DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu MWG – Quá trình mở rộng BHX thận trọng hơn

Lượt xem: 440 - Ngày:
Chia sẻ

Chúng tôi giữ khuyến nghị MUA dành cho MWG với tổng mức sinh lời 67%. PEG 3 năm hiện ở mức hấp dẫn 0,6.

Đồ thị cổ phiếu MWG cập nhật ngày 27/04/2018Đồ thị cổ phiếu MWG cập nhật ngày 27/04/2018. Nguồn: AmiBroker

Chúng tôi điều chỉnh giảm giá mục tiêu 3%, với việc điều chỉnh giảm dự báo số cửa hàng Bách Hóa Xanh, khi ban lãnh đạo chuyển hướng sang ưu tiên chất lượng cửa hàng (doanh thu/ cửa hàng) thay vì số lượng đơn thuần.

Theo đó, chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng kép hàng năm của LNST gia đoạn 2017-2020 từ 23% xuống 21%.

Dự báo 2018: LNST tăng 33% nhờ Điện Máy Xanh, một phần bù đắp bởi mức lỗ 5.5 triệu USD của Bách Hóa Xanh.

Yếu tố hỗ trợ: Tốc độ mở rộng chuỗi Bách Hóa Xanh nhanh hơn so với dự báo.

Yếu tố bất lợi: Tốc độ mở rộng Bách Hóa Xanh chậm, cạnh tranh gay gắt từ các kênh thương mại điện tử thuần túy.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác