DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu MWG – Triển vọng tăng trưởng tiếp tục ở mức 2 con số

Lượt xem: 920 - Ngày:
Chia sẻ

KQKD Q3 sát với dự báo của chúng tôi – Doanh thu thuần Q3 tăng mạnh 20,3% so với cùng kỳ đạt 25.142 tỷ đồng với LNST của công ty mẹ thậm chí còn tăng mạnh hơn, tăng 32,1% so với cùng kỳ đạt 855 tỷ đồng. So với Q2, doanh thu thuần Q3 giảm 5,5% còn LNST của công ty mẹ giảm 20,8% do yếu tố mùa vụ.

Đồ thị cổ phiếu MWG phiên giao dịch ngày 05/11/2019. Nguồn: AmiBroker.

Công ty đã hoàn thành được 83,3% kế hoạch lợi nhuận năm 2019 sau 9 tháng – Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 76.763 tỷ đồng, tăng 17,2% so với cùng kỳ và LNST của công ty mẹ đạt 2.975 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ. Cổ phiếu MWG đã hoành thành được 70,8% kế hoạch doanh thu và 83,3% kế hoạch lợi nhuận đề ra cho cả năm sau 9 tháng. Lợi nhuận thực hiện 9 tháng bằng 77,8% dự báo cho cả năm của HSC.

Bảng 1:   MWG – KQKD hợp nhất Q3/2019

Doanh thu thuần tăng mạnh 20,3% so với cùng kỳ nhưng giảm 5,5% so với quý liền trước do yếu tố mùa vụ – So với Q3/2018, doanh thu thuần Q3/2019 tăng 20,3% nhờ kết quả khả quan của chuỗi Điện máy xanh và Bách hóa xanh, nhờ (1) doanh thu bình quân mỗi cửa hàng tăng và (2) Công ty mở thêm cửa hàng mới một cách nhanh chóng.

Trong Q3, MWG đã mở thêm 257 cửa hàng mới gồm 69 cửa hàng ĐMX và 188 cửa hàng BHX cộng với 11 của hàng Điện Thoại Siêu Rẻ.

So với Q2/2019, doanh thu thuần giảm 5,5% so với quý liền trước vì Q3 thường là mùa thấp điểm của doanh số bán ĐTDĐ và hàng điện máy trong khi Q2 là mùa cao điểm.

Tỷ suất lợi nhuận gộp cải thiện đáng kể nhờ cơ cấu doanh thu hiệu quả hơn – Tỷ suất lợi nhuận gộp chung đạt 19,7%; tăng đáng kể từ mức 17,7% trong Q3/2018 và 17,8% trong Q2/2019. Do tỷ trọng đóng góp cao hơn của những sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận cao như điều hòa không khí, đồ gia dụng, đồ dùng nhà bếp, thực phẩm tươi sống và hàng tiêu dùng nhanh.

Đồng thời, chi phí bán hàng & quản lý cũng tăng mạnh do số lượng cửa hàng tăng nhanh chóng – Chi phí bán hàng & quản lý tăng mạnh 35,6% so với cùng kỳ và tăng 13,4% so với quý liền trước; theo đó tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu tăng mạnh lên 15,3% từ 13,5% trong Q3/2018 và 12,7% trong Q2/2019. Số lượng cửa hàng mới được mở trong Q3 lớn nhất từ trước đến nay với chi phí cố định đã từ các cửa hàng mới này như chi phí nhân viên và chi phí thuê mặt bằng trong khi doanh thu vẫn còn khiêm tốn.

Mặc dù chi phí bán hàng & quản lý tăng, tỷ suất lợi nhuận hoạt động và tỷ suất lợi nhuận thuần vẫn cải thiện một chút so với cùng kỳ – Tỷ suất lợi nhuận hoạt động tăng 0,2% từ 4,2% trong Q3/2018 lên 4,4% trong Q3 năm nay; trong khi tỷ suất lợi nhuận thuần tăng 0,3% từ 3,1% trong Q3/2018 lên 3,4% trong Q3/2019 nhờ tỷ suất lợi nhuận gộp tăng đã bù đắp hết cho tác động tiêu cực từ chi phí bán hàng & quản lý tăng.

Những chỉ tiêu KQKD chủ chốt 9 tháng đầu năm khả quan với doan thu thuần vẫn tăng trưởng ở mức 2 con số, đạt 17,2% so với cùng kỳ và LNST vẫn tăng trưởng ở mức ấn tượng là 36% so với cùng kỳ. Tỷ suất lợi nhuận thuần tăng 0,6% sov ới năm ngoái lên 3,9%.

Những thay đổi quan trọng trên bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  • Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 4,8% so với quý liền trước và giảm 19,1% so với đầu năm còn 1.247 tỷ đồng.
  • Hàng tồn kho là 17.386 tỷ đồng, tăng 3,9% so với quý liền trước nhưng giảm 2,4% so với đầu năm. Hàng tồn kho tăng so với quý liền trước chủ yếu do hàng tồn kho điện thoại, máy tính sách tay, hàng điện máy, hàng bách hóa, đồng hồ và kính mắt tăng.
  • Vay nợ ngắn hạn tổng cộng là 8.916 tỷ đồng, giảm 2% so với quý liền trước nhưng tăng 52,7% so với đầu năm; lý giải cho việc các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng mạnh 830% so với đầu năm.
  • Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD dương mạnh 3.445 tỷ đồng, tăng 52,5% so với cùng kỳ và cao hơn LNST trong kỳ là 2.975 tỷ đồng.

HSC duy trì dự báo cho năm 2019 với doanh thu đạt 108.340 tỷ đồng, tăng trưởng 20% và LNST của công ty mẹ đạt 3.822 tỷ đồng, tăng trưởng 32,2%. Chúng tôi duy trì đánh giá Mua vào đối với cổ phiếu MWG với giá mục tiêu là 164.400đ.

Nguồn: HSC

 

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý