DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224
Đầu tư Cổ phiếu Group Facebook

Cập nhật cổ phiếu PHR – Doanh thu cao su cải thiện trong Q4/2020

Lượt xem: 463 - Ngày:
Chia sẻ

Sự kiện: Công bố KQKD Q4/2020

PHR công bố KQKD Q4/2020 vào tháng 1/2020. Nhờ doanh thu cao su cải thiện và doanh thu ghi nhận một lần từ cho thuê KCN, tổng doanh thu của PHR Q4/2020 đạt 746 tỷ đồng (tăng 55,5% so với cùng kỳ) trong khi thu nhập từ chuyển nhượng đất giúp lợi nhuận thuần tăng lên 379 tỷ đồng (so với lỗ 160 tỷ đồng trong Q4/2019). Tuy nhiên, lưu ý, lợi nhuận thuần Q4/2020 có mức nền so sánh không tương đồng do khoản hoàn nhập bất thường ở Q4/2019.Cổ phiếu PHR

Đồ thị cổ phiếu PHR phiên giao dịch ngày 27/01/2021. Nguồn: AmiBroker

Trong năm 2020, tổng doanh thu đi ngang ở mức 1.632 tỷ đồng trong khi lợi nhuận thuần tăng trưởng 140,2% lên 1.080 tỷ đồng. Động lực tăng trưởng chính là thu nhập từ chuyển nhượng đất và lợi nhuận tăng trưởng tại NTC (PHR sở hữu 32%, Không xếp hạng). Do những yếu tố này cùng với việc doanh thu cao su cải thiện trong Q4/2020, lợi nhuận thuần năm 2020 cao hơn 13% so với dự báo.

Hoạt động chuyển nhượng đất thúc đẩy lợi nhuận Q4/2020

Trong Q4/2020, PHR đã nhận được khoản thanh toán 304 tỷ đồng (35% tổng giá trị giao dịch) từ NTC sau khi chuyển nhượng 345ha đất cho NTC để phát triển KCN Nam Tân Uyên 3 (dự kiến kể từ năm 2021). Tính đến cuối năm 2020, PHR đã nhận được gần đủ 100% tổng số 865 tỷ đồng từ NTC, đúng như dự báo của chúng tôi.

Ghi nhận doanh thu một lần từ mảng KCN

Cổ phiếu PHR ghi nhận doanh thu 156 tỷ đồng (so với 15 tỷ đồng trong Q4/2019) từ hoạt động cho thuê KCN trong Q4/2020, chiếm 65% tổng doanh thu của Q4/2020. Sự chênh lệch lớn là do PHR ghi nhận doanh thu cho thuê một lần trong Q4/2020 so với ghi nhận hàng năm trong Q4/2019.

Trong năm 2020, doanh thu cho thuê KCN là 285 tỷ đồng (giảm 26,9%) sau khi bàn giao khoảng 12ha tại KCN Tân Bình. Kết quả này sát với dự báo cả năm của chúng tôi là 281 tỷ đồng.

Bảng 1: KQKD Q4/2020 và năm 2020, PHR 

Cổ phiếu PHR

Doanh thu mảng cao su khả quan hỗ trợ KQKD Q4/2020

Doanh thu cao su tăng mạnh trong Q4/2020 là một bất ngờ tích cực. Tuy nhiên, đóng góp lợi nhuận mảng này vẫn thấp do chi phí vốn cao. Doanh thu cao su tăng lên 481 tỷ đồng (tăng 11,8% so với cùng kỳ) với sản lượng tiêu thụ ước tính là 14.107 tấn (tăng 17,1% so với cùng kỳ). KQKD mảng cao su trong Q4/2020 lần lượt chiếm 46% và 45% doanh thu và sản lượng tiêu thụ trong năm 2020. Ngoài ra, giá cao su tự nhiên trên thị trường trong Q4/2020 tăng 10- 15% so với cùng kỳ cũng là yếu tố hỗ trợ.

KQKD mảng cao su tích cực hơn dự báo. Trong năm 2020, tổng doanh thu cao su là 1.057 tỷ đồng (giảm 9,3%) và sản lượng tiêu thụ là khoảng 31.500 tấn (giảm 2,6%) đều cao gấp đôi dự báo của chúng tôi. Tuy nhiên, lợi nhuận chỉ tăng nhẹ do chi phí đầu vào và lao động tăng.

KQKD của NTC củng cố lợi nhuận thuần

Lợi nhuận NTC tăng trưởng mạnh cũng đóng góp vào lợi nhuận thuần năm 2020; kết quả thực tế cao hơn 13% so với dự báo năm 2020. Lợi nhuận từ công ty liên kết (bao gồm cả thu nhập từ cổ tức nhằm mục đích so sánh) đạt 14 tỷ đồng trong Q4/2020 và 92 tỷ đồng trong năm 2020 (tăng trưởng 18,3%) so với dự báo là 58 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần thực tế tại NTC tốt hơn dự báo nhờ doanh thu bất thường trong năm 2020 (không được bao gồm trong mô hình dự báo của chúng tôi).

Thu nhập tài chính (chủ yếu là thu nhập lãi tiền gửi và không bao gồm thu nhập cổ tức từ công ty liên kết) đạt 39 tỷ đồng (tăng 71,3% so với cùng kỳ), cao hơn 10,6% so với dự báo là 36 tỷ đồng trong Q4/2020. Lũy kế cả năm 2020, thu nhập tài chính ở mức 121 tỷ đồng (tăng trưởng 20,9%), nhìn chung sát với dự báo của chúng tôi là 118 tỷ đồng.

Chi phí tài chính trong Q4/2020 là 34 tỷ đồng (tăng 62,0%) cao hơn nhiều so với dự báo là 11 tỷ đồng, trong khi cao hơn 76% dự báo chi phí tài chính năm 2020. Điều này phản ánh chi phí lãi vay tăng 61,9% sau khi tăng dư nợ để tài trợ cho mảng kinh doanh cao su. Do đó, tổng dư nợ tăng 24,3% so với cùng kỳ lên 644 tỷ đồng vào cuối năm 2020, cao hơn 22,7% so với dự báo.

Chi phí bán hàng & quản lý trong Q4/2020 tăng 29,0% so với cùng kỳ lên 47 tỷ đồng do doanh thu mảng cao su tăng trong Q4/2020 tuy nhiên, kết quả lũy kế cả năm vẫn đi ngang ở mức 113 tỷ đồng và chiếm 6,9% tổng doanh thu, cao hơn 6,0% so với dự báo.

Dự báo đang được xem xét

Chúng tôi hiện dự báo lợi nhuận thuần năm 2021 giảm nhẹ 5,0% xuống 1.026 tỷ đồng. Hoạt động chuyển nhượng đất tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong năm 2021, bao gồm chuyển giao 691ha đất cho VSIP để phát triển KCN VSIP3.

Giá mục tiêu hiện tại là 60.300đ dựa trên phương pháp SOTP. Chúng tôi đang xem xét các dự báo và khuyến nghị đối với cổ phiếu.

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý