DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu NVL – Kế hoạch doanh thu và LNST trừ lợi ích CĐTS 2018 phù hợp với dự báo

Lượt xem: 587 - Ngày:
Chia sẻ

Kế hoạch doanh thu và LNST trừ lợi ích CĐTS 2018 phù hợp với dự báo của chúng tôi, trình trả cổ tức tỷ lệ 20% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu cho năm 2018.

Đồ thị cổ phiếu NVL cập nhật ngày 02/04/2018. Nguồn: AmiBroker

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) vừa công bố tài liệu ĐHCĐ và kế hoạch 2018. Theo đó, công ty dự kiến năm 2018 doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS sẽ tăng lần lượt 83% và 29%, phù hợp với dự báo của chúng tôi. Công ty không giải thích thêm về mục tiêu doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng doanh thu sẽ tăng mạnh hơn so với lợi nhuận do các khoản lãi tài chính năm 2017 phát sinh từ việc hợp nhất một số công ty con.

Ban lãnh đạo trình tỷ lệ trả cổ tức tối đa 20% cho năm 2018, bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu. Ban lãnh đạo trình kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP cho nhân viên với lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa bằng 2,5% lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành và giá phát hành không dưới 10.000VND/cổ phiếu. Ban lãnh đạo không công bố thời gian hạn chế chuyển nhượng.

Ban lãnh đạo cũng trình kế hoạch hoán đổi 6,8 triệu cổ phiếu ưu đãi thành 13,6 triệu cổ phiếu mới (1,6% cổ phiếu lưu hành hiện nay) trong Quý 3 hoặc 4 2018. Kế hoạch này phù hợp với điều khoản hoán đổi cổ phiếu ưu đãi.

Theo giá đóng cửa phiên hôm nay, NVL giao dịch tại mức P/E và P/B 2018 lần lượt 24,5 lần và 4,1 lần.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

0912 842 224 Mở tài khoản CK