DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu NLG – Tiến độ tích cực của Waterpoint củng cố triển vọng tăng trưởng

Lượt xem: 498 - Ngày:
Chia sẻ

Chúng tôi giữ khuyến nghị MUA dành cho CTCP Đầu tư Nam Long (NLG) và giá mục tiêu 41.900VND/cổ phiếu.

Đồ thị cổ phiếu NLG cập nhật ngày 25/05/2018. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu NLG cập nhật ngày 25/05/2018. Nguồn: AmiBroker

Chúng tôi điều chỉnh tăng định giá đối với quỹ đất Waterpoint của NLG bằng cách tăng tỷ lệ thặng dư dành cho giá trị sổ sách từ 50% lên 100% khi cho rằng dự án có thể đóng góp lợi nhuận trong Quý 4/2018 hoặc Quý 1/2019.

Tuy nhiên, điều đó cũng bị bù lại khi mô hình định giá được phản ánh các yếu tố gây pha loãng sau (1) kế hoạch chào bán ra công chúng tối đa 40 triệu cổ phiếu (21% tổng lượng cổ phiếu đã phát hành) thông qua hình thức đấu giá cho nhà đầu tư trong và ngoài nước trong tháng 06 hoặc 07/2018 với mức giá giả định phát hành 30.000VND/cổ phiếu và (2) 24,6 triệu cổ phiếu mới do chuyển đổi trái phiếu Keppel.

Tốc độ bàn giao tại các dự án nhanh hơn và chuyển nhượng cổ phần tại Akari City (Hoàng Nam) sẽ củng cố lợi nhuận còn lại trong quý, qua đó hỗ trợ công ty đạt được dự báo 2018 LNST sau lợi ích CĐTS của chúng tôi là 709 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2017.

Trên cơ sở sau chào bán và chuyển đổi, định giá của NLG vẫn rất hấp dẫn tại mức P/B 2018 là 1,3 lần, P/E 9 lần và PEG 3 năm là 0,3 lần.

Yếu tố hỗ trợ: Xác nhận thông tin chi tiết liên quan đến kế hoạch mở rộng quỹ đất với diện tích 10-50ha.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

0912 842 224 Mở tài khoản CK