DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu MWG – Lợi nhuận 8 tháng đầu năm 2020 vượt dự báo

Lượt xem: 633 - Ngày:
Chia sẻ

Sự kiện: Công bố KQKD tháng 8/2020

MWG công bố KQKD tháng 8 tích cực, với doanh thu thuần là 8.662 tỷ đồng (tăng 9,3% so với cùng kỳ, đi ngang so với tháng trước), và lợi nhuận thuần là 326 tỷ đồng (tăng 14,0% so với cùng kỳ và đi ngang so với tháng trước).

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2020, doanh thu thuần là 72.970 tỷ đồng (tăng 6,0% so với cùng kỳ) và lợi nhuận thuần là 2.679 tỷ đồng (giảm 0,7% so với cùng kỳ). KQKD 8 tháng đầu năm đạt 74,9% dự báo lợi nhuận thuần cả năm của chúng tôi (3.579 tỷ đồng, giảm 6,7%), lợi nhuận thuần thực tế trong 8 tháng đầu năm 2020 vượt dự báo của chúng tôi.

Cổ phiếu MWG

Đồ thj cổ phiếu MWG phiên giao dịch ngày 23/09/2020. Nguồn AmiBroker

BHX là động lực tăng trưởng doanh thu

Doanh thu thuần tháng 8 tăng 9,3% so với cùng kỳ lên 8.662 tỷ đồng nhờ doanh thu BHX tăng 86,3% so với cùng kỳ (1.980 tỷ đồng) và doanh thu ĐMX tăng 4,1% so với cùng kỳ (4.194 tỷ đồng). Trong khi đó, doanh thu TGDĐ tiếp tục giảm 10,0% so với cùng kỳ.

So với tháng trước, doanh thu thuần gần như đi ngang (giảm 0,1% so với tháng trước) cũng nhờ doanh thu BHX tăng 10,3% so với tháng trước trong bối cảnh doanh thu TGDĐ và ĐMX thấp hơn so với tháng 7 khi giảm lần lượt 3,4% và 2,4% so với tháng trước. Những KQKD kém tại TGDĐ và ĐMX đã được dự báo do hậu quả của việc nhu cầu các mặt hàng không thiết yếu sụt giảm và việc 180 cửa hàng bị đóng cửa hoặc ảnh hưởng do sự trở lại của COVID-19 ở Đà Nẵng và một số tỉnh thành khác.

Doanh thu tăng và lỗ tại BHX giảm nâng đỡ lợi nhuận thuần

Lợi nhuận thuần tháng 8 tăng mạnh 14,0% so với cùng kỳ nhờ (1) tăng trưởng doanh thu 9,3% so với cùng kỳ, (2) tỷ trọng lỗ của BHX so với tổng doanh thu thuần của toàn công ty giảm, theo thông tin từ BLĐ và (3) chi phí cố định/doanh thu giảm tại chuỗi TGDĐ và ĐMX.

Công ty chưa công bố lợi nhuận thuần theo tháng và năm của BHX, nhưng chúng tôi hiểu là mặc dù BHX vẫn còn lỗ, tỷ suất lỗ/doanh thu của BHX đang giảm dần từng tháng nhờ biên lợi nhuận gộp tốt hơn.

Bảng 1: KQKD 8 tháng đầu năm của MWG Cổ phiếu MWG

Bảng 2: Chuỗi TGDĐ Cổ phiếu MWG

Bảng 3: Chuỗi ĐMX Cổ phiếu MWG

Bảng 4: Chuỗi BHX Cổ phiếu MWG

Bảng 5: Doanh thu theo tháng và theo chuỗi cửa hàng của MWG Cổ phiếu MWG

Duy trì đánh giá Mua vào; giá mục tiêu và dự báo đang được xem xét

Chúng tôi duy trì đánh giá Mua vào Cổ phiếu MWG với giá mục tiêu là 130.600đ. Chúng tôi hiện dự báo lợi nhuận thuần năm 2020 là 3.579 tỷ đồng (giảm 6,7%) và lợi nhuận thuần năm 2021 là 4.368 tỷ đồng (tăng 22,1%). Do KQKD 8 tháng đầu năm cao hơn dự báo, chúng tôi đang xem xét lại dự báo.

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý