DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu PNJ – Kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận tích cực

Lượt xem: 840 - Ngày:
Chia sẻ

Kế hoạch LNST của PNJ (Cổ phiếu PNJ) thấp hơn dự phóng của chúng tôi vì PNJ đặt kế hoạch tăng trưởng của mảng bán lẻ trang sức vàng ở mức 29%, thấp hơn dự phóng của chúng tôi ở mức 33% trong năm 2019. Dự phóng thấp hơn này còn một phần đến từ kế hoạch mở thêm 40 cửa hàng của PNJ, thấp hơn dự phóng mở 50 cửa hàng của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi cũng muốn lưu ý rằng PNJ thường vượt kế hoạch lợi nhuận đề ra trong các năm qua. Chúng tôi hiện đang có khuyến nghị MUA và giá mục tiêu 155.000 đồng/CP cho PNJ.

Đồ thị cổ phiếu PNJ phiên giao dịch ngày 04/04/2019. Nguồn: AmiBrokerĐồ thị cổ phiếu PNJ phiên giao dịch ngày 04/04/2019. Nguồn: AmiBroker

Kế hoạch 2019

• Doanh thu: 18.207 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2018 (YoY), tương ứng 99% dự báo của chúng tôi.

• Doanh thu bán lẻ trang sức vàng, 10,2 nghìn tỷ đồng (+29% YoY), tương ứng 97% dự báo của chúng tôi.

• LNST: 1,2 nghìn tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2018, bằng 96% dự báo của chúng tôi.

Kế hoạch LNST của PNJ thấp hơn dự phóng của chúng tôi vì PNJ đặt kế hoạch tăng trưởng của mảng bán lẻ trang sức vàng ở mức 29%, thấp hơn dự phóng của chúng tôi ở mức 33% trong năm 2019. Dự phóng thấp hơn này còn một phần đến từ kế hoạch mở thêm 40 cửa hàng của PNJ, thấp hơn dự phóng mở 50 cửa hàng của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi cũng muốn lưu ý rằng PNJ thường vượt kế hoạch lợi nhuận đề ra trong các năm qua. Chúng tôi hiện đang có khuyến nghị MUA và giá mục tiêu 155.000 đồng/CP cho PNJ.

Cổ tức tiền mặt và phát hành cổ phiếu thưởng

HĐQT đề xuất tăng cổ tức tiền mặt 2018 thêm 200 đồng, lên tổng là 2.000 đồng/CP (2% lợi suất cổ tức). Chúng tôi lưu ý rằng PNJ đã tạm ứng 1.800 đồng cổ tức tiền mặt cho năm tài chính 2018 (800 đồng/CP trong tháng 12/2018 và 1.000 đồng/CP trong tháng 8/2018) Trong năm 2019, PNJ dự kiến sẽ phát hành hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 3:1 (3 cổ phiếu hiện hành nhận 1 cổ phiếu thưởng).

HĐQT cũng đề xuất mức cổ tức tiền mặt 1.800 đồng/CP cho năm tài chính 2019 tính theo lượng cổ phiếu sau phát hành cổ phiếu thưởng, tương ứng với 2.400 đồng/CP dựa vào lượng cổ phiếu hiện hành (lợi suất cổ tức 2,4%).

HĐQT đề xuất phát hành 1% lượng cổ phiếu lưu hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) cho HĐQT và các lãnh đạo chủ chốt cho KQKD 2018, thực hiện trong năm 2019. Giá phát hành là 20.000 đồng/CP dựa theo số lượng cổ phiếu sau khi phát hành cổ phiếu thưởng được đề cập ở trên, tương đương với 26.600 đồng/CP dựa theo số lượng cổ phiếu hiện hành. Thời gian hạn chế chuyển nhượng là 3 năm. 30%,30% và 40% lượng cổ phiếu này sẽ được giao dịch sau lần lượt các năm thứ nhất, thứ hai và thứ ba tính từ ngày phát hành.

Đề xuất phát hành 400.000 cổ phiếu mới cho ông Robert Willet, thành viên HĐQT độc lập. Sau đợt phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 3:1, HĐQT công ty cũng đề xuất sẽ phát hành thêm 400.000 cổ phiếu mới, tương ứng với 0,18% lượng cổ phiếu sau khi phát hành cổ phiếu thưởng cho ông Robert Willet, thành viên HĐQT độc lập. Giá phát hành ở mức chiết khấu 25% so với giá đóng cửa trung bình 10 phiên giao dịch liên tiếp trước ngày HĐQT thông qua danh sách và số lượng cổ phiếu phát hành trong chương trình ESOP nói trên. 100% lượng cổ phiếu của ông Robert Willet sẽ được tự do chuyển nhượng sau 1 năm tính từ ngày phát hành.

Thay đổi công thức tính thưởng cho HĐQT, ban lãnh đạo và người lao động cho năm tài chính 2019

Công thức cũ

• Thưởng cho HĐQT và ban lãnh đạo nếu PNJ đạt hoặc vượt kế hoạch LNST = 1,5% kế hoạch LNST + 20% phần vượt kế hoạch

• Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 5% LNST thực tế.

Công thức mới

• Thưởng cho HĐQT và ban lãnh đạo nếu PNJ đạt hoặc vượt kế hoạch LNST = 1,5% LNST thực tế + 1% ESOP + tối đa 0,5% ESOP nếu vượt kế hoạch LNST.

• Phần cổ phiếu ESOP được thưởng thêm nếu vượt kế hoạch LNST đươc tính như sau: cho mỗi điểm phần trăm vượt kế hoạch LNST, HĐQT và ban lãnh đạo sẽ đươc nhận thêm 0.03% ESOP. Ví dụ, nếu PNJ vượt kế hoạch LNST 15% thì lượng cổ phiếu ESOP dc thưởng thêm sẽ là 0,45% (15 x 0.03%) của lượng cổ phiếu đang lưu hành.

• Hiện tại chúng tôi chưa rõ liệu PNJ có tiếp tục duy trì phần trích cho quỹ khen thưởng phúc lợi hàng năm.

HĐQT đề xuất bầu một thành viên HĐQT thay thế cho thành viên đã từ nhiệm hồi tháng 6/2018.

Nguồn: VCSC

 

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý