DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224
Đầu tư Cổ phiếu Group Facebook

Cập nhật cổ phiếu PHR – Khuyến nghị tăng tỷ trọng với giá mục tiêu 73.200 đồng/cp

Lượt xem: 693 - Ngày:
Chia sẻ

Lấn sâu vào mảng KCN hỗ trợ đánh giá lại giá trị DN trong dài hạn

Với việc định giá lại NTC và lợi nhuận cao su cải thiện, chúng tôi tăng 21% giá mục tiêu lên 73.200đ (từ 60.300đ). Lợi nhuận thuần được kỳ vọng đi ngang năm 2021 nhưng sẽ giảm mạnh trong năm 2022. Điều này phản ánh mức nền so sánh cao từ thu nhập chuyển nhượng đất trong năm 2020 và 2021. Về mặt hoạt động, việc lấn sâu vào mảng KCN sẽ hỗ trợ lợi nhuận tăng và dòng tiền mạnh hơn trong tương lai; chúng tôi dự báo lợi nhuận tăng trưởng 47% trong năm 2023. Ngoài ra, triển vọng cao su cải thiện là yếu tố tích cực cho lợi nhuận. Với P/E dự phóng 1 năm là 9,1 lần, PHR đang giao dịch cao hơn 28% so với bình quân lịch sử. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng, sự chuyển dịch chiến lược dài hạn sang phát triển KCN sẽ giúp giá trị PHR được đánh giá lại. Cổ phiếu PHR

Đồ thị cổ phiếu PHR phiên giao dịch ngày 23/03/2021. Nguồn: AmiBroker

Giá mục tiêu 66.600đ/cp của chúng tôi dựa trên phương pháp SOTP; chúng tôi tăng thêm 10% định giá nhằm phản ánh tiềm năng ngoài kỳ vọng từ quỹ đất cao su khổng lồ của Cổ phiếu PHR.

Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ rằng mức tăng trưởng lợi yếu năm 2021 và 2022 sẽ hạn chế tiềm năng tăng giá của cổ phiếu trong ngắn hạn; theo đó, chúng tôi duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng, với tiềm năng tăng giá hiện tại 17% và tỷ suất cổ tức ổn định là 6,4%.

Duy trì dự báo lợi nhuận năm 2021; tăng 27% lợi nhuận năm 2022

Chúng tôi duy trì dự báo lợi nhuận thuần năm 2021 ở mức 1.040 tỷ đồng (giảm 3,8%) mặc dù chúng tôi nâng dự báo doanh thu cao su nhờ triển vọng giá cải thiện. Tuy nhiên, chúng tôi đã chuyển dự báo mở bán KCN VSIP3 sang năm 2022 thay vì 2021 trước đó.

Chúng tôi điều chỉnh tăng 27,1% dự báo lợi nhuận thuần năm 2022 lên 539 tỷ đồng, phản ánh tăng dự báo lợi nhuận mảng cao su cũng như việc đưa KCN VSIP3 và Tân Lập 1 vào mô hình dự báo với giá cho thuê bình quân cao hơn. Mặc dù vậy, lợi nhuận vẫn giảm mạnh 48,1% do mức nền so sánh cao của năm 2021 nhờ ghi nhận thu nhập từ chuyển nhượng đất.

Trong năm 2023, chúng tôi dự báo lợi nhuận thuần tăng trưởng mạnh 47,2% lên 794 tỷ đồng. Việc gia tăng các hợp đồng thuê KCN tại các công ty liên kết và công ty con – NTU3, VSIP3 và Tân Lập 1 – sẽ là động lực tăng trưởng chính.

Biểu đồ 1: Cơ cấu doanh thu (tỷ đồng) Cổ phiếu PHR

Lợi nhuận từ công ty liên kết tăng trong giai đoạn 2021-2023

Do NTU3 và VSIP3 sắp bắt đầu cho thuê, lợi nhuận từ các công ty liên kết sẽ tăng nhanh trong giai đoạn 2021-2023. Chúng tôi dự báo lợi nhuận từ các công ty liên kết sẽ tăng trưởng lần lượt 106%, 134% và 24% mỗi năm lên lần lượt 78 tỷ đồng, 112 tỷ đồng và 225 tỷ đồng. Các công ty liên kết sẽ đóng góp lần lượt 7%, 34% và 28% vào lợi nhuận thuần của PHR trong năm 2021, 2022 và 2023.

Bảng CĐKT vững chắc và dòng tiền tăng

Chúng tôi dự báo bảng CĐKT của PHR sẽ ổn định trong giai đoạn 2021-2023. Công ty đã và sẽ tiếp tục hưởng lợi từ dòng tiền dồi dào nhận được từ chuyển nhượng đất cũng như thu nhập từ cổ tức trong năm 2020 và 2021. Vốn đầu tư cơ bản dự kiến sẽ không lớn. Chúng tôi dự báo tỷ lệ dư nợ/vốn CSH sẽ được duy trì ở mức 0,11 lần trong năm 2021 và 2022 (so với 0,2 lần trong năm 2019 và 2020) trước khi tăng lên 0,27 lần trong năm 2022 khi KCN Tân Lập 1 bắt đầu cho thuê.

Chúng tôi tiếp tục dự báo cổ tức tiền mặt hàng năm là 4.000đ/cp trong giai đoạn 2021- 2023, với tỷ suất cổ tức là 6,4% và tỷ lệ chi trả bình quân là 74% trong giai đoạn 2021- 2023.

Biểu đồ 2: Dự báo cấu trúc vốn giai đoạn 2021-2023 Cổ phiếu PHR

Chúng tôi tăng 21% giá mục tiêu; duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng

Chúng tôi nâng 21% giá mục tiêu lên 73.200đ sau khi đánh giá lại NTC và triển vọng lợi nhuận mảng cao su cải thiện. Những thay đổi chính như sau:

 • Chúng tôi điều chỉnh tăng 36% giá cho thuê bình quân tại KCN NTU3 thêm 36% lên 135USD/m2 phản ánh giá chào thuê hiện tại của Công ty và chi phí phát triển tăng do chi phí liên quan đến quyền sử dụng đất tăng. Chúng tôi cũng đưa các tài sản khác của NTC – chủ yếu là khoản đầu tư của NTC – vào mô hình định giá. Theo đó, cả hai điều này đã khiến giá trị khoản đầu tư của PHR vào NTC tăng 49% lên 1.776 tỷ đồng (từ 1.193 tỷ đồng trong dự báo trước đây), do đó, chiếm 19,7% giá trị của PHR.
 • Chúng tôi điều chỉnh tăng 7,4% dự báo giá bán cao su bình quân lên 35,8 triệu đồng/tấn và tăng 12% tổng doanh thu cao su lên 7.980 tỷ đồng trong giai đoạn 2021-2025. Theo đó, giá trị mảng cao su trong định giá của chúng tôi tăng 35% lên 867 tỷ đồng (chiếm 10% giá trị của PHR) từ 636 tỷ đồng trong dự báo trước đây.
 • Giả định giá bán bình quân cao su của PHR thấp hơn 5,2% so với Cao su Đồng Phú (DPR – giá mục tiêu: 54,900đ, Tăng tỷ trọng). Điều này phản ánh các loại cao su sản xuất khác nhau và PHR có thể đưa ra giá bán bình quân thấp hơn (thấp hơn 6% trong năm 2020).
 • Chúng tôi sử dụng phương pháp SOTP để định giá cổ phiếu PHR. Chúng tôi cũng tiếp tục áp dụng mức tăng 10% cho giá trị hợp lý là 66.600đ/cp. Theo đó, chúng tôi giá mục tiêu của sản xuất là 73.200đ, với tiềm năng tăng giá 17%. Chúng tôi áp dụng mức tăng giá trị hợp lý để phản ánh vị thế cạnh tranh của PHR, với quỹ đất cao su khổng lồ lên tới 10.340ha (65% trong số đó hiện đang được khai thác). Trong vòng 5 năm tới, đất cao su sẽ được chuyển đổi sang đất KCN. Nếu thực hiện thành công, dòng tiền hàng năm sẽ tăng từ 550 tỷ đồng trong năm 2020 lên 1.079 tỷ đồng trong năm 2023. Chúng tôi cũng kỳ vọng thu nhập từ cổ tức từ các công ty liên quan như NTC và VSIP3 gia tăng.

Bảng 3: Những KCN sẽ được triển khai bởi PHR hoặc công ty liên quan Cổ phiếu PHR

Chúng tôi kỳ vọng giá cao su sẽ tăng tốt trong 3 năm tới. Chúng tôi dự báo giá cao su sẽ tăng 3% lên 34,5 triệu đồng/tấn trong năm 2021, tăng 2% lên 35,2 triệu đồng/tấn trong năm 2022 và tăng thêm 2% lên 35,9 triệu đồng/tấn trong năm 2023. Tuy nhiên, luôn có rủi ro biến động do nhiều yếu tố và hiện tại, mảng này chỉ đóng góp một phần nhỏ (10-12%) vào lợi nhuận hợp nhất của PHR. Các động lực tăng giá bán bình quân lớn nhất, cả tích cực và tiêu cực, sẽ là tiêu thụ của Trung Quốc và tác động tiềm tàng của các điều kiện khí hậu không thể dự báo trước.

Hiện tại PHR đang giao dịch cao hơn 28% so với biên độ định giá trước đây – định giá hiện tại không phải nhờ triển vọng ngành cao su cải thiện mà do chuyển dịch thuận lợi sang lĩnh vực kinh doanh KCN của PHR. Đầu tiên là KCN NTU3 mở bán vào năm 2021.

Chúng tôi đã thực hiện phân tích kịch bản (Mời xem Bảng 8) cho thấy giá cổ phiếu PHR có ít rủi ro giảm giá theo các giả định của kịch bản tiêu cực. Theo đó, có nhiều rủi ro giá cổ phiếu sẽ cao hơn giá mục tiêu, khi các đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành KCN diễn ra suôn sẻ.

Tại thị giá, P/E dự phóng 1 năm là 9,1 lần, PHR đang giao dịch cao hơn 28% so với bình quân lịch sử. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng, mức định giá cao này có thể hợp lý nhờ sự chuyển dịch chiến lược dài hạn sang phát triển KCN.

Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng năm 2021 và 2022 thiếu hụt tăng trưởng lợi nhuận có thể sẽ hạn chế sự tăng giá của cổ phiếu trong ngắn hạn, theo đó, chúng tôi duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng, với tiềm năng tăng giá 17% và tỷ suất cổ tức ổn định là 6,4%.

Bảng 4: Lịch sử giao dịch của cổ phiếu PHR Cổ phiếu PHR

Công ty liên kết sẽ thúc đẩy lợi nhuận

Thu nhập từ công ty liên kết của PHR sẽ tăng mạnh khi NTU3 và VSIP3 lần lượt đi vào hoạt động trong năm 2021 và 2022. Cùng với nhau, chúng tôi dự báo 2 dự án này sẽ chiếm 31% lợi nhuận thuần của PHR trong năm 2022 và 2023 từ 7% trong năm 2021. Chúng tôi kỳ vọng thu nhập từ cổ tức tiền mặt từ NTC và VSIP sẽ tăng.

KCN NTU3 sẽ bắt đầu cho thuê năm 2021

NTC sẽ tập trung 100% nguồn lực cho dự án trọng điểm là KCN Nam Tân Uyên 3 (KCN NTU3) trong năm 2021. Dự kiến, việc khởi công KCN NTƯ3 sẽ bắt đầu sớm nhất trong Q2/2021; nếu như vậy, điều này sẽ tích cực đối với PHR, vì KCN này trước đây đã bị chậm trễ. Chúng tôi đánh giá đây là một cột mốc quan trọng đối với PHR. PHR sở hữu 33% NTC. Sau khi bắt đầu hoạt động, kỳ vọng lợi nhuận sẽ tăng nhanh và mức chi trả cổ tức từ NTC có thể tăng.

KCN NTU3 có tổng diện tích 345ha; trong đó có 255ha cho thuê. Chúng tôi hy vọng UBND tỉnh Bình Dương sẽ sớm ban hành quyết định cuối cùng cho phép NTC bắt đầu cho thuê tại KCN NTU3; kỳ vọng trong tháng 3/2021. Dự báo của chúng tôi cho NTC như sau:

Bảng 5: Giả định và dự báo NTC Cổ phiếu PHR

Thông lệ của NTC là phân bổ doanh thu hàng năm từ hoạt động cho thuê KCN. Tuy nhiên, chúng tôi hiện hiểu rằng NTC có kế hoạch thực hiện phương thức hạch toán kết hợp, theo đó, sẽ phân bổ cả doanh thu một lần và hàng năm cho KCN NTU3.

Do đó, dự báo của chúng tôi dựa trên giả định NTC sẽ phân bổ 25% doanh thu cho thuê để ghi nhận một lần trong khi phần doanh thu cho thuê còn lại sẽ được phân bổ hàng năm trong suốt thời gian của dự án.

Cụ thể, có 2 phương pháp ghi nhận doanh thu cho thuê KCN cho các nhà phát triển KCN – phân bổ hàng năm và ghi nhận một lần. Vì vậy, ví dụ, nếu một nhà phát triển KCN cho thuê 10ha theo hợp đồng thuê 50 năm và việc thuê đó tạo ra 100 tỷ đồng doanh thu, theo phương pháp ghi nhận một lần, công ty sẽ ghi nhận 100 tỷ đồng vào doanh thu KCN trong năm đầu tiên. Ngược lại, nếu theo phương pháp phân bổ hàng năm, công ty này sẽ phân bổ 100 tỷ đồng trong vòng 50 năm (cả vòng đời cho thuê) – có nghĩa là chỉ 2 tỷ đồng sẽ được ghi nhận vào doanh thu KCN mỗi năm.

Nhiều nhà phát triển KCN hiện chọn phương pháp phân bổ doanh thu cho thuê một lần nhưng NTC đã thực hiện cách tiếp cận thận trọng hơn là chủ yếu sử dụng hạch toán hàng năm.

KCN VSIP3 bắt đầu cho thuê năm 2022

Theo chúng tôi hiểu, đề xuất là 80% VSIP3 sẽ do VSIP nắm giữ và 20% sẽ do PHR nắm giữ. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa được chính thức xác nhận hoặc công bố hiện tại. Do PHR dự kiến sẽ sở hữu 20% trong KCN VSIP3, theo đó, PHR sẽ có tổng cộng 36% lợi ích trực tiếp và gián tiếp trong VSIP3.

KCN VSIP3 bắt đầu cho thuê năm 2022 Theo chúng tôi hiểu, đề xuất là 80% VSIP3 sẽ do VSIP nắm giữ và 20% sẽ do PHR nắm giữ. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa được chính thức xác nhận hoặc công bố hiện tại. Do PHR dự kiến sẽ sở hữu 20% trong KCN VSIP3, theo đó, PHR sẽ có tổng cộng 36% lợi ích trực tiếp và gián tiếp trong VSIP3.

Bảng 6: Giả định và dự báo VSIP3 Cổ phiếu PHR

Dự báo mới: VSIP3 và NTU3

Chúng tôi giữ nguyên dự báo lợi nhuận năm 2021, sẽ được thúc đẩy nhờ thu nhập từ chuyển nhượng đất từ VSIP, nhưng với việc điều chỉnh tăng đối với VSIP3, dự báo lợi nhuận năm 2022 được điều chỉnh tăng 27%. Bất chấp đà tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ, mức nền lợi nhuận cao trong năm 2020 (do thu nhập từ chuyển nhượng đất) khiến lợi nhuận thuần năm 2021 sẽ giảm nhẹ 3,8% và năm 2022 sẽ giảm 47%. Tuy nhiên, giá thuê tại KCN NTU3, VSIP3 tăng, cùng với việc KCN Tân Lập 1 được kỳ vọng đi vào hoạt động năm 2022 sẽ thúc đẩy lợi nhuận tăng trưởng mạnh mẽ 47% năm 2023.

Bảng 7: Thay đổi dự báo năm 2021 và 2022 Cổ phiếu PHR

Chúng tôi giữ nguyên dự báo lợi nhuận năm 2021, sẽ được thúc đẩy nhờ thu nhập từ chuyển nhượng đất từ VSIP, nhưng với việc điều chỉnh tăng đối với VSIP3, dự báo lợi nhuận năm 2022 được điều chỉnh tăng 27%. Bất chấp đà tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ, mức nền lợi nhuận cao trong năm 2020 (do thu nhập từ chuyển nhượng đất) khiến lợi nhuận thuần năm 2021 sẽ giảm nhẹ 3,8% và năm 2022 sẽ giảm 47%. Tuy nhiên, giá thuê tại KCN NTU3, VSIP3 tăng, cùng với việc KCN Tân Lập 1 được kỳ vọng đi vào hoạt động năm 2022 sẽ thúc đẩy lợi nhuận tăng trưởng mạnh mẽ 47% năm 2023.

Năm 2021: Thu nhập chuyển nhượng đất và NTƯ 3 sẽ là động lực tăng trưởng

Chúng tôi phần lớn giữ nguyên dự báo lợi nhuận thuần năm 2021 ở mức 1.043 tỷ đồng (giảm 3,4%) mặc dù chúng tôi tăng 24,5% dự báo doanh thu lên 1.429 tỷ đồng (giảm 12,5%) sau khi tăng dự báo doanh thu cao su. Các giả định của chúng tôi như sau:

 • Chúng tôi duy trì dự báo doanh thu từ cho thuê KCN ở mức 46 tỷ đồng (giảm 83,8%), phản ánh doanh thu được phân bổ hàng năm của diện tích đã bàn giao trước đây. Theo đó, sẽ không có hợp đồng thuê mới nào trong năm 2021.
 • Chúng tôi điều chỉnh tăng 39,6% dự báo doanh thu cao su lên 1.180 tỷ đồng (tăng trưởng 11,7%) trong năm 2021. Chúng tôi điều chỉnh tăng 29,9% sản lượng tiêu thụ lên 34.214 tấn (tăng trưởng 7,7%) và điều chỉnh tăng 7,4% giá bán bình quân lên 34,5 triệu đồng/tấn (tăng 3,4%).
 • Trong năm 2021, lợi nhuận mảng cao su sẽ chiếm 12% tổng lợi nhuận trong khi thu nhập từ chuyển nhượng đất chiếm 69% tổng lợi nhuận thuần. Mảng cao su, mặc dù cải thiện hoạt động nhưng vẫn tác động hạn chế đến lợi nhuận.

Chúng tôi điều chỉnh tăng 50,8% dự báo lãi thuần từ HĐ tài chính lên 150 tỷ đồng (tăng trưởng 12,2%) do phân loại lại thu nhập từ cổ tức từ NTC. Theo dự báo của chúng tôi, thu nhập tài chính giảm nhẹ 4,3% xuống 180 tỷ đồng do thu nhập từ cổ tức từ NTC giảm (39 tỷ đồng, giảm 32,0%, tương ứng với cổ tức tiền mặt là 6.000đ/cp). Chúng tôi giữ nguyên dự báo chi phí tài chính ở mức 29 tỷ đồng (giảm 45,4%).

Chúng tôi điều chỉnh giảm 35,9% dự báo lợi nhuận từ công ty liên kết xuống 81 tỷ đồng (tăng trưởng 136,5%) sau khi chuyển năm thời gian mở bán KCN VSIP3 sang 2022 (từ năm 2021 trước đó) và phân loại lại thu nhập cổ tức từ NTC.

Chúng tôi giữ nguyên dự báo lãi khác ở mức 998 tỷ đồng (tăng trưởng 6,7%) nhờ thu nhập từ chuyển nhượng đất từ VSIP. Cổ phiếu PHR sẽ ghi nhận 898 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng 691ha đất cao su cho VSIP để phát triển KCN VSIP 3. Trong khi đó, chúng tôi cũng giả định Công ty sẽ thanh lý 500ha cây cao su (giá bán bình quân: 200 triệu đồng/ha), theo đó sẽ tạo ra 94 tỷ đồng thu nhập khác (tăng trưởng 40,8%).

Mặc dù chúng tôi đã thay đổi cơ cấu lợi nhuận, nhưng chúng tôi vẫn giữ nguyên dự báo lợi nhuận thuần ở mức 1.043 tỷ đồng (giảm nhẹ 3,4%) cho năm 2021. Theo đó, EPS dự phóng điều chỉnh 2021 là là 6.930đ và P/E hiện tại là 8,8 lần.

Năm 2022: Lợi nhuận tăng nhờ ra mắt KCN VSIP 3 và Tân Lập 1

Chúng tôi điều chỉnh tăng 27,1% dự báo lợi nhuận thuần năm 2022 lên 539 tỷ đồng (giảm 48,1%) do (1) tăng giả định giá thuê KCN tại các KCN NTU3, VSIP3 và Tân Lập 1; theo đó, dự báo doanh thu tăng 9,8% và tăng dự báo lợi nhuận cho VSIP 3. Các giả định chính như sau:

 • Tăng 14,3% dự báo doanh thu cho thuê KCN lên 467 tỷ đồng (tăng trưởng 909,7%) do chúng tôi nâng giả định giá thuê bình quân tại KCN Tân Lập 1 lên 16,2% lên 115 USD/m2 (từ 99 USD/m2) để phản ánh giá chào thuê hiện tại trên thị trường. Ngoài ra, chúng tôi duy trì giả định KCN Tân Lập 1 sẽ cho thuê 15ha trong năm 2022.
 • Nâng 17,0% dự báo doanh thu cao su lên 1.336 tỷ đồng (tăng trưởng 13,2%). Cụ thể, chúng tôi tăng 8,9% dự báo sản lượng tiêu thụ lên 37.970 tấn (tăng trưởng 11,0%) và tăng 7,4% giả định giá bán bình quân lên 35,2 triệu đồng/tấn (tăng 2,0%).
 • Chúng tôi tăng 80,0% dự báo lãi thuần từ HĐ tài chính lên 172 tỷ đồng (tăng trưởng 14,0%) do phân loại lại thu nhập từ cổ tức từ NTC. Theo ước tính của chúng tôi, thu nhập tài chính tăng nhẹ 5,6% lên 190 tỷ đồng nhờ thu nhập lãi tăng 8,4% lên 140 tỷ đồng và cổ tức nhận được là 39 tỷ đồng từ NTC (tương đương với cổ tức tiền mặt là 6.000đ). Chúng tôi dự báo chi phí tài chính sẽ giảm mạnh xuống 18 tỷ đồng (giảm 46,9%) sau khi chi trả dư nợ còn 436 tỷ đồng trong năm 2021 từ 644 tỷ đồng trong năm 2020.
 • Chúng tôi nâng 15,4% dự báo lợi nhuận từ công ty liên kết lên 185 tỷ đồng (tăng trưởng 127,7%), chủ yếu nhờ tăng dự báo lợi nhuận tại KCN VSIP 3. Chúng tôi tiếp tục dự báo 80ha tại KCN VSIP3 sẽ được bàn giao nhưng tăng thêm 4,6% giả định giá thuê bình quân lên 145 USD/m2 phản ánh chất lượng của KCN VSIP, cao hơn chi phí phát triển dự kiến và giá thị trường hiện tại.
 • Chúng tôi duy trì dự báo lãi thuần khác là 187 tỷ đồng (giảm 81,2%). Chúng tôi dự báo PHR sẽ nhận được 100 tỷ đồng thu nhập từ VSIP3, tương đương 20% lợi nhuận thuần của VSIP3. Chúng tôi cũng giả định PHR sẽ thanh lý 300ha cây cao su (giá bán bình quân: 206 triệu đồng/ha) và theo đó tạo ra 56 tỷ đồng thu nhập khác (giảm 41,0%).

Tóm lại, lợi nhuận thuần sẽ đạt 542 tỷ đồng, giảm 48,0%. EPS dự phóng điều chỉnh 2022 (cho quỹ khen thưởng và phúc lợi) là 3.606đ và P/E dự phóng là 16,9 lần tại thị giá hiện tại.

Năm 2023: cho thuê KCN tăng tốc

Trong năm 2023, chúng tôi kỳ vọng doanh thu cho thuê tại KCN Tân Lập 1 tăng lên sẽ giúp tổng doanh thu tăng trưởng 32,4% lên 2.549 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận từ các công ty liên kết (NTC và VSIP3) sẽ thúc đẩy lợi nhuận thuần tăng trưởng 46,8% lên 796 tỷ đồng. Các giả định chính như sau:

 • Chúng tôi dự báo KCN Tân Lập 1 sẽ cho thuê 30ha (so với 15ha trong năm 2022) và tạo ra 934 tỷ đồng doanh thu cho thuê (tăng trưởng 100,1%). Ngoài ra, chúng tôi giả định giá bán bình quân là 121 USD/m2 (tăng 5,0%).
 • Chúng tôi dự báo doanh thu cao su tăng trưởng 11,8% lên 1.493 tỷ đồng do chúng tôi dự báo sản lượng tiêu thụ tăng trưởng 9,6% lên 41.609 tấn và giá bán bình quân tăng 2,0% lên 35.9 triệu đồng/tấn.
 • Chúng tôi dự báo lãi thuần từ HĐ tài chính giảm nhẹ 2,4% xuống 167 tỷ đồng do chi phí lãi vay tăng. Chúng tôi dự báo vốn đầu tư cơ bản tăng mạnh lên 1.054 tỷ đồng (tăng mạnh 155,3%) sau khi KCN Tân Lập 1 ra mắt trong năm 2022. Điều này sẽ làm tăng mạnh chi phí lãi vay, tăng 121,9% lên 40 tỷ đồng. Thu nhập tài chính dự kiến chỉ tăng 9,6% lên 208 tỷ đồng; trong đó, thu nhập từ lãi chiếm 76,2% (158 tỷ đồng, tăng 12,9%).
 • Lợi nhuận từ các công ty liên kết dự báo tăng trưởng 23,5% lên 229 tỷ đồng, nhờ NTC và VSIP 3. Cụ thể, chúng tôi dự báo NTC sẽ cho thuê 50ha (Giá thuê bình quân: 149 USD/m2, tăng 5,0%) và VSIP sẽ cho thuê 90ha (giá thuê bình quân: 160 USD/m2, tăng 5,0%) trong năm 2023.
 • Chúng tôi dự báo lãi thuần khác tăng 36,6% lên 256 tỷ đồng nhờ lợi nhuận từ VSIP 3 là 145 tỷ đồng (tăng trưởng 15,0%) và thu nhập từ thanh lý cây cao su già cỗi là 105 tỷ đồng (tăng trưởng 89,3%).

Kết hợp lại, lợi nhuận thuần sẽ tăng trưởng mạnh 46,8% lên 796 tỷ đồng trong năm 2023. Theo đó, EPS dự phóng điều chỉnh 2023 là 5.298đ và P/E dự phóng là 11,5 lần tại thị giá.

Rủi ro đối với dự báo của chúng tôi

Các rủi ro KQKD thấp hơn dự báo bao gồm bất kỳ sự chậm trễ triển khai các KCN Tân Lập 1 và VSIP3 cũng như KQKD mảng cao su kém hơn dự báo.

KCN Tân Lập 1 chậm tiến độ. Chúng tôi hiểu rằng dự án hiện vẫn đang trong giai đoạn lập kế hoạch. Chính quyền tỉnh Bình Dương đang hoàn thiện quy hoạch tổng thể chi tiết cho KCN Tân Lập 1.

Mỗi dự án KCN đều phải thực hiện 2 vòng nộp hồ sơ và phê duyệt. Vòng đầu tiên là quy hoạch KCN tổng thể của tỉnh có thể bao gồm rất nhiều dự án được lên kế hoạch phát triển. Vòng thứ hai dành cho một dự án KCN cụ thể – hồ sơ vòng này cần thông tin rất chi tiết bao gồm cơ cấu sử dụng đất, tổng mức đầu tư dự kiến và các mốc thời gian (thường là 50 năm). KCN Tân Lập 1 đang chuẩn bị phê duyệt lần thứ hai.

Quy hoạch KCN Tân Lập 1 sẽ sớm được trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt lần cuối. Hiện tại, chúng tôi kỳ vọng tất cả các phê duyệt cần thiết sẽ đạt được trong năm 2021 và KCN Tân Lập 1 sẽ sẵn sàng cho thuê vào năm 2022. Quá trình nộp hồ sơ và/hoặc phê duyệt kéo dài sẽ là rủi ro chính.

Sự chậm trễ của KCN VSIP3. Mặc dù rất tự tin các tài liệu cần thiết cho KCN VSIP3 sẽ được hoàn thành trong năm 2021 và dự án này sẽ khởi công vào năm 2022, nhưng nếu sự chậm trễ xảy ra, điều này sẽ thể hiện rủi ro giảm đáng kể đối với dự báo năm 2022 của chúng tôi.

Sản lượng tiêu thụ cao su và giá bán bình quân thấp hơn dự báo. Trong khi chúng tôi dự báo giá bán bình quân sẽ duy trì ở mức cao do hạn chế nguồn cung tiềm năng trong bối cảnh nền kinh tế đang phục hồi, nhu cầu từ Trung Quốc hoặc các nơi khác có thể biến động. Ngoài ra, nguồn cung từ các nước sản xuất cao su lớn khác như Malaysia, Myanmar và Thái Lan có thể gia tăng.

Rủi ro KQKD cao hơn dự báo bao gồm giá bán cao su thậm chí cao hơn mức chúng tôi dự báo và có thêm bất kỳ thương vụ chuyển nhượng đất nào xảy ra trong giai đoạn 2021-2023.

Định giá và khuyến nghị

Chúng tôi tăng 21% giá mục tiêu lên 73.200đ (từ 60.300đ). Điều này phản ánh việc điều chỉnh tăng dự báo đối với các giả định về cao su của chúng tôi và định giá tăng đối với khoản đầu tư vào NTC. Theo giá mục tiêu mới, tiềm năng tăng giá là 17%; chúng tôi cũng dự báo tỷ suất cổ tức bền vững là 6,4% với tỷ lệ chi trả là 73%. Duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng.

 • Chúng tôi sử dụng phương pháp SOTP để xác định giá mục tiêu cho PHR:
 • Chúng tôi sử dụng phương pháp DCF để xác định giá trị hiện tại thuần của các KCN trong suốt thời gian hoạt động;
 • Chúng tôi sử dụng phương pháp DCF để xác định giá trị mảng cao su bao gồm giá trị tiêu thụ cao su và thanh lý cây cao su già cỗi;
 • Chúng tôi sử dụng giá trị sổ sách cho các khoản đầu tư khác của PHR và phương pháp RNAV khi cần thiết, và đặc biệt là khoản đầu tư vào NTC (công ty liên kết nắm giữ 32% cổ phần).
 • Chi phí vốn bình quân của chúng tôi tăng 70 điểm phần trăm lên 10,7% (từ 10%). Chúng tôi đã tăng chi phí vốn CSH thêm 30 điểm phần trăm lên 11,2% (từ 10,9%) với phần bù rủi ro vốn CSH tăng lên 9,0% (từ 7,0% trước đây). Chúng tôi cũng sử dụng lãi suất phi rủi ro là 3,0%, hệ số beta 1 năm là 0,92 và chi phí nợ là 7,0%.
 • Chúng tôi tiếp tục áp dụng mức tăng 10% (không đổi) đối với giá trị hợp lý thu được là 66.600đ/cp. Điều này thể hiện lợi thế của 6.690ha đất cao su mà Công ty đang sở hữu.

Bảng 8: Định giá, PHR Cổ phiếu PHR

Phân tích kịch bản

Phân tích kịch bản bao gồm 4 kịch bản và dựa trên giả định bao gồm hoặc loại trừ các dự án KCN trong tương lai (Bảng 3) mà PHR hoặc các công ty liên quan của PHR có thể phát triển hoặc không.

Theo đó, đối với kịch bản tích cực, tiềm năng tăng giá là 36,3% và 82,8% đối với kịch bản tốt nhất trong khi kịch bản tiêu cực cho thấy rủi ro giảm giá chỉ là 1,1%. Các giả định được trình bày trong Bảng 9:

Bảng 9: Phân tích độ nhạy Cổ phiếu PHR

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý