DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu MWG – Khuyến nghị mua vào với giá mục tiêu 110.600 đồng/cp

Lượt xem: 153 - Ngày:
Chia sẻ

Công ty đặt kế hoạch giảm 10% lợi nhuận ròng trong năm 2020

  • Trong kế hoạch kinh doanh đề ra cho năm 2020 trình ĐHCĐ, MWG đặt kế hoạch doanh thu thuần là 110.000 tỷ đồng, tăng trưởng 7,7% và lợi nhuận thuần là 3.450 tỷ đồng, giảm 10,1%

Cổ phiếu MWG

Đồ thị cổ phiếu MWG phiên giao dịch ngày 21/05/2020. Nguồn: AmiBroker

  • Kế hoạch của Công ty lạc quan hơn dự báo của chúng tôi với doanh thu là 104.197 tỷ đồng, tăng trưởng 2% và lợi nhuận thuần là 3.152 tỷ đồng, giảm 17,8%. Kế hoạch doanh thu thuần của Cổ phiếu MWG cao hơn 5,6% so với dự báo của chúng tôi trong khi kế hoạch lợi nhuận thuần cao hơn 9,4%.
  • Công ty kỳ vọng doanh thu chuỗi BHX tăng trưởng 104% (thấp hơn một chút so với dự báo của chúng tôi là 109%). Tuy nhiên kế hoạch doanh thu chuỗi TGDĐ và ĐMX cao hơn dự báo của chúng tôi. MWG kỳ vọng doanh thu chuỗi TGDĐ và ĐMX giảm gần 4% trong khi HSC dự báo giảm 10,7%.
  • Kịch bản cơ sở của Công ty là dịch Covid-19 sẽ được khống chế hoàn toàn vào tháng 4 và sẽ không có làn sóng lây nhiễm lần thứ 2 xảy ra tại Việt Nam. Mặc dù dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng đến thu nhập khả dụng và nhu cầu nói chung, chúng tôi thấy hoạt động kinh doanh của MWG hầu như chỉ phụ thuộc thị trường nội địa và ít chịu ảnh hưởng của các yếu tố vĩ mô thế giới.
  • Trong năm 2020, MWG sẽ chi trả cổ tức cho năm 2019 với mức tối đa là 1.500đ/cp. Trong năm 2019, MWG đã chi trả cổ tức tiền mặt cho năm 2018 là 1.500đ/cp.
  • Mặc dù đặt kế hoạch lợi nhuận giảm trong năm 2020, HĐQT của MWG vẫn đề xuất chương trình ESOP dựa trên KQKD năm 2020. Nếu lợi nhuận sau thuế giảm dưới 20%, Công ty sẽ phát hành cổ phiếu ESOP; và số lượng cổ phiếu ESOP phát hành tối đa là 3% số lượng cổ phiếu lưu hành.
  • Chúng tôi duy trì đánh giá Mua vào với giá mục tiêu là 110.600đ. Chúng tôi giữ nguyên dự báo của mình cho MWG. Chúng tôi dự báo lợi nhuận thuần năm 2020 đạt 3.152 tỷ đồng, giảm 17,8% và dự báo lợi nhuận thuần năm 2021 đạt 3.982 tỷ đồng, tăng trưởng 26,3%.

Cổ phiếu MWG

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý