DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu MWG – Khả quan

Lượt xem: 498 - Ngày:
Chia sẻ

Nhận định từ ĐHCĐTN của MWG (Cổ phiếu MWG) – Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động đã tổ chức ĐHCĐTN vào thứ Sáu tuần trước, và sau đây là những ghi nhận chính của chúng tôi.

Đồ thị cổ phiếu MWG phiên giao dịch ngày 26/03/2019. Nguồn: AmiBrokerĐồ thị cổ phiếu MWG phiên giao dịch ngày 26/03/2019. Nguồn: AmiBroker

Kết luận nhanh – Đại hội diễn ra thuận lợi với tất cả các tờ trình đều được thông qua. Công ty đặt kế hoạch LNST năm 2019 đạt 3.571 tỷ đồng, tăng trưởng 24,0%, và khá sát với dự báo của chúng tôi, là 3.623 tỷ đồng, tăng trưởng 25,9%. Chuỗi điện máy sẽ là động lực tăng trưởng lợi nhuận chính cho năm nay, trong khi đó triển vọng dài hạn phụ thuộc vào chuỗi bách hóa. Cổ đông đã thông qua phương án phát hành ESOP với khối lượng phát hành tối đa là 3% tổng số cổ phiếu đang lưu hành, và phương án trả cổ tức tiền mặt 1.500đ/cp. Tiếp tục đánh giá Khả quan. Theo mô hình định giá theo phương pháp chiết khấu dòng tiền, chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 144.000đ/cp, tương đương P/E 2019 là 18,5 lần.

Mục tiêu LNST năm 2019 tăng trưởng 24,0% – Cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019, với doanh thu đạt 108.468 tỷ đồng, tăng trưởng 25,4%, và LNST đạt 3.571 tỷ đồng, tăng trưởng 24,0%. Mảng điện máy được kỳ vọng tiếp tục đóng góp lợi nhuận chính, với mục tiêu tăng thị phần lên 40%, trong khi đó mục tiêu của mảng điện thoại di động là duy trì vị thế dẫn đầu và mức tăng trưởng tích cực so với thị trường.

Tăng trưởng của chuỗi Điện máy sẽ được hỗ trợ bởi số lượng cửa hàng tăng 20% cũng như sự cải thiện ở mô hình cửa hàng, danh mục hàng hóa và ứng dụng mã QR – Đến cuối năm 2018, MWG có 750 cửa hàng Điện máy. Công ty dự kiến sẽ mở thêm nhiều cửa hàng mới và chuyển đổi các cửa hàng điện thoại thành cửa hàng điện máy, từ đó nâng tổng số cửa hàng lên 900 vào cuối năm 2019. Hơn nữa, khoảng 200 cửa hàng sẽ được sắp xếp lại để tối ưu hóa việc trưng bày sản phẩm, và các cửa hàng này dự báo sẽ tăng trưởng doanh thu bình quân 30%. Công ty cũng bổ sung thêm hàng hóa và áp dụng mã QR cho toàn bộ sản phẩm bày bán, giá sản phẩm và các chương trình khuyến mãi ở cửa hàng.

Chuỗi Bách hóa dự kiến sẽ tăng tiếp tục tăng trưởng ở cả các cửa hàng và trung tâm phân phối, với tham vọng trong mở rộng và nâng cấp cửa hàng đồng thời đẩy mạnh tỷ suất lợi nhuận gộp – Vào cuối năm 2018, MWG có 405 cửa hàng Bách Hóa Xanh, gồm 365 cửa hàng theo mô hình tiêu chuẩn và 40 cửa hàng theo mô hình cũ. Công ty dự kiến sẽ nâng cấp toàn bộ 40 cửa hàng mô hình cũ theo mô hình tiêu chuẩn hay trở thành các cửa hàng lớn trong năm 2019. Một cửa hàng theo mô hình tiêu chuẩn sẽ có cá, thịt, hoa quả và rau củ tươi trong danh mục hàng hóa. Trong năm 2018, MWG đã chuyển đổi khoảng 200 cửa hàng mô hình cũ theo mô hình tiêu chuẩn, đóng cửa một số cửa hàng mô hình cũ trong quá trình chuyển đổi, đồng thời mở mới 100 cửa hàng tiêu chuẩn, nâng tổng số cửa hàng lên 405 (tăng 43,1%) vào cuối năm. Bên cạnh đó, tổng số cửa hàng dự kiến sẽ tăng 72,8% từ 405 vào cuối năm 2018 lên 700 vào cuối năm 2019. Công ty cũng nhận thấy tiềm năng tăng tỷ suất lợi nhuận của chuỗi bách hóa nhờ cải thiện việc mua hàng, áp dụng các chương trình khuyến mãi và marketing hiệu quả và quản lý chuỗi cung ứng hàng tươi sống tốt hơn.

Công ty sẽ trả cổ tức tiền mặt 2018 là 1.500đ/cp – Cổ đông đã thông qua phương án trả cổ tức tiền mặt năm 2018 là 1.500đ/cp, không đổi so với mức cổ tức tiền mặt năm 2017, tương đương tỷ lệ cổ tức/giá là 1,8% và tỷ lệ chi trả cổ tức là 23,6%.

Tiếp tục phát hành ESOP với khối lượng phát hành tốt đa là 3% tổng số cổ phiếu đang lưu hành nếu LNST năm 2019 tăng trưởng 10% hoặc cao hơn – MWG sẽ phát hành ESOP cho người lao động nếu tăng trưởng LNST năm 2019 đạt 10% hoặc cao hơn. Khối lượng phát hành tối đa là 3% tổng số cổ phiếu đang lưu hành và sẽ phụ thuộc vào tăng trưởng LNST thực tế năm 2019 cũng như biến động của cổ phiếu MWG so với VNindex.

Hai thành viên HĐQT mới – Cổ đông đã bầu ông Đoàn Văn Hiểu Em, Tổng giám đốc làm thành viên HĐQT mới, và ông Đào Thế Vinh, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Cổng Vàng – Golden Gate làm Thành viên hội đồng quản trị độc lập.

HSC dự báo LNST tăng trưởng 25,9% trong năm 2019 – Cho năm 2019, HSC dự báo MWG sẽ đạt doanh thu thuần 108.870 tỷ đồng (tăng trưởng 23,4%) và LNST đạt 3.623 tỷ đồng (tăng trưởng 25,9%). Các giả định của chúng tôi gồm:

 1. Đối với chuỗi TGDĐ, chúng tôi dự báo doanh thu đạt 34.375 tỷ đồng (tăng trưởng 3,3%). Giả định của chúng tôi là: (1) số lượng cửa hàng là 1.000 cửa hàng (giảm 3,1%); (2) tăng trưởng doanh thu bình quân mỗi cửa hàng là 6,8% và (3) thị phần của MWG sẽ giữ nguyên ở khoảng 45%.
 2. Đối với chuỗi điện máy, chúng tôi dự báo doanh thu đạt 60.844 tỷ đồng (tăng trưởng 27,7%). Giả định của chúng tôi là: (1) đến cuối năm số lượng cửa hàng sẽ tăng lên 900 cửa hàng (tăng 20,0%); (2) tăng trưởng doanh thu bình quân mỗi cửa hàng là 10% và (3) thị phần của MWG sẽ tăng tiếp từ 35,4% tại thời điểm cuối năm 2018 lên khoảng 41,7% vào cuối năm 2019.
 3. Đối với chuỗi Bách hóa xanh, chúng tôi dự báo doanh thu đạt 10.830 tỷ đồng (tăng trưởng 153,5%). Giả định của chúng tôi là đến cuối năm MWG sẽ mở thêm 295 cửa hàng mới, nâng số lượng cửa hàng Bách hóa xanh lên 700 cửa hàng trong khi đó doanh thu bình quân mỗi cửa hàng đạt 1.633 triệu đồng/tháng (tăng 60,0%).
 4. Chúng tôi ước tính lợi nhuận gộp đạt 19.185 tỷ đồng (tăng trưởng 25,5%). Chúng tôi cũng giả định tỷ suất lợi nhuận gộp tăng nhẹ từ 17,7% trong năm 2018 lên 18,0% trong năm 2019 nhờ tỷ suất lợi nhuận gộp của chuỗi Bách hóa xanh tăng từ 15,9% năm 2018 lên 20,0% năm 2019.
 5. Chúng tôi dự báo lỗ tài chính thuần là 108,4 tỷ đồng (tăng 14,7%) với tỷ lệ nợ ngắn hạn/doanh thu giảm xuống 5,5% từ 6,4% trong năm 2018.
 6. Chúng tôi giả định lỗ từ các công ty liên doanh là 3,0 tỷ đồng do chuỗi bán lẻ dược phẩm An Khang sẽ vẫn lỗ.
 7. Chúng tôi giả định tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu tăng nhẹ lên 13,5%, cao hơn so với mức 13,2% trong năm 2018, do chuỗi bách hóa xanh có tỷ lệ chi phí bán hàng & doanh thu cao hơn (là 23,3%) sẽ đóng góp doanh thu nhiều hơn.

Theo đó, EPS dự phóng 2019 là 7.758; tương đương P/E dự phóng 2019 là 10,8 lần.

Chuỗi TGDĐ sẽ tăng trưởng dưới 10% mỗi năm trong những năm tới – MWG đã xây dựng thành công và giữ vững vị thế dẫn đầu thị trường trong vài tháng qua, với 45% thị phần. Đồng thời, số lượng cửa hàng TGDĐ đã vượt mức tối ưu với nhiều cửa hàng mở mới dẫn đến sự chồng chéo. Tăng trưởng doanh thu bình quân mỗi cửa hàng âm trong năm 2017 cho thấy thực tế này. MWG hiện đang nỗ lực giảm số lượng cửa hàng TGDĐ về mức tối ưu bằng cách chuyển đổi một số cửa hàng sang mô hình điện máy. Do đó, tăng trưởng của chuỗi TGDĐ sẽ ở mức tương đương với tăng trưởng của thị trường điện thoại di động vốn đã bão hòa, là dưới 10%.

Chuỗi điện máy sẽ là động lực tăng trưởng chính trong 2-3 năm tới – Đến cuối năm 2018, thị phần bán lẻ điện máy của MWG là khoảng 35%. Tuy nhiên, thị trường điện máy vẫn khá phân mảnh với các chuỗi bán lẻ điện máy khác chiếm tổng cộng khoảng 25% thị phần trong khi đó các cửa hàng nhỏ chiếm khoảng 40%. Chúng tôi tin rằng tiềm năng cho MWG để mở rộng và củng cố phân khúc này trong 2-3 năm tới vẫn rất lớn, đến khi thị phần tăng lên khoảng 40-41% và tổng số cửa hàng tăng lên khoảng 950 cửa hàng, tương tự như quá trình mở rộng ở mảng TGDĐ.

Triển vọng dài hạn phụ thuộc vào chuỗi bách hóa xanh – Chuỗi TGDĐ không còn đóng góp doanh thu chủ chốt và như đã đề cập trên đây, chuỗi Điện máy sẽ là động lực tăng trưởng chính trong 3 năm tới. Sau đó, MWG kỳ vọng chuỗi bách hóa xanh sẽ nhanh chóng bù đắp phần sụt giảm trong tăng trưởng sau khi chuỗi Điện máy đạt mức tối ưu về số lượng cửa hàng cũng như thị phần.

Chuỗi bách hóa xanh cho thấy tiềm năng lớn – Theo số liệu của Tổng cục thống kê, thị trường bách hóa của Việt Nam có giá trị khoảng 60 tỷ USD/năm, với tốc độ tăng trưởng tương đương GDP. Trong đó, khoảng 70% giá trị thị trường là tiêu thụ ở khu vực đô thị và 30% còn lại là tiêu thụ tại khu vực nông thôn. Thị trường bách hóa cũng rất manh mún, với các kênh bán lẻ hiện tại chiếm khoảng 5% tổng thị phần, trong khi đó các kênh bán hàng truyền thống như chợ truyền thống, chiếm khoảng 95% thị trường. Với mức GDP trên đầu người hiện tại cùng với những đặc trưng về dân số tại khu vực đô thị của Việt Nam, chúng tôi tin rằng các kênh bán lẻ hiện tại sẽ nhanh chóng mở rộng và gia tăng thị phần lên khoảng 30-40% ở khu vực đô thị, tương đương 20-28% thị trường chung từ mức 5% hiện tại.

Chuỗi bách hóa xanh đang hoạt động rất tốt – MWG đang vận hành rất tốt chuỗi bách hóa xanh hoàn toàn mới xét về hệ thống ERP, vị trí cửa hàng, mô hình bày bán và hàng hóa tồn kho sau quá trình thử nghiệm và sửa lỗi tập trung. Tăng trưởng doanh thu mỗi cửa hàng đạt mức ấn tượng trong năm 2018, là 80% và đây là bằng chứng cho thấy tiềm năng của mảng kinh doanh mới này.

 1. Mức độ chấp nhận cao từ dân cư trong khu vực đô thị đối với các mô hình bán lẻ bách hóa hiện tại, và
 2. MWG đã được những bước thành công ban đầu trong bán lẻ hàng tạp hóa.

Tuy nhiên vẫn còn những điều chưa chắc chắn – MWG có 423 cửa hàng bách hóa tính đến tháng 2/2019, gồm 360 cửa hàng tại TPHCM và 63 cửa hàng tại các tỉnh khác gồm Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Long An,  Bến Tre, Cần Thơ, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh và Tây Ninh. Trong khi kết quả hoạt động hiện cho thấy bức tranh sáng sủa ở mảng này như tăng trưởng doanh thu mỗi cửa hàng tốt, tỷ suất lợi nhuận gộp tăng, hệ thống cửa hàng mở rộng, thì chúng tôi vẫn nhận thấy những một số điều chưa chắc chắn.

 1. Việc mở rộng tại TPHCM sẽ gặp nhiều thách thức hơn ban đầu – Cạnh tranh gia tăng khi Saigon Coop, đơn vị bán lẻ bách hóa có kinh nghiệm và thương hiệu được nhận diện rộng rãi đã mở nhiều cửa hàng Coop Food với mô hình tương tự, danh mục hàng hóa tương tự, tại các vị trí tương tự BHX với chất lượng dịch vụ tương đương vào cuối năm 2018. Giá thuê cửa hàng và chi phí nhân công tăng cũng là những vấn đề mà MWG phải đối mặt trong quá trình mở rộng hệ thống cửa hàng tại TPHCM.
 2. Việc mở rộng tại các tỉnh khác thậm chí còn khó khăn hơn – Trước hết, chiến lược giá với tiêu chí “rẻ hơn chợ truyền thống” của MWG có thể sẽ không áp dụng được ở các tỉnh là khu vực sản xuất nông sản chủ chốt như trái cây, rau củ, hải sản, thịt lợn, thịt gà và trứng do MWG phải mua từ trung gian trong khi đó người nông dân có thể trực tiếp mang nông phẩm đến chợ để bán. Không có ưu thế cạnh tranh về giá sẽ khó để các cửa hàng bách hóa của MWG thu hút người tiêu dùng đến mua hàng thường xuyên. Tiếp đến là khó khăn trong công tác hậu cần. Tại các tỉnh khác, các khu vực dân cư đông đúc không nằm liền kề. Do đó, khoảng cách bình quân giữa trung tâm phân phối của MWG đến các cửa hàng có thể lớn hơn gấp 3-5 lần so với ở TPHCM, cụ thể khoảng cách có thể lên tới 20-30 km tại các tỉnh khác so với chỉ 6-7 km tại TPHCM. Đây sẽ là gánh nặng lớn đối hệ thống hậu cần của MWG, không chỉ về chi phí vận chuyển mà còn về nhân lực, công suất dự trữ, số lượng tồn kho và thời gian vận chuyển. Khi đó MWG sẽ phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan. Hoặc là có trung tâm phân phối  để đảm bảo nguồn cung đầy đủ cho các cửa hàng theo đúng yêu cầu và đúng thời điểm, và trung tâm này khó đạt được hiệu quả hoạt động tối ưu. Hoặc là không xây dựng trung tâm phân phối mà phụ thuộc vào các đơn vị phân phối cho cung cấp hàng hóa đến cửa hàng, từ đó tiết kiệm chi phí nhưng đánh đổi là khó đảm bảo thời gian giao hàng.

Chuỗi bách hóa xanh có thể đóng góp đáng kể trong năm 2021 là sớm nhất – Chúng tôi dự báo chuỗi bách hóa xanh sẽ cho EBITDA dương ở cấp độ chuỗi trong năm 2019. Chúng tôi cũng dự báo chuỗi bách hóa sẽ đóng góp đáng kể, khoảng 15,6% lợi nhuận trước thuế và lãi vay của MWG trong năm 2021, nếu hoạt động của chuỗi bán lẻ hoàn thiện ở tất cả các khía cạnh, gồm mở rộng cửa hàng, tăng trưởng doanh thu mỗi cửa hàng, cải thiện tỷ suất lợi nhuận gộp và hiệu quả hoạt động.

Định giá – Theo mô hình DCF, chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 144.000đ/cp, tương đương P/E dự phóng 2019 là 18,6 lần.

Cũng theo mô hình DCF, chúng tôi giả định WACC là 10,2% và tốc độ tăng trưởng dài hạn là 4%. Chúng tôi giả định tăng trưởng doanh thu với tăng trưởng với tốc độ kép hàng năm là 15,2% và LNST là 15,3% trong giai đoạn 2018-2028 và tốc độ tăng trưởng dài hạn là 4%.

Quan điểm đầu tư – Tiếp tục đánh giá Khả quan. Theo mô hình DCF, HSC ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 144.000đ. MWG đã hoàn thành mục tiêu chứng mInh tính khả thi của mô hình bách hóa đồng thời hoàn thiện mô hình tiêu chuẩn cho mở rộng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề cần khắc phục thông qua quá trình thử nghiệm và sửa lỗi như lựa chọn vị trí cửa hàng và danh mục hàng hóa, và hậu cần ở các tỉnh. Đây đơn giản là quy trình chung cho mảng bán lẻ và không thể cắt bỏ bất kỳ giai đoạn nào. Chuỗi Bách hóa xanh đã điểm hòa vốn ở cấp độ EDITDA vào tháng 12/2018 nhưng có thể phải đến 2020 chuỗi này mới đóng góp lợi nhuận đáng kể. HSC luôn cho rằng MWG cuối cùng sẽ thành công trong kế hoạch xây dựng chuỗi Bách hóa xanh trên phạm vi cả nước. Mặc dù quá trình mở rộng từ TPHCM ra cả nước sẽ gặp phải những thách thức lớn.

Nguồn: HSC

 

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

0912 842 224 Mở tài khoản CK