giá tham chiếu phiên chào sàn là 14.900đ. Tại mức giá này, P/E dự phóng năm 2018 là 18 lần và EV/EBITDA là 7,3 lần; sát với mức bình quân khu vực. Với doanh thu dự báo tăng trưởng với tốc độ gộp bình quân là 10% và lợi nhuận là 22% trong 3 năm tới, thì triển vọng của POW là khá khả quan nếu so với các đối thủ cạnh tranh trong nước cũng như các doanh nghiệp cùng ngành trong khu vực. Và với vai trò là công ty thành viên chủ chốt của PVN cộng với thành tích hoạt động trong quá khứ tốt, chúng tôi cho rằng POW sẽ nâng được thị phần trên thị trường phát điện trong trung và dài hạn.

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý