DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu NT2 – Khuyến nghị khả quan với giá mục tiêu 24.700 đồng/cp

Lượt xem: 180 - Ngày:
Chia sẻ

EPS dự kiến thấp trong năm 2021, phục hồi mạnh trong năm 2022 – Cập nhậtCổ phiếu NT2

Đồ thị cổ phiếu NT2 phiên giao dịch ngày 23/02/2021. Nguồn: AmiBroker

  • Chúng tôi giảm giá mục tiêu cho CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) thêm 6% còn 24.700 đồng/CP do điều chỉnh giảm dự báo lợi nhuận năm 2021/2022 và hạ khuyến nghị từ MUA còn KHẢ QUAN. Chúng tôi cũng chuyển sang áp dụng 100% phương thức chiết khấu dòng tiền (DCF) so với áp dụng cả 3 phương thức DCF, P/E và EV/EBITDA trong mô hình định giá như trước đây.
  • Chúng tôi giảm dự báo LNST báo cáo năm 2021/2022 thêm 26%/6% so với dự báo trước đây chủ yếu do giả định sản lượng điện thương phẩm thấp hơn. Chúng tôi tăng dự báo lợi nhuận giai đoạn 2023-2025 thêm trung bình 8% khi chúng tôi tăng giá hợp đồng mua bán điện (PPA) cố định thêm 10 đồng/kWh.
  • Chúng tôi cũng giảm dự báo cổ tức tiền mặt năm 2021 từ 2.000 đồng/CP còn 1.500 đồng/CP do mức giảm lợi nhuận kể trên.
  • Dựa theo dự báo của chúng tôi, Cổ phiếu NT2 hiện được giao dịch tại EV/EBITDA dự phóng năm 2021 là 5,3 lần – thấp hơn khoảng 50% so với trung vị EV/EBITDA trượt của các công ty cùng ngành trong khu vực (đối với các nhà máy điện riêng lẻ).
  • Chúng tôi dự báo cổ tức năm 2021/2022/2023 lần lượt ở mức 1.500/2.500/3.000 đồng/CP, tương ứng lợi suất cổ tức hấp dẫn trong khoảng 7%-13%, so với trung vị lợi suất trượt của các công ty cùng ngành chỉ ở mức 2,5%.
  • Yếu tố hỗ trợ: tỷ lệ thanh toán cổ tức cao hơn dự kiến.
  • Rủi ro: giá khí cao hơn dự kiến trong năm 2021.

Cổ phiếu NT2

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý