DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224
Đầu tư Cổ phiếu Group Facebook

Cập nhật cổ phiếu PLX – Duy trì khuyến nghị mua vào với giá mục tiêu 66.300 đồng/cp

Lượt xem: 335 - Ngày:
Chia sẻ

Sự kiện: ĐHCĐ năm 2021 tổ chức ngày 26/4/2021

PLX tổ chức ĐHCĐ năm 2021 trực tuyến ngày 26/4/2021. Tất cả các tờ trình đã được thông qua.Cổ phiếu PLX

Đồ thị cổ phiếu PLX phiên giao dịch ngày 28/04/2021. Nguồn: AmiBroker

Kế hoạch thận trọng trong năm 2021

Kế hoạch năm 2021 được phê duyệt như sau:

Sản lượng tiêu thụ xăng dầu đạt 9,9 triệu mét khối (tăng trưởng 2%). Trong đó, sản lượng bán lẻ tăng trưởng 2,45% lên khoảng 5,2 triệu mét khối, đóng góp khoảng 58% sản lượng tiêu thụ của PLX. Kế hoạch sản lượng tiêu thụ thấp hơn 5,7% so với dự báo của chúng tôi là 10,5 triệu mét khối (tăng trưởng 7,7%).

Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2021 của BLĐ lần lượt là 135.200 tỷ đồng (tăng trưởng 9%) và LNTT là 3.360 tỷ đồng (tăng trưởng 138%), thấp hơn lần lượt 20% và 40% so với dự báo của HSC.

Dự báo của chúng tôi cao hơn kế hoạch của PLX do 3 lý do: (1) chúng tôi dự báo sản lượng tiêu thụ xăng dầu cao hơn như đã đề cập ở trên; (2) Đối với thương nhân kinh doanh xăng dầu, chúng tôi dự báo số ngày tồn kho bắt buộc giảm từ 30 xuống còn 20 ngày; HSC dự kiến điều này sẽ được áp dụng từ giữa năm 2021; và (3) chúng tôi bao gồm khoản lãi bất thường từ HĐ tài chính tiềm năng khoảng 500 tỷ đồng từ thoái vốn khỏi các mảng kinh doanh ngoài ngành.

KQKD sơ bộ Q1/2021: Hầu như sát với dự báo.

PLX ước tính LNTT Q1/2021 đạt 900 tỷ đồng so với lỗ 1.702 tỷ đồng trong Q1/2020 nhờ tiêu thụ 2,3 triệu mét khối xăng dầu (tăng 4,4% so với cùng kỳ). Kết quả này lần lượt đạt 16,1% và 21,9% dự báo sản lượng tiêu thụ và LNTT năm 2021 của HSC và sát với dự báo của chúng tôi. HSC dự báo sản lượng tiêu thụ xăng dầu sẽ phục hồi dần trong năm 2021 và thu nhập bất thường từ thoái vốn các mảng kinh doanh phụ sẽ được ghi nhận vào 6 tháng cuối năm 2021.

Bảng 1: Kế hoạch năm 2021, dự báo và KQKD sơ bộ Q1/2021, PLX Cổ phiếu PLX

Cổ tức tiền mặt 1.200đ cho năm 2020 và 2021

PLX sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt 1.200đ/cp (lợi suất cổ tức 2,35%) cho năm 2020, theo đó, tỷ lệ chi trả là 165% với mức lợi nhuận thấp trong năm 2020. Khoản thanh toán này sẽ được thực hiện trong Q2/2021.

Tiếp tục thoái vốn các mảng kinh doanh phụ

Trong năm 2021, PLX có kế hoạch bán 40% cổ phần tại PGBank (chưa niêm yết) và giảm tỷ lệ sở hữu tại Pjico (PGI; HSX, Không xếp hạng). Pjico là công ty bảo hiểm phi nhân thọ lớn thứ 5 tại Việt Nam với 6,4% thị phần; PLX có kế hoạch giảm tỷ lệ sở hữu hiện tại từ 40,95% xuống 35%. Bên cạnh 2 thương vụ thoái vốn lớn này, PLX cũng có kế hoạch thoái vốn bớt khỏi danh mục đầu tư ngoài ngành với giá trị sổ sách ước tính đạt khoảng 510 tỷ đồng trong năm 2021.

BLĐ PLX không tiết lộ lãi thuần dự kiến từ các đợt thoái vốn này. Chúng tôi ước tính sơ bộ PLX có thể ghi nhận thu nhập tài chính khoảng 500 tỷ đồng từ các khoản thoái vốn này trong năm 2021.

HSC duy trì khuyến nghị Mua vào và giá mục tiêu

HSC giữ nguyên dự báo giai đoạn 2021-2023 với lợi nhuận thuần tăng trưởng lần lượt 297%, 7,2% và 6,5% trong năm 2021, 2022 và 2023, tương đương với tốc độ tăng trưởng gộp bình quân lợi nhuận thuần là 65,5% trong 3 năm tới.

Triển vọng năm 2021 của Cổ phiếu PLX khả quan nhờ nhu cầu đối với các sản phẩm xăng dầu sẽ phục hồi. Ngoài ra, với việc giảm số ngày tồn kho bắt buộc đối với các thương nhân kinh doanh xăng dầu từ 30 ngày xuống còn 20 ngày được kỳ vọng sẽ áp dụng trong năm 2021, chúng tôi nhận thấy lợi nhuận của PLX đang được hỗ trợ rất tích cực.

HSC giữ nguyên khuyến nghị Mua vào đối với PLX với giá mục tiêu là 66.300đ, tiềm năng tăng giá 30% so với thị giá hiện tại. P/E dự phóng 2021 tại thị giá là 19 lần, thấp hơn đáng kể so với bình quân P/E dự phóng 1 năm là 26 lần.

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý