DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu POW – Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 20.300đ

Lượt xem: 719 - Ngày:
Chia sẻ

Động lực tăng trưởng đến từ các nhà máy nhiệt điện nhờ vào (1) các nhà máy nhiệt điện hoạt động full công suất trong bối cảnh chi phí khấu hao và chi phí lãi vay của nhiệt điện Vũng Áng đều giảm; (2) các nhà máy nhiệt điện khí (64% công suất hoạt động) tập trung chủ yếu tại khu vực phía Nam (trọng điểm kinh tế Việt Nam, tập trung nhiều khu công nghiệp và nhu cầu điện năng cao); (3) POW được chấp thuận đầu tư 2 nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, giúp tăng tổng công suất thêm 1.5 GW.

Đồ thị cổ phiếu POW giữa phiên giao dịch ngày 01/06/2018. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu POW giữa phiên giao dịch ngày 01/06/2018. Nguồn: AmiBroker

Lợi thế dài hạn từ thị trường điện cạnh tranh: Việc thị trường được tự do hóa và vai trò của EVN trên thị trường thu mua và bán được bị hạn chế, khả năng sinh lợi của các nhà máy điện sẽ được cải thiện

Cấu trúc tài chính an toàn so với các công ty phát điện khác tại Việt Nam. Tính đến cuối quý 1/2018, tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1.22 lần, nợ vay tương đương 0.86 lần VCSH. Đây là mức an toàn so với cấu trúc tài chính của nhóm các công ty GENCO, với tỷ lệ là 75/25 đến 85/15.

Ước tính kết quả kinh doanh: Doanh thu thuần và LNST ước tính năm 2018 của POW lần lượt đạt 34.803 tỷ đồng và 2.625 tỷ đồng.

Định giá: Dựa trên 2 phương pháp DCF và EV/EBITDA, mức giá mục tiêu 1 năm của POW là 20.300 VND (+ 45% YoY).

Rủi ro: (1) Rủi ro tỷ giá; (2) Rủi ro tăng chi phí nguyên liệu đầu vào (giá than và giá khí); (3) Rủi ro từ các dự án được chuyển giao từ PVN.

Nguồn: Research SSI

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác